De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Colleges Kempengemeenten De ISD de Kempen als organisatie 20 mei 2014 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Colleges Kempengemeenten De ISD de Kempen als organisatie 20 mei 2014 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen."— Transcript van de presentatie:

1 Colleges Kempengemeenten De ISD de Kempen als organisatie 20 mei 2014 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen

2

3 TeamFunctieFTE DirectieDirecteur1,00 Afdelingshoofd Dienstverlening/Bedrijfsvoering1,60 Management ondersteuning1,00 Coördinatie UWV0,30 Beleid, Kwaliteit en JuridischBeleidsmedewerker2,56 Medewerker Kwaliteit en Interne Controle3,49 Juridisch medewerker1,00 DienstverleningKlantmanager Werk en Inkomen6,30 Zorgconsulent6,34 Uitvoeringsmedewerker Wmo/WWB3,00 Schuldhulpverlening2,00 AdministratieFinancieel medewerker0,70 Medewerker Applicatiebeheer1,50 Medewerker Debiteuren1,41 Medewerker Uitkeringsadministratie5,24 Medewerker Administratieve ondersteuning4,10 Totaal41,54

4 Taakvelden Werk & Inkomen Re-integratie Bijzondere Bijstand / Minimabeleid Schuldhulpverlening Wmo – programma 6 BBZ Inburgering Bezwaar & Beroep (WMO-begeleiding)

5 Lokaties Werkplein de Kempen –Re-integratie –Uitkering –Schuldhulpverlening –Opleiding & trainingen Zorgloketten Bladel, Bergeijk en Oirschot Gebouw ISD de Kempen - backoffice taken

6 ONTWIKKELING NWW (Niet Werkende Werkzoekende) PER GEMEENTE OP EINDE KWARTAAL Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen afname / toename 4e kwartaal e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % per

7 AANTAL PERIODIEKE UITKERINGSCLIENTEN (totaal) BUIG Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen Regeling WWB WWB in inrichting Bbz Renteloze lening Krediethypotheek WWB Starterslening zelfstandigen IOAW IOAZ Totaal BUIG

8 GemeenteBergeijkBladelEerselOirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen Prognose % toename % Ontwikkeling klantenbestand ISD de Kempen

9 Inburgering < verantwoordelijkheid gemeente - Inburgering en handhaving > verantwoordelijkheid DUO - Lening voor Inburgering en handhaving - Indien uitkering - Inburgering als onderdeel van reintegratietraject - verantwoordelijkheid gemeente In uitkering124 Geslaagd voor examen Inburgering46 Vrijstelling - niet leerbaar of medische beperkingen21 Gezakt voor examen of volgen van inburgering57 Handhaving In uitkering57 Niet in uitkering44 Totaal101

10 Bezwaar en Beroep Groep Openstaand eind 2012 ingekomen in 2013 totaalIngetrokkenAfgehandeld Open- staand Bezwaar Beroep totaal GroepGegrondOngegrond Ingetrokken door client niet tegemoet Ingetrokken door client wel tegemoet Niet ontvankelijk Totaal bezwaren beroepen Eindtotaal Aantal beschikkingen WWB en Wmo Aantal bezwaarschriften 36 Percentage bezwaar 0,70% Percentage gegrond 0,04% Alle beroepen en hoger beroepen die in 2013 zijn afgehandeld zijn ongegrond verklaard.

11 UNIEKE AANTAL CLIENTEN BIJZONDERE BIJSTAND Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen afname / toename unieke clienten in unieke clienten in % unieke clienten in % unieke clienten in %

12 Adviesgesprekken Schuldhulpverlening ISD de KempenBergeijkBladelEerselOirschotReusel-De Mierden ISD de Kempen 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal totaal adviesgesprekken

13 Schuldhulpverlening ingezette producten op einde van het 1-ste kwartaal 2014 Aantal productenBergeijkBladelEerselOirschot Reusel-de Mierden ISD de Kempen Aanvraag SHV Budgetbegeleiding ISD Budgetbeheerrekening Maatschappelijk werk Regeling energie/water Schuldregeling SHV verzoek Sociaal raadsliedenwerk Thuisadministratie Nazorg Totaal

14 Wmo –Wet maatschappelijke ondersteuning Hulp bij het Huishouden (HbH) Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Hulpmiddelen Woningaanpassingen

15 Wmo taken Overzicht werkzaamheden Wmo ind. voorzieningen 1. Intake 2. Indicatie 3. Beschikking 4. Besluit 5. Admin. Verwerking 6. Inning eigen bijdrage 7. Levering / betaling Bezwaar en beroep Beleidsmedewerker Kwaliteitsmedewerker Applicatiebeheer Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Plaats in mid- office van zorgloket Reusel-De Mierden WVG- voorz. HbH

16 Wmo - AANTAL UNIEKE CLIENTEN (Wmo) PER GEMEENTE OP EINDE 1-ste KWARTAAL 2014 GemeenteBergeijkBladelEerselOirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen afname / toename 4e kwartaal e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 1e kwartaal %

17 Wmo - AANTAL PERIODIEKE VOORZIENINGEN (Wmo) PER GEMEENTE OP EINDE 1-ste KWARTAAL 2014 GemeenteBergeijkBladelEerselOirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen afname / toename 4e kwartaal e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 4e kwartaal % 1e kwartaal %

18 Cliëntenraden –Clientenraad ISD de Kempen –Wmo-raden van de vijf gemeenten

19

20 Werkplein de Kempen –Intake uitkering – Doel- en rechtmatigheid –Re-integratie en activering –Indicatiestelling Wsw –Intake en begeleiding Schuldhulpverlening –Training en opleiding –Kempenplus –Participanten ISD de Kempen, Lumensgroep, Promenzo, Simpelhuishoudboekje, Sociaal Raadsliedenwerk, Uitzendbureau’s, UWV, WVK

21 Doelstellingen re-integratiebeleid Beperking instroom: - van werk naar werk - terug naar school - verwijzing uitzendbureau’s - verplichte sollicitatietraining - zoekperiode voorafgaand aan uitkeringsintake Bevordering uitstroom: - flankerend beleid - re-integratie producten - projecten

22 Overzicht instrumenten / diensten (1) WVK-producten: –Diagnose –Kans Actief –Direct Werk –Bonusbaan –Voorschakeltraject Wsw WSD-producten: –Diagnose –Anders Werken –Werkacademie –Snelwerk –Snelwerk-Plus Vacature-overleg (ISD de Kempen, WVK, UWV, Promenzo) Sollicitatietraining – Poort en Direct Werk/Kans Actief

23 Overzicht instrumenten / diensten (2) Werkervaringsplaatsen balie Werkplein de Kempen (Rabobank) Project “Einde in zicht” Voorlichting jongeren Lagerhuis debat Promenzo: trajecten voor klanten met psychologische en/of psychiatrische problematiek Werkcheque Uitstroompremie Project Openbare Ruimte ABC-traject AOB-Compaz: (arbeids)medische adviezen Inzet verzuimcoördinator / bedrijfsarts WVK

24 Overzicht instrumenten / diensten (3) PiusX – toezichthouders Zorgboerderijen Opleiding Callcenter medewerker Techniek opleiding Sociale Activering (Oriëntage)stage Proefplaatsing Loonkostensubsidie Scholingstrajecten Inkomstenvrijlating No-risk polis Praktijkervaringplek polis

25 Overzicht instrumenten / diensten (4) Kempenplus –Bemiddeling –Jobhunting –Job-carving –Advies contracten e.d. –Van werk naar werk –Leerportaal

26 Financiën ProgrammakostenBegroting 2014 Bbz: Gevestigde ondernemers/bedrijfskapitaal0 Kosten bijzondere onderzoek BUIG Participatiebudget Bijzondere bijstand/Minimabeleid Schuldhulpverlening Wet Inburgering Hulp bij het Huishouden CVV Hulpmiddelen Woonvoorzieningen gehandicapten Bedrijfsvoeringkosten ISD de Kempen

27 Nieuw beleid -Wijziging van verordeningen en beleidsregels -Toeslagenverordening -Verordening Langdurigheidstoeslag -Re-integratieverordening -Handhavingsverordening -Maatregelenverordening -Verordening cliëntenraden -Minimabeleid -Wmo-verordening -Werkbedrijf – netwerkorganisatie -Regionale werkgeversbenadering -Regionaal marktbewerkingsplan -Basispakket – Jobcoaching, Proefplaatsing, (groeps-)detachering, e.d. -Garantiebanen -Loonwaardebepaling -Beschut Werk

28 Afkortingen BUIGWet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten BbzBijstandsbesluit Zelfstandigen CVVCollectief Vraagafhankelijk Vervoer HbHHulp bij het Huishouden IOAWWet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZWet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen NWWNiet-werkende werkzoekenden WmoWet Maatschappelijke Ondersteuning WWBWet Werk en Bijstand

29 Vragen?


Download ppt "Colleges Kempengemeenten De ISD de Kempen als organisatie 20 mei 2014 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen."

Verwante presentaties


Ads door Google