De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in de ngo sector Gent Woensdag 25/2/2015. De ngo sector 2 Totale tewerkstelling bij ngo’s in België ± 3000 pers Waarvan: ±2100 in België (1750VTE)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in de ngo sector Gent Woensdag 25/2/2015. De ngo sector 2 Totale tewerkstelling bij ngo’s in België ± 3000 pers Waarvan: ±2100 in België (1750VTE)"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in de ngo sector Gent Woensdag 25/2/2015

2 De ngo sector 2 Totale tewerkstelling bij ngo’s in België ± 3000 pers Waarvan: ±2100 in België (1750VTE) ± 920 als expat in het Zuiden Tewerkstelling hier ong. 55% vrouwen en 45% mannen

3

4 Diversiteit  veel ≠ werkdomeinen in het Zuiden : civiele maatschappij, landbouw, gezondheid, onderwijs, kinderrechten, (sociale) economie, water, leefmilieu, justitie en MR, democratisering, noodhulp en rehabilitatie, vredesopbouw en conflictpreventie..  veel ≠ actiedoelstellingen in het Noorden: educatie, bewegingsopbouw, beleidsbeïnvloeding, mobilisatie, netwerking, onderzoek, capaciteitsversterking

5 Werken in de ngo-sector in het Noorden Top 5 van de werkgevers: AZG386 Oxfam Sol197 Caritas106 11.11.1194 SOS kinderdorpen76 5

6 Leeftijdscurve Noord – 2012 (bron: ngo-openboek)

7 Werken in de ngo-sector in het Noorden Functies:  medewerkers Noord-dienst: educatie, campagnes, animator, lobby en beleidswerk, vrijwilligersmanagement..  medewerkers Zuid-dienst: projectendienst, landenvertegenwoordiger, desk- officer…  andere (ondersteunende) functies: HRM, Financiën, communicatie, fondsenwerving, …  Directie / Management 7

8 Werken in de ngo-sector in het Noorden Welke profielen zoeken we?  Bachelor / Master of gelijkwaardig door ervaring.  Voeling / betrokkenheid met de visie en de missie van de organisatie.  Open kijk op de wereld.  Vertrouwd met methodologie voor resultaatgericht beheer  Moeilijk in te vullen functies: Fondsenwervers, lobbyisten, financiële functies, 8

9 Als ngo-coöperant : coördinerend of ondersteunend  Capaciteitsversteking, organisatie versterking: –door het verstrekken van advies –door thematische ondersteuning –door het uitvoeren van welomschreven opdrachten bij een netwerk van verschillende partners. –Faciliteren van processen voor en met de partner(s)  regionale of landen coördinatie voor de Noord ngo Eerder korte opdrachten:  Humanitaire opdrachten (noodhulp, vooral medische, paramedische en logistieke profielen)  Consultancy  Punctuele inzet Als jongere /junior coöperant: ism BTC 9 Werken in de ngo-sector in het Zuiden

10  Grote diversiteit in de wijze waarop Belgische ngo’s personele samenwerking hanteren.  Verschuiving naar kortere, punctuele inzetten, inzetten van lokaal personeel en “zuid-coöperanten”  Diversiteit in het type van de inzet (voor 1 partner, multi partners of coördinerende taken voor de Belgische ngo)  Inzet via vierde pijler organisaties 10 Werken in de ngo-sector in het Zuiden

11 11

12  Laatste 20 jaar sterke terugval: redenen = –Het Zuiden vraagt steeds meer ervaren ngo-coöperanten. –beschikbare lokale capaciteiten –nieuwe ngo’s en stop zetten van een aantal ngo’s (bv Volens); –regionale en lokale crisissen, bv. Congo en Rwanda; –strengere voorwaarden in opeenvolgende regelgeving;  De toekomst ??? –Druk vanuit de overheid om verder af te bouwen (nieuwe financieringssleutel, minder landen, sterkere verantwoording noodzakelijk om expats in te zetten…) –Vanaf 2014 nieuwe subsiedieregeling ivm coöperanten. 12 Werken in de ngo-sector in het Zuiden

13  200-tal mensen werkzaam als ngo-coöperant (lange opdracht)  700- tal via korte(re) inzet (vooral via humanitaire organisaties) Top 5 : AZG627 Handicap61 Broederlijk Delen35 Trias21 Caritas16 13 Werken in de ngo-sector in het Zuiden

14 14 Ngo-coöperant = “een ervaren persoon met universitaire of hogere studies” 57% zijn mannen ±60% is universitair geschoold de meesten hebben meer dan 10 jaar beroepservaring, al dan niet in de ngo sector 66% is ouder dan 35 jaar Traditioneel: medisch, landbouw. Nu evolutie naar pol & soc, economische richtingen en toegepaste wetenschappen Men is meer en meer op zoek naar gespecialiseerde profielen (bv keten-ontwikkeling, fin. management, …) Werken in de ngo-sector in het Zuiden

15 Andere mogelijkheden Korte inzet : humanitaire hulp bv Artsen zonder Grenzen Medische en paramedische profielen meestal met werkervaring en bijkomende vorming tropische geneeskunde Andere functies: logistiek, boekhouding, HRM (2j ervaring gevraagd) 15

16 Een eerste werkervaring in het Zuiden? Het BTC junior programma:  Het Juniorprogramma biedt jongeren de kans een beroepservaring op te doen in de ontwikkelingssamenwerking.  Onder begeleiding van een coach werken jongeren minimum 1 en maximaal 2 jaar in een project van BTC of een van de 17 deelnemende ngo.’s  Dit programma beoogt met de aanwerving en uitzending van jonge professionals bij te dragen aan de uitbouw van een nieuwe generatie professionals van de internationale samenwerking en tegelijkertijd ook aan de capaciteitsopbouw en duurzame ontwikkeling in de partnerlanden. Meer bepaald heeft het Juniorprogramma als doelstellingen dat uitgezonden junior assistenten  de competenties en expertise verwerven die een carrière in internationale samenwerking mogelijk maken  een professionele bijdrage leveren aan de projecten/programma’s waarbij ze tewerkgesteld worden 16

17 Junior programma Toelatingsvoorwaarden: 1.Het attest van de “Algemene Informatiecyclus” behaald hebben; http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 2.Minstens houder zijn van een diploma van 'professioneel gerichte bachelor ' hebben, zo niet een 'academische master', uitgereikt in België of als gelijkwaardig erkend door de bevoegde Belgische autoriteiten; 3.De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Unie of het Zwitsers eedgenootschap. En op de laatste dag van de periode van kandidaatstelling voor een specifieke betrekking van Junior Assistent; met andere woorden de laatste dag van de publicatie van de posten voor de kandidaten die doorgestoten zijn tot de wervingsreserve : 4.Minder dan 31 jaar oud zijn; 5.Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie en de burgerlijke en politieke rechten genieten (uittreksel uit het strafregister). 17

18 Junior programma Selectieprocedure: 1.Preselectie: Na afsluiting van de inschrijvingen wordt voor elke kandidatuur nagegaan of deze aan de voorwaarden voldoet. Alle kandidaten worden via e-mail op de hoogte gebracht of ze al dan niet geselecteerd zijn voor de volgende ronde: de schriftelijke proef. 2.Schriftelijke proef: Kandidaten die aan alle voorwaarden voldoen, worden dus per mail uitgenodigd om de schriftelijke proef af te leggen. Deze schriftelijke proef wordt georganiseerd in Brussel door Selor. Het betreft een computertest die binnen een bepaalde tijd moet afgelegd worden en die uit 3 onderdelen bestaat : 1.Situationele beoordelingstest (sjt) 2.Verbaal redeneervermogen 3.Postbakoefening Aanwezigheid op deze test is verplicht om te kunnen deelnemen aan de rest van de selectieprocedure. 18

19 Junior programma Selectieprocedure: 3.Mondelinge proef: Kandidaten die geslaagd zijn (min. 60 % halen) én die gerangschikt worden bij de 70 beste resultaten voor de schriftelijke proef worden via e-mail uitgenodigd voor de mondelinge proef. Deze mondelinge proef wordt verzorgd in Brussel door BTC, enkele weken na afloop van de schriftelijke proef. De mondelinge test bestaat uit een persoonlijkheidstest, een individueel interview en een "assessment center": een groepsoefening tijdens de welke kandidaten zich moeten inleven in een bepaalde situatie, in interactie met de andere kandidaten. Kandidaten kunnen kiezen uit een beperkt aantal dagen om deze proef af te leggen. De schriftelijke en mondelinge selecties worden gedaan op basis van een algemeen profiel. Kandidaten worden gescreend op een aantal kenmerken (motivatie, mentaliteit, enz.) die een indicatie geven over hoe een Junior op het terrein zou functioneren. Meer info: http://www.btcctb.org/nl/wat-juniorprogramma 19

20 Werken in OS: vacatures en andere nuttige info Belgische organisaties  websites www.11.be www.ngo-openboek.be http://diplomatie.belgium.be/nl/Belei d/Ontwikkelingssamenwerking/Jo bs/ www.btcctb.org www.vvob.be www.itg.be www.jint.be www.kamiel.info Internationale organisaties en  websites www.vacatureblad.org www.reliefweb.int www.devnetjobs.org www.epo.de www.vso.nl www.vso.org.uk www.afvp.org 20

21 Niet te missen 21

22 Niet te missen 22 www.ngo-openboek.be


Download ppt "Werken in de ngo sector Gent Woensdag 25/2/2015. De ngo sector 2 Totale tewerkstelling bij ngo’s in België ± 3000 pers Waarvan: ±2100 in België (1750VTE)"

Verwante presentaties


Ads door Google