De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Reflecties vanuit Europees perspectief Studienamiddag « naar een versterkt recht op wonen » - 11 maart Bijdrage FEANTSA.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Reflecties vanuit Europees perspectief Studienamiddag « naar een versterkt recht op wonen » - 11 maart Bijdrage FEANTSA."— Transcript van de presentatie:

1  Reflecties vanuit Europees perspectief Studienamiddag « naar een versterkt recht op wonen » - 11 maart Bijdrage FEANTSA

2 Vooraf  Geen duidelijke link tss grondrecht op huisvesting & kwaliteit van het overheidsbeleid  Grotere druk is nodig  Individuele afdwingbaarheid (FR)  Decentralisatie van verantwoordelijkheden (NE)  Monitoring van vooruitgang (DEN)  Experimenteren met beleid (FIN)  Vertaling in wetgeving (IRE)  Procesvoering (UK)

3 Recht op wonen – krijtlijnen  In de lijn van internationale richtlijnen  CoE – rESC  Quality, Affordability, Availability  Homeless  UN – Comment 4 ICESCR  Legal security of tenure  Availability of services, materials, facilities and infrastructure  Affordability  Habitability  Accessibility.  Location  Cultural adequacy

4 Evaluatie- algemeen  Voorstel is ambitieus en vooruitstrevend  Europese kopgroep vn 5-tal landen

5 Positief  Duidelijke omschrijving doelgroep  ETHOS  Pragmatisme  Balans eigen verantwoordelijkheid en overheidssteun  Geleidelijke vooruitgang / « programmatic right »  Opsplitsing oplossingen  Structureel beleid  Doelgroepenbeleid  Individuele afdwingbaarheid  « Ergste gevallen »  Focus op beleid  Meer & beter is mogelijk

6 Vragen  Afdwingbaarheid te beperkt om beleid te sturen?!  Oude argumenten blijven….  Rol Commissaris sterk genoeg?  Adviserend - beleid  Bemiddelend – afdwingbaarheid  Mogelijkheid tot effectief monitoren  Integreren oplossen van thuisloosheid als expliciete opdracht?  rESC  Quid mensen zonder papieren?  Duidelijke definities  Eigen verantwoordelijkheid…

7 Voorwaarden  Betrokkenheid van de sociale huisvestingssector  Bereidheid tot veranderening?!  FR  Betrokkenheid opvangsector  Opvang als schending van recht op huisvesting  Duur  FI  Samenwerking huisvestings-, welzijns-, gezondheidsbeleid  «Housing ready»  Creativiteit  IRE

8 Andere rechten  Recht op huisvesting is niet geisoleerd  Link met afdwingbare rechten  Recht op leven  Recht op bescherming tegen foltering  Recht op familie en privacy  Recht op eerlijk proces  Recht op vrijheid  Bescherming tegen discriminatie  …  Mogelijkheden vr procesvoering & beleid  Integratie in aanbevelingen…

9 Internationale instrumenten  Monitoring  Commissaris  Procesvoering  NGO sector & Betrokkenen

10 Internationale Monitoring  UN  Committee on Economic, Social, and Cultural Rights  Art 11 ICESCR  2013 report BE  Doelgerichtere toewijzing sociale huisvesting  Effectief beleid vr thuislozen  Stop gedwongen huisuitzettingen die leiden tot thuisloosheid  CoE  European Social Right Committee  Art 31 en andere  2014 report BE  BE schendt art 30 – onvoldoende toegang tot huisvesting vr Roma

11 Internationale jurisprudentie  CoE  ECHR (recht op familie, privacy, eerlijk proces…)  rESH (collective compaints)  www.housingrightswatch.org www.housingrightswatch.org  EU  ECJ  Recente voorbeelden 2013  Toegang private huurmarkt vr asielzoekers (BE)  Huisuitzetting (ESP)  Gebruik internationale jurisprudentie in BE rechtbanken  Bekend / toegankelijk maken jurisprudentie  Prejusticiële vragen

12 Internationale procesvoering  CoE  Collecoms  Commissaris Mensenrechten (landenbezoek)  UN  Individuale complaints  Special rapporteur (landenbezoek)  EU  Petitions  ECHR/ECJ  Eerst lokale rechtbanken

13 Conclusie  Voorstel is belangrijke stap vooruit  Druk nodig om in praktijk vooruitgant te maken  Ingebouwd in voorstel – voldoende?  Gebruik ook internationaal instrumetarium

14  Bedankt vr luisteren  Vragen / Kritiek  www.feantsa.org www.feantsa.org  Freek.Spinnewijn@feantsa.org Freek.Spinnewijn@feantsa.org  @FREEK_SPINNEWIJN


Download ppt " Reflecties vanuit Europees perspectief Studienamiddag « naar een versterkt recht op wonen » - 11 maart Bijdrage FEANTSA."

Verwante presentaties


Ads door Google