De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze Havo-3 2014-2015. Havo-4/5 “Tweede Fase” 2015-2017 Profiel- en vakkenkeuze decaan VMBO/Havo: Anita Schutte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze Havo-3 2014-2015. Havo-4/5 “Tweede Fase” 2015-2017 Profiel- en vakkenkeuze decaan VMBO/Havo: Anita Schutte."— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze Havo-3 2014-2015

2 Havo-4/5 “Tweede Fase” 2015-2017 Profiel- en vakkenkeuze decaan VMBO/Havo: Anita Schutte

3 Informatie Profielkeuze Informatie: – inhoud profielen – opleidingen bij profielen – mogelijkheden vrije deel Keuze maken: begin maart – profiel (CM, EM, NG, NT) – keuzes binnen profieldeel – welk extra vak

4 Traject profielkeuze deel 1  Keuzebegeleidingslessen (okt 2014 – feb 2015)  Portfolio/cv leerling opgeslagen in ‘KeuzeWeb’ (zie www.carmelemmen.dedecaan.net )www.carmelemmen.dedecaan.net  Profielkeuzedag Hogeschool Stenden 3 februari 2015  Snuffelstage 12 februari 2015  Info docenten aan lln over eigen vak in bovenbouw  Vóór 21 februari: profieladvies + vakadviezen naar ouders  Het keuzemoment (rond 4 maart, direct na de voorjaarsvakantie)

5 Traject profielkeuze deel 2  Direct na de voorjaarsvakantie vullen de leerlingen hun profiel- en vakkenkeuzes in  Waar nodig: gesprek decaan/leerling (maart)  Evt. afspraak ouders&leerling / decaan  1 april: de keuzes liggen vast.

6 Veranderingen t.o.v. onderbouw Toenemend beroep op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Clustergroepen (wisselende samenstelling) in plaats van klassen. Meer schoolwerk buiten lestijd. Weinig of geen kleine toetsjes meer Examen in zicht. Praktische opdrachten en profielwerkstuk.

7 Tweede fase; vier profielen CM:Cultuur en Maatschappij EM: Economie en Maatschappij NG:Natuur en Gezondheid NT:Natuur en Techniek

8 Opbouw examenprogramma Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrij deel (basispakket + examenvak)

9 Gemeenschappelijk deel (verplichte vakken) Nederlands Engels Maatschappijleer Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV / A&C) Lichamelijke Opvoeding

10 Nieuwe regeling profielkeuze Advies docenten speelt grote rol. Gemiddeld 6.5 of hoger op profielvakken: recht om profiel van eigen voorkeur te kiezen; Lager dan 6.5, maar profiel van voorkeur komt overeen met het advies van de docenten: profiel kan gewoon gekozen worden; Gemiddelde van 6.5 wordt niet gehaald en advies komt niet overeen met de wens van de leerling: advies van docenten is bindend.

11 Profieldeel Cultuur & Maatschappij geschiedenis Duits of Frans economie of aardrijkskunde Frans of Duits of handvaardigheid of tekenen Let op: positieve adviezen of gemiddelde van 6,5

12 Van C&M naar HBO Taal en cultuur Gedrag en maatschappij Recht Onderwijs soms: hbo-gezondheidszorg Sector Economie mogelijk met ec/m&o (HBO)

13 Profieldeel Economie & Maatschappij economie geschiedenis wiskunde A of B aardrijkskunde of M&O of Frans of Duits Let op: positieve adviezen of gemiddelde van 6,5

14 Van E&M naar HBO Economische opleidingen – bv. accountancy, fiscale economie, commerciële economie, bedrijfseconomie “CM-opleidingen”

15 Profieldeel Natuur & Gezondheid biologie scheikunde wiskunde A of B natuurkunde of aardrijkskunde Let op: positieve adviezen of gemiddelde van 6,5

16 Van N&G naar HBO Gezondheidszorg Landbouw en natuurlijke omgeving Bèta-studies Techniek C&M/E&M-opleidingen Let op extra eisen/wenselijkheden: wB, na, ec/m&o

17 Profieldeel Natuur & Techniek wiskunde B natuurkunde scheikunde biologie of informatica Let op: positieve adviezen of gemiddelde van 6,5

18 Van N&T naar HBO Bijna alle studies mogelijk Soms extra eis: ec / m&o (sector Economie)

19 Het ‘vrije’ deel (verplicht voor iedereen!)

20 Examenvak in het vrije deel Verplicht één examenvak kiezen! Groot aanbod, maar onder voorbehoud. Veiligheidshalve ook alternatief aangeven. NT: m&o, bio, ak, inf, ec, du, hv, te NG: m&o, na, ak, inf, ec, du, hv, te EM: m&o, ak, inf, fa, du, hv, te, bio(+sk-lessen) CM: wis a, wis b, m&o, ak, inf, fa, du, hv, te, ec NB: wellicht ook nog andere mogelijkheden; informatie volgt z.s.m.

21 Extra vak? Interessant ivm evt. overstap naar vwo Kan nuttig zijn ivm vervolgtraject (selectie HO) Positief advies overgangsvergadering Voorwaarden: rooster, geen extra lesgroep Geen roostergaranties voor klas 5 Niet vrijblijvend ‘proberen’ Duidelijkheid direct na de zomervakantie Wacht dus met aanschaf lesmateriaal

22 Dus… gemeenschappelijk deel (verplichte basis) profielvakken/profielkeuzevakken en dan nog het vrije deel: examenvak plus andere onderdelen extra vak?

23 TTO in Havo 4/5 extra Engels Art & Culture (CKV) Cambridge Exam TTO-activiteiten en studiereis

24 Doorstroom naar Atheneum In principe in elk profiel mogelijk… …mits 80% van het docententeam `ja’ zegt. Eén jaar de kans om atheneum-5 te halen. Op Atheneum naast Engels ook FA of DU verplicht; hiaat voorkomen en nu alvast FA of DU nemen. Op Atheneum wiskunde verplicht in elk profiel (dus ook in C&M); hiaat voorkomen en nu wiskunde nemen. Op Atheneum meer vakken; hiaat voorkomen en zo mogelijk nu al een extra vak meenemen. Overleg met decaan over de te maken keuzes voor klas 4 is belangrijk.

25 Succesfactoren Belangstelling Inzet en doorzettingsvermogen (niet pas in klas 4, maar nu!) Capaciteiten (slaagkansen inschatten)

26 Slaag-/zakregeling (globaal) alles voldoende of één 5: geslaagd 4 of 5&5 of 4&5: compensatie nodig drie onvoldoendes of meer: gezakt (ook 5-5-5) NE-EN-WI: hoogstens één 5 gem. cijfer centraal examen: minstens 5.5 CKV en LO: voldoende of goed rekentoets!

27 Combinatiecijfer telt in deze regeling als één cijfer mee Maatschappijleer Levensbeschouwing Profielwerkstuk Niet geslaagd als er een 3 bij zit. Denk aan invloed op toelating hoger onderwijs.

28 Spijt in klas 4 ?! -Wisselingen in klas 4 alleen mogelijk in gevallen van hoge uitzondering. - Schriftelijk verzoek indienen vóór 1 december bij de betrokken teamleider. - Verzoeken lang niet altijd toegekend (lesgroep vol, roostertechnische kwesties, te grote inhaalslag,…) - Dus nu, in klas 3, weloverwogen keuze maken! Houd daarom goed rekening met het profieladvies !

29 Het keuzemoment … vindt plaats direct na de voorjaarsvakantie, waarschijnlijk tijdens een les. Die keuzes moeten thuis dus van te voren (voorjaarsvakantie) doorgesproken zijn! Beslispunten: - welk profiel; - welke keuzes binnen profiel; - welk vak in ‘t vrije deel: 1 e voorkeur èn 2 e voorkeur; - evt. wens extra vak(ken) aangeven. Nu mee naar huis: papieren overzichten, eventueel ook voor atheneum.

30 ! Vragen?


Download ppt "Profielkeuze Havo-3 2014-2015. Havo-4/5 “Tweede Fase” 2015-2017 Profiel- en vakkenkeuze decaan VMBO/Havo: Anita Schutte."

Verwante presentaties


Ads door Google