De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Inkoopsamenwerking Haaglanden Berekening inkoopbesparingen Delft, 6 februari 2013 Hans Ruiter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Inkoopsamenwerking Haaglanden Berekening inkoopbesparingen Delft, 6 februari 2013 Hans Ruiter."— Transcript van de presentatie:

1 1 Inkoopsamenwerking Haaglanden Berekening inkoopbesparingen Delft, 6 februari 2013 Hans Ruiter

2 Programma Kostenreductie bij inkoopprocessen Besparingsmogelijkheden Haaglanden 2

3 Gebruikte methoden kostenreductie (bron: Berenschot)

4 Inkoopbesparingen in het inkoopproces (bron: GSS analyse 100 inkoopprojecten) 0%0% 4% 8% 12% 16% 20% specificatiemarkt- onderzoek RFI / RFP short list selectie contract onder- handeling implementatie pre-leverancier selectie besparingen 10-17% post-leverancier selectie besparingen 0-5%

5 Bij gemeenten gebruikte methoden voor synergie (bron: Berenschot 2012) 5

6 Moeilijkste maar meest succesvolle methoden voor inkoopsynergie 6

7 Bij gemeenten gebruikte methoden voor inkoopbesparingen (bron: Berenschot 2012) 7

8 Moeilijkste maar meest succesvolle methoden voor inkoopbesparingen 8

9 Positieve effecten op de realisatie van inkoopbesparingen (bron: Berenschot 2012)  Het hebben van een afdeling inkoop.  Hoger percentage ingekocht binnen raamcontracten.  Rapportagelijn (liefst naar Directeur Middelen).  Meer coördinatie-technieken, hogere professionaliteit.  Intensiever contractmanagement.  Inkoopsamenwerking samen met inkoopvolwassenheid. 9

10 Positieve effecten op de realisatie van inkoopbesparingen (bron: Berenschot 2012)  Het hebben van een afdeling inkoop.  Hoger percentage ingekocht binnen raamcontracten.  Rapportagelijn (liefst naar Directeur Middelen).  Meer coördinatie-technieken, hogere professionaliteit.  Intensiever contractmanagement.  Inkoopsamenwerking samen met inkoopvolwassenheid. 10 Hoe hoger de mate van inkoopvolwassenheid, hoe hoger de te realiseren inkoopbesparingen !

11 Enkele onderzoeken naar resultaten van kostenreductie NEVI Purchasing Excellence onderzoek: gemiddeld 10% Berenschot: targets gemiddeld 6% Cap Gemini: 40% van organisaties heeft target boven 10% Gemeente Rotterdam: 1 ste keer aanbesteden 10-15% 2 de keer aanbesteden 5-7% Volgende keren 2-5% Berenschot: meervoudig i.p.v. enkelvoudig: 5-10% Hanteren marktplaats voor inhuur derden 20-30%

12 Manieren meten inkoopbesparingen (meerdere antwoorden bij sommige gemeenten) In vergelijking met het vorige contract (13%). Verschil budget en de daadwerkelijke uitgaven (18%). Verschil offerte ten opzichte van verleden (13%). Verschil budget versus aanbesteding (22%). Via crediteurenadministratie achteraf (4%). Door middel van raming (13%). Niet (in circa 35% van de organisaties!) 12

13 Inkoopbesparing = budgetbesparing ? Niet verwerkt in de budgetten (circa 30%) Collectieve afroming (circa 15%) Gerichte taakstellende budgetaanpassing (circa 35%) Inkoopbesparingen naar een reservepot (circa 20%) 13

14 Oorzaken besparingen Inkoopsamenwerking versterkt professionalisering en het kritischer kijken naar inkoopprocessen. De ingeschatte inkoopbesparingen kunnen het resultaat zijn van onder andere: Gestegen marktmacht dankzij inkoopsamenwerking Gestegen marktmacht door bundeling in raamcontract Inkoopprofessionalisering Betere inkoopmethode of inkoopstrategie Standaardisatie Betere marktwerking Houding leveranciers vanwege inkoopsamenwerking en/of inkoopprofessionaliteit. 14

15 Oorzaken besparingen Inkoopsamenwerking versterkt professionalisering en het kritischer kijken naar inkoopprocessen. De ingeschatte inkoopbesparingen kunnen het resultaat zijn van onder andere: Gestegen marktmacht dankzij inkoopsamenwerking Gestegen marktmacht door bundeling in raamcontract Inkoopprofessionalisering Betere inkoopmethode of inkoopstrategie Standaardisatie Betere marktwerking Houding leveranciers vanwege inkoopsamenwerking en/of inkoopprofessionaliteit. 15 Besparing door inkoop- samenwerking sec is niet te isoleren!

16 Onderwerp Budget 2011 Jaar aanbesteding Geraamd bedrag Inkoop besparing Bedrag besparing Flexibele arbeid % Gefactureerd volume < €50.000,= % Advies en onderzoek % WMO-hulpmiddelen % onderhoud elementenverharding % Groenonderhoud % Hulp in de huishouding % Aanleg Openbare verlichting % Softwarelicenties en onderhoud/support % Multifunctionals % Speelvoorzieningen % Verzekeringen % Leerlingenvervoer % Inspectie en reiniging riolering % Maaien en slootwerkzaamheden % Beveiliging % Drukwerk- en vormgeving % Asfalt % Mobiele telefonie % Verkeersregelinstallatie % Catering % Vaste telefonie % Postdiensten % Energie % Schoonmaak % Arbodienst % Verkeersborden % Werkkleding %3.750

17 Ingeschatte inkoopbesparingen (op basis van € inkoopomzet) TOTAAL

18 Budgetten > € niet in beschouwing genomen (totaal € ) Aanleg, renovatie en vervanging riolering Bouw- en woonrijp maken Railinfrastructuur Huishoudelijk afvalinzameling en -verwerking Aanleg kunstwerken Aanleg tunnels en bruggen Persleiding Inburgering Onderhoud scholen Algemeen gebouwonderhoud Maatschappelijk werk Haltevoorzieningen Containers en onderhoud Baggeren Materialen riolering en gemalen CV-installaties en klimaatsystemen en onderhoud Onderhoud sportvelden Nieuwbouw Inrichting gebouwen Volwasseneducatie Elektrische installaties en onderhoud

19 Dank voor uw aandacht. Vragen? Drs. Hans Ruiter MMC Senior Managing Consultant


Download ppt "1 Inkoopsamenwerking Haaglanden Berekening inkoopbesparingen Delft, 6 februari 2013 Hans Ruiter."

Verwante presentaties


Ads door Google