De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avila College Ouders klas 4TL Hartelijk welkom. Schoolleiding Dhr. P. Dooijeweerd – directeur Dhr. P. ten Dam – teamleider klas 3 en 4 Dhr. G. van ‘t.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avila College Ouders klas 4TL Hartelijk welkom. Schoolleiding Dhr. P. Dooijeweerd – directeur Dhr. P. ten Dam – teamleider klas 3 en 4 Dhr. G. van ‘t."— Transcript van de presentatie:

1 Avila College Ouders klas 4TL Hartelijk welkom

2 Schoolleiding Dhr. P. Dooijeweerd – directeur Dhr. P. ten Dam – teamleider klas 3 en 4 Dhr. G. van ‘t Spijker – teamleider klas 1 en 2

3 Vanavond Dhr. P. ten Dam - teamleider: – inhoud en opzet examens 2016 Dhr. G. Arkink - decaan: – loopbaanoriëntatie en vervolgopleiding Kennismaking met mentor

4 Aandachtspunten Dhr. S. Smedes – coördinator klas 4 Rooster Ouderportaal Ouderraad Ouderbijdrage Mailadres (o.a. nieuwsbrief ouders + correspondentie) Vervoer Syntus (Delden, Hengevelde, Bentelo, Enschede) – vanaf medio november Kopie ID leerlingen 4 e klas Emovo & GGD

5 Opzet en inhoud examens 2015 - 2016 is vastgelegd in examenprogramma’s bereidt voor op middelbaar beroepsonderwijs (MBO) TL – MBO, meestal niveau 4 eventueel HAVO (bij positief advies)

6 Exameneisen: Stap 1: verplichte vakken: NE - EN LO MA1 - CKV (klas 3) Stap 2: twee vakken uit één van de sectoren (techniek, zorg & welzijn, economie, groen) Stap 3: 2 keuzevakken Stap 4: extra vak

7 Opzet examinering: Examen bestaat voor bijna elk vak/programma uit twee delen: Schoolexamen: SE (klas 3 en 4) Centraal Examen: CE (klas 4) Geen centraal examen voor vakken: LO, CKV (klas 3), MA1 (klas 3) Berekening examencijfer: ½ cijfer SE + ½ cijfer CE

8 Schoolexamen: Inhoud en vorm wordt bepaald door school en vastgelegd in Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA): Algemeen gedeelte informatie over regeling SE/CE Vakinhoudelijke gedeelte Welke stof wordt wanneer getoetst? Op welke manier wordt er getoetst? Hoe zwaar telt een toets mee? Welke toets is herkansbaar? Zie: www.avilacollege.nl (onder documenten/onderwijs)www.avilacollege.nl Afname 3e en/of 4e leerjaar Resultaten in examendossier (ook op ouderportaal)

9 Onderdelen van het schoolexamen: Schriftelijke toetsen Mondelinge toetsen Praktische opdrachten Sectorwerkstuk (i.s.m. ROC) LO2 wordt afgesloten met het schoolexamen

10 Schoolexamen klas 4: periode 0 = jaarcijfer klas 3 3 periodes in klas 4 => schoolexamen opgebouwd uit 4 cijfers Periode 0 1e 2e 3e SE-cijfer 7,4 6,9 7,1 6,3 = 6,9 (klas 3)

11 Schoolexamen: data en herkansingen Data schoolexamens 2015 - 2016: Periode 1: 30 okt. t/m 6 nov. 2015 Periode 2: 18 jan. t/m 25 jan. 2016 Herkansing 1: na periode 1 + 2 (12 febr. 2016) Periode 3: 24 mrt. t/m 1 apr. 2016 Herkansing 2: na periode 3 (14 apr. 2016)

12 Planning leerjaar 4 Periode 0: eindcijfer klas 3 Periode 1: toetsweek: 30 okt. – 6 nov. rapportage + 10 min.- gesprekken Periode 2: toetsweek : 18 jan. – 25 jan. rapportage + 10 min.- gesprekken Herkansing 1 Periode 3: toetsweek: 24 mrt. – 1 apr. Herkansing 2 Week 16 voorlopige cijferlijst (controle door de kandidaten) Week 16 DEFINITIEVE CIJFERLIJST = EINDLIJST SCHOOLEXAMEN (inspectie) MEIVAKANTIE Vrijdag na de meivakantie: CSE

13 Opzet en inhoud Centraal Examen (CE): Centraal examen per leerweg (TL) Centraal schriftelijk examen: 120 minuten afname op zelfde moment (landelijk) BTE – HA hebben daarnaast een centraal (praktisch) examen Datum CE: 13 mei t/m 26 mei 2016

14 Geslaagd:  alle vakken een 6 of hoger  1x 5, rest 6 of hoger  1x 4 met minimaal één 7 (compensatie)  2x 5 met minimaal één 7 (compensatie) Verder:  gemiddelde cijfer voor alle vakken CE moet voldoende zijn (> 5,5)  Rekenen telt mee in slaag-/zakregeling  Voor de vakken Rekenen en Nederlands slechts 1 x 5  Vak Nederlands minimaal een 5 (> 4,5)  cijfer MA1 (klas 3) doet mee in de slaag-/zakregeling  CKV + LO VOLDOENDE of GOED  Sectorwerkstuk VOLDOENDE of GOED

15 Herkansing: CSE (theorievakken) kandidaat mag één centraal schriftelijk examen herkansen om te slagen cijferverbetering het hoogste cijfer telt geen herkansing voor praktijk Tekenen en Handvaardigheid

16 Aandachtspunten (school)examen Op tijd aanwezig Absentieregeling (ziekte/verlof) Onregelmatigheden (spieken, plagiaat, etc.) Op tijd inleveren (werkstukken/verslagen) Inhaalmoment na elke SE-week

17 Rekenen Afnamemomenten Rekentoets 2015-2016: januari (1 e kans) maart (2 e kans) mei/juni (3 e kans) Aanpak leerlingen: 46 lln. hebben lager dan 4,5 (groep 1) 46 lln. hebben lager dan 5,5 (groep 2) Ad groep 1: deze leerlingen hebben structurele hulp nodig Ad groep 2: deze leerlingen hebben in principe de Rekentoets gehaald wel gevaarlijke groep i.c.m. onvoldoende voor NE mogelijkheden aanbieden om zelfstandig te oefenen kort voor de officiële Rekentoets extra laten oefenen

18 Decaan: Adviserend bij:  keuze vervolgstudie  pakketkeuze  HAVO: ja of nee? Dhr. G. Arkink

19 MBO  middelbaar beroepsonderwijs HAVO  Twickel College Lyceum De Grundel

20 Regionaal Opleidingscentrum (ROC) www.rocvantwente.nl Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) www.aoc-oost.nl

21 Particuliere opleidingen ROC’s in de regio: www.deltion.nlwww.deltion.nl: Zwolle www.landstede.nlwww.landstede.nl: Zwolle/Raalte www.aventus.nl: Apeldoorn/Deventer/ www.aventus.nl Zutphen

22

23 niveau 1 (geen eisen) niveau 2 niveau 2niveau 3 (of 4) Niveau 3 niveau 4 niveau 4 HBO BBL KBL/TGL Niveau 2 Niveau 3 of 4

24 BOLBeroeps Opleidende Leerweg leren en stage BBLBeroeps Begeleidende Leerweg werken en leren

25 Sectorverwant? Geen ‘eisen’! Voorbeeld: VMBO Techniek = MBO Techniek Niet sectorverwant? Techniek: wi of nask1 Zorg en Welzijn: geen specifieke eisen Economie: wi of ec of 2e moderne vreemde taal Groen: wi of nask1 of Bi

26 Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen ROC van Twente maakt de opleidingen bekend (± december 2015) Afgelopen jaren: Pedagogisch Werk/Maatschappelijke Zorg Doktersassistent en Tandartsassistent Veiligheid & Vakmanschap Sport & Bewegen Juridisch medewerker Artiest

27 een gemeenschappelijk deel een profieldeel een “vrij” deel

28 De leerling kiest uit 4 profielen: CM Cultuur en Maatschappij  gs, du/fa, mw, expressievak (mu/te/ha) EM Economie en Maatschappij  ec, gs, wisA, m&o NG Natuur en Gezondheid  bi, sk, wi + ak/na/nlt NT Natuur en Techniek  wisB, na, sk + bi/nlt

29 Nieuw op te nemen vakken (dus zonder dat het vak in TL4 gevolgd is) Gs, Ma1, MAW (Ma2), Ak, Bi, Ec, Te, Ha, Mu, M&O, BSM (Lo2), NLT

30 ‘Passend’ vakkenpakket Positieve adviezen van vakdocenten Uitgangspunt: cijfer ongeveer 7 Voorlichtingsavond: datum volgt (ouders én leerlingen)

31 MBO (ROC/AOC) Niveau 4 3 - 4 jaar VMBO TL HAVO klas 4 & 5 2 jaar HBO 3 - 4 jaar HBO 4 jaar

32 Oriënteren – verkennen – verdiepen – beslissen Sectorwerkstuk Gesprek met decaan Bezoek open dagen KOM Kies Folders en ander informatiemateriaal Beroepenfilmpjes (www.beroepeninbeeld.nl) ROC van Twente: 25 januari 2016  Enschede 26 januari 2016  Hengelo 27 januari 2016  Almelo 28 januari 2016  Rijssen Telkens van 15.00 tot 21.00 AOC Oost: 22 en 23 jan 2016  Almelo 29 en 30 jan 2016  Enschede

33 Voor 1 maart 2016 Digitale aanmelding (via de website) Kan maar voor één opleiding bij ROC van Twente Overdrachtsformulier VMBO-MBO (OVM) Leerling/ouder is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding!!!

34 Gesprekken met: Ouders Mentor Decaan Vrienden/kennissen/buren…

35 Tijdpad TL4 oktober-februari: Decaangesprekken met leerlingen na P1 en na P2: Mentorgesprekken met ouders en leerling ? november:HAVO voorlichting Twickel/Grundel 9 en 10 december:Presentatie sectorwerkstuk Vanaf 1 december: KOM (2 periodes) eind januari:Open dagen ROC/AOC in Twente voor 1 maart 2016:Aanmelding ROC/AOC, i.v.m. loting!!! maart 2016: Toelating HAVO, studieresultaten en adviezen gebaseerd klas 3 en P1 en P2 (gem.)

36 Goede voortzetting Voor straks: wel thuis!

37 Kennismaking met mentor


Download ppt "Avila College Ouders klas 4TL Hartelijk welkom. Schoolleiding Dhr. P. Dooijeweerd – directeur Dhr. P. ten Dam – teamleider klas 3 en 4 Dhr. G. van ‘t."

Verwante presentaties


Ads door Google