De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kilometerheffing Hamann - 10/12/2015 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Van den Bossche Roger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kilometerheffing Hamann - 10/12/2015 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Van den Bossche Roger."— Transcript van de presentatie:

1 Kilometerheffing Hamann - 10/12/2015 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Van den Bossche Roger

2 O.T.M Visie op de KM-Heffing De KM-Heffing is naast de diverse toeslagen (naast de klassieke indexsprong, diverse tolkosten, overzetkosten, security kosten, fuel surcharges, wachttijden een de grens, in de havens…) waarmee de industrie reeds geconfronteerd wordt, terug een bijkomende belasting die geen oplossing zal bieden aan het dagelijks file leed. Men gaat nu het vrachtverkeer nu nog eens extra gaan belasten die als doel heeft om de massale consumenten behoeften te bevoorraden! Een vrachtwagen die voor zijn plezier rijd bestaat niet.. Is altijd in opdracht van iemand. Als verladersorganisatie zijn wij zeer bezorgd om wat hier staat te gebeuren; In een uitermate sterke concurrentiële omgeving moet iedere kosten verhoging vermeden worden.. En wat zien we!!!

3 O.T.M Visie op de KM-Heffing Alleen vrachtwagens worden belast! = ca. 12% van het wagenpark in België. De 88% andere voertuigen komen (voorlopig) niet in aanmerking. Wat gaat er gebeuren met de inkomsten? De gepande netto opbrengst van 181 miljoen € voor het Vlaams gewest wil men investeren in het verbeteren van de infrastructuur! Gezien iedere regering krap bij kas zit vrezen wij dat deze belasting terug zal gebruikt worden om het budgettaire deficit wat te verlichten. In de voorbije periode is er tussen de ministeries enig overleg geweest met een aantal representatieve organisaties (zonder de verladers!) Punt één was telkens “de KM-Heffing gaat door” Wat nut heeft dergelijk overleg? Overleg is slechts zinvol VOOR er beslissingen worden genomen.

4 O.T.M Visie op de KM-Heffing Wat met Europa!! Ieder EU land hanteert verschillende systemen en tarieven. Waar is hier het verenigd Europa?? Onze conclusie: Met uitzondering van de verhoogde inkomsten uit de KM- Heffing, wat niet meer is dan een belastingverhoging, zal deze maatregel geen enkel positief resultaat opleveren. Alleen blijkt geen enkele overheid daaruit de conclusie te trekken. 1 april 2016 (geen aprilgrap) is de startdatum Iedereen heeft twijfels over nut en efficiëntie.. Maar het komt eraan.

5 O.T.M Visie op de KM-Heffing België is in de EU - DE kampioen in file rijde Wat zijn onze alternatieven – zoeken naar structurele oplossingen - Verruiming van de venstertijden – openingstijden (70% van het verkeer situeert zich tussen 6 en 21 uur) - bundelen van goederenstromen - oprichten van consolidatie punten die 24 uren bereikbaar zijn. - promoten van nacht- stadsdistributie - Alternatieve vervoersmiddelen – combinatie spoor – binnenvaart kustvaart - Inzetten van LZV vachtwagens Wij denken aan hand van deze summiere voorbeelden een grotere impact kunnen hebben op het file probleem dan een belastingverhoging.

6 2011 Politiek akkoord hervorming verkeersbelasting 2016 Intergewestelijk samenwerkingsakkoord Invoering kilometerheffing voor vrachtwagens

7 erbij b Wie is erbij betrokken Goederenvervoer > 3,5 ton MTM binnen- en buitenlandse vrachtwagens Wanneer? 1 april 2016 Waar? Op alle belangrijkste snel- en gewestwegen ~ Eurovignet netwerk Hoe? On board units (OBU) VRIJSTELLIING: Wegen rond havengebieden, voertuigen van defensie, burgerbescherming, brandweer, politie, vervoer voor medische doeleinden, alsook wagens die maar sporadisch op de weg gaan zoals land, tuin en visteelt

8 Tarieven Vlaanderen / Wallonië / Brussel autosnelweg Brussel binnenstedelijk gebied Euro 0-1-2Euro 3Euro 4Euro 5Euro 6Euro 0-1-2Euro 3Euro 4Euro 5Euro 6 3,5 - 12 ton € 0,146€ 0,126€ 0,095€ 0,074 € 0,188€ 0,163€ 0,132€ 0,109€ 0,099 12- 32 ton € 0,196€ 0,176€ 0,145€ 0,124 € 0,263€ 0,238€ 0,207€ 0,184€ 0,174 > 32 ton € 0,200€ 0,180€ 0,149€ 0,128 € 0,292€ 0,267€ 0,236€ 0,213€ 0,203 Tarieven Vlaanderen / Wallonië / Brussel autosnelwegen gelijkgesteld – verhoogd tarief Brussel binnenstad Onderscheid tussen 3 gewichtsklassen Onderscheid tussen emissienorm voertuigen

9 Opbrengst Vlaanderen Bruto -opbrengst Vlaanderen 2017: € 504 M (Ben Weyts november 2015)

10 O.T.M. – simulatie Voorbeeld INTERNATIONAAL vervoer tussen GENT en LYON – 761 km waarvan 60 km op onze wegen Enkele reis – zonder rekening met compenserende maatregelen - Geen rekening met lege km Voorbeeld NATIONAAL vervoer tussen GENT en NAMEN – 129 km waarvan 112 km op onze autowegen.

11 O.T.M. – simulatie Een grote verlader uit Visé met veel klanten in Oost en West Vlaanderen Voor iedere klant / Traject is samen met de vervoerder de berekening gemaakt (ca. 180 verschillende bestemmingen) Er is wel rekening gehouden met eventuele compensaties, het traject is opnieuw geanalyseerd en waar nodig aangepast, zoveel mogelijk lege ritten vermeden, m.a.w. de transport flow is samen met de vervoerder geoptimaliseerd / gerationaliseerd Resultaat: een gemiddelde van 6% tarief verhoging door de km heffing voor veel nationaal transport = hogere prijsklasse KM-Heffing prijs is sterk afhankelijk van de ligging van het bedrijf van de opdrachtgever en het vervoer naar het land van de klant, alsook de E- norm en het type voertuig waarmee het transport gebeurt.

12 O.T.M. – simulatie - Doorvoer FTL Noord – Zuid Breda – Antwerpen E19 – Gent E17 – Kortrijk – Lille (148km): € 18,94 Maastricht E25 – Luik E42 – Arlon E411 – Luxembourg (166 km): € 21,25 - Doorvoer FTL West – Oost Zeebrugge E34 - Antwerpen E34 – Eindhoven (113 km): € 14,46 Zeebrugge E40 - Gent E40 - Brussel E40 - Luik E42 – St Vith (280 km): € 35,84 CONCLUSIE: Grote impact op korte internationale transit Grote afwijkingen tussen emissieklassen Impact op standaard vrachtprijs Grote afwijkingen per traject Grote afwijkingen tussen emissieklasse

13  O.T.M. standpunt – conclusies - 1 - Het doorrekenen van deze heffing is geen wetmatigheid – maar daar is niemand mee geholpen - Kleinere vervoerders zullen het lastiger krijgen om te overleven - Grotere vervoerders met een meerwaarde in de supply chain hebben meer mogelijkheden. De marktpositie van deze bedrijven spelen hier een grote rol. - Een algemene % verhoging gebaseerd op gemiddelden is volkomen af te raden - Elke verlader dient met zijn vervoerders een eigen rekening te maken om de meerkosten op een efficiënte manier op te vangen – zoek samen naar alternatieve oplossingen: - Stimuleer uw vervoerder om min. Euro 5 voertuigen in te zetten - Alternatieve wegen zoeken - Hogere belasting graad (minder lege ritten) - Indien mogelijk voertuigen van minder dan 3,5 Ton inzetten - Ander vervoersmodi zoeken

14 O.T.M. standpunt – conclusies - 2 - Reorganisatie van distributie netwerken en opslagplaatsen - In of outsourcen van bepaalde handelingen in het vervoersproces - Voor de meeste verladers en vervoerders is hetgeen gemakkelijke opgave Investeer in voldoende tijd in de voorbereiding en analyse, negotieer op basis van werkelijke gegevens met uw vervoerder. - Hou rekening met eventuele marktcorrecties. Locatie van de vervoerders, type voertuig, beladingsgraad, subcontracting, netwerken..… gaan een grotere rol spelen - Kostprijsberekening per traject - Transportpooling met andere bedrijven - Indien nodig bijsturen, verder uitwerken en uitbreiden - Frequentie van leveringen bekijken.- streven naar volle ladingen, alternatieve brandstoffen GOEDE AFSPRAKEN ZIJN ZEER BELAGRIJK. EEN VERLADER IS NIET GEBAAT INDIEN ZIJN VERVOERDER IN DE PROBLEMEN GERAAKT. DE BESTE OPLOSSING VOOR BEIDE MOET UITGEWERKT WORDEN

15 O.T.M. standpunt – conclusies – 3 De invoering van deze maat- regel zal in de huidige vorm geen oplossing bieden voor het mobiliteitsprobleem. Het zoeken naar alternatieve oplossingen blijft de boodschap

16 O.T.M. standpunt – conclusies – 4 Gevolgen : -Verwachte stijging van alle transportkosten -De consument gaat betalen voor de extra kosten -De heffing kan ook een averechts effect hebben op gebied van de ligging van de DC’s. Een vervoerder uit NL zal goedkoper Antwerpen beleveren dan een DC gelegen in Namen -Voor de bediening van het Duitse hinterland voor containers die nu vanuit Antwerpen vervoerd worden naar Duitsland betaald men KM Heffing in BE, Eurovignet voor het vervoer door NL en “maut” in DTSL. Het zou logisch zijn dat invoerders opteren voor Rotterdam waar men geen KM- Heffing moet betalen voor het vervoer naar DTSL De kans is groot dat Antwerpen container trafiek zal verliezen t.v.O. Rotterdam

17 Conclusies Q&A


Download ppt "Kilometerheffing Hamann - 10/12/2015 O.T.M. Belgian Shippers’ Council Van den Bossche Roger."

Verwante presentaties


Ads door Google