De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Inkoopsamenwerking Haaglanden Berekening inkoopbesparingen Delft, 6 februari 2013 Hans Ruiter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Inkoopsamenwerking Haaglanden Berekening inkoopbesparingen Delft, 6 februari 2013 Hans Ruiter."— Transcript van de presentatie:

1 1 Inkoopsamenwerking Haaglanden Berekening inkoopbesparingen Delft, 6 februari 2013 Hans Ruiter

2 Programma Kostenreductie bij inkoopprocessen Besparingsmogelijkheden Haaglanden 2

3 Gebruikte methoden kostenreductie (bron: Berenschot)

4 Inkoopbesparingen in het inkoopproces (bron: GSS analyse 100 inkoopprojecten) 0%0% 4% 8% 12% 16% 20% specificatiemarkt- onderzoek RFI / RFP short list selectie contract onder- handeling implementatie pre-leverancier selectie besparingen 10-17% post-leverancier selectie besparingen 0-5%

5 Bij gemeenten gebruikte methoden voor synergie (bron: Berenschot 2012) 5

6 Moeilijkste maar meest succesvolle methoden voor inkoopsynergie 6

7 Bij gemeenten gebruikte methoden voor inkoopbesparingen (bron: Berenschot 2012) 7

8 Moeilijkste maar meest succesvolle methoden voor inkoopbesparingen 8

9 Positieve effecten op de realisatie van inkoopbesparingen (bron: Berenschot 2012)  Het hebben van een afdeling inkoop.  Hoger percentage ingekocht binnen raamcontracten.  Rapportagelijn (liefst naar Directeur Middelen).  Meer coördinatie-technieken, hogere professionaliteit.  Intensiever contractmanagement.  Inkoopsamenwerking samen met inkoopvolwassenheid. 9

10 Positieve effecten op de realisatie van inkoopbesparingen (bron: Berenschot 2012)  Het hebben van een afdeling inkoop.  Hoger percentage ingekocht binnen raamcontracten.  Rapportagelijn (liefst naar Directeur Middelen).  Meer coördinatie-technieken, hogere professionaliteit.  Intensiever contractmanagement.  Inkoopsamenwerking samen met inkoopvolwassenheid. 10 Hoe hoger de mate van inkoopvolwassenheid, hoe hoger de te realiseren inkoopbesparingen !

11 Enkele onderzoeken naar resultaten van kostenreductie NEVI Purchasing Excellence onderzoek: gemiddeld 10% Berenschot: targets gemiddeld 6% Cap Gemini: 40% van organisaties heeft target boven 10% Gemeente Rotterdam: 1 ste keer aanbesteden 10-15% 2 de keer aanbesteden 5-7% Volgende keren 2-5% Berenschot: meervoudig i.p.v. enkelvoudig: 5-10% Hanteren marktplaats voor inhuur derden 20-30%

12 Manieren meten inkoopbesparingen (meerdere antwoorden bij sommige gemeenten) In vergelijking met het vorige contract (13%). Verschil budget en de daadwerkelijke uitgaven (18%). Verschil offerte ten opzichte van verleden (13%). Verschil budget versus aanbesteding (22%). Via crediteurenadministratie achteraf (4%). Door middel van raming (13%). Niet (in circa 35% van de organisaties!) 12

13 Inkoopbesparing = budgetbesparing ? Niet verwerkt in de budgetten (circa 30%) Collectieve afroming (circa 15%) Gerichte taakstellende budgetaanpassing (circa 35%) Inkoopbesparingen naar een reservepot (circa 20%) 13

14 Oorzaken besparingen Inkoopsamenwerking versterkt professionalisering en het kritischer kijken naar inkoopprocessen. De ingeschatte inkoopbesparingen kunnen het resultaat zijn van onder andere: Gestegen marktmacht dankzij inkoopsamenwerking Gestegen marktmacht door bundeling in raamcontract Inkoopprofessionalisering Betere inkoopmethode of inkoopstrategie Standaardisatie Betere marktwerking Houding leveranciers vanwege inkoopsamenwerking en/of inkoopprofessionaliteit. 14

15 Oorzaken besparingen Inkoopsamenwerking versterkt professionalisering en het kritischer kijken naar inkoopprocessen. De ingeschatte inkoopbesparingen kunnen het resultaat zijn van onder andere: Gestegen marktmacht dankzij inkoopsamenwerking Gestegen marktmacht door bundeling in raamcontract Inkoopprofessionalisering Betere inkoopmethode of inkoopstrategie Standaardisatie Betere marktwerking Houding leveranciers vanwege inkoopsamenwerking en/of inkoopprofessionaliteit. 15 Besparing door inkoop- samenwerking sec is niet te isoleren!

16 Onderwerp Budget 2011 Jaar aanbesteding Geraamd bedrag Inkoop besparing Bedrag besparing Flexibele arbeid 40.500.000 2013 20.000.00010%2.000.000 Gefactureerd volume < €50.000,=87.000.000 2015 40.000.0005%2.000.000 Advies en onderzoek24.700.000 2014 12.000.0005%600.000 WMO-hulpmiddelen7.500.000 2013 6.000.0005%300.000 onderhoud elementenverharding19.600.000 2014 5.000.0005%250.000 Groenonderhoud9.500.000 2014 4.500.0005%225.000 Hulp in de huishouding26.000.000 2013 10.000.0002%200.000 Aanleg Openbare verlichting10.400.000 2014 3.000.0005%150.000 Softwarelicenties en onderhoud/support11.900.000 2015 3.000.0005%150.000 Multifunctionals1.300.000 2015 1.000.00010%100.000 Speelvoorzieningen1.700.000 2016 850.00010%85.000 Verzekeringen4.500.000 2015 4.000.0002%80.000 Leerlingenvervoer7.000.000 2014 3.500.0002%70.000 Inspectie en reiniging riolering2.500.000 2014 1.200.0005%60.000 Maaien en slootwerkzaamheden2.000.000 2014 1.000.0005%50.000 Beveiliging2.100.000 2013 1.000.0005%50.000 Drukwerk- en vormgeving920.000 2014 450.00010%45.000 Asfalt4.300.000 2014 2.000.0002%40.000 Mobiele telefonie800.000 2016 800.0005%40.000 Verkeersregelinstallatie2.200.000 2014 700.0005%35.000 Catering1.500.000 2015 700.0005%35.000 Vaste telefonie700.000 2016 700.0005%35.000 Postdiensten1.200.000 2013 600.0005%30.000 Energie5.200.000 2013 2.000.0001%20.000 Schoonmaak2.200.000 2017 1.000.0002%20.000 Arbodienst400.000 2016 300.0005%15.000 Verkeersborden420.000 2013 200.0005%10.000 Werkkleding160.000 2015 75.0005%3.750

17 Ingeschatte inkoopbesparingen (op basis van € 125.575.000 inkoopomzet) 201320142015 20132.610.000 20141.525.000 20152.368.750 TOTAAL2.610.0004.135.0006.503.750 17

18 Budgetten > €2.000.000 niet in beschouwing genomen (totaal € 127.000.000) Aanleg, renovatie en vervanging riolering32.000.000 Bouw- en woonrijp maken29.000.000 Railinfrastructuur7.800.000 Huishoudelijk afvalinzameling en -verwerking5.800.000 Aanleg kunstwerken4.800.000 Aanleg tunnels en bruggen4.700.000 Persleiding4.500.000 Inburgering4.000.000 Onderhoud scholen3.700.000 Algemeen gebouwonderhoud3.100.000 Maatschappelijk werk3.000.000 Haltevoorzieningen3.000.000 Containers en onderhoud3.000.000 Baggeren3.000.000 Materialen riolering en gemalen2.900.000 CV-installaties en klimaatsystemen en onderhoud2.800.000 Onderhoud sportvelden2.400.000 Nieuwbouw2.200.000 Inrichting gebouwen2.100.000 Volwasseneducatie2.000.000 Elektrische installaties en onderhoud2.000.000 18

19 Dank voor uw aandacht. Vragen? Drs. Hans Ruiter MMC Senior Managing Consultant 06 53 11 00 78 19


Download ppt "1 Inkoopsamenwerking Haaglanden Berekening inkoopbesparingen Delft, 6 februari 2013 Hans Ruiter."

Verwante presentaties


Ads door Google