De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 4 havo 24 augustus 2015. Programma ‒ Onderwijs en organisatie (M. ten Vergert, teamleider a.i.) ‒ Studie- en beroepskeuze (C. de Lange,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 4 havo 24 augustus 2015. Programma ‒ Onderwijs en organisatie (M. ten Vergert, teamleider a.i.) ‒ Studie- en beroepskeuze (C. de Lange,"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 4 havo 24 augustus 2015

2 Programma ‒ Onderwijs en organisatie (M. ten Vergert, teamleider a.i.) ‒ Studie- en beroepskeuze (C. de Lange, decaan) ‒ Zeilwerkweek (C. de Lange, decaan) ‒ Kennismaking met mentoren

3 4 Havo nieuwe start! Tweede fase met: –Gemeenschappelijk deel –Profieldeel (CM, EM, NG of NT) –Vrij deel –Klassen en clusters

4 Dynamische driehoek We delen de zorg voor mooie prestaties! school leerling ouder

5 Begeleiding ‒ vakdocenten ‒ de mentoren leren leven:sociaal-emotioneel leren leren:leerproces leren kiezen:lob maatschappelijke stage ‒ de decaan ‒ leerlingbegeleider ‒ teamleider

6 4-5 havo: eenheid Examen start in 4 havo –4 kwartielen –Elk kwartiel afgesloten met toetsweek werkweek van 40 klokuren –28/31 lesuren per week –1000 klokuren per jaar

7 Soorten vakken, 1 ‒ vakken met alleen een schoolexamen (SE): klas 4:maat – ckv (afgerond) klas 4 en 5:ges - inf – wd – nlt – lo profielwerkstuk Resultaten tellen mee voor de examenuitslag in 5 havo

8 Soorten vakken, 2 ‒ Vakken met SE én centraal schriftelijk examen (CSE) –SE-toetsen in meerdere leerjaren –SE-toetsen alleen in leerjaar 5 L eerlingen hebben in havo toetsen die meetellen voor schoolexamen en voor de overgang, alles vastgelegd in PTA

9 PTA P rogramma van Toetsing en Afsluiting ‒ welke toetsen ‒ wanneer (kwartiel 1, 2…) ‒ waarover ‒ weging ‒ wel of niet herkansbaar (PTA voor 1 oktober)

10 Examenreglement Waar houden we ons aan? cohort 2015- 2018: ‒ cijferbepaling ‒ herkansingsregeling ‒ herexamenregeling ‒ slaag-/zakregeling: ‒ a) gem. CSE moet voldoende zijn (5,5) ‒ b) slechts één vijf voor ne / en / wi ‒ c) rekentoets voldoende

11 Herkansingsregeling in 4 havo ‒ vanwege invoering kwartielen met toetsweken wordt dit nog nader uitgewerkt…! ‒ Maar belangrijk is wel: inhalen op herkansingsmoment herkansen inhaalwerk: niet mogelijk bij absentie herkansing: herkansing vervalt passende oplossing bij langdurig afwezigheid i.v.m. ziekte

12 Schoolexamen ‒ toetsencijfer ‒ praktische opdrachtencijfer ‒ handelingsdeel CKVo, v, g ‒ combinatiecijfer: prof. werkstuk + maatl.cijfer

13 Opmerkingen ‒ “fraude” (mobieltjes, horloges,…) ‒ reclameren bij de examencommissie ‒ leerlingen bewaren toetsen zelf ‒ …

14 Overgangsnormen ‒ op de site ‒ afgeleid van de slaag/ zakregeling (wordt nog naar gekeken)

15 Schooljaar 2015-2016 Wennen aan grotere gehelen Verwachten ook meer eigen initiatief: zelf verantwoordelijkheid nemen 4 toetsweken Zeilwerkweek, schoolfeesten Excursies

16 Ouders en school ‒ ouderavonden ‒ ouderklankbordgroep (opgave bij teamleider) ‒ contact met mentoren

17 Verkiezingen DMR: kandidaten gezocht DeelMedezeggenschapRaad –Inspraakorgaan van Lyceum de Grundel –Instemmings-, advies- en informatierecht bij belangrijke beslissingen –Vorig schooljaar b.v. lessentabel, toetsweken voor de bovenbouw

18 Vervolg DMR –2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden –6 vergaderingen met de schoolleiding + 6 voorbereidingsvergaderingen –Door het jaar heen op woensdagavonden 2 vacatures voor de oudergeleding Zeer binnenkort verkiezingen, nadere informatie via de nieuwsbrief

19 programma decaan lob studeren geld zeilwerkweek

20 lob loopbaanoriëntatie en begeleiding 40 studielasturen (5havo) in 4 havo min. 25 slu –mentor begeleidt –lob-aftekenlijst

21 belang van lob juiste keuze vervolgstudie juiste keuze instituut verschillen in studiesteden wat past bij mij –traditioneel onderwijs –competentie gericht –aantal contacturen

22 hoger onderwijs hbo –hoger beroeps onderwijs met havo-diploma met vwo-diploma (15%) wo –wetenschappelijk onderwijs met vwo-diploma

23 van havo naar vwo met havo-diploma naar 5 vwo doel studeren aan universiteit verplicht in 5 vwo: wi – fa/du vwo heeft één vak meer (inhalen: in 4 of 5 havo starten) procedure pos. adv. + cijfer gem.: 6,8

24 gedoubleerd in 3 of 4 havo 4 havo doubleren mag niet 3h  4h: vmbo-tl diploma toelaatbaar tot MBO niveau 4 aanmelden ROC tot 1 maart 2016 wellicht instroom “havistentraject”

25 toelatingseisen h.o. elk profiel bepaald profiel profiel + vak aanvullende eisen loting (maat.leer in 4havo!) decentrale selectie

26 decanenkamer bedoeld voor leerlingen decanen veel aanwezig allerlei informatie –studies, eisen, adressen, folders lijst oud-leerlingen info-rek

27 andere informatie lob - prikbord met posters websites bijv. –studiekeuze123.nl –opendagenkalender.nl –qompas.nl/studeren –websites van hogescholen –duo.nl

28 lob-activiteiten open dagen meeloopdagen studie-try-outs proefstuderen hbo voorlichting beroepenvoorlichting etc.

29 procedure vrij vragen voor lob in 4 en 5 havo: geoorloofd verzuim d.m.v. lob activiteiten formulier minstens één week van tevoren eerst mentor daarna naar decaan

30 beroepenvoorlichting voorlichting door ouders over beroep hbo / wo - niveau eigen leerlingen uit 4/5h+4/5/6v aanmelden via mail: c.delange@carmelhengelo.nl

31 voorlichtingen in eigen huis infomarkt: 06-11-’15 beroepenvoorlichting: 09-12-’15 hbo voorlichting: 10-02-’16

32 geld in het V.O. vanaf 18 jr.: –kinderbijslag vervalt –aanvragen (3 mnd. van tevoren) “tegemoetkoming scholieren” www.duo.nl “zorgtoeslag”? www.zorgtoeslag.nl

33 geld in het H.O. hoger onderwijs: –studievoorschot –aanvullende beurs aanvragen via: www.duo.nlwww.duo.nl

34 zeilwerkweek maandag 31aug. 8:15 bij de goede bus verplicht voor 4h + 4v doel: elkaar goed leren kennen door samen dingen te doen (dag en avond) informatiebrief getekend retour –eventueel bijzonderheden vrijdag 4 sept. terug tussen 17:30 – 18:30

35 Heeft u nog vragen? Bedankt voor uw aandacht en tot ziens. c.delange@carmelhengelo.nl Volgt u ons al op https://twitter.com/lyceumdegrundel

36 mentoren: –lokaal 004: R. Baijens –lokaal 005: P. Vos –lokaal 014: J. van Beers –lokaal 101: H. Davenschot –lokaal 104: A. Schnater –lokaal 105: E. Mathijsen –lokaal 117: C. de Lange


Download ppt "Informatieavond 4 havo 24 augustus 2015. Programma ‒ Onderwijs en organisatie (M. ten Vergert, teamleider a.i.) ‒ Studie- en beroepskeuze (C. de Lange,"

Verwante presentaties


Ads door Google