De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011 Welkom

2 KNSB opleidingen: algemeen Programma Algemene informatie KNSB opleidingen Trainers opleidingen Organisatorische opleidingen Vragen

3 KNSB opleidingen: algemeen Kernvisie opleidingen Het verzorgen van opleidingen voor alle schaatsdisciplines om te komen tot voldoende en goed gekwalificeerd kader als ondersteuning van de gehele schaats- en inline-skatesport (breedte- en wedstrijdsport).

4 KNSB opleidingen: algemeen Visie op competentiegericht opleiden en leren 1.De praktijk staat centraal; 2.De deelnemer aan de opleiding staat centraal; 3.De deelnemer stuurt zijn eigen leerproces, maar wordt hierin wel ondersteund; 4.De KNSB is verantwoordelijk voor het toekennen van KNSB- diploma’s

5 KNSB Opleidingen: kwaliteit Uitvoer afdeling opleidingen Het aanbieden van opleidingen; Aanhaken bij trends en ontwikkelingen binnen de schaatssport Doorontwikkeling gemoderniseerde trainers en organisatorische opleidingsstructuur; De organisatie, planning en informatievoorziening van alle verschillende opleidingen.

6 Trainers Opleidingen Trainers opleidingen

7 Functiestructuur trainers opleidingen

8 Technisch: Schaatsbegeleider niveau 1 Inhoud technische opleidingen Schaatsbegeleider niveau 1 (‘de handjes op het ijs’) Biedt ondersteuning aan schaatsleiders of –trainers van een hoger niveau bij het geven van lessen, trainingen, wedstrijden, diplomaschaatsen en andere sportieve evenementen Draagt geen eindverantwoordelijkheid Het werk is vooral gericht op de sportieve sfeer en veiligheid van de sporter en sportomgeving Aantal workshops: 3 Voor alle disciplines (MA, ST, LB, KR en SK) Varianten: G-schaatsen en Jeugdschaatsen (4 workshops)

9 Technisch: Schaatsleider niveau 2 Inhoud technische opleidingen (2) Schaatsleider niveau 2 Zelfstandig aanbieden van verenigingsactiviteiten Onder toezicht van een schaatstrainer-coach niveau 3 Jeugd, recreatieve schaatsers in verenigingsverband Geen eindverantwoordelijkheid Aantal workshops: 12 Praktijkopdrachten

10 Technisch: Schaatstrainer-coach niveau 3 Inhoud technische opleidingen (3) Schaatstrainer-coach niveau 3 Zelfstandig trainingen geven Aansturen van de schaatsleider niveau 2 Wedstrijdschaatsers, recreatieve schaatsers, licentiehouders en verenigingsselectie Aantal workshops: 18 Praktijkopdrachten Varianten: wedstrijdvariant en recreatievariant

11 Technisch: Schaatstrainer-coach niveau 4 Inhoud technische opleidingen (4) Schaatstrainer-coach niveau 4 Zelfstandig trainingen geven Aansturen van collega schaatstrainers Wedstrijdschaatsers gewestelijke top / landelijke subtop Aantal workshops: 34 Praktijkopdrachten

12 Inhoud technische opleidingen Inhoud trainersopleidingen Schaats-/inline- skateleider niveau 2 Schaats-/inline- skatetrainer – coach niveau 3 Schaatstrainer – coach niveau 4 Themablok 1Begeleiden van sporters Begeleiden van individuele sporters Themablok 2Belasting en belastbaarheid Trainingsleer en inspanningsfysiologie Themablok 3Methodiek en techniek Themablok 4Lesgeven en organiseren Training geven en coachen

13 Technisch: kenmerken Applicaties Niveau 2 (€ 125) en niveau 3 (€ 275) Alle disciplines (die ontwikkeld zijn) Toegang tot de ELO Op niveau 2 geen leercoach, op niveau 3 wel 1 extra PVB (‘Geven van een training’) Dus ook praktijkstage

14 Technisch: KNSB opleiders Welke opleiders kom je tegen tijdens de opleiding? Leercoach: begeleidt de cursist gedurende de opleiding; Expert: geeft de workshops behorende bij de opleiding; PVB-beoordelaar: beoordeelt het portfolio van de cursist aan het einde van de opleiding en geeft de eindbeoordeling; Praktijkbegeleider: gecertificeerde trainer binnen de (eigen) vereniging die de cursist begeleidt tijdens het praktijkleren

15 Opleidingstraject Aanmelding Scan en intakegesprek Workshops en praktijkleren (leertraject) Afronding Technisch: opleidingstraject

16 Aanmelding Inschrijving via KNSB.nl Ontvangst e-mail met een bevestigingslink Email met inloggegevens Elektronische leeromgeving (ELO) Minimaal 2 weken voor aanvang informatie over de opleiding Eerste workshop is de introductieworkshop

17 Technisch: opleidingstraject Scan en intakegesprek Afspraak plannen voor het intakegesprek met leercoach tijdens introductiemodule Cursist neemt ingevulde scan mee naar het gesprek. Tijdens de introductiemodule meer informatie over de scan. N.a.v. de ingevulde scan wordt bepaald welke persoonlijk leertraject gevolgd moeten worden door de cursist

18 Technisch: opleidingstraject Elektronische Leeromgeving (ELO) Cursusmateriaal digitaal Digitaal portfolio (verzamelmap) Online communicatie mogelijk met de leercoach Publicatie van nieuws en mededelingen via de ELO

19 Voorbeeld portaalpagina ELO

20 Technisch: aantal workshops Aantal workshops per opleiding Schaats- / inline- skateleider niveau 2 Schaats-/inline- skatetrainer- coach niveau 3 Schaatstrainer- coach 4 Disciplineoverstijgend 81230 plus +++ Langebaanschaatsen 465 Shorttrack 46 5* Marathon 4* 6* 5* Kunstrijden 57 5* Inline-skaten 47 5* Totaal aantal workshops 12/1318/1935

21 Technisch: opleidingstraject Leren in de praktijk Erkende vereniging (Calibris) Gecertificeerde praktijkbegeleider Praktijkopdrachten onder begeleiding van de praktijkbegeleider Observatieformulieren

22 Technisch: opleidingstraject Afronding Opdrachten maken en trainingen laten beoordelen door praktijkbegeleider Portfolio samenstellen (zie handleiding: wat moet er in mijn portfolio) Portfolio laten controleren door de leercoach op inhoud Inhoud portfolio akkoord door Leercoach Beoordeling Regionale beoordelingsdag (niveau 2) Individuele afspraak met praktijkbeoordeling (niveau 3) Individuele afspraak (niveau 4) Geslaagd / Herexamen / Afgewezen

23 Trainers opleidingen Proeven van Bekwaamheid Diploma Schaats/- skateleider-2 Diploma Schaats/-skatetrainer-coach A.Recreatiesport-3 B.Wedstrijdsport-3 C.Instructeur-3 (alleen skaten) Diploma Schaatstrainer-coach 4 2.1 Geven van een (deel van) lessen/trainingen 3.1 A Geven van een training4.1 Geven van trainingen, incl. scouten 2.2 Begeleiden van schaatsers 3.2 A/C Coachen bij recreatieve activiteiten 3.2 B Coachen bij wedstrijden 4.2 Coachen bij wedstrijden in het gewest en nationale kampioenschappen 2.3 Assisteren bij activiteiten3.3 Organiseren van een activiteit4.3 Organiseren van een activiteit 3.4 Aansturen van kader4.4 Kennis vergaren, ontwikkelen en delen Kunstrijden 3.5 A Het ontwerpen van een recreatieve show 3.5 B Het ontwerpen van een kür 4.5 Aansturen van kader

24 Startdata trainers opleidingen Technische opleidingen PlaatsDisciplineStartdatum Schaatsbegeleider niveau 1 Utrecht 07.10.2010 UtrechtG-schaatsen13.10.2010 Den Haag 22.09.2010 Alkmaar 05.10.2010 Deventer 06.11.2010 Opleidingen 2010-2011

25 Startdata trainers opleidingen TechnischPlaatsDisciplineStart Schaatsleider niveau 2 AssenLB, ST, SK, KRN.T.B. DeventerLB, ST, SK, KRN.T.B. NijmegenLB, ST, SK, KRN.T.B. UtrechtLB, ST, SK, KR7 oktober 2010 HoornLB, ST, SK, KR12 oktober 2010 TilburgLB, ST, SK, KR6 oktober 2010 ZoetermeerLB, ST, SK, KR6 oktober 2010 Schaatstrainer-coach niveau 3 UtrechtLB, MA, ST, SK, KRN.T.B. HeerenveenLB, MA, ST, SK, KRN.T.B. EnschedeLB, MA, ST, SK, KRN.T.B. HaarlemLB, MA, ST, SK, KR6 oktober 2010 BredaLB, MA, ST, SK, KR5 oktober 2010

26 Eerstvolgende ST-4 opleiding: januari 2011 (heb je belangstelling; geef dit door aan de afdeling opleidingen) Inline-skaten, kunstrijden, marathon en shorttrack: Aanmelden voor langebaanopleiding + een mailtje naar opleidingen@knsb.nl. opleidingen@knsb.nl

27 KNSB opleidingen Kosten OpleidingPrijzen voor KNSB leden (20% korting) Schaatsbegeleider niveau 1€ 160,00 Schaatsleider niveau 2€ 478,00 Schaatstrainer-coach niveau 3€ 695,00 Schaatstrainer-coach niveau 4€ 1540,00 Applicatie niveau 2€ 125,00 Applicatie niveau 3€ 275,00

28 http://www.knsb.nl/bond/opleidingen/inschrijven/ Inschrijven kan tot: 15 september 2010

29 Organisatorische Opleidingen Organisatorische opleidingen

30 Organisatorisch: kenmerken Organisatorische Opleidingen Geheel gemoderniseerd vanaf het seizoen 2009/2010 Sluiten aan bij de kwalificatiestructuur Arbitrage van het NOC*NSF Praktijkgericht opleiden Voorbereiding op functie van official

31 Organisatorisch: opleidingstraject Benaming organisatorische opleidingen Jury I=Basis Jury (discipline) Jury II (LB)=Scheidsrechter regionaal/gewestelijk Jury II (MA)=Scheidsrechter/aankomstrechter regionaal/gewestelijk Jury III=Scheidsrechter nationaal Starter B=Starter baan/club Starter C=Starter regionaal/gewestelijk

32 Functiestructuur organisatorische opleidingen langebaan

33 Functiestructuur organisatorische opleidingen marathon

34 Functiestructuur organisatorische opleidingen shorttrack

35 Functiestructuur organisatorische opleidingen inline-skaten

36 Organisatorische opleidingen Organisatorische opleidingen 2010-2011 Langebaan Basis Jury Scheidsrechter regionaal/gewestelijk Starter regionaal/gewestelijk Applicatie speaker Marathon Basis Jury Systeembeheerder

37 Organisatorische opleidingen Organisatorische opleidingen 2010-2011 Shorttrack Basis Jury Scheidsrechter regionaal/gewestelijk Applicatie speaker Inline-skaten Basis Jury Kunstrijden Wedstrijdorganisatorische opleiding

38 Organisatorisch: KNSB opleiders Welke functies kom je tegen tijdens de opleiding? Expert: geeft de workshops behorende bij de opleiding PVB-beoordelaar: beoordeelt het portfolio van de cursist aan het einde van de opleiding en geeft de eindbeoordeling Praktijkbegeleider: gecertificeerde jurylid binnen de (eigen) vereniging die de cursist begeleidt tijdens het praktijkleren

39 Organisatorisch: opleidingstraject Aanmelding Inschrijving via KNSB.nl Ontvangst e-mail met een bevestigingslink Minimaal 2 weken voor aanvang informatie over de opleiding

40 Organisatorische opleidingen Inhoud organisatorische opleidingen Basis jury (opleiding tot uitvoerend jurylid) Algemene organisatie van wedstrijden; Officials en hun taken, info over wedstrijdbanen, reglementen en omgangsvormen; Duur van de opleiding: 3 avonden / Stage: uitvoeren van de juryfuncties in de praktijk Afronding: Samenstellen en inleveren van een portfolio Portfoliobeoordeling

41 Organisatorische opleidingen Basis Jury Opleiding LangebaanMarathonShorttrackInline-skaten Basis Jury Opleiding tot functie van: Jurylid tijdwaarneming Rondeteller Bochtencommissaris/ kruisingscontroleur Commissaris van aankomst Commissaris van vertrek Opleiding tot functie van: Bochtencommissaris Rondeteller Jury (aankomst) Koplopers Achterblijvers (afstappers) Opleiding tot functie van: Tijdwaarnemer Rondeteller Baanassistent Heatboxsteward Opleiding tot functie van: Jury-/ wedstrijd secretaris Hulpstarters Parkoersjurylid Jurylid tijdwaarneming Rondeteller Aankomstrechter

42 Organisatorische opleidingen Inhoud organisatorische opleidingen Scheidsrechter regionaal/gewestelijk Zelfstandig functioneren als scheidsrechter; Reglementen, diskwalificaties, startprocedure, lotingen en puntentellingen; Regionaal en Gewestelijk niveau Duur van de opleiding: 5 bijeenkomsten / Stage: zelfstandig leiden en afhandelen van minimaal 2 wedstrijden op regionaal/gewestelijk niveau Afronding: Samenstellen van een portfolio Praktijk- en portfoliobeoordeling

43 Organisatorische opleidingen Inhoud organisatorische opleidingen Starter regionaal/gewestelijk Zelfstandig starter bij wedstrijden op regionaal/gewestelijk niveau Reglementen, startprocedure Samenwerken in een team Duur van de opleiding: opleiding duurt 1 seizoen en is voornamelijk praktijkgericht. Afronding: Samenstellen van een portfolio Portfoliobeoordeling Praktijkbeoordeling

44 Organisatorische opleidingen Inhoud organisatorische opleidingen Applicatie speaker PR / Entertainer taak Uitstraling van wedstrijden cq evenementen Praktijkgericht Duur van de opleiding: 1 dag

45 Organisatorische opleidingen Inhoud organisatorische opleidingen Elektronische tijdwaarneming/systeembeheerder Ondersteunen van schaatswedstrijden op technisch vlak Verantwoordelijk voor het registreren van tijden Verantwoordelijk voor het functioneren van het systeem Duur van de opleiding: 2 bijeenkomsten

46 Organisatorische opleidingen Inhoud organisatorische opleidingen Wedstrijdorganisatie Kunstrijden Handvaten voor kunstrijverenigingen voor de organisatie van wedstrijden 2 bijeenkomsten (7 en 14 september)

47 Organisatorisch: opleiding Afronding Opdrachten maken en wedstrijden laten beoordelen door praktijkbegeleider Portfolio samenstellen Portfolio wordt beoordeeld Bij aantal gevorderde opleidingen nog praktijkbeoordeling Geslaagd / Herexamen / Afgewezen

48 KNSB opleidingen Kosten OpleidingPrijzen voor KNSB leden Basis Jury€ 40,00 Scheidsrechter regionaal/gewestelijk€ 75,00 Starter regionaal/gewestelijk€ 75,00 Applicatie speaker€ 30,00 Systeembeheerder marathon€ 30,00

49 Startdata organisatorische opleidingen OrganisatorischPlaatsDisciplineStartdatum Basis JuryHaarlemLangebaan01.11.2010 AmsterdamLangebaan12.10.2010 ZoetermeerLangebaan27.10.2010 DeventerLangebaan04.11.2010 WageningenLangebaan02.11.2010 UtrechtLangebaan02.11.2010 GroningenLangebaan11.10.2010 HoornLangebaan03.11.2010 BredaLangebaan06.10.2010 HoogeveenLangebaanN.T.B. NijmegenMarathonN.T.B. TilburgMarathonN.T.B. TilburgShorttrack06.10.2010 PurmerendInline-skatenMei - sept.

50 Organisatorische opleidingen PlaatsDisciplineStartdatum Scheidsrechter regionaal/gewestelijk TilburgLangebaan14.10.2010 HaarlemLangebaan02.11.2010 HooglandShorttrack25.09.2010 Starter regionaal/gewestelijkHooglandLangebaanN.T.B. WedstrijdorganisatieHooglandKunstrijden7 en 14.09 Applicatie SpeakerHeerenveen N.T.B SysteembeheerderHooglandMarathon5 en 12.10

51 KNSB opleidingen Inschrijven Inschrijven via KNSB.nl > bond > opleidingen > inschrijven Inschrijfformulier informatieavond Inschrijven kan tot 15 september

52 KNSB opleidingen Contact Meer informatie via KNSB.nl of KNSB afdeling opleidingen Email: opleidingen@knsb.nlopleidingen@knsb.nl Telefoon: 033-48 92 000


Download ppt "Informatiebijeenkomst KNSB Opleidingen 2010-2011 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google