De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

programma  G.S.U.: wat levert het op? - Arend de Kloet  Waarom een psychiater? – Marianne Casius  Informatieverwerking - Carey Gardien  Wikken en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "programma  G.S.U.: wat levert het op? - Arend de Kloet  Waarom een psychiater? – Marianne Casius  Informatieverwerking - Carey Gardien  Wikken en."— Transcript van de presentatie:

1

2 programma  G.S.U.: wat levert het op? - Arend de Kloet  Waarom een psychiater? – Marianne Casius  Informatieverwerking - Carey Gardien  Wikken en wegen - Els Peeters 15.50 thee/koffie  NAH Haaglanden: nu en straks  Aanbod en ambities - Bram van der Tas 16.45 borrel

3

4 1. doel zorgvernieuwingsproject  multidisciplinair spreekuur opzetten  intersectoraal zorgprogramma september 2006-september 2008

5 multidisciplinair gespecialiseerd efficient diagnostiek en advies consultatie (boven)regionaal doel spreekuur

6 kinderen en jongeren o4 - 21 jaar oniet aangeboren hersenletsel oHaaglanden ohulpvraag doelgroep

7  direct gerelateerd aan NAH  ernstige, chronische problemen  voor pati ë nt en/of zijn omgeving  acute, herstel of chronische fase  multidisciplinaire inzet  ni é t door éé n van de afzonderlijke instellingen volledig en adequaat te beantwoorden hulpvraag

8 1.aanmelding bij teamcoördinator 2.relevante gegevens verzameld 3.intake met ouders: uitleg, anamnese, hulpvraagverduidelijking 4.spreekuur; zo nodig aanvullend onderzoek 5.gezamenlijke bespreking: diagnose en beleid 6.uitslaggesprek cliënt en ouders 7.terugkoppeling naar verwijzer 8.follow-up contact Opzet spreekuur: werkwijze

9 planning  maandelijks  woensdagochtend  Sophia Revalidatie of de Banjaard  na 2-4 weken: gezamenlijk overleg en uitslaggesprek

10  Kinderneuroloog Irina Snoeck Haga en Els Peeters Haga, MCH  Revalidatiearts Frederike van Markus (eerder Nienke Roux) Sophia Revalidatie  Kinder- en jeugdpsychiater Nico Bouman de Jutters en Corine van Vliet de Banjaard  Neuropsycholoog Roelie Wieringa (eerder Inge Verhoeven) Sophia Revalidatie en Carey Gardien de Banjaard  Secretaresse Claudia Elsing Sophia Revalidatie  Co ö rdinator Arend de Kloet Sophia Revalidatie team

11 2. aanmeldingen: aantal sept –dec 2006 7 200714 200810 -mei 2009 7 38 (33 maanden)

12 leeftijd en geslacht  leeftijd- 9 jaar11 10-1512 16-2113 >21 2  man29 vrouw 9

13 dagbesteding  M.K.D. 1  b.o.12 s.b.o. 3  v.o. 7 REC III 4 REC IV 2 Knooppunt 1  m.b.o. 2  h.b.o. 2  werk 1  epilepsiecentrum 1  justitiele instelling 2

14 letsel  Oorzaak Commotio cerebri1 Contusio cerebri25 CVA4 tumor4 bijna verdrinking1 epilepsie1 meningitis2  Datum trauma < 1 jaar geleden6 < 314 < 59 > 59

15 verwijzer  Ouders 1  Regiocoordinator/CCE5  Jeugdarts 5  Kinderneuroloog 5  MEE 4  Steinmetz/de Compaan3  SEIN1  Jeugdformaat2  De Jutters2  REC III 2  Rijndam 1  Sophia Revalidatie 7

16 hulpvraag  Neuroloog: verband beeld-letsel; persisterende klachten; medicatie?  Kinderpsychiater: diagnose? gedragsbeeld-NAH? medicatie? trauma?  Neuropsycholoog: leer-functiestoornissen? profiel? aanpak? perspectief?  Revalidatiearts: herstel-therapiemogelijkheden; aanpassingen/voorzieningen  Ouderbegeleiding; ondersteuning school, thuis  Vrijetijdsbesteding  Uithuisplaatsing  …………………..

17 onderzoeker altijd  Neuropsycholoog + aanvullend 7  Kinder-jeugdpsychiater + 5 meestal  Kinderneuroloog+ 4  Revalidatiearts

18 psychiatrische diagnose Nee 7 ADHD13 ASS3 ODD2 CD2 PTSS5 Depressie5 Obsessief comp.1 Delirant beeld1 Identiteitsst.1

19 aanmeldingen: advies  ………………..  Medicatie13  Verwijzing Jutters 8 Banjaard 2 PsyQ2 Rivierduinen3 Palmhuis1 1e lijns psych2  Revalidatie10 1e lijn 2  A.B. REC III3  Senzorg2  MEE2  VISIO 1  Uithuisplaatsing2

20 3. Evaluatie Eerste projectjaar: Ø kwantitatief en organisatorisch anamneseformulier neuroloog bij gezamenlijk overleg P.R. intern Ø verhoogt kwaliteit diagnostiek, leidt tot betere besluitvorming en versnelt uitvoering beleid Ø vergroot efficiëntie voor cliënt en voor betrokken partijen; aanmelding - uitslaggesprek < 8 weken Ø verbetert samenwerking Ø ouders tevreden; adviezen passend en uitgevoerd

21 Evaluatie Tweede projectjaar, met management Ø kwantitatief en organisatorisch PR extern (o.a. jeugdartsen, Jutters symposium, minisymposium) werkgroep zorgprogramma Ø voordelen (kwaliteit, efficiëntie, eenduidigheid, tijd, verwijslijnen,samenwerking) evident Ø implementeren

22 Zorgprogramma (2008) gezinsgericht gezamenlijk en geïntegreerd:naast elkaar ggz-aanbod (bv ADHD, gezinstaxatie- therapie, traumabehandeling, functionele klachten) specialisme CR gezamenlijke investering

23 4. Hoe NâH verder?  gezamenlijk spreekuur inbedden  tot 25 jaar  poort intersectoraal zorgprogramma  GGZ in regionaal NAH-overleg  rol bijzonder lectoraat Revalidatie kenniscentrum, innovatie, onderzoek (www.hhs.nl>lectoraten en onderzoekwww.hhs.nl>lectoraten www.sophiarevalidatie.nl>onderzoekwww.sophiarevalidatie.nl>onderzoek en ontwikkeling)


Download ppt "programma  G.S.U.: wat levert het op? - Arend de Kloet  Waarom een psychiater? – Marianne Casius  Informatieverwerking - Carey Gardien  Wikken en."

Verwante presentaties


Ads door Google