De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DAGUITSTAP VM: Abdij van Postel NM: ISOTOPOLIS Donderdag 14 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DAGUITSTAP VM: Abdij van Postel NM: ISOTOPOLIS Donderdag 14 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 DAGUITSTAP VM: Abdij van Postel NM: ISOTOPOLIS Donderdag 14 juni 2012

2 08.30 u.OPSTAPPLAATS OP DE RINGPARKING AAN “DE SNOL” 09.30 u.Ontvangst met koffie of thee en een koffiekoek in Gasthof ‘De Beiaard’ te Mol-Postel. Geleid bezoek aan de norbertijnenabdij. Een rondleiding bij de norbertijnen is een unieke ervaring: acht eeuwen hebben bol gestaan van activiteiten en gebeurtenissen. Ook het hedendaagse leven van de paters blijft boeien. Een bezoek aan de binnenkoer, de Romaanse kerk, de kruidentuin met het pesthuisje en een eigentijdse film van ongeveer 20 minuten staan garant voor een afwisselende en interessante rondleiding. Een kaasproeverijtje rondt het geheel mooi af. 12.00 u.Vertrek naar het restaurant voor het middagmaal. Onderweg geeft de begeleidende gids ruimschoots uitleg bij de beziens- en wetenswaardigheden van de streek. 12.30 u.Middagmaal. Kalkoenrollade met pepersausje, seizoensgroentjes, frieten of kroketten, dessert van de dag, 1 consumptie tijdens de maaltijd en 1 koffie of thee na de maaltijd ! 14.00 u.Bezoek Isotopolis: een ontdekkingstocht door de wereld van radioactieve afvalstoffen, niet alleen afkomstig van de kerncentrales, maar ook van o.a. de nucleaire geneeskunde. De rondleiding is opgebouwd rond drie thema’s: radioactiviteit, verwerking van radioactief afval en berging van radioactief afval. Een inleidende film brengt al heel wat verduidelijking en tijdens een aangeboden consumptie (frisdrank of koffie/thee) kunnen onopgeloste vragen nog steeds beantwoord worden. Nadien volgt een rondrit door de site van Belgoprocess. 17.30 u. Koffietafel. 2 pistolets met kaas en hesp, 1 stuk taart, koffie of thee. ± 19.30 u. Thuiskomst. PROGRAMMA

3

4 Geschiedenis. Vóór 1138 De priorij van Postel werd gesticht door de norbertijnenabdij van Floreffe, op het kruispunt van de wegen van Breda naar Keulen en van ‘s Hertogenbosch naar Leuven. De kloosterlingen hadden als taak: zielzorg, koorgebed, onthaal van reizigers, ontginning van de streek, landbouw en armenzorg. De abdij ligt nog altijd in een uitgestrekt bosgebied. Een schilderij in het Contactcentrum stelt de vroegere toestand van het gebied voor. 1190 De abdijkerk wordt gewijd. 1618 Met de steun van de aartshertogen Albrecht en Isabella wordt de priorij een abdij met Rombout Colibrant als eerste abt. 1797 Met de Franse revolutie worden de kloosterlingen verdreven en de gebouwen verkocht. 1847 De abdij herleeft. 1905 De gebouwen worden gerestaureerd en nadien verbeterd en uitgebreid. 1956-60 Bouw van het Contactcentrum en de nieuwe bibliotheekvleugel. Abdij van POSTEL

5 Vooraan het gastenkwartier De refter in rococostijl

6 Poortgebouw + Portierswoning Gedenkteken aan Graaf Charles de Broqueville. H et bronzen kruisbeeld herinnert aan Charles Graaf de Broqueville (Postel 1860-Brussel 1940), die eerste minister van België was van 1914 tot 1918 en van 1932 tot 1934. Hij ligt begraven op het kerkhof van Postel. De portierswoning is als ‘Huyze Colibrant’, de naam van de eerste abt, een winkeltje voor religieuze voorwerpen en aandenkens.

7 Abdijkerk Postel. Binnenzicht in de abdijkerk. Orgel in de abdijkerk. De abdijkerk met als patroon Sint-Nicolaas dateert van de het einde van de 12de eeuw, en is de oudste kerk van het bisdom Antwerpen. Ze is opgetrokken in de Rijnlandse stijl met de bruine tufsteen van het Eifelgebergte. Vooral aan de oostzijde van de buitenkant is de laat romaanse stijl duidelijk te herkennen. In de koorapsis vinden we de typische opbouw van die stijl terug: rondbogen, zware muren zonder steunberen en onderbroken door lisenen (banden die vanaf de grond doorlopen tot aan de gootfries), kleine vensters, een gootfries met kleine boogjes, een piramidaal dak. Aan de bovenste lichtverdieping van de kerk is te zien dat in 1626 de romaanse vensters werden vervangen door gotische.

8 Glasramen in de abdijkerk

9 Pesthuisje Beiaardtoren De prachtige beiaardtoren (1610) in Brabantse renaissancestijl werd gebouwd door abt Colibrant. Aan de zuidkant is een zonnewijzer aangebracht (1840, vernieuwd 1960). De beiaard (1947) van 47 klokken speelt om het kwartier.

10 Kaasmakerij Contactcentrum De Postelse abdijkaas, in de abdij gemaakt, behoort tot het beste van de Belgische kazen die verbazen.

11 ISOTOPOLIS Een ontdekkingstocht door de wereld van radioactieve afvalstoffen NIRAS en Belgoprocess hebben een informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen ingericht, Isotopolis genoemd, vlakbij de plaats waar radioactieve afvalstoffen verwerkt worden. In deze permanente tentoonstelling met veel visuele informatie wordt een zo duidelijk mogelijke kijk gegeven op de wereld van de radioactieve afvalstoffen. We kunnen ook kennismaken met de dagelijkse realiteit van het beheer van radioactief afval. Op de site van Belgoprocess kan een opslagplaats van geconditioneerd laagradioactief afval en een verwerkingsinstallatie voor laagradioactief vast afval bezocht worden. Er wordt ook een film getoond over de verwerking en de opslag van hoogradioactief afval.

12 Isotopolis, wetenschap voor iedereen Isotopolis is gemaakt voor iedereen die belangstelling heeft voor het beheer van radioactieve afvalstoffen en met eigen ogen wil zien hoe dit gebeurt. Er is gekozen voor een persoonlijke en modulaire aanpak, waarbij vele aspecten van het beheer van radioactief afval aan bod komen. Ook de onduidelijkheden rond radioactiviteit en ioniserende straling worden bij een bezoek weggewerkt. Voordat de bezoekers in het informatiecentrum worden rondgeleid, bekijken ze een video van een 13-tal minuten, over de rol die radioactiviteit speelt in het dagelijkse leven. Zo krijgen ze een basis om het bezoek op optimale wijze te kunnen volgen. ISOTOPOLIS

13 Isotopolis, ruimte voor dialoog De bezoekers maken hun ontdekkingstocht door de wereld van radioactieve afvalstoffen onder leiding van een ervaren begeleider. De materialen en middelen die in Isotopolis gebruikt worden, helpen hem of haar om de materie concreet voor te stellen. De rondleiding gebeurt in kleine groepjes, waardoor een gesprek tussen animator en bezoeker kan ontstaan. ISOTOPOLIS

14 Thema 1 Radioactiviteit In een eerste module worden de fenomenen radioactiviteit en straling toegelicht. Ze worden in een minilaboratorium geconcretiseerd met demonstraties en experimenten. Uniek is de nevelkamer, waar de onzichtbare ioniserende straling zichtbaar gemaakt wordt.

15 ISOTOPOLIS Thema 2 Verwerking van radioactief afval Een tweede module laat zien waar radioactief afval vandaan komt, hoe het eruit ziet en wat ermee gebeurt. Vragen rond het dagelijkse beheer krijgen hier een antwoord. Voorbeelden, materialen en foto’s stellen het onderwerp visueel voor. Bezoekers zien concreet hoe radioactief afval behandeld wordt.

16 ISOTOPOLIS Thema 3 Berging van radioactief afval In een derde module komen de toekomst en de definitieve oplossingen op lange termijn aan bod. Foto’s en maquettes van de verschillende bergingsconcepten en - mogelijkheden die NIRAS nu bestudeert, geven de bezoeker een overzicht van de stand van zaken.

17 ISOTOPOLIS Belgoprocess verwerkt radioactieve afvalstoffen die afkomstig zijn van kerncentrales, ziekenhuizen, laboratoria en industriële producenten. We zorgen ervoor dat deze afvalstoffen via een reeks verwerkings- en conditioneringsprocédés op een voor werknemers en de omgeving veilige manier wordt omgezet in een compact en chemisch stabiel eindproduct dat klaar is voor tijdelijke opslag en/of definitieve berging. Hierbij wordt de hoeveelheid radioactief afval zoveel mogelijk geminimaliseerd en worden de radioactieve afvalstoffen gestabiliseerd en ingesloten.

18 ISOTOPOLIS Om de juiste verwerkingsmethode te selecteren wordt het afval onderverdeeld in categorieën die elk een eigen manier van verwerken inhouden en waarvoor Belgoprocess telkens over specifieke installaties en technologieën beschikt.

19 ISOTOPOLIS Nadat de radioactieve afvalstoffen gesorteerd zijn, wordt het volume ervan zoveel mogelijk verkleind. Vloeibaar radioactief afval wordt in tanks verzameld en door een chemische of thermische behandeling tot een klein volume slib herleid. Vast brandbaar radioactief afval wordt verbrand bij een temperatuur van 900 °C. Vast niet-brandbaar radioactief afval wordt verzameld in stalen vaten die indien mogelijk onder zeer hoge druk (2.000 ton) geperst worden tot een schijf van ongeveer 25 centimeter. Niet-brandbaar en niet-persbaar afval wordt versneden en in standaardvaten verzameld.

20 ISOTOPOLIS Het residu dat na de verwerking overblijft, wordt ingekapseld in glas, bitumen of cement, zodat de radioactieve deeltjes vastgehouden worden. Hierna wordt alles verpakt in stalen vaten die elk hun eigen identificatie krijgen, zodat de inhoud en oorsprong van het afval in elk vat steeds kan worden nagegaan.

21 ISOTOPOLIS

22 Kom naar de inschrijvingsdag op 15 mei 2012 en neem deel aan deze uitstap, het is zeker de moeite waard!!


Download ppt "DAGUITSTAP VM: Abdij van Postel NM: ISOTOPOLIS Donderdag 14 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google