De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 * C C ompetenties in de C urricula van de C AH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 * C C ompetenties in de C urricula van de C AH."— Transcript van de presentatie:

1 3 * C C ompetenties in de C urricula van de C AH

2 3 * C Voorstellen: Wiggele Oosterhoff Ruggengraat --- MBO-HBO Stuurgroep Comp. Gericht Onderwijs --- CAH Doorlopend Leren --- MBO-HBO

3

4 3 * C Inhoud presentatie --- chronologisch: 1.Onderwijsvisie CGO van CAH 2.Competentiegericht curriculum (1) 3.Competenties  Ervaringen --- verbeterpunten 4. CAH-compenties 5. Competentiegericht curriculum (2)  Ervaringen 6. Nieuwe actiepunten 7. Vragen / discussie (/ stellingen)

5 Onderwijsvisie CGO van CAH Visie: Een nieuwe koers, 2005 Competentie: “Het vermogen om op basis van aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen in een kenmerkende beroepssituatie effectief te presteren en gemaakte keuzen te verantwoorden en daarop te reflecteren.”

6 Onderwijsvisie CGO van CAH Visie: Een nieuwe koers, 2005 DOEN = WETEN + KUNNEN + WILLEN + ZIJN WETEN:kennisleerlijn KUNNEN:vaardighedenleerlijn WILLEN:persoonlijke leerlijn DOEN & ZIJN:integrale leerlijn

7 Onderwijsvisie CGO van CAH Visie: Een nieuwe koers, 2005 Inhoud: Toetsvisie Rol van de student Curriculum Taak van de docent Faciliteiten

8 Competentiegericht curriculum (1) = oude matrix CompetentiesBeroepstaken Domein-comp. Major-comp. Dublin-descriptor … Analyseren agroketens Marktonderzoek en marketing Startende ondernemer Praktijkonderzoek uitvoeren

9 Competenties Competenties: opleidingscompetenties, HBO-kernkwalificaties, domein-competenties, majorcompetenties, Dublin-descriptoren, generieke competenties, vakcompetenties, gedrags-competenties, burgerschapscompetenties, specifieke CAH-competenties, …

10 Ervaringen 1. Verschillende sets competentiebeschrijvingen (verschillende definities, beelden) Gevoel: veel papier maar geen goed onderwijs… 2. Mentoren moeite met begeleiden competentie- ontwikkeling. 3. Studenten en docenten zien door de bomen het bos niet!

11 CAH - competenties (1) Verbetering: 1. Vereenvoudiging van competentie (-beschrijvingen) 2. Aansluiten bij MBO-systematiek (Ruggengraat), in verband met doorlopend leren (MBO-instroom) Maar … ! wel aansluiten, maar met minder competenties (ca. 10)

12 CAH – competenties (2) 10 algemene CAH-competenties: 8 SHL-clusters 2 specifieke CAH-competenties

13 CAH – competenties (3) 10 algemene CAH-competenties: 1. Leiding geven 6. Organiseren 2. Samenwerken 7. Zelfsturen 3. Presenteren 8. Ondernemen 4. Onderzoeken 9. Duurzaam handelen 5. Innoveren 10. Globaliseren

14 CAH – competenties (4) Voorbeeld van aansluiting: MBO (SHL):SHL-cluster: beslissen en activiteiten initiërenleiding geven en aansturenbeslissen begeleiden  CAH-competentie = leiding geven

15 CAH – competenties (5) Competentie-niveaus: 3 niveaus: 1. eind propedeuse (niv.IV MBO) = jaar 11 keer 2. eind hoofdfase = jaar 2 en 32 keer 3. eind afstudeerfase = jaar 42 keer

16 CAH – competenties (6) Competentie-niveaus: geen nieuwe beschrijvingen, beschrijving is eindniveau Maar: ontwikkeling m.b.v. groei-indicatoren van Ruggengraat Verantwoordelijkheid: rol, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid Reikwijdte: publiek, tijdshorizon Complexiteit: werk, procedures, kennis en inzicht Transfer: onzekerheid, veranderen, bereik

17 CAH- competenties (7) Per competentie zijn (3-4) groei-indicatoren gekozen. Per groei-indicator is niveau beschreven.  woorden, vocabulaire Voorbeelden van groei: aspect tijd bij ondernemen (tactisch, strategisch) aspect publiek bij presenteren (klasgenoten, oppositie)  Hier moeten docenten het mee doen!

18 Competentiegericht curriculum (2) = nieuwe matrix CAH-competentiesBeroepstaken 1. Leiding geven 2. Samen- werken 3. Presen- teren … Analyseren agroketens Marktonderzoek en marketing Startende ondernemer Praktijkonderzoek uitvoeren

19 Ervaringen Studenten: Zien door (10) bomen het bos weer! Docenten: Zien door (10) bomen het bos weer! Wel/niet lastig om competentieniveau te “pakken” Werkveld / bedrijven: (h) Erkennen competenties (2 specifieke CAH-comp.) Voorbeelden: werkveldcie., Agrojobs

20 Nieuwe actiepunten (1) 1.Dezelfde set competenties voor doorlopend leren – BSc-MSc? - Project Daphne: ondernemerschap op MSc-niveau  Competentiebeschrijvingen : enige aanpassing nodig

21 Nieuwe actiepunten (2) 2. Dezelfde set competenties voor CAH-personee1 - project Personeelsmanagement: beoordelen  10 CAH-competenties: goed bruikbaar  3 specifieke competenties voor iedereen - zelfsturen - duurzaam handelen - globaliseren

22 Nieuwe actiepunten (3) 3. CAH-competenties verwerken in modulen / beroepstaken  Implementeren van competentiematrix  Beschrijven van “Body of Knowlegde and Skills’ (BOKS) per major

23 Nieuwe actiepunten (4) 4. Belangstelling van bedrijven voor CAH-competenties  Waardering / erkenning  Aansluiten op / met HRM (levenlang leren)

24 3 * C Werken met competenties: houd het eenvoudig, want het kan simpel dan is het ook werkbaar en zelfs leuk!

25 3 * C Bedankt voor uw aandacht! Wiggele Oosterhoff Tel. 0321 – 386151 E-mail: oow@cah.nl

26 3 * C Vragen?

27 3 * C Stelling 1: Waarnemen van gedrag levert meer onderwijsrendement dan meten van competenties.

28 3 * C Stelling 2: Studenten komen op school om te leren en niet om voortdurend te worden getoetst. Besteed dus meer tijd aan het geven van goede feedback in plaats van voortdurend het meten van prestaties.


Download ppt "3 * C C ompetenties in de C urricula van de C AH."

Verwante presentaties


Ads door Google