De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Colleges Kempengemeenten De ISD de Kempen als organisatie 20 mei 2014 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Colleges Kempengemeenten De ISD de Kempen als organisatie 20 mei 2014 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen."— Transcript van de presentatie:

1 Colleges Kempengemeenten De ISD de Kempen als organisatie 20 mei 2014 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen

2

3 TeamFunctieFTE DirectieDirecteur1,00 Afdelingshoofd Dienstverlening/Bedrijfsvoering1,60 Management ondersteuning1,00 Coördinatie UWV0,30 Beleid, Kwaliteit en JuridischBeleidsmedewerker2,56 Medewerker Kwaliteit en Interne Controle3,49 Juridisch medewerker1,00 DienstverleningKlantmanager Werk en Inkomen6,30 Zorgconsulent6,34 Uitvoeringsmedewerker Wmo/WWB3,00 Schuldhulpverlening2,00 AdministratieFinancieel medewerker0,70 Medewerker Applicatiebeheer1,50 Medewerker Debiteuren1,41 Medewerker Uitkeringsadministratie5,24 Medewerker Administratieve ondersteuning4,10 Totaal41,54

4 Taakvelden Werk & Inkomen Re-integratie Bijzondere Bijstand / Minimabeleid Schuldhulpverlening Wmo – programma 6 BBZ Inburgering Bezwaar & Beroep (WMO-begeleiding)

5 Lokaties Werkplein de Kempen –Re-integratie –Uitkering –Schuldhulpverlening –Opleiding & trainingen Zorgloketten Bladel, Bergeijk en Oirschot Gebouw ISD de Kempen - backoffice taken

6 ONTWIKKELING NWW (Niet Werkende Werkzoekende) PER GEMEENTE OP EINDE KWARTAAL Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen afname / toename 4e kwartaal 2008 211 215 191 219 113 949 4e kwartaal 2009 344 358 288 271 205 1.46654% 4e kwartaal 2010 340 325 255 304 174 1.398-5% 4e kwartaal 2011 323 313 276 300 179 1.391-1% 4e kwartaal 2012 427 509 372 399 298 2.00544% 4e kwartaal 2013 594 575 492 560 390 2.61130% per 30-04-2014 599 588 504 564 387 2.642

7 AANTAL PERIODIEKE UITKERINGSCLIENTEN (totaal) BUIG Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen Regeling01-05-2014 WWB 136 115 112 94 64 521 WWB in inrichting 7 1 2 10 Bbz Renteloze lening 4 1 3 7 Krediethypotheek 3 1 4 WWB Starterslening zelfstandigen 2 1 1 4 IOAW 9 7 2 14 4 36 IOAZ 2 1 1 1 5 Totaal BUIG 150 136 118 113 71 588

8 GemeenteBergeijkBladelEerselOirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen 31-12-2012 137108989065498 31-12-2013 14212612010071559 01-05-2014 150 136118113 71588 Prognose 31-12-2014 159141 13411280626 % toename 201412% Ontwikkeling klantenbestand ISD de Kempen

9 Inburgering < 01-01-2013 - verantwoordelijkheid gemeente - Inburgering en handhaving > 01-01-2013 - verantwoordelijkheid DUO - Lening voor Inburgering en handhaving - Indien uitkering - Inburgering als onderdeel van reintegratietraject - verantwoordelijkheid gemeente In uitkering124 Geslaagd voor examen Inburgering46 Vrijstelling - niet leerbaar of medische beperkingen21 Gezakt voor examen of volgen van inburgering57 Handhaving In uitkering57 Niet in uitkering44 Totaal101

10 Bezwaar en Beroep Groep Openstaand eind 2012 ingekomen in 2013 totaalIngetrokkenAfgehandeld Open- staand Bezwaar10374732915 Beroep7613076 totaal17436033621 GroepGegrondOngegrond Ingetrokken door client niet tegemoet Ingetrokken door client wel tegemoet Niet ontvankelijk Totaal bezwaren21349129 beroepen052007 Eindtotaal21869136 Aantal beschikkingen WWB en Wmo 20135448 Aantal bezwaarschriften 36 Percentage bezwaar 0,70% Percentage gegrond 0,04% Alle beroepen en hoger beroepen die in 2013 zijn afgehandeld zijn ongegrond verklaard.

11 UNIEKE AANTAL CLIENTEN BIJZONDERE BIJSTAND Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen afname / toename unieke clienten in 2010 157 177 15611687 693 unieke clienten in 2011 174 189 167 13191 7529% unieke clienten in 2012 187 196 175 13787 7824% unieke clienten in 2013 197 208 183 150105 8438%

12 Adviesgesprekken Schuldhulpverlening ISD de KempenBergeijkBladelEerselOirschotReusel-De Mierden ISD de Kempen 1e kwartaal 201427331722 121 2e kwartaal 2014 0 3e kwartaal 2014 0 4e kwartaal 2014 0 totaal adviesgesprekken 201427331722 121

13 Schuldhulpverlening ingezette producten op einde van het 1-ste kwartaal 2014 Aantal productenBergeijkBladelEerselOirschot Reusel-de Mierden ISD de Kempen Aanvraag SHV11 35535 Budgetbegeleiding ISD10934329 Budgetbeheerrekening71043327 Maatschappelijk werk3721114 Regeling energie/water331 411 Schuldregeling12 64741 SHV verzoek2334416 Sociaal raadsliedenwerk511119 Thuisadministratie3542721 Nazorg 221 5 Totaal6880373848208

14 Wmo –Wet maatschappelijke ondersteuning Hulp bij het Huishouden (HbH) Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Hulpmiddelen Woningaanpassingen

15 Wmo taken Overzicht werkzaamheden Wmo ind. voorzieningen 1. Intake 2. Indicatie 3. Beschikking 4. Besluit 5. Admin. Verwerking 6. Inning eigen bijdrage 7. Levering / betaling Bezwaar en beroep Beleidsmedewerker Kwaliteitsmedewerker Applicatiebeheer Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Plaats in mid- office van zorgloket Reusel-De Mierden WVG- voorz. HbH

16 Wmo - AANTAL UNIEKE CLIENTEN (Wmo) PER GEMEENTE OP EINDE 1-ste KWARTAAL 2014 GemeenteBergeijkBladelEerselOirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen afname / toename 4e kwartaal 20076587288847725283.570 4e kwartaal 20087017969267885693.7806% 4e kwartaal 20097298599578025763.9234% 4e kwartaal 20107379029998325684.0383% 4e kwartaal 20117569431.0358245614.1192% 4e kwartaal 20127549541.0178205494.094-1% 4e kwartaal 20137609641.0107905294.053-1% 1e kwartaal 2014 733 938 1.012 741 5003.924-4%

17 Wmo - AANTAL PERIODIEKE VOORZIENINGEN (Wmo) PER GEMEENTE OP EINDE 1-ste KWARTAAL 2014 GemeenteBergeijkBladelEerselOirschot Reusel-De Mierden ISD de Kempen afname / toename 4e kwartaal 20071.0161.1681.2661.2389085.596 4e kwartaal 20081.0421.2271.2701.2259385.7022% 4e kwartaal 20091.0631.3151.3101.2569185.8623% 4e kwartaal 20101.0621.3351.3871.2488795.9111% 4e kwartaal 20111.1331.3461.4671.2488806.0743% 4e kwartaal 20121.1741.4921.4551.2568656.2423% 4e kwartaal 20131.1791.4291.3691.1248255.926-5% 1e kwartaal 20141.1891.4251.3891.1458295.9771%

18 Cliëntenraden –Clientenraad ISD de Kempen –Wmo-raden van de vijf gemeenten

19

20 Werkplein de Kempen –Intake uitkering – Doel- en rechtmatigheid –Re-integratie en activering –Indicatiestelling Wsw –Intake en begeleiding Schuldhulpverlening –Training en opleiding –Kempenplus –Participanten ISD de Kempen, Lumensgroep, Promenzo, Simpelhuishoudboekje, Sociaal Raadsliedenwerk, Uitzendbureau’s, UWV, WVK

21 Doelstellingen re-integratiebeleid Beperking instroom: - van werk naar werk - terug naar school - verwijzing uitzendbureau’s - verplichte sollicitatietraining - zoekperiode voorafgaand aan uitkeringsintake Bevordering uitstroom: - flankerend beleid - re-integratie producten - projecten

22 Overzicht instrumenten / diensten (1) WVK-producten: –Diagnose –Kans Actief –Direct Werk –Bonusbaan –Voorschakeltraject Wsw WSD-producten: –Diagnose –Anders Werken –Werkacademie –Snelwerk –Snelwerk-Plus Vacature-overleg (ISD de Kempen, WVK, UWV, Promenzo) Sollicitatietraining – Poort en Direct Werk/Kans Actief

23 Overzicht instrumenten / diensten (2) Werkervaringsplaatsen balie Werkplein de Kempen (Rabobank) Project “Einde in zicht” Voorlichting jongeren Lagerhuis debat Promenzo: trajecten voor klanten met psychologische en/of psychiatrische problematiek Werkcheque Uitstroompremie Project Openbare Ruimte ABC-traject AOB-Compaz: (arbeids)medische adviezen Inzet verzuimcoördinator / bedrijfsarts WVK

24 Overzicht instrumenten / diensten (3) PiusX – toezichthouders Zorgboerderijen Opleiding Callcenter medewerker Techniek opleiding Sociale Activering (Oriëntage)stage Proefplaatsing Loonkostensubsidie Scholingstrajecten Inkomstenvrijlating No-risk polis Praktijkervaringplek polis

25 Overzicht instrumenten / diensten (4) Kempenplus –Bemiddeling –Jobhunting –Job-carving –Advies contracten e.d. –Van werk naar werk –Leerportaal

26 Financiën ProgrammakostenBegroting 2014 Bbz: Gevestigde ondernemers/bedrijfskapitaal0 Kosten bijzondere onderzoek25.000 BUIG8.763.000 Participatiebudget655.885 Bijzondere bijstand/Minimabeleid829.500 Schuldhulpverlening168.500 Wet Inburgering51.598 Hulp bij het Huishouden4.661.000 CVV1.603.000 Hulpmiddelen705.000 Woonvoorzieningen gehandicapten572.500 18.034.983 Bedrijfsvoeringkosten ISD de Kempen3.433.046

27 Nieuw beleid -Wijziging van verordeningen en beleidsregels -Toeslagenverordening -Verordening Langdurigheidstoeslag -Re-integratieverordening -Handhavingsverordening -Maatregelenverordening -Verordening cliëntenraden -Minimabeleid -Wmo-verordening -Werkbedrijf – netwerkorganisatie -Regionale werkgeversbenadering -Regionaal marktbewerkingsplan -Basispakket – Jobcoaching, Proefplaatsing, (groeps-)detachering, e.d. -Garantiebanen -Loonwaardebepaling -Beschut Werk

28 Afkortingen BUIGWet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten BbzBijstandsbesluit Zelfstandigen CVVCollectief Vraagafhankelijk Vervoer HbHHulp bij het Huishouden IOAWWet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZWet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen NWWNiet-werkende werkzoekenden WmoWet Maatschappelijke Ondersteuning WWBWet Werk en Bijstand

29 Vragen?


Download ppt "Colleges Kempengemeenten De ISD de Kempen als organisatie 20 mei 2014 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen."

Verwante presentaties


Ads door Google