De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: br. R. Braakman Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. R. Braakman 16:30 voorganger: br. C. Slob Volgende week zullen aansluitend aan de diensten de verkiezingen voor ouderlingen en diaken plaatsvinden. Morgenavond vergadert de kerkenraad – aanvang 20.00 uur. De collecte is vandaag bestemd voor de stichting Het Bijna Thuis Huis De Vlinder in Best. Hier hebben mensen de mogelijkheid om hun laatste levensfase in een rustige en verzorgde omgeving door te brengen. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 4 mei10 00 Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend 6/7 meiwandelen over het trekvogelpad 11 mei 9 45 gespreksavond deputaatschap m/v Jacobuskerk, Eindhoven 14 mei19 30 Lidwina in concert

5 Deze week zijn jarig: 1 mei:br Sjoerd de Graaf Tess de Groot 3 mei:zr Bea Gort-ter Horst br Mart Sonneveld 4 mei:br Oscar de Ruiter Laura van der Weijden 5 mei:zr Jacobine Anholts-van Harten zr Annemieke Huizinga-Gosker zr Hannie Sonneveld-de Gelder 6 mei:Joris van de Kuilen 7 mei:Mirjam Sytsma br Frido van der Weijden

6 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

7 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

8 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

9 Psalm 72: 7, 8 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog.

10 Psalm 72: 7, 8 8 "De koning moge eeuwig leven!" bidt elk met diep ontzag. Men zal hem goud van Saba geven, hem prijzen heel de dag. Het land zij vol van golvend koren, gekoesterd door de zon, dat zijn geruis alom laat horen als op de Libanon.

11 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

12 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

13 Opwekking 585

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

26 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

27 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

28 Psalm 71: 4, 6, 9, 10 4 Want U bent mijn verwachting, HERE. Vanaf de moederschoot bent U mijn steun in nood. U geldt mijn lof, U zal ik eren, U, die mijn hele leven mijn helper bent gebleven.

29 Psalm 71: 4, 6, 9, 10 6 Wil aan het einde van mijn dagen mij niet verwerpen, Heer. Mijn kracht vergaat steeds meer. Reeds zeggen zij die mij belagen: als toe, hem zal niets baten, hij is door God verlaten.

30 Psalm 71: 4, 6, 9, 10 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren.

31 Psalm 71: 4, 6, 9, 10 10 Blijf in mijn laatste levensjaren mij steunen als voorheen. Heer, laat mij niet alleen. Ik meld, als U mij nog wilt sparen, aan komende geslachten uw werk, uw grote krachten.

32 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

33 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

34 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

35 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

36 Psalm 103: 1, 2 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

37 Psalm 103: 1, 2 2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort.

38 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

39 BNN: “Sophie in de kreukels” van Sophie Hilbrand Over rimpels, botox, facelift, en vooral jong-zijn.

40 “Uitgebloeide zonnebloemen”

41 We willen mooi zijn en leven!

42 Hebreeën 2: “Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon van God mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden, die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood”.

43 Dick Schwaab zegt het zo “Ik neem graag mijn eigen beslissingen (…). Bij mijn conceptie en geboorte is mij dat niet gelukt. Bij het einde van mijn leven eis ik dat recht onverkort op”.

44 We willen mooi zijn en leven! Hoe ga je met de dood om? Drie manieren: 1. Je kijkt de andere kant op 2. Je kijkt de dood juist aan 3. Je kijkt door de dood heen

45

46

47 Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten kromgebogen voortgaan, de maalsters langzaamaan verdwijnen, de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun lied versterft.

48 Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat.

49 Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, het scheprad bij de put wordt stukgebroken. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte.

50 Godfried Bomans zegt het zo: “Wij zien oude mensen vaak als mensen, die er bijna geweest zijn. Maar de Bijbel ziet ze als mensen, die er bijna zijn”.

51 Spreuken 16: “De ouderdom is een prachtige kroon,je vindt hem op de weg van de rechtvaardigheid”. Spreuken 20: “De pracht van jonge mensen is hun kracht, de sier van oude mensen is hun grijze haar”.

52 Psalm 92 “Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij, dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is”.

53 Ouderen zijn geen uitgebloeide zonnebloemen, maar zonnebloemen die vrucht dragen

54 Psalm 103: 5 “Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.”

55 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

56 Opwekking 665

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

74 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

75 Psalm 73: 9, 10 9 Voortdurend zal ik bij U zijn in al mijn noden, angst en pijn, U al mijn liefde waardig schatten, U die mijn rechterhand omvatte. O God, die nimmer mij verlaat, U zult mij leiden door uw raad. En dan, hiertoe door U bereid, neemt U mij op in heerlijkheid.

76 Psalm 73: 9, 10 10 Wie heb ik in de hemel hoog behalve U? Wat zou mijn oog op aarde naast U ooit begeren? U kan ik immers nooit ontberen! Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. Niets is er wat mij van U scheidt, mijn erfdeel tot in eeuwigheid.

77 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

78 Gezang 182D

79 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen

80 Wilhelmus: 1, 6 1 Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

81 Wilhelmus: 1, 6 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

82 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665: Psalm73:9, 10 Gezang182D:Amen


Download ppt "Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Hospice De Vlinder Psalm92:7, 8 Opwekking585: Psalm 71:4, 6, 9, 10 Prediker11:7 - 10 Prediker12:1 - 8 Psalm103:1, 2 Opwekking665:"

Verwante presentaties


Ads door Google