De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stakeholdersmeeting CCIM - XII Belgische EU-Voorzitterschap 1 juli 2010 – 31 december 2010 07 07 2009 Michael Voordeckers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stakeholdersmeeting CCIM - XII Belgische EU-Voorzitterschap 1 juli 2010 – 31 december 2010 07 07 2009 Michael Voordeckers."— Transcript van de presentatie:

1 Stakeholdersmeeting CCIM - XII Belgische EU-Voorzitterschap 1 juli 2010 – 31 december 2010 07 07 2009 Michael Voordeckers

2 1)Inleiding Context: Europese Commissie: wanneer samengesteld? welke Commissaris? welke nieuwe prioriteiten? Europees Parlement: wie voorzitter commissie ENVI? lidmaatschap commissie ENVI? Lissabonverdrag: wanneer ratificatie? wanneer in werking? Nationaal & Regionaal: welke prioriteiten? Wie welke bevoegdheden? Samenwerking trojka?  Nog veel onzekerheden en onduidelijkheid;  Prioriteiten zijn bijgevolg voorlopig / nieuw overleg op later ogenblik lijkt aangewezen.

3 2)Algemene prioriteiten (capita selecta) Hernieuwe Lissabonstrategie: Nadruk op industrial policy met focus op clean tech; Aandacht voor externe dimensie, als vergelijkingspunt én als exportgebied; Afdwingbaarheid strategie; Begrotingsproblematiek; Interne markt voltooien; Flexicurity waarmaken; Class actions – Amerikaans spookbeeld; Betere regelgeving & administratieve lasten verminderen; Financiële architectuur – nu optreden; Gemeenschapsoctrooi realiseren; Mededingingsrecht: concurrentiekracht ondernemingen vrijwaren.

4 3)Uitgangspunten milieudossiers Focus op innovatie Aandacht voor het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen Toegang tot materialen / Afval & recyclage

5 4)Focus op innovatie Klimaatbeleid Doelstellingen in geval van ‘fair’ internationaal akkoord ambitieus; Industrie als enige geslaagd in drastische reductie emissies; Industrie is partner en geen tegenstander. Duurzame productie en consumptie Voortrekkersrol industrie en kenniscentra erkennen; Innovatie vereist geen vooringenomenheid – voorafgaand overleg is dus steeds nodig bij het bepalen van een standpunt. Energie-efficiëntie Enorm potentieel – studie Mc Kinsey/VBO; Potentieel realiseren vergt publieke en private investeringen; In alle geledingen van samenleving: transport, bouw, industrie.

6 Focus op innovatie

7 5)Aandacht voor concurrentievermogen Klimaatbeleid Internationaal level playing field cruciaal; Aandeel broeikasgasemissies; Één prijs voor koolstof; Kostenefficiëntie – flexibiliteitsmechanismen. Productbeleid Level playing field gelet op internationale afzetmarkt (eg REACH): Eenduidigheid noodzakelijk voor efficiëntie en rechtszekerheid; Minimale lasten en kosten, niet alleen voor overheid ook voor bedrijven; Keuzes op wetenschappelijke basis (eg autorisatie, nano, verpakkingsmateriaal, bouwproducten richtlijn, …); Over ecolabels & ecodesign op hoogste niveau beslissen.

8 Aandacht concurrentievermogen

9 6)Toegang tot materialen / Afval & recyclage Afval & recyclage Herziening afvalstrategie 2010; Best practices België inzake recyclage Europeaniseren; Afstemming met REACH wetgeving: Grondstoffentoegang (dikwijls uit recuperatiemarkten) efficiënt te garanderen voor Belgische industrie; M.b.t. secundaire grondstoffen/bijproducten en afvalstoffen: duidelijke definities als basis voor rechtszekerheid. Toegang Grondstoffen Van strategisch belang voor EU; Handelsverstorende exportrestricties en –taksen bekampen; Bijgevolg: exportrestricties en – taksen expliciet verbieden en voorwaarde maken voor toegang tot WTO.

10 Recylage Bron: Fod Economie – Verhouding afval & recyclage in 1000 ton

11 7)Conclusie Veel milieudossiers hoog op Europese agenda; Regelmatig overleg in komende 1 ½ jaar aangewezen; Bedrijfsleven is vragende partij voor structureel overleg;


Download ppt "Stakeholdersmeeting CCIM - XII Belgische EU-Voorzitterschap 1 juli 2010 – 31 december 2010 07 07 2009 Michael Voordeckers."

Verwante presentaties


Ads door Google