De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op korte termijn Voorzieningen Bedrijfsadministratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op korte termijn Voorzieningen Bedrijfsadministratie."— Transcript van de presentatie:

1 Vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op korte termijn Voorzieningen Bedrijfsadministratie

2 Vreemd vermogen op lange termijn Hypothecaire lening: lening met onroerendgoed als onderpand Obligatielening: grote lening die verdeeld is in kleinere schulddeeltjes Medium term notes: lening op middellange termijn (2 tot 5 jaar)

3 Obligatielening 1. Meestal aan toonder en vrij verhandelbaar; 2. Vaste couponrente; 3. Looptijd (vaak tussen 5 en 20 jaar); 4. Beursnotering vaak in procenten (van de nominale waarde). Bijvoorbeeld 98% van 500 = €490 5. Aflossing a pari 6. Aflossing ineens of door loting. Vaak recht van vervroegde aflossing

4 Staatlening

5 Obligatievormen: Premieobligaties : Er worden bij deze obligatie premies verloot onder de houders. Zero bonds : Bij deze obligatie wordt er geen rente uitgekeerd. Het aflossingsbedrag is hoger dan het emissiebedrag. Discount bonds : Bij deze obligatie wordt er een lage rente uitgekeerd. Het aflossingsbedrag is hoger dan het emissiebedrag. Junk bonds : Deze obligatie is ervoor om de financiering van de overname van een bedrijf te regelen. De couponrente is bij deze obligatie hoog.

6 Boekingen in verband met een obligatielening A.Creatie van obligatielening: 071 6,3% Obligatielening in port.1mln aan0706,3% Obligatielening1mln BPlaatsing van de obligaties per bank tegen 98%: 110Bank970.000 074Disagio op obligaties 20.000 477 Emissiekosten 10.000 aan0716,3% Obligatielening in port.1.000.000

7 Interestkosten CGedeeltelijke afboeking disagio 470 Interestkosten 500 aan074Disagio op obligaties 500 DMaandelijkse Interestkosten 470 Interestkosten (1/12 x 6,3% x 3 mln)15.750 aan 170te betalen interest15.750 EVervallen van coupons: 170te betalen interest (12 x 15.750)189.000 aan171te betalen coupons189.000

8 Converteerbare obligatielening: = obligatielening die onder bepaalde voorwaarden in aandelen van dezelfde onderneming omgezet kan worden (indirecte emissie van aandelen) voorwaarden: - bepaalde periode (conversieperiode) - bepaalde ruilverhouding met evt. bijbetaling (conversiekoers) - vaak recht op vervroegde aflossing (dwang tot emissie) - vaak anti-verwateringsclausule - als het niet goed gaat met de onderneming toch vaste vergoeding

9 Motieven: Onderneming: - geen gunstig emissieklimaat (indirecte emissie levert meer op?) - betaalde interestkosten aftrekbaar voor vennootschapbelasting - weet niet of ze permanent of tijdelijk vermogen nodig heeft Belegger: - als het goed gaat met de onderneming kan ze obligaties converteren

10 Conversiekoers Conversiekoers: = aantal obligaties x nom.waarde +/- contante betaling aantal aandelen x nom.waarde = Hoeveel kost 1 aandeel mij bij conversie. = Wat lever ik in als belegger en wat is de aandelenwaarde die ik ervoor terug krijg.

11 Voorbeeld: 2 obligaties van € 500,- nominaal en een bijbetaling van € 400,-geven recht op 20 aandelen van € 10,- nominaal Conversiekoers € = 2 x 500 + 400 = € 70,- 20 Conversiekoers in % t.o.v nominale waarde : 70/10 = 700% Beurskoers van een aandeel = €80 Beurskoers van een gewone vergelijkbare obligatie:€ 500,- Beurskoers van de converteerbare obligatie= € 530,-

12 Theoretische koers conv. obligatie Stel: Theoretische koers converteerbare obligatie = 20 x 80 - 400 = € 600,- 2 Premie boven de obligatiewaarde= extra waarde omdat je mag converteren = 530- 500 = € 30,- Premie boven de conversiewaarde = verschil tussen de theoretische waarde en de werkelijke waarde van de converteerbare obligatie = 600 – 530= € 70,-

13 Journaalposten: B. Creatie van converteerbare obligatielening: 071 6,4% Conv. Obligatielening in port.3.000.000 Aan 072 6,4% Conv. Obligatielening3.000.000 BPlaatsing van de converteerbare obligaties per bank tegen 102%: 110 Bank3.060.000 Aan 071 6,4% Conv.Obligatielening in port. 3.000.000 073 Agio op obligaties 60.000

14 Converteren obligaties in aandelen Conversievoorwaarden: 5 aandelen van €100 = 3 obligaties van € 500 + € 300 bijbetaling 5 aandelen van €100 kosten mij als belegger € 1800. 1 aandeel kost mij als belegger: 1800/5 = € 360 = 360/100 = 360% Hierin zit dus 260 % agio. 900 obligaties worden omgewisseld: 072 6,4% Conv. Obligatielening (900 x 500)450.000 110 Bank (900/3 x 300) 90.000 Aan 041Aandelen in port. (900/3 x 5 x 100) 150.000 043 Agio op aandelen(260% van 150.000) 390.000

15 Onderhandse lening Een of enkele geldgevers (zonder bank) Vaak niet verhandelbaar Afstemming op specifieke wensen

16 Vreemd vermogen op korte termijn Bankkrediet (vaak rekening courant krediet; = rood staan op lopende rekening Te betalen leveranciers/ Crediteuren (ontvangen leverancierskrediet) Vooruitbetaalde bedragen (gegeven afnemerskrediet) Commercial paper (min 1 mln)

17 Kosten leverancierskrediet Als je een korting krijgt ivm eerder betalen (betalingsrafactie/ kredietbeperkingstoeslag) Voorbeeld: Stel: factuur: €100.000 maar als je binnen 8 dagen betaalt krijg je 1% korting. Normaal binnen 4 weken betalen anders boete. Kosten: 1% voor 3 weken te vroeg betalen: = 52/3 = 17,33 x 1/99 X 100 = 17,51% per jaar

18 Voorzieningen = fonds voor een geschatte toekomstige schuld, waarvan de omvang en het tijdstip nog onzeker zijn Bijvoorbeeld: Onderhoud Garantie Reorganisatie Pensioen Dit is dan:  Lang vreemd vermogen  Kort vreemd vermogen als het binnen een jaar tot betaling leidt  Bedrijfseconomisch een schuld, juridisch niet  Credit op de balans Let op ivm IFRS: alleen opnemen als er zeker een betaling/ kosten komt.

19 Verschil voorziening/ reserve VoorzieningReserve Vreemd vermogeneigen vermogen Toekomstige schuldtoekomstige tegenvallers

20 Let op: N.B. Voorziening voor: debiteuren voorraden Zijn:  correctie op te hoog gewaardeerde activa  geen vreemd vermogen  vaak debet op de balans

21 Voorbeeld: Een onderneming voert eenmaal per 5 jaar groot onderhoud uit aan haar gebouwen. De geschatte kosten bedragen €60.000,-. Maandelijkse boeking: 450 Onderhoudskosten € 1.000,- Aan 220 Voorziening onderhoud € 1.000,- Na 5 jaar blijken de werkelijke kosten €.65.000,- te zijn (excl.19% OB) Journaalpost: 220Voorziening onderhoud € 60.000,- 180Te vorderen OB € 12.300,- 980Incidentele verliezen/winst € 5.000,- Aan 140 Crediteuren € 77.300,-


Download ppt "Vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op korte termijn Voorzieningen Bedrijfsadministratie."

Verwante presentaties


Ads door Google