De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidshuis Centra Jeugd en Gezin 130507. Agenda 21.30Inleiding door Burgemeester en Wethouder - Stand van zaken / Plan van aanpak - Samenhang 21.40Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidshuis Centra Jeugd en Gezin 130507. Agenda 21.30Inleiding door Burgemeester en Wethouder - Stand van zaken / Plan van aanpak - Samenhang 21.40Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidshuis Centra Jeugd en Gezin 130507

2 Agenda 21.30Inleiding door Burgemeester en Wethouder - Stand van zaken / Plan van aanpak - Samenhang 21.40Presentatie -Veiligheidshuis Magdeleen Sturm - Centra voor Jeugd en Gezin Annemiek vd Elshout - Verbinding CJG en Veiligheidshuis 22.00Praktijktoets op basis van casus 22.30Vragen en bespreking Raad

3 Visie: voorhoede versterken en preventie 2e kring van zorg 1e kring van zorg Directe leefom- geving Justitie GGZ Halt Jeugdhulpverlening Bureau jeugdzorg Scholen Werk buurten Jongerenwerk Sportclubs Politie Opvoedadvies SMW Huisarts JPT

4 Jongeren in cijfers 2008 aantal 0-24 jr Gouda31%22.167 geen probleem (landelijke aanname) 85 %+/- 19.000 met probleem (landelijke aanname) -behoefte opvoedondersteuning -behoefte specialistische hulp 15 % 10 % 5 % +/- 3.000 +/- 2.000 +/- 1.000

5 Risicojongeren in cijfers 2008 3 landelijke criteria % Goudaaantal Gouda niet-westerse allochtone jongeren Marokkaanse jongeren 22 % 15 % 4.877 3.325 jongeren uit uitkeringsgezinnen 9 %1.995 jongeren in eenoudergezinnen 12 %2.660

6 Veiligheidshuis Structurele samenwerking tussen partners uit de veiligheidsketen tbv aanpak van overlast, onveiligheid en criminaliteit. Geen brede publieksfunctie Doelgroepen: Minderjarigen (2008: 550 jongeren) Meerderjarigen (2008: 144 veelplegers en ex- gedetineerden)

7 VH: Activiteiten en overleggen Activiteiten bij start: persoongebonden aanpak risico jongeren gezinsaanpak overlastgevende gezinnen Activiteiten op termijn: aanpak overlastgevende groepen ondersteuning gebiedsgerichte aanpak van overlast en veiligheid Overleggen: Risicojongerenoverleg Afdoenings JCO (18-) Leerplicht JCO Lokaal casusoverleg (meerderjarigen) Nazorg na detentie 18- Nazorg na detentie (meerderjarigen)

8 VH: Convenant ondertekend Partners: Gemeente Gouda Openbaar Ministerie arrondissement Den Haag Politie Hollands Midden Bureau Jeugdzorg (JPT, jeugdreclassering) Halt Raad voor de Kinderbescherming Reclasseringsorganisaties PI Zoetermeer Hebben afgesproken: Intensieve samenwerking Groeimodel Eén gezamenlijke ketenmanager Werken met één ICT-systeem Apart privacyconvenant (“paraplu”) Bekostiging door justitie (subsidie) en gemeente Gouda. Stuurgroep, olv voorzitter districtcollege (Wim Cornelis)

9 Veiligheidshuis: Groeimodel Onderwerpen:bv. huiselijk geweld, overlastgevende meerderjarigen Reikwijdte:groepsaanpak en gebiedsgerichte aanpak ) Partners:bv GGD, GGZ, Teijlingereind Omvang:alle gemeenten in het district en mogelijk ook andere gemeenten in de regio

10 Centra voor Jeugd en gezin Cijfers opvoed en gezinsondersteuning 2007 gemeentelijke bekostiging aantal bezoek consultatie bureau cursussen/ themabijeenkomsten 94% 25 opvoedbureau123 Algemeen maatsch. werk Schoolmaatsch werk (VO + PO) GGZ kinderen en jeugd 78 332 294 Bureau Jeugdzorg (Provincie) 669

11 Het CJG biedt: hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan alle ouders, kinderen en jongeren; dicht bij huis en laagdrempelig. Het CJG is: structureel samenwerkingverband van organisaties fysiek inlooppunt website Rol van de gemeente: partijen bij elkaar brengen

12 CJG: Partners - JGZ (GGD Hollands Midden/ consultatiebureau Vierstroomzorgring) - Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland - GGZ Midden Holland/ Kinderen en Jeugd (0-18 jaar) - MEE Midden-Holland, - Algemeen en School Maatschappelijk werk (Kwadraad) - Verloskundigenpraktijk (Sifra /Gouda Oost) - Opvoedbureau (JSO) - Sociaal Cultureel werk (Factor G) - Onderwijs

13 CJG: Profiel (1) bundelen lokale functies en taken op gezondheid, opgroeien en opvoeden van en voor een doelgroep van kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar en hun ouders fysiek en laagdrempelig inlooppunt in elke gemeente dezelfde naam positieve uitstraling gericht op preventie en signalering

14 CJG: Profiel (2) echt advies en lichte hulp arrangeren bemoeizorg coördineren/schakelen met alle mogelijke voorzieningen op jeugdbeleid streven naar uniforme signalering gebruik maken van Verwijsindex (Jeugdmatch) en Elektronisch Kinddossier vraagbaak voor professionals (als doelgroep)

15 CJG: Landelijk en regionaal beleid Landelijk basismodel: A.Jeugdgezondheids- zorg B.5 WMO-functies C.Schakel met Bureau JeugdZorg D.Schakel Zorg- en Adviesteams Regio Midden-Holland 3 werkgroepen -CJG basistaken; frontoffice -CJG Backoffice; Zorgcoördinatie en Jeugdmatch -Virtueel CJG: telefonisch bereikbaar en website

16 CJG: Uitwerking in Gouda Inlooppunten -najaar starten in Korte Akkeren -2010; in Nieuwbouw in Gouda Oost -derde locatie Noordelijk deel van de stad Inhoudelijk projecten -visie opvoedondersteuning -schoolmaatschappelijk werk -relatie met zorg op scholen -relatie met bureau Jeugdzorg

17 Links CJG - Veiligheidshuis Vormgeving Backoffice oa gebruik van Jeugdmatch; één gezin, één plan. Zorg Advies Teams (ZATs) aansluiting nav complexiteit en aard problematiek Optimaal functioneren preventieve jeugdketen (irt Bureau Jeugdzorg) samenwerking tussen ketenmanager CJG en Ketenmanager Veiligheidshuis

18 Veiligheidshuis Centra Jeugd en Gezin 130507


Download ppt "Veiligheidshuis Centra Jeugd en Gezin 130507. Agenda 21.30Inleiding door Burgemeester en Wethouder - Stand van zaken / Plan van aanpak - Samenhang 21.40Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google