De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambitieus in moeilijke tijden Meerjarenplan Zottegem 2014 - 2019.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambitieus in moeilijke tijden Meerjarenplan Zottegem 2014 - 2019."— Transcript van de presentatie:

1 Ambitieus in moeilijke tijden Meerjarenplan Zottegem 2014 - 2019

2 1.Inleiding 2.Strategische nota 3.Financiële nota 4.Conclusie

3 1.Inleiding Totstandkoming : input o Beleidsverklaring o Omgevingsanalyse o Vlaamse Beleidsprioriteiten o Signalen

4 1.Inleiding Totstandkoming : participatief traject o ‘BBC-dag’ o Beleidsdoelstellingen – actieplannen –acties Administratie en CBS o Finaliseren strategische nota Overlegmomenten CBS – bevoegde diensthoofden o Financieel kader CBS Dienst Financiën ism diensthoofden

5 1.Inleiding Financiële context o Idem andere Vlaamse steden en gemeenten o Ontvangsten dalen o Uitgaven stijgen o Structurele maatregelen

6 2. Strategische Nota  prioritaire beleidsdoelstellingen – overig beleid  Doelstellingen waarover aan GR zal rapporteren  ! niet volledige werking van de stad Zottegem  Waar willen we als stad de komende 6 jaren op inzetten  Belangrijke investeringsprojecten aan gekoppeld  Beleid ikv subsidies Vlaamse beleidsprioriteiten

7 2. Strategische Nota  Communicatie: efficiënte en doelgroepgerichte communicatie  Oprichten centraal klachtenmeldpunt  Vernieuwen van website  Digitale informatieborden  online reserveringssysteem

8 2. Strategische Nota  HRM-beleid: kwaliteitsvolle dienstverlening door modern HRM beleid  tijdsregistratiesysteem  functionerings- en evaluatiegesprekken  vormingsplan  een externe partner ikv aanwezigheidsbeleid en aanwervingsbeleid  elektronisch volgsysteem in het wagenpark  implementeren nieuwe organisatiestructuur  Centralisatie : ingebruikname Sanitary-gebouw

9 2. Strategische Nota  Elektronische dienstverlening :  Uitbouw e-loket  Digitaliseren begraafplaatsenbeheer  Elektronisch betaalverkeer

10 2. Strategische Nota  Financieel beleid : voeren van een gezond financieel beleid  Uitbouwen van modern aankoopbeleid oprichting centrale aankoopdienst Focus op raamcontracten  Kostenbewustzijn bij de interne medewerkers verhogen budgetverantwoordelijkheid invoeren

11 2. Strategische Nota  Veiligheid: veiligheidsgevoel vergroten  Preventie en risicobeheersing Opmaken van BNIP’s Actualiseren GANIP  Politie  Brandweer

12 2. Strategische Nota  Vrije tijd  Aanbod : Laagdrempelig, kwaliteitsvol aanbod  Participatiedrempels wegwerken  Divers aanbod  Uitbreiding opties stedelijke academies  Geïntegreerd beleid : Horizontaal overlegplatform  Samenwerking onderwijsinstellingen

13 2. Strategische Nota  Vrije tijd  ruimte : goed uitgebouwde infrastructuur  Bouw SAMWD en Cultuurzaal  Investeringen in de bestaande infrastructuur

14 2. Strategische Nota  Woonstad Kwalitatieve en betaalbare woningen Aanpakken van leegstand en verkrotting Verbeteren van de woonkwaliteit Doortrekkersterrein

15 2. Strategische Nota  Winkelstad : stadskernrenovatie realiseren  Uitvoeren Fase 1 :Heraanleg  Stationsstraat  Markt  Zavel  Hoogstraat  Uitvoeren Fase 2 : Heraanleg  Heldenlaan

16 2. Strategische Nota  Verkeersveiligheid:  Autoluw maken verkeerscentrum  Veilige schoolomgevingen  Fietsvriendelijke stad  Parkeerbeleid  Bijkomende parkeervoorzieningen rond het centrum  Verkeersproblematiek stationsbuurt  Uitwerken van snelheidsbeleid

17 2. Strategische Nota  Ondernemingsvriendelijke stad:  Kernversterkend detailhandelsbeleid  Actief winkelcentrumbeheer  Promoten streekproducten  Uitbouwen ondernemersloket

18 2. Strategische Nota  Werkstad : tewerkstellingsbevorderend beleid  Tewerkstellingsbevorderende initiatieven  Ism sociale partners en OCMW stage- en jobopportuniteiten creëren

19 2. Strategische Nota  Natuur-, milieu-, landschapsbeheer :  bouw milieu-educatief centrum  Duurzaamheid : meer aandacht  Integreren duurzaamheidsadvies  Energiezuiniger maken van eigen patrimonium  Milieuvriendelijk wagenpark  Duurzaam waterbeleid – aanleg gescheiden rioleringsstelsels  Duurzaam inrichten van begraafplaatsen  Omschakelen naar onderhoudsarme groenvormen

20 2. Strategische Nota  Ontwikkelingssamenwerking  Overig beleid  Ondersteunen verenigingsleven  Levenslang leren  Flankerend onderwijsbeleid  Project taalstimulering  Project spijbelgedrag  Project kleuterparticipatie  Brede school

21 2. Strategische Nota  Overig beleid  Kindvriendelijke stad  Vrije tijd: bestendigen huidige aanbod  Regionale uitstraling en citymarketing  Egmontstad  Wielerstad

22 3. Financiële Nota  Cfr. financiële context  Zonder ingrepen: jaarlijks tekort  Moeilijke maar moedige keuzes  Streven gezond evenwicht minder uitgaven en bijkomende inkomsten  Ruimte creëren voor noodzakelijke investeringen

23 3. Financiële Nota  Uitgaven  Beheersen van bestaande uitgaven Personeelsbestand  gedeeltelijk vervangen  geen naakte ontslagen rem stijging bestaande werkingskosten bijkomende besparing  OCMW – politiezone – AGB: verminderde groeivoet

24 3. Financiële Nota  Ontvangsten  Indexatie van retributies en lokale belastingen  APB: 7,5%  Opcentiemen onroerende voorheffing: 1600  1700  Beperkte bijdrage  Betreuren, maar gedwongen door context  Ambitieus investeringsprogramma  Moeilijke beslissing

25 4. Conclusie  Ambitieus meerjarenplan  Uitdagingen tot goed einde brengen  Investeringsprogramma  Verderzetten bestaande dienstverlening  Ruimte voor nieuw beleid

26 4. Conclusie  Financiën gezond :  Jaarlijks financieel evenwicht  Én jaarlijks positieve autofinancieringsmarge  Financieel beheerder: cijfers en technische aspect bespreken


Download ppt "Ambitieus in moeilijke tijden Meerjarenplan Zottegem 2014 - 2019."

Verwante presentaties


Ads door Google