De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie weet het meest? En is al behoorlijk voorbereid voor het SO(2)… 3 opdachten over paragraaf 1.1 t/m 1.3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie weet het meest? En is al behoorlijk voorbereid voor het SO(2)… 3 opdachten over paragraaf 1.1 t/m 1.3."— Transcript van de presentatie:

1 Wie weet het meest? En is al behoorlijk voorbereid voor het SO(2)… 3 opdachten over paragraaf 1.1 t/m 1.3

2 Vorm groepjes van 3 Beantwoord de volgende meerkeuze vragen, het zijn er 4. Opdacht 1

3 1. Twee uitspraken: I Multinationale ondernemingen hebben gezorgd voor een regionale specialisatie II De arbeidsintensieve productie van goederen van MNO’s vindt meestal plaats in de periferie. Welke uitspraak is goed? A I en II zijn beide goed B I is goed C II is goed D I en II zijn beide fout. 2. Hieronder staan enkele zinnen waarin 3 begrippen ontbreken: 1)… (1) … zijn een belemmering voor internationale handel 2)Landen rond de grote oceaan behoren tot de … (2) … 3)De … (3) … streeft een gemeenschappelijke markt van Mexico, Canada en de VS na. Welke begrippen moeten er worden ingevuld? A 1 = tariefmuren, 2 = tijgerlanden, 3 = ASEAN B 1 = invoerrechten, 2 = tijgerlanden, 3 = NIC C 1 = tariefmuren, 2 = Pacific Rim, 3 = NAFTA D 1 = tariefmuren, 2 = ASEAN, 3 = NAFTA

4 3. Gebruik de kaart 203F uit de atlas: Berekend de toename van de bevolking van Shanghai in de periode 1925 – 1950 en 1950 - 2000 A +/- 3,5 miljoen en +/- 9 miljoen B +/- 3 miljoen en +/- 10 miljoen C +/- 5 miljoen en +/- 12 miljoen D +/- 2 miljoen en +/- 11 miljoen. 4. Welke term wordt gebruikt om het “aandeel stedelijke bevolking” aan te duiden? En welke term wordt gebruikt om “verstedelijking” aan te duiden? A 1 = Urbanisatietempo, 2 = urbanisatie B 1 = Urbanisatie, 2 = urbanisatiegraad C 1 = Urbanisatie, 2 = Urbanisatietempo D 1 = Urbanisatiegraad, 2 = Urbanisatietempo

5 Opgave 2 1a. Bekijk GB 70 A en B. Welke delen van de wereld vormen samen het economisch machtscentrum? 1b. Telt Nederland mee in de geglobaliseerde wereld? Verklaar. 2. Bekijk 70 B. Het vliegveld van Chicago is het drukste vliegveld ter wereld. Uit bron 70 B zou je eerder kunnen opmaken dat dit het vliegveld van Londen en Tokyo is. Geef hiervoor een verklaring. 3a. Bekijk 70 D. Philips, een grote multinational, heeft productievestigingen op allerlei locaties in de wereld. Verklaar het groot aantal werknemers in Azië en Oceanië. 3b. Waarom worden medische systemen van Philips alleen in Europa en Noord-Amerika geproduceerd?

6 Opgave 2 4. Bekijk GB 214 A en 214 B. Kun je de door jou genoemde economische machtscentra uit vraag 1a terugvinden in deze twee kaarten? Leg uit. 5. Bekijk GB 215 G. Door de toenemende globalisering is er in toenemende mate sprake van standaardisering van productie- en distributieprocessen. Dit wordt ook wel de McDonaldisering van de wereld genoemd. Leg met behulp van bovenstaande atlaskaart uit of dit een geschikt begrip is? 6. Bekijk GB 216 B en 216 D. Is er vanuit deze twee kaarten sprake van global shift?

7 Opgave 2 7. Op kaart ‘Steden: Spreiding in Nederland’ zie je een overzicht met steden van Nederland. Vrijwel alle grote steden worden op de kaart genoemd. Toch staat een stad als Almere er niet op. Waarom? 8. Almere is niet de enige ‘grotere stad’ die niet op de kaart staat. Er zijn nog 3 andere ‘grote steden’ (meer dan 100.000 inwoners) die niet op deze kaart worden genoemd. Welke? Maak hiervoor evt. gebruik van ‘Nederland: Provincies’. 9. Aan de ene kant staan op kaart ‘Steden: Spreiding in Nederland’ dus bepaalde grote plaatsen niet, aan de andere kant staan soms zeer kleine plaatsen er juist wel op. Welke van de op deze kaart aangegeven steden is op kaart ‘Nederland: Provincies’ ‘niet belangrijk genoeg’ om vermeld te worden? Geef een mogelijke verklaring.

8 Opgave 3

9 1. Welk proces heeft geleid tot het verplaatsen van de Philipsfabriek? 2. Noem 2 redenen waarom globalisering voor internationale arbeidsverdeling heeft gezorgd. 4. Noem een politiek-geografische reden waarom het voor Europa makkelijk was om uit de periferie voedsel te halen. 5. Noem een fysische reden waarom de voedselproductie makkelijk in de periferie kon plaatsvinden. 6. Noem een reden waarom de traditionele rolverdeling tussen rijke industrielanden en arme landen na de dekolonisatie bleef bestaan.

10 Antwoorden: Opgave 1 1: A 2: C 3: A 4: D

11 Antwoorden: Opgave 2 1a. Zuid - Oost Azië, West-Europa en Noord-Amerika. 1b. Ja, ondanks het inwonertal van 16 miljoen mensen hebben we op wereldschaal gezien een belangrijke luchthaven en twee steden die tot de 30 meest invloedrijke machtscentra op aarde behoren. 2. Londen en Tokyo hebben meer dan één luchthaven. GB 70 B geeft namelijk de omvang van alle luchthavens van deze steden weer. Chicago heeft daarentegen één luchthaven. 3a. Veel arbeidsintensieve productie wordt in Azië gedaan, omdat hier de loonkosten veel lager zijn dan in West-Europa.

12 Antwoorden: Opgave 2 3b. Alleen de arbeidsintensieve productie wordt uitbesteed aan de lagelonenlanden. De kennisintensieve productie, zoals de productie van medische systemen, wordt in Europa en Noord-Amerika uitgevoerd. Philips wil de kennisintensieve productie, waar veel onderzoek aan vooraf is gegaan, graag in westers handen houden. 4. Ja. Op GB 214 A zijn de drie handelsblokken Zuid – Oost Azië, West-Europa en Noord- Amerika goed terug te vinden. Een zeer groot aandeel van de totale wereldhandelsstromen vindt plaats tussen deze drie machtscentra. Ja. Op GB 214 B zijn de drie handelsblokken Zuid – Oost Azië, (West) Europa en Noord- Amerika (VS en Canada) terug te vinden. Een zeer groot aandeel van alle datastromen loopt tussen deze drie machtscentra.

13 Antwoorden: Opgave 2 5. Juist, de vestigingsplaatsen van deze fastfood gigant verspreiden zich over de wereld uit. Overal kun je als het ware dezelfde producten bestellen. Hierdoor wordt er een bepaalde standaard opgelegd. 6. Opvallend is dat het zwaartepunt van de wereldhandel niet alleen meer in Noord-Amerika en West-Europa ligt. In de periode 1977 – 2003 is Oost-Azië geweldig opgekomen. Landen als Thailand, Maleisië, China en India zijn sterk opgekomen. Hierdoor lijkt de wereldhandel zich langzaam maar zeker te verplaatsen richting Oost-Azië en is er sprake van global shift. 7. Almere is geen stad met een historische stadskern 8. Apeldoorn, Tilburg en Zoetermeer 9. IJsselstein: kleiner dan steden als Nieuwegein en Utrecht: vanwege ruimtegebrek weggelaten.

14 Antwoorden: Opgave 4 1.Outsourcing 2.Eigen opties 3.Veellanden in de periferie waren koloniën van Europa, waardoor de toegang tot deze landen makkelijk was 4.Veel landen in de periferie hadden een beteren bodem en klimaat dan in Europa 5.Ondanks de politieke zelfstandigheid bleven voormalige koloniën afhankelijk vanwege hun rol als leverancier van grondstoffen en landbouwproducten.

15 En de winnaar is…


Download ppt "Wie weet het meest? En is al behoorlijk voorbereid voor het SO(2)… 3 opdachten over paragraaf 1.1 t/m 1.3."

Verwante presentaties


Ads door Google