De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet taaleis in participatiewet 24 november 2015 Taaleis Achtergrond Taal is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren. “Bijstandsgerechtigden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet taaleis in participatiewet 24 november 2015 Taaleis Achtergrond Taal is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren. “Bijstandsgerechtigden."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wet taaleis in participatiewet 24 november 2015

3 Taaleis Achtergrond Taal is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren. “Bijstandsgerechtigden moeten de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen of zich aantoonbaar inspannen om het basisniveau onder de knie te krijgen” wet en regelgeving18 november 2013

4 Niveau Taaleis 4 wet en regelgeving18 november 2013 Regulier onderwijs MeijerinkCefrInburgeringTaaleis A1 Eind BO1FA2IB-examenbasisniveau Eind vmbo2FB1Staatsexamen 1 Eind havo3FB2Staatsexamen2 Eind vwo4FC1 C2

5 Procedure 1. Aanvraag bijstand 2. Screening op -Heeft 8 jaar of meer onderwijs in NL genoten -Heeft een diploma inburgering of volgt aantoonbaar een cursus hiervoor -Heeft eerder ontheffing van de IB gekregen op basis van ontbreken capaciteit -Heeft ander certificaat of document waaruit blijkt dat de taal op tenminste 1F(A2) beheerst wordt of volgt aantoonbaar een cursus hiervoor 3. Als aanvrager deze documenten niet kan overleggen volgt toetsing 5 wet en regelgeving18 november 2013

6 Toetsing Er moet getoetst worden op de onderdelen -Spreken -Gesprekken -Lezen -Luisteren -Schrijven Alle vaardigheden moeten op niveau 1F/A2 worden behaald 6 wet en regelgeving18 november 2013

7 Eisen toets Examenproduct -Examens moeten voldoen aan “inspectie-eis” Geconstrueerd, beoordeeld en vastgesteld door aantoonbaar bekwame functionarissen - Examen moet voorzien zijn van verantwoording, beoordelingsmodel en cesuur Wellicht komt er een landelijk examen? 7 wet en regelgeving18 november 2013

8 Eisen toets Examenproces -Examens worden afgenomen in een ruimte die fraudeproof is -Examenfunctionarissen ( surveillant, beoordelaar) zijn aantoonbaar bekwaam - Er is mogelijkheid voor aangepaste toetsing voor bijv. doven, slechtzienden, mensen met verklaring dyslexie 8 wet en regelgeving18 november 2013

9 Uitslag bekend Niveau behaaldgeen verdere actie kortingbijstand Niveau niet behaald Kandidaat volgt geen trainingkorting Kandidaat gaat alsnog naar een training -Taalcursus Welzijnswerk/ROC/Vluchtelingenwerk/kerk/moskee etc -Taalmaatje -Zelfstudie 9 wet en regelgeving18 november 2013

10 Uitslag bekend Vervolg -Er vindt tenminste 1x per 6 maanden controle op voortgang plaats Mogelijke beoordelingsinstrumenten -Presentielijsten taalaanbieders -Indruk docent/begeleider -Voortgangstoetsen -Zelfevaluatie Afsluiting is altijd het opnieuw afleggen van het examen 10 wet en regelgeving18 november 2013

11 Gemeentelijk beleid -Training die de aanvrager gaat volgen kan door gemeente worden vergoed -Bij onvoldoende inspanning moet korting worden opgelegd. Gemeente mag bepalen of er sprake is van verwijtbaarheid -Ook bij ontbreken van voortgang moet een korting worden opgelegd. De gemeente kan per aanvrager bepalen hoeveel tijd hij krijgt om te voldoen aan het basisniveau De gemeente moet dit, om willekeur te voorkomen, wel vastleggen in een protocol 11 wet en regelgeving18 november 2013


Download ppt "Wet taaleis in participatiewet 24 november 2015 Taaleis Achtergrond Taal is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren. “Bijstandsgerechtigden."

Verwante presentaties


Ads door Google