De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond voor ouders klas 2 dinsdag 31 maart 2015 Het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond voor ouders klas 2 dinsdag 31 maart 2015 Het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond voor ouders klas 2 dinsdag 31 maart 2015 Het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting

2 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Het Examen Theoretische leerweg Het examen is opgedeeld in 2 delen: - het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) - het Schoolexamen (SE) Het schoolexamen is beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

3 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Wat is het PTA? In het PTA wordt vastgelegd, welke onderdelen onder welke voorwaarden worden afgelegd in het schoolexamen. Het PTA bestaat uit : -beschrijving van de lesstof -manier van toetsing -periode van toetsing -duur van de toetsing -voorwaarden voor de toetsing zoals weging

4 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 nrnr kla s onderdeelhoofdstukPo/sotijdweekwegingherkansbaareindterm 13Stofwisseling Voeding en Vertering 1515 so909-102jaBI/K/4,5,6 23Gaswisseling Transport Opslag, Uitscheiding en Bescherming 678678 so9020-212jaBI/K/9,10 BI/V/1 33Planten Ecologie 2323 so90262jaBI/K/6,7 43Absolverende toets: Zintuiglijke waarneming Stevigheid en beweging 7878 so90 1neeBI/K/8,11 5 nvt 63Verschillende toetsen en opdrachten div. 1

5 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Voorbeelden van een PTA toets kunnen zijn: -Luistervaardigheid -Gespreksvaardigheid: gesprekken voeren -Kennistoets -Schrijfvaardigheid -Literatuur -Portfolio -Praktische opdracht

6 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Examen op het Groene Lyceum Het Groene Lyceum heeft het eindexamen programma opgesplitst: Eerst wordt afgerond het examen TL van: Nask1 (natuur en scheikunde), Wiskunde, Biologie en Maatschappijleer.

7 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Maatschappijleer alleen via het SE Nask, wiskunde en Biologie via SE en CSE

8 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 De vakken: - Nederlands -Engels -Duits -economie worden daarna afgerond via SE en CSE

9 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Het vak lichamelijke oefening wordt via het SE afgerond. CKV wordt geëxamineerd door middel van het kunstdossier.

10 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Het PTA bestaat uit een aantal delen. PTA 1 t/m 3: toetsen en opdrachten in een vooraf vastgestelde periode (week) in het schooljaar van het CE PTA 4: absolverende toets PTA 6: diverse opdrachten verspreid door het jaar Het PTA

11 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Absolverende toets: in het schooljaar vóór afgaand aan het CE, wordt een onderdeel voor het examen al behandeld en afgetoetst, meetellend als PTA 4 Het PTA

12 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Deelname CSE Een leerling mag deelnemen aan het CSE (Centraal Schriftelijk Examen) als het SE (Schoolexamen) volledig is afgerond.

13 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Herkansingen - Leerlingen hebben recht op totaal 3 herkansingen. - Na afloop van een PTA week kunnen leerlingen één herkansing inzetten. - In het PTA is vastgelegd, welke onderdelen wel of niet herkansbaar zijn.

14 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Sector werkstuk -Alle leerlingen werken in klas 3 in de periode ná het CSE aan hun sectorwerkstuk. -Dit is een verplicht onderdeel van het VMBO examen. - Leerlingen moeten hier minimaal 20 uur aantoonbaar aan besteden!

15 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 -Leerlingen in het VMBO moeten ook de verplichte rekentoets doen -Leerlingen krijgen hiervoor één kans in leerjaar 3 en eventueel een herkansing in leerjaar 4. - Gebruikelijk is dat deze in de maand maart worden afgenomen.

16 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Uitzonderingen, speciale omstandigheden en klachten: Mogelijk verloopt een onderdeel van het PTA niet zoals uw zoon/ dochter verwacht, of zijn er bijzondere omstandigheden. U kunt uw vraag of bezwaar neerleggen bij de examensecretaris. Hij zal de procedure in de examencommissie behandelen. De examencommissie doet uitspraak.

17 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Tip: Zorg dat u op de hoogte bent!!! Het PTA en examenreglement is leidend voor uitspraken van de examencommissie! Voorkom vervelende verrassingen! (herkansingen, weging, inleverprotocol ed.)

18 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Op de site Het PTA is uiterlijk op 1 oktober 2015 voor alle ouders en leerlingen te vinden op de site onder de knop “examenzaken”.

19 Voorlichtingsavond voor ouders dinsdag 31 maart 2015 Vragen? Vragen over het PTA en het examen kunt u stellen aan de examensecretaris. Mail naar: Guido Eskinasi geskinasi@lentiz.nl www.lentiz.nl/hetgroenelyceum


Download ppt "Voorlichtingsavond voor ouders klas 2 dinsdag 31 maart 2015 Het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google