De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emile Thijssen, Arbo-VO Utrecht, 24 januari 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emile Thijssen, Arbo-VO Utrecht, 24 januari 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Emile Thijssen, Arbo-VO Utrecht, 24 januari 2011
Te leuk om te stoppen? Emile Thijssen, Arbo-VO Utrecht, 24 januari 2011

2 Thema’s VO-context Werken aan werkvermogen Resultaten

3 VO-context: De grote uittocht
Demografische stand van zaken en ontwikkeling van werknemers in het VO van 2008 tot 2017 (bron: ABP 2009)

4 VO-context: Oplossingsrichtingen
Vergrijzing Tot 2020 stroomt 34% uit het VO Bezettingsprobleem ? Ontgroening

5 VO-context: Land zonder jeugd?
Prognose aantal jarigen per gemeente , 2009 – 2020 (index 2009=100) (bron: PBL/CBS (2009) in ‘Krimp als kans’, SBO 2010)

6 VO-context: Oplossingsrichtingen
Vergrijzing 34% stroomt uit VO tot 2020 Bezettingsprobleem ? Ontgroening Nieuwe instroom

7 VO-context: De omslag +
Aantrekkelijk maken van het beroep / sector / school Functiemix (carrièrelijn mogelijk) Imago-offensief (“onderwijs: iedere dag weer anders”) Aanboren potentieel Zij-instroom Herintreders Werving door Pabo’s op specifieke vakken Voorkomen uitval starters (d.m.v. begeleiding) Uitbreiding deeltijdcontracten Enz.

8 VO-context: Oplossingsrichtingen
Vergrijzing 34% stroomt uit VO tot 2020 Bezettingsprobleem ? Ontgroening Langer doorwerken Nieuwe instroom

9 VO-context: Vluchten kan niet meer
Versobering van het pensioen Invoering middelloon VPL-akkoord: Afschaffing FPU Afschaffen levensloop? Verhoging AOW-leeftijd WGBL (seniorenregelingen onder druk) RVU (fiscaal) steeds moeilijker (Invoering van de WIA) Enz.

10 VO-context: kwantitatief  kwalitatief
Citaat ROA-onderzoek: “Het vergroten van financiële prikkels om langer door te werken zijn niet toereikend. Een goed active aging beleid is noodzakelijk om de demotiverende werking van financiële maatregelen te compenseren en om de productiviteit van oudere werknemers op peil te houden”. Bron: Langer doorwerken, werksituatie en productiviteit. ROA/ABP 2010

11 maatschappelijke ontwikkelingen
Kern: De dialoog onderzoek reflectie betekenisgeving dialoog goed werknemerschap medewerker motivatie, attitude, waarden competentie, talent fysieke en psychische gezondheid leeftijd werkvermogen goed werkgeverschap school schoolcultuur en leiderschap onderwijskundige visie team en organisatie vitaliteit en HRM arbeidsomstandigheden kwaliteit onderwijs professionele organisatie betrokkenheid medewerkers ontwikkeling = vitaliteit wet- en regelgeving maatschappelijke ontwikkelingen privéomstandigheden

12 Thema’s VO-context Werken aan werkvermogen Resultaten

13 Werken aan werkvermogen: Model
Huis van het Werkvermogen (Ilmarinen) Familie Vrienden Kennissen Werkvermogen Werkbelevings- meter + Werk Waarden Competenties Gezondheid

14 Werken aan werkvermogen: Projectfasen
Wervingfase Afnamefase Individu Organisatie Terugkoppelings- fase Groepsrapportage Werkbelevings- gesprek Vervolgtraject Vervolgtraject 14

15 Thema’s VO-context Werken aan werkvermogen Resultaten

16 Resultaten: Respons 39 VO-scholen
Werkvermogen Werkvermogen + 100% (n=7.973) 100% (n=7.973) Benaderde werknemers Deelnemers 48% (n=3.826) 48% (n=3.826) 22% van deelnemers (n=839) Risicogroep (score slecht/matig) 41% van deelnemers (n=1.573) 23% van risicogroep (n=194) Werkbelevings gesprekken 17% van risicogroep (n=267)

17 Resultaten: Scores op WAI
+ Scores op de WAI, Werkbelevingsaspecten (mentale klachten en werktevredenheid) en Werkdruk voor de totale onderzoekspopulatie (N=3.826)

18 Resultaten: WAI-score van docenten
Score op de WAI naar leeftijdscategorie van uitsluitend docenten (N=2.555) WAI-categorie <35 jr 35-45 jr >45 jr Zeer verminderd (poor) 3% 6% Verminderd (moderate) 12% 18% 23% Goed (good) 51% Uitstekend (excellent) 33% 28% 20% Gemiddelde WAI-score van docenten is 39,3 (goed)

19 Resultaten: Inhoud werkbelevingsgesprek
Figuur: Gespreksonderwerpen in werkbelevingsgesprek (n=30)

20 Resultaten: Significante verschillen op WAI
Persoonskenmerken: Leeftijd (ouderen scoren lager)* Opleiding (m.n. Lager Beroepsonderwijs scoort lager)** Gezinssituatie (Gescheiden / weduwe / weduwnaar scoren lager)** Werkkenmerken: Functie (m.n. docenten en adm. personeel)* Duur dienstverband (lineair met werkvermogen)* Omvang dienstverband (lineair met werkvermogen)** * p<0,05 ** p<0,10

21 Resultaten: WAI-score naar leeftijd

22 Conclusies (instrument)
De VO-sector beschikt over een betrouwbare, wetenschappelijk getoetste meetmethode, zowel voor werkvermogen als voor werkbeleving Grote benchmark voor het VO opgebouwd (en nog steeds groeiend) In de praktijk bewezen uitvoeringsproces en materialen Groepsrapportage richtinggevend voor interventies

23 Conclusies (resultaten)
Werkvermogen in VO-sector is zorgelijk, m.n. bij docenten Grote tevredenheid onder deelnemers, m.n. van mensen die op gesprek zijn geweest Met name mensen met sluimerende klachten in beeld (risicogroep die nog niet in beeld was bij bv. arbodienst) Kwalitatief indicaties dat project helpt bij voorkomen van uitval; kwantitatief in het VO niet onderzocht (wel bij andere sectoren onderzocht en aangetoond) RESULTAAT WORDT BEHAALD IN DE DIALOOG!

24 Vragen?


Download ppt "Emile Thijssen, Arbo-VO Utrecht, 24 januari 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google