De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgerichte instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo NVE Congres - 17 november 2011 Andrea van Es - KCH Examens Anke Blacquière - ROC van Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgerichte instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo NVE Congres - 17 november 2011 Andrea van Es - KCH Examens Anke Blacquière - ROC van Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgerichte instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo NVE Congres - 17 november 2011 Andrea van Es - KCH Examens Anke Blacquière - ROC van Amsterdam

2 Talige bagage mbo studenten

3 Aanleiding Politiek: aanwijzing van de minister Samenwerkingsverband ROCvA en ROCF: project 2010- 2014 Doel: niveauverhoging taal en rekenen Kaders en middelen extra geld mbo instellingen centraal ontwikkelde examens (COE) taal en rekenen vanaf najaar 2013, pilot examens vanaf 2011 referentieniveaus Meijerink ROCvA Contourenplan en implementatieplan met uitgangspunten en visie

4 Centraal ontwikkelde examens (COE) mbo 4: - niveau 3F vanaf cohort 2010 - centraal ontwikkelde examens vanaf 2013/2014 mbo 2 en 3: - niveau 2F vanaf cohort 2010 - centraal ontwikkelde examens vanaf 2014/2015 mbo 1: - niveau 2F vanaf cohort 2010 - in 2014 volgt een besluit over centraal ontwikkelde examens

5 Referentieniveaus Meijerink PO-1F VO-2F (VMBO), 3F (HAVO, VWO) MBO - 2F (MBO 1,2,3), 3F (MBO 4)

6

7 Uitgangspunten en visie Contourenplan: keuze: docenten maken het verschil! Extra inzet docenten op specifieke taken didactiek: Drieslag Taal en Drieslag Rekenen

8 Uitgangspunten en visie Drieslag Rekenen en taal activeren en gebruiken in de vakopdrachten Zoveel mogelijk rekenen, lezen, luisteren, schrijven en spreken in de beroepscontext: ‘kilometers maken!!’. Feedback geven. Inzetten van reken- en taalcoaches in de vaklessen Reken- en taalles door (coach) of reken-taaldocent Uitleg, oefening, onderhoud en feedback Ondersteuning door specialisten Werken aan ‘persoonlijke’ reken- taalproblemen

9 Voorbeeld Drieslag lesverslag niveau 3 Zorg en Welzijn ik vond deze les egt heel interessant vooral om dingen over jezelf te weten te komen voor mij is dat best wel zwaar ik heb vorig jaar een moeilijke periode achter de rug ik ben daar hard mee bezig en het gaat al wel de goeie kant op In de les was het ook moeilijk om me in te houde. en wou het ook nog niet gaan vertelen, ik vindt dat dit meer mijn probleem is en wil niet worden afgewesen. het was erg leuk alleen nog een beetje rommelig omdat we het pas heel laat wisten wat we gingen doen.

10 Uitgangspunt en visie Naast het generieke COE (luisteren, lezen en rekenen) zullen het ROCvA en het ROCF in het IE (spreken, gesprekken voeren, schrijven/taalverzorging) waar mogelijk beroepsgericht examineren. HOE??

11 Examineren klein binnen groot Met dank aan Mariska Vergouw

12 Beroepsgerichte instellingsexamens s preken, gesprekken, schrijven/taalverzorging Samenwerking KCH Examens en ROCvA /ROCF: KCH Examens levert: Deskundigheid, externe legitimatie, kwaliteitsbewaking (ICE faciliteert met TOA -webbased- toetsstructuur beoordelingsformats en cijfers) Werkbijeenkomsten met deskundigen roc vanuit alle domeinen het net ophaleninventariseren van alle gebruikte beroepsgerichte toetsen ijken ‘Meijerinkproof’? repareren vervangen en aanvullen vaststellendoor examencommissie opnemen in TOA evaluatie/bijstelling en bewaking kwaliteit

13 Voorbeeld handel Beroepsspecifieke eisen in het kwalificatiedossier: deel C: de ‘logische’ taal- en rekentaken geïntegreerd in werkproces en prestatie-indicatoren taal- en rekentaken in de kolom ‘Vakkennis en vaardigheden’ deel D: per subdomein het gevraagde Referentieniveau voor de beroepsspecifieke taal- en rekentaken toelichting met verantwoording

14 Uit het kwalificatiedossier Verkoper (niveau 2) Indicatief bevindt de beroepsinhoud van de Verkoper detailhandel zich op het volgende niveau: mondelinge taalvaardigheid: 2F leesvaardigheid: 2F schrijfvaardigheid: 2F

15 Uit het kwalificatiedossier Verkoper (niveau 2) Toelichting: Het subdomein Mondelinge taalvaardigheid binnen dit beroep heeft betrekking op het mondeling communiceren met leidinggevende, collega’s, leveranciers en klanten, zoals het afstemmen van en rapporteren over werkzaamheden, mening duidelijk maken, koopvraag inventariseren in een verkoopgesprek en klanten informeren. Hiervoor geldt niveau 2F. Het groeten van klanten, standaardvragen stellen en gesproken instructies over werkzaamheden opvolgen zijn ook taken binnen dit subdomein: voor deze taken geldt echter het niveau 1F.

16 Verkoper (niveau 2) Taalvaardigheden (niveau)Taaltaken in kolom vakkennis en vaardigheden: Werkprocessen: Mondelinge 2F taalvaardigheid Het mondeling communiceren […] informeren en klachten aannemen. Voor het groeten en doorverwijzen […] instructies over werkzaamheden geldt 1F Aan discussie en overleg deelnemen 2.6 Neemt deel aan werkoverleg Informatie uitwisselen2.1 Ontvangt en benadert klanten 2.4 Plaatst een bestelling voor een klant … Luisteren naar instructies1.1 Ontvangt goederen 1.2 Slaat goederen op … Luisteren naar een informatieve boodschap, voordracht/presentatie, discussie 2.6 Neemt deel aan werkoverleg

17 Voorbeeld examenopdracht Opdracht Verkoopgesprek Je werkt in een schoenenwinkel. Een klant wil graag schoenen kopen, maar hij weet niet welke. Jij helpt de klant. Bedenk voor het paar schoenen dat je verkoopt minimaal twee argumenten waarom je vindt dat de klant ze geschikt zijn voor de klant. Je kunt hierbij denken aan: onderhoud; prijs; makkelijk te combineren met kleding; kwaliteit; trendy. De informatie verzin je zelf. De toetsleider speelt de rol van klant.

18 Checklist  visie onderwijsinstelling  eisen referentieniveaus Meijerink  eisen Inspectie van het Onderwijs  centraal ontwikkelde examens  instellingsexamens  drieslag Taal?  uitdagingen implementatie

19 Heeft u nog vragen? a.vanes@kch.nl ac.blacquiere@rocva.nl a.vanes@kch.nl ac.blacquiere@rocva.nl


Download ppt "Beroepsgerichte instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo NVE Congres - 17 november 2011 Andrea van Es - KCH Examens Anke Blacquière - ROC van Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google