De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie klaart de Klus Inhoud presentatie -Terugblik Wajong project 2014 -Cao afspraak plaatsing doelgroepen 2015 -Aandachtspunten voor de groepsdiscussies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie klaart de Klus Inhoud presentatie -Terugblik Wajong project 2014 -Cao afspraak plaatsing doelgroepen 2015 -Aandachtspunten voor de groepsdiscussies."— Transcript van de presentatie:

1 Wie klaart de Klus Inhoud presentatie -Terugblik Wajong project 2014 -Cao afspraak plaatsing doelgroepen 2015 -Aandachtspunten voor de groepsdiscussies

2 Wie klaart de Klus Terugblik Wajong project 2014

3 Afspraken bouw cao 2012 ‘Partijen zullen projecten opzetten met het doel 100 Wajongers en/of WSW-ers vóór eind 2013 geschikt te maken om aan de slag te gaan in de bouwnijverheid. Begeleiding en opleiding maakt hiervan deel uit’.

4 Gemaakte afspraken eind 2013: ‘Wajong werkt in de bouw!’ Doelstelling: 70 plaatsingen twee plaatsingen per arbeidsmarktregio UWV voor het einde van 2014.

5 Uitwerking project Centrale coördinator Budget voor PR (oa flyer) en evaluatie- onderzoek: moest van geleerd worden Intensieve rol UWV: oa sectorspecialisten Inzet van adviseurs Fundeon Inzet van medewerkers sociale partners

6 Kwantitatieve resultaten:

7 Kwalitatieve resultaten (1): Redenen voor Wajongers Bron: USP Marketing Consultancy

8 Kwalitatieve resultaten (2): Tevredenheid over het werken met Wajongers Bron: USP Marketing Consultancy

9 Kwalitatieve resultaten (3): Tevredenheid ondersteuning van het UWV

10 Conclusie en advies (1): Duurzaamheid plaatsingen is nu 50%, deze kan vergroot worden door: vaste begeleider binnen het bedrijf naast interne begeleiding jobcoach inzetten selecteren op motivatie jobcarving toepassen deskundigheid UWV inzetten bij jobcarving en job- coaching.

11 Evaluatie project: Evaluatie: goede registratie is essentieel realistische, maar ook actieve communicatie projectmatig werken van belang centrale regie/coördinatie

12 Cao afspraken 2015 295 garantiebanen in 2015-2016 – wajongers – Wachtlijst wsw’ers – Participatiewet verdiencapaciteit onder minimumloon Plaatsing: dienstverband na proefplaatsing Duurzame plaatsing: dienstverband bestaat nog na 6 maanden

13 Cao afspraken 2015 Aparte loonschaal – start met 100% minimumloon – na 6 maanden nog bezien of loon omhoog kan – werkgevers moeten ontheffing vragen bouw cao bij bureau naleving Interessant voor iedere uitkeringsgerechtigde die nu minder dan minimumloon krijgt.

14 Wie klaart de Klus Aanpak: Vanaf 1 januari Joep Jansen projectleider Communicatieplan gemaakt – Website ontwikkeld: www.wieklaartdeklus.nlwww.wieklaartdeklus.nl – Artikel start campagne in Cobouw 17 februari – Brochure gemaakt: Opvallend groot – Persberichten en Nieuwsbrieven – Social Media: twitter: @wieklaartdeklus facebook: https://www.facebook.com/wieklaartdeklus/?fref=nf https://www.facebook.com/wieklaartdeklus/?fref=nf

15 Wie klaart de Klus Kiezen in toon voor positieve insteek: – Bedrijfseconomisch gunstig een doelgroeper aan te nemen (goed nadenken over functie) – Inspelen op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – Voldoen aan bestekeisen Social Return – Goede voorbeelden uitdragen van tevreden werkgevers

16 Wie klaart de Klus Activiteiten: -Richting vraag- en aanbodzijde: makelen en schakelen -Overleg met sociale partners: Bouwend Nederland, AFNL, FNV en CNV Vakmensen -Overleg met intermediairs: De normaalste zaak, ‘100.000 banenplan’, Onbeperkt aan de slag, Blik op Werk

17 Wie klaart de Klus Eén op een aansluiten op doelgroepregister UWV: op papier ca 400.000 personen Iets bredere insteek: ook VSO en PRO leerlingen Met name leerlingen Praktijkonderwijs interessante doelgroep voor bouw – Oa contact daarover met Boris (S-BB) Mikken op duurzame plaatsing:

18 Wie klaart de Klus Spilfunctie voor Werkgeversservicepunten – Zitten gemeenten en UWV – Bouwspecialisten gepositioneerd op website – Hebben kennis van regionale markt – Hebben netwerken van werkgevers en contacten met alle uitkerende instanties

19 Wie Klaart de Klus Praktisch probleem: – Monitoring registratie van doelgroepers – UWV houdt plaatsing van wajongers bij (volgens CBS indeling) – Geen centrale registratie van SW kandidaten of voor kandidaten onder de Participatiewet Banenplan in Sociaal Akkoord: 100.000 banen in de markt tot 2026, formeel 8.000 in 2016 Quotum wet: afrekenen op bedrijfsniveau Sectorale niveau ontbreekt!

20 Definitie bouwnijverheid bij CBS indeling F Bouwnijverheid Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren, winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw enzovoort of de bouw of aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouw kundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen enzovoort. Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers. Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouw werken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend. Gespecialiseerde bouwkundige werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het onroerend goed uitgevoerd. De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en klimaatregelings- systemen, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen. De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt, behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische werkzaamheden enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.

21 Wie Klaart de Klus Werkgeversservicepunten Wens vanuit de bouwsector: – Iedere arbeidsmarktregio neemt verantwoordelijkheid voor plaatsing van 8,5 doelgroeper naar de bouw (295: 35) – Daarbij integraal kijken naar alle kandidaten uit doelgroepregister (ook VSO/PRO) – Registratie en monitoring van de plaatsingen in de bouwsector (is plaatsing duurzaam)

22 Wie Klaart de Klus Werkgeversservicepunten Wens vanuit de bouwsector: Wat zijn mogelijkheden voor het pro-actief benaderen van werkgevers? Kunnen lijst verstrekken van bouwbedrijven die in 2014 en 2015 wajongers hebben aangenomen Verwachting is groeiende vraag naar personeel in de bouw: hoe hierop inspelen? Wat is relatie met Werkbedrijven?

23 Wie Klaart de Klus Opspitsen in vijf deelgroepjes (regio) Vraagstukken: – Wat is er nodig/verwacht je van de bouw om van dit project een succes te maken? – Kun je inspelen op de vragen/wensen van de bouwsector inzake de realisatie van dit project? – Zijn alle partijen die verantwoordelijk dragen voor doelgroepers betrokken bij het WSP – Hoe richt je processen in en rapporteer je?

24 Wie Klaart de Klus Proces: -Opsplitsen in vijf groepjes, diverse ruimtes beschikbaar -Ca anderhalf uur de tijd -Plenaire terugkoppeling: verslag per groepje, graag vastleggen -Discussie en maken van werkafspraken


Download ppt "Wie klaart de Klus Inhoud presentatie -Terugblik Wajong project 2014 -Cao afspraak plaatsing doelgroepen 2015 -Aandachtspunten voor de groepsdiscussies."

Verwante presentaties


Ads door Google