De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gastcollege Ad legem Praktijkgericht onderzoek bij Kenniscentrum Arbeid Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gastcollege Ad legem Praktijkgericht onderzoek bij Kenniscentrum Arbeid Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt."— Transcript van de presentatie:

1 Gastcollege Ad legem Praktijkgericht onderzoek bij Kenniscentrum Arbeid Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

2 Praktijkgericht juridisch onderzoek Introductie Kenniscentrum Arbeid Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Onderzoeksprojecten 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

3 Praktijkgericht juridisch onderzoek Kenniscentrum Arbeid www.hanze.nl/kenniscentrumarbeid Missie: het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de groeiende discrepantie tussen vraag en aanbod in de Noordelijke arbeidsmarkt door mee te helpen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie en/of het verhogen van de arbeidsproductiviteit 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

4 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid Petra Oden

5 Kenniscentrum Arbeid: lectoraten 1.Flexicurity 2.Juridische aspecten van de arbeidsmarkt\ 3.Arbeidsorganisatie en –productiviteit 4.Duurzaam HRM-beleid 5.Arbeidsparticipatie 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

6 Kenniscentrum Arbeid: lectoraten 1.Arbeidsorganisatie en –productiviteit Dr. Jac Christis – Instituut voor Bedrijfskunde/MER Slimmer werken:  Focus op slim organiseren  Verbeteren van de kwaliteit van werk en organisatie  Iedereen (inclusief de werkvloer van de werknemer) is betrokken bij de verbetering en innovatie van de organisatie  Uitdagender werk voor werknemers door meer mogelijkheden om te leren en minder risico’s op stress. 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

7 Kenniscentrum Arbeid: lectoraten 2. Duurzaam HRM-beleid Dr. Leni Beukema Instituut voor Bedrijfskunde/HRM Meer aan het werk:  Focus op beschikbaarheid, employability, motivatie en vitaliteit van werknemers  Onderzoek naar strategische personeelsplanning  Levensfase bewust personeelsbeleid 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

8 Kenniscentrum Arbeid: lectoraten 3. Arbeidsparticipatie Dr. Louis Polstra – Academie voor Sociale Studies Weer aan het werk:  Focus: verdere verhoging van de arbeidsparticipatie en terugdringing van de werkloosheid op de Noordelijke arbeidsmarkt, onder meer door zich te richten op moeilijk bemiddelbare groepen  Integratie van bijstandsgerechtigden  Preventie van werkloosheid  Vergroten van verticale mobiliteit 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

9 Kenniscentrum Arbeid: lectoraten 4. Flexicurity Dr. Harm van Lieshout – SIRE/SJD Meer flexibiliteit en meer zekerheid via betere spelregels:  Focus: flexibiliteit -> verbeteren concurrentievermogen en economische groei, maar ook zekerheid voor werknemers en werkgevers  Vernieuwing van de spelregels op interne en externe arbeidsmarkten  De inhoud van de regels, en ook de bijbehorende onderhandelingsprocessen en randvoorwaarden om die succesvol te laten verlopen 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

10 Kenniscentrum Arbeid: lectoraten 5. Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Dr.mr. Petra Oden – SIRE/HBO-Rechten en SJD Werk~en~de regels:  Focus op de werking in de praktijk van wet- en regelgeving op het terrein van arbeid  Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht  Werkgevers en Werknemers  Praktijkgericht juridisch onderzoek 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

11 Praktijkgericht juridisch onderzoek Samen met het werkveld op zoek naar oplossingen voor praktische problemen van organisaties en overheden. 1. Kennis voor praktijk 2. Professionalisering docenten 3. Kennis naar het onderwijs 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

12 Praktijkgericht juridisch onderzoek Wetenschappelijk onderzoek: -kennis als doel op zichzelf -gericht op: theorie Praktijkgericht onderzoek: -problemen oplossen van de praktijk -gebruik van theorie -kennis voor studenten -kennis voor docenten -kennis voor praktijk: bedrijf, overheid, etc 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

13 Praktijkgericht juridisch onderzoek 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

14 Praktijkgericht juridisch onderzoek http://www.youtube.com/watch?v=k5rnDcAiqzM Arbeidsmarkt gesneltekend 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

15 Praktijkgericht juridisch onderzoek Actuele stand van zaken op de Nederlandse arbeidsmarkt 1.Economische crisis 2.Mismatch → werkloosheid jongeren 3.Flexibilisering → vooral jongeren 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

16 Praktijkgericht juridisch onderzoek Onderzoek studenten bij lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 1.Flexibele arbeid 2.Arbeidsmigratie: internationalisering van de arbeidsmarkt 3.Arbeidsparticipatie: instrumenten ter verbetering 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

17 Flexibilisering Afstudeeronderzoek Flexibilisering 2012 Fenneke Maatjes → payrolling in Groningen Presentatie in Bad Zwischenahn Duitsland 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

18 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Rapport Verkenning Eemsdelta www.arbeidsmigratie.eu Energie – Energyport Groningen Petra Oden

19 Eemsdelta Afstudeeronderzoeken Eemsdelta 2012: Johan Poortinga- transportsector Marjolein Niewijk- uitzendkrachten Stèfanie Feijen- Duitse werknemers 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Petra Oden

20 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Project Sociaal in het bestek Afstudeeronderzoeken 2012 Sociaal in het bestek: Social Return Petra Oden

21 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Studenten: 5 afstudeerders: 4 e jaars 5x honours studenten: 2 e en 3 e jaars Sociaal in het bestek Petra Oden

22 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Project Sociaal in het bestek: Best practices 1.Helmond 2.Amsterdam 3.Maastricht 4.De Drechtsteden 5.Rotterdam Sociaal in het bestek Petra Oden

23 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Eerste deelproject: Best practices Sociaal in het bestek Petra Oden

24 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Leeratelier Sociaal in het bestek Petra Oden

25 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Afstudeeronderzoeken 2013 1.Healthy ageing: preventie ziekteverzuim 2.Maatschappelijk verantwoord ondernemen: flexibele arbeid 3.Energie: arbeidsmigratie in Energyport Groningen Praktijkgericht juridische onderzoek Petra Oden

26 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Healthy ageing http://www.youtube.com/watch?v=LL-TJjCJPaI Healty ageing Petra Oden

27 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 1.Preventie ziekteverzuim Stephanie Abbringh www.elkedagbeter.nu 2.Partijen bij ziekteverzuim en arbeidsconflicten (m.n. vertrouwenspersonen) Mirjam Kluin Healty ageing Petra Oden

28 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Petra Oden Flexibele arbeid

29 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Praktijk gericht juridisch onderzoek Petra Oden Flexibele arbeid UWV 2011:  1/3 van de banen = flexibel  ¾ flexibele werknemers stroomt niet door naar een vaste baan  90% werknemers > 55 jaar: vaste baan en langer doorwerken  85% werknemers > 45 jaar: vaste baan  75% werknemers < 45 jaar: vaste baan

30 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Academie Minerva Kunstenaars en flexibele contracten Elise van Til MVO – flexibele arbeid Petra Oden

31 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Zorgplein Noord www.zorgpleinnoord.nlwww.zorgpleinnoord.nl Arbeidspool: 1. Miranda Bouma – fiscale aspecten 2. Berlinde Woelderink – flexibele arbeid MVO – flexibele arbeid Petra Oden

32 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Fair Produce Joris van der Lijn http://www.fairproduce.nl MVO – flexibele arbeid Petra Oden

33 Energie – Energyport Groningen 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Energyport Groningen/Eemshaven/Eemsdelta www.arbeidsmigratie.eu Petra Oden

34 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 1. Besluitvorming in Eemsdelta Arjen Middel 2. Handhaving CAO Anthony Obispo Energie – Energyport Groningen Petra Oden

35 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 1.entre for Applied Labour Market Research and Innovation Sociaal in het bestek Petra Oden maart 2012 tot juni 2012 oktober 2012 tot januari 2013 tot september 2013 tot maart 2014 juni 2012 tot oktober 2012 Project 1 Onderzoekslijn: MKB en overheden Inventarisatie best practices Project 2 Innovatielijn via contactpersonen Ontwikkelen aanbevelingen Project 3 Onderzoekslijn: MKB en overheden Implementatie Project 4 Innovatielijn: Evaluatie en bijstelling Project 5 Tools Roadshows Borging Tools en Borging

36 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 1. Leerstrategieën van MKB-ers: Op welke manier kunnen we MKB’ers interesseren voor de aanbevelingen n.a.v. Sociaal in het bestek? Catharina Pietersma 2. Stimuleringsmaatregelen arbeidsmarkt in Duitsland Nanne Sluis Sociaal in het bestek Petra Oden

37 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Evaluatie door studenten 2012: De bijeenkomsten waren leerzaam. Je gaat vragen stellen aan jezelf. Knelpunten werden besproken, ideeën werden uitgewisseld, er ontstond een “samen gevoel”. De extra minicolleges en de interviewtraining waren erg nuttig - het gaf iets extra’s. Het was een interessant onderzoek om te doen, vooral de zelfstandigheid hierin was prettig. Het is prettig om ervaringen te delen, vooral als je vastloopt. Praktijk gericht juridisch onderzoek Petra Oden

38 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Wat vraagt het KCA: 1.Kennis: specialisatie Arbeidsrecht 2.Enthousiaste inzet 3.Zelfstandigheid 4.Kritisch vermogen 5.Gestelde deadline halen Praktijk gericht juridisch onderzoek Petra Oden

39 06-06-2013Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Wat biedt het KCA: 1.Interessante onderwerpen die onderdeel zijn van grote onderzoeksprojecten: zie www.hanze.nl/kenniscentrumarbeid www.hanze.nl/kenniscentrumarbeid bijv. ziekteverzuim en arbeidsconflicten, arbeidsparticipatie 2.Ervaringen delen met andere studenten 3.Onder begeleiding van docent-onderzoeker het werkveld in 4.Indien nodig extra colleges en interviewtraining 5.Netwerk opbouwen Praktijk gericht juridisch onderzoek Petra Oden

40 Bedankt voor uw aandacht! p.a.t.oden@pl.hanze.nl @PetraOden p.a.t.oden@pl.hanze.nl


Download ppt "Gastcollege Ad legem Praktijkgericht onderzoek bij Kenniscentrum Arbeid Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google