De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Marc Desmet sj Palliatieve Dienst Jessa Ziekenhuis Hasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Marc Desmet sj Palliatieve Dienst Jessa Ziekenhuis Hasselt."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Marc Desmet sj Palliatieve Dienst Jessa Ziekenhuis Hasselt

2  In ons privé-leven: ◦ Gewicht van de eigen levensinvulling op alle mogelijke terreinen van het leven: ‘Moe van het moeten kiezen’  In ons ‘bedrijfs-leven’ (3400 werknemers): ◦ Ervaring van een soort keurslijf, ‘spinneweb’ waarin we gevangen zitten.

3

4  Mooi  Onbehagen: erin vastkleven  Wat is het?  Hoe spider(wo)man zijn?

5  Eerste ‘bedrijf’: Ervaring van het werk in tijden van management: open brief (wat ons de-motiveert)  Tweede ‘bedrijf’: Inzicht in het werk in tijden van management: de 6 C’s van het ziekenhuis  Derde ‘bedrijf’: Liefde voor het werk in tijden van management: hoe erin staan? zelfbevraging en concrete tips (wat motiveert)

6 hoe evoluties beleefd worden door vooral ervaren zorgverleners ‘aan het ziekenbed’; managers: goede argumenten maar probleem op niveau van de beleving: vervreemding tussen zorg- en managementkant.

7 Bedoeling: – constructief gesprek over verhouding tussen zorg- en managementkant; wederzijds begrip – Ziekenhuis: veel werelden. Elk zijn invalshoek. Hier bijzondere zorg voor zorgverleners (aan bed), vooral de verpleegkundigen. – Niet: weg met het management (niet terug); – Wel: is er geen nood aan een bijsturing, een nieuw evenwicht (hoe vooruit)? In welke richting?

8 Positieve individuele contacten; veel energie uit geneeskundig werk Ziekenhuis en dienst goede reputatie Moeilijkste: structurele zaken, organisatie Laatste jaren: ‘er klopt iets niet’,‘overdrijving’ Omslag

9 Probleem: hoe beschrijven? Beleving: vier schaduwzijden van managementdenken Kritiek op systeem, niet op personen Besef: algemeen fenomeen (profit, onderwijs, jeugdzorg, gevangeniswezen…)

10 Vaststellingen: ▪ informatisering: upgradings: in principe tijdwinner / in praktijk tijdvreter en stressfactor?’ ▪ ‘toetsen en bijsturen’ ▪ ‘flexibiliteit’ ▪ verbouwen en verhuizen

11 Vaststellingen: ▪ kanteling en fusie: identiteitscon-fusie? Winsten? Verliezen? ▪ steeds nieuwe projecten die niet altijd met kern te maken hebben ▪ turnover van patiënten ▪ turnover personeel; poolsysteem (interims!) – tijdelijke sluiting van afdeling met teamverspreiding

12 Commentaar: ‘mooi en meedogenloos’: steeds nieuwe verwikkelingen veel veranderenergie – onzekerheid – stress of apathie. Welk type mens kan al die veranderingen aan? En is zo’n type dan een goed zorgverlener? Managers beoordeeld op gerealiseerde projecten: efficiëntie van een rustig werk-klimaat ? ingrepen leiden tot onherstelbare werk-klimaatsveranderingen (cf. ecologie) le mieux est l’ennemi du bien: is het ook eens goed genoeg? – entia non sunt multiplicanda sine necessitate

13 Vaststellingen: Evaluaties, functioneringsgesprekken, audits, functiewegingen, tevredenheidsenquêtes ‘Minimale’ (!?) Verpleegkundige Gegevens: van 28 naar 75 items. Contradicties en absurditeiten: Juiste score belangrijker dan juiste zorg? Meest ervaren vp moeten scoren, anderen (pools, stagiairs) zorgen voor de patiënten (= algemeen) Terwijl je registreert wat je doet, doe je het niet. Energie in concurrentie ipv solidair protest

14 Vaststellingen: Deontologische code: ethische stimulans of controle? Patiëntenveiligheid: ja, maar voel ik mij (als patiënt, als medewerker) nog veilig bij jou? Zorgvuldigheid: ja, maar ook zorg (=ethiek) Uniek incident leidt tot algemene aanpassing Kwaliteit opgevat als de juiste procedure (audit)

15 Commentaar: de dictatuur van het meetbare en het aanvinkbare vs essentiële vormen van weten die niet gemeten kunnen worden en die vertrouwen in zorgverleners veronderstellen. Resultaten kan je tellen, effecten moet je ver-tellen Zorg kan je ontleden in processen en trajecten, maar de kern van zorg is een verhaal: plaats voor de ‘rommelige kant’ in beleidsvergadering?

16 Vaststellingen: veel energie in coördinatie, overleg, onzekerheid beslissingsmacht bij mensen die niet met zorg zelf bezig zijn (directie, management, externe experts): machtsverschuiving weg van artsen in functie diversificatie vp beroep: Vp aan bed physician assistant, advance nurse practitioner, datamanagement&research, stafmedewerker, zorgmanager, supportvp

17 Vaststellingen: nieuw type hoofdverpleegkundige: band met patiënten? continuïteit? Sandwichfunctie? toename kaderleden, te weinig zorgverleners aan bed (Wet van Parkinson – grootste ethische probleem!)  De wettelijke norm voor 24 geriatr. bedden: 12.8 FTE  Nederland 25.6  Duitsland 24  Frankrijk 19.2 - 26.4  Zwitserland 22.3  Oostenrijk 15 - 21.8  Zweden 31

18 Vaststellingen: Externe experts: expertise? Verloning (economische ratonaliteit)? Interne expertise? Energie in behalen zorglabels (interne/externe audits) Toenemend gewicht van communicatie naar media, van imago, de primeur en de uitstraling Het gaat blijkbaar om ‘de organisatie’ terwijl mensen toch kiezen voor deze of gene dienst of arts?

19 Commentaar: Vervreemding verlies bezieling: = stress! management = ‘slechts’ middel interne expertise?

20 Vaststellingen: ‘meer met minder’, tegelijk indruk van ‘het kan niet op’ (nieuwe naam en logo; functieweging; masterplan; fusiefeest…) Grootse taal (‘gedreven door perfectie’,’topmensen’, ‘topklinisch’) terwijl realiteit op werkveld soms pover Simplismen: ‘Niet harder maar slimmer’: als ik te hard werk, is het allicht omdat ik niet slim genoeg werk ‘Win-winsituatie’: bij veranderingen verlies je ook !

21 Vaststellingen: Berichten over winsten van de organisatie met tegelijk de voortdurende aansporing tot besparen Perceptie: managers luisteren vriendelijk maar er verandert weinig: machteloosheid = bron van burnout! ‘Kostenbesparende effecten van schaalvergroting zijn niet aangetoond. Toch blijven zorgorganisaties fuseren.’ ‘Kleinere zorgorganisaties presteren beter dan grote.’ (A. Stoopendaal)

22 Commentaar: Zitten managers ook niet vast in hogere structuren? Is mijn/uw probleem ook niet het hunne?

23  (1) Change: elke dag een ander vp gezicht  (2) Big brother: strikte toepassing van de arbeidswetgeving – ‘stiptheidsactie’  (3) Middelpuntvliedend: begeleiding van de patiënt door pool? – vaste vp meer belast  (4) Ontmoedigende contradictie: noodmaatregel versterkt tendens om te mikken op minimum terwijl structurele verhoging aantal vp nodig is

24 ◦ (1) het aantal veranderingen niet nodeloos verhogen; meer aandacht voor implementeren; meer aandacht voor houding tegenover verandering ◦ (2) het aantal controle- en evaluatiemechanismen niet nodeloos verhogen ◦ (3) middelpuntzoekende krachten ontwikkelen: back to corebusiness, basics ◦ (4) bemoedigende coherentie zoeken

25 Het ziekenhuis: een bijzonder ‘bedrijf’ met een heel bijzonder ‘product’: de interactie tussen zorgverleners en patiënt die per definitie ontsnapt aan directie/management: Ze zijn als dirigenten die de muziek niet horen

26 Management-hardnekkigheid: Cf. Therapeutische hardnekkigheid: de biomedische parameters verbeteren maar de verpleegkundige zegt: ‘De patiënt gaat dood’ Management-hardnekkigheid: financiële en auditparameters ogen mooi maar de zorgverlener aan bed zegt: ‘De bezieling gaat dood’

27  ‘Je slaagt erin afgewogen maar duidelijk te verwoorden wat velen denken. Ik hoop dat deze brief grondig wordt gelezen en besproken. Ikzelf zal in mijn eigen "management"-positie trachten er terdege mee rekening te houden.’ (Medisch man.)  ‘U slaat de nagel op de kop…’ ‘Hoe weet u dat wij dit meemaken?’ (Verpleegkundige)  Moedig en correct. De brief zal gelezen worden, maar zullen de verantwoordelijken luisteren? (arts)

28 Constructieve reactie Gesprekken: Medische Raad (2x); directeurs, directiecomité en ziekenhuismanagement Teneur: Veel herkenbaar Maar management was nodig en heeft ook veel goed gedaan Geen goede zorg op een financieel kerkhof Uitnodiging tot betere communicatie en gesprek.

29  Oneens met punten van kritiek  Maar wel akkoord dat er een kloof bestaat tussen zorg- en managementwereld en dat we daarmee bezig moeten zijn

30  Informatisering zal tijd creëren  MVG: prijs voor een billijke financiering  Het vp werk is verzwaard, maar ook verlicht (elektrische bedden, vervoerdienst…)  Managers zijn ook betrokken (soms in stilte)  Management heeft op haar manier oog voor de patiënt die meer veeleisend is geworden  Enquêtes: kloof tussen artsen en verpleegkundigen: barst door onze werkvloer

31  De ‘paraplu’: ‘Men’ dwingt ons….  = de ver-MEN-ning: wij worden ‘gemend’ door in toenemende mate anonieme krachten  ‘Men’ = ‘het management’…  ‘Men’ = ‘de overheid’…  ‘Men’ = ‘Europa’…

32  Eerste ‘bedrijf’: Ervaring van het werk in tijden van management: open brief  Tweede ‘bedrijf’: Inzicht in het werk in tijden van management: de 6 C’s van het ziekenhuis  Derde ‘bedrijf’: Liefde voor het werk in tijden van management: hoe erin staan? zelfbevraging en concrete tips

33 CURE Artsen ----------------------------- Glouberman & Mintzberg: 4 C-werelden

34 CURE Artsen ----------------------------- CARE Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- Glouberman & Mintzberg: 4 C-werelden

35 CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CURE Artsen ----------------------------- CARE Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- Glouberman & Mintzberg: 4 C-werelden

36 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CURE Artsen ----------------------------- CARE Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- Glouberman & Mintzberg: 4 C-werelden

37 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CURE Artsen ----------------------------- CARE Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- Organisatieprincipe: continuïteit Sleutelwoord: coördinatie

38 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CURE Artsen ----------------------------- Organisatieprincipe: specialisatie Sleutelwoord: interventie CARE Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- Organisatieprincipe: continuïteit Sleutelwoord: coördinatie

39 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- Organisatieprincipe: administratieve hiërarchie Sleutelwoord: beheersing CURE Artsen ----------------------------- Organisatieprincipe: specialisatie Sleutelwoord: interventie CARE Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- Organisatieprincipe: continuïteit Sleutelwoord: coördinatie

40 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- Organisatieprincipe: de raadstafel Sleutelwoord: overzicht CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- Organisatieprincipe: administratieve hiërarchie Sleutelwoord: beheersing CURE Artsen ----------------------------- Organisatieprincipe: specialisatie Sleutelwoord: interventie CARE Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- Organisatieprincipe: continuïteit Sleutelwoord: coördinatie

41 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CURE Artsen ----------------------------- CARE Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers 5° C: CELLAR

42 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers 6° C: COREBUSINESS

43

44 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers

45 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR Stafmedewerkers, registratie, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers

46 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CELLAR Schoonmaak, keuken, recepties, logistiek (bedeling), afvalverwijdering, bewaking, parking, mobiliteit, vervoerdienst, technische dienst CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR Stafmedewerkers, registratie, patiëntveiligheid, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers

47

48 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CELLAR Schoonmaak, keuken, recepties, logistiek (bedeling), afvalverwijdering, bewaking, parking, mobiliteit, vervoerdienst, technische dienst CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR Stafmedewerkers, registratie, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers

49 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CELLAR Schoonmaak, keuken, recepties, logistiek (bedeling), afvalverwijdering, bewaking, parking, mobiliteit, vervoerdienst, technische dienst CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR Stafmedewerkers, registratie, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers

50 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CELLAR rigiditeit Schoonmaak, keuken, recepties, logistiek (bedeling), afvalverwijdering, bewaking, parking, mobiliteit, vervoerdienst, technische dienst CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR beheersing Stafmedewerkers, registratie, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR overconsumptie Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS coördinatie Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers ‘kelderen’: Middel wordt doel

51 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CELLAR rigiditeit Schoonmaak, keuken, recepties, logistiek (bedeling), afvalverwijdering, bewaking, parking, mobiliteit,vervoerdienst, technische dienst CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR beheersing Stafmedewerkers, registratie, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR overconsumptie Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS coördinatie Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers

52 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CELLAR rigiditeit Schoonmaak, keuken, recepties, logistiek (bedeling), afvalverwijdering, bewaking, parking, mobiliteit,vervoerdienst, technische dienst CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR beheersing Stafmedewerkers, registratie, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR overconsumptie Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS coördinatie Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers Zorggroep: spanningsveld (verbindend én uiteendrijvend)

53 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CELLAR rigiditeit Schoonmaak, keuken, recepties, logistiek (bedeling), afvalverwijdering, bewaking, parking, mobiliteit,vervoerdienst, technische dienst CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR beheersing Stafmedewerkers, registratie, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR overconsumptie Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS coördinatie Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers Zorggroep: spanningsveld (verbindend én uiteendrijvend) Zorggroep CONTROL

54  Hoe de C-werelden verbinden?  Door middelpuntzoekende krachten ontwikkelen: aandacht voor 6°C:  back to corebusiness: de zorg

55 COMMUNITY Raad van Bestuur (beheerders) ----------------------------- CELLAR Schoonmaak, keuken, recepties, logistiek (bedeling), afvalverwijdering, bewaking, parking, mobiliteit,vervoerdienst, technische dienst CONTROL Directeurs + Managers (Med/Zorg) ----------------------------- CELLAR Stafmedewerkers, registratie, datamanagement, communicatie, ICT, administratieve, financiële en personeelsdienst, secretariaten, opnamedienst en –planning CURE = COREBUSINESS Artsen ----------------------------- CELLAR Klinische biologie, ziekenhuishygiëne, nucleaire geneeskunde, apotheek, anatomo- pathologie, medische beeldvorming, radiotherapie CARE = COREBUSINESS Verpleegkundigen & verzorgenden ----------------------------- CELLAR = COREBUSINESS Patiëntenbegeleiding (psychologen, sociale werkers, pastorale/morele werkers) + logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten + vrijwilligers ZORGRELATIE: Patiënt - zorgverlener

56  Ik geloof  (1) in het systeem  (2) dat zekerheid (totale controle) mogelijk is  (3) in techniek, organisatie, informatisering  (4) in concurrentie  (5) in perfectie en innovatie  (6) in snelheid

57  Ik geloof  (1) in de persoon en in het verschil  (2) dat totale zekerheid onmogelijk en ongewenst is  (3) dat techniek, organisatie, informatisering niet louter middelen zijn maar mij veranderen  (4) in sociale correctie van het marktprincipe  (5) in de aanvaarding van onvolmaaktheid  (6) in de noodzaak van vertraging

58  Eerste ‘bedrijf’: Ervaring van het werk in tijden van management: open brief  Tweede ‘bedrijf’: Inzicht in het werk in tijden van management: de 6 C’s van het ziekenhuis en 6 kenmerken van onze cultuur  Derde ‘bedrijf’: Liefde voor het werk in tijden van management: tips structureel & persoonlijk

59  Structurele aandachtspunten:  hoe ruimte voor de goede geest scheppen?  Persoonlijke aandachtspunten om staande te blijven:  hoe leven in het oog van de storm?

60  Criteria bij elke verandering: ◦ Werkelijk nodig? Verandering: creëren / inspelen op echte maatschappelijke nood ? Ascese! ◦ Denken aan de veranderingsdruk ◦ Rust is ook een factor van efficiëntie & tevredenheid ◦ Het gras groeit niet sneller door eraan te trekken… Verandering-in-verbinding vraagt soms snelheids- vermindering ter preventie ongevallen en uitstoot

61  Belang attitudevorming tav verandering: ◦ Van apathisch-negatief naar constructief-kritisch (‘vals traag’?):  Van ‘Alweer een verandering’ naar ‘Wat winnen wij en/of wat winnen anderen bij een verandering?’ ◦ Rol persoonlijke spiritualiteit: belangrijk aspect van verandermanagement = mezelf veranderen

62  Kritische zin tav meer controles en evaluaties  Overheid wijzen op contraproductiviteit: ◦ op het moment dat je bewijst dat je iets doet, doe je het niet!  Tellen én ver-tellen  compter–raconter/zählen–erzählen/to count – to tell  Waard-eren: tellen (loon, verlofdagen, VTE) maar ook vertellen

63  Core business centraal stellen: ◦ Aantal zorgverleners – andere medewerkers ◦ Invulling en aanvulling hoofdverpleegkundige ◦ Vp werk aan het ziekenbed is volwaardige job! ◦ Externe experts: enerzijds algemeen minder, anderzijds meer in Care (intervisie, coaching) ◦ ‘Kom eens een week meewerken’

64  Verduidelijk de niet vanzelfsprekende coherentie van je beleid  Maak duidelijk hoe de inbreng van de basis concreet verschil maakt (of niet)  Stel de zaken mooi voor, niet mooier  Spreek van ‘de zorg van ons ziekenhuis’, niet van ‘bedrijfsresultaten van onze organisatie’

65  Structurele aandachtspunten:  hoe ruimte voor de goede geest scheppen?  Persoonlijke aandachtspunten om staande te blijven:  hoe leven in het oog van de storm? Missing links

66  Wie de essentie raakt, proeft ‘Essence’ ◦ Iets intiems en ondoorgrondelijks ◦ Als een parfum: aanwezig, moeilijk te vatten ◦ Als benzine: brandstof en oplosmiddel

67  In its most basic sense, love is the extremely difficult realization that something other than ourselves is real.’ (Iris Murdoch)  Tip: re-member waar het echt begon ◦ To re-member = terug ledematen geven aan een corpus van innerlijke kennis … verwekt elan

68  Tip: re-member waar het echt begon ◦ Hoe komt het dat ik werk waar ik werk?  Door veel toevalligheden die ik niet beheers  Toch ‘meer’: ‘Deze mensen zijn mij toevertrouwd’; ‘Niemand doet het mij na, ik ben vervangbaar maar uniek’; samenhang, zin, ‘lijnen’ zien  In je element komen: ‘Dit is wat ik zocht zonder het te beseffen… Dit is verpleegkunde/ leidinggeven/ geneeskunde voor mij… De stukken van de puzzel pasten in elkaar…’ ◦ Waar begon de zieke / leidinggeven voor jou echt te bestaan: vaak moet er eerst ‘iets’ gebeuren (privé).

69  Tip: (ver-)bind jezelf met de zaak: ◦ Heb oog voor waar je in je element komt en zeg er ‘ja’ tegen, voor zover mogelijk. ◦ Voel je je een huurling of een kathedraalbouwer? ◦ Waarde van ‘binding aan het ziekenbed’ (tegenover patiëntenzorg als opstapje naar ‘hogere job’) ◦ Vraag nu en dan de voornaam en functie van een je onbekende werknemer die regelmatig je weg kruist.

70  Tips: wat als je je lamlendig voelt? ◦ Laat je gemengde gevoelens toe (machteloos en toch verantwoordelijk) en kom tot waarheid in een goede omgeving  Partner, vrienden, intervisie, … ◦ Zoek de innerlijke omgeving in je op… Hoe?  Letterlijk stilte, onderbreking, ‘Auto-spiritualiteit’, ademhaling, meditatietechnieken, rituelen, andere…

71  Wat je niet moet doen, maar waartoe je geneigd bent ◦ Er de brui aan geven. Een besluit dat je ooit met een positieve ingesteldheid nam, mag je in tijden van negativiteit niet veranderen:  teruggaan naar ‘de laatste plek met een duidelijke wegwijzer’

72  Wat je moet doen, hoewel je er niet toe geneigd bent ◦ Zet kleine stappen ◦ Probeer extra attent te zijn, vooral voor de zieke of de persoon aan wie je leiding geeft ◦ Probeer dankbaar te zijn voor wat er wel is ◦ Stemming kan onverwacht snel ten goede keren ◦ Ontdek ongekende spirituele krachten

73  Tip: beslis niet alleen met je verstand Let op spirituele gegevens. ◦ Beslis niet alleen op basis van technische of psychologische gegevens, maar ook op basis van sereniteit en con-sensus (samen aanvoelen).  Zweverig? ‘gezond verstand’ = common sense, sentido comùn, du bon sens! ◦ Is een beslissing iets wat je enkel neemt of ook iets wat je van binnenuit ontvangt?

74  Tip: beslis niet alleen met je verstand Luister naar je lichaam ◦ Wat schenkt ongezonde vermoeidheid, wat gezonde vermoeidheid? ◦ Wat zwaarte, wat lichtheid? ◦ Wat brengt verwarring in de complexiteit, wat eenvoud? (in het oog van de storm)

75  Concrete tip: maak van je stokpaardje geen nachtmerrie. De dodehoekspiegeloefening: ◦ In een ziekenhuis bestaan vooral goede intenties maar die kunnen toch naar de hel leiden  (1) Vul aan: ‘Raak niet aan mijn……’ (dada)  (2) Speur naar je dode hoek: waar leidt je gehechtheid aan je stokpaardje soms tot impasses (= dode hoek)?  (3) Schuif je stokpaardje niet aan de kant, maar richt het af en berijd het bedachtzamer

76  Concrete tip: wie ‘volgt’ de zwakste? Volgen’ vereist passiviteit-in-de-activiteit: ◦ Passiviteit = pas-si-vite (ogen laten wennen aan duisternis) ◦ Passiviteit = authentieke com-passie die ‘t verschil maakt tussen eigen lijden en dat van de ander ◦ Passiviteit = ontvangen wat de zwakke je geeft

77  Tip: een gezonde vorm van mede-lijden. Lijden en vechten gebeuren ◦ eerst zonder de ander, die niet begrijpt wat ik meemaak ◦ vervolgens vaak tegen de ander die als kwaadwillig en onverschillig ervaren wordt en die mij ‘zoekt’ ◦ en hopelijk op een bepaald moment met de ander die ook blijkt te lijden (= echt mede-lijden).

78  Tip: een gezonde vorm van mede-lijden. Daarin schuilen enkele keuzemomenten. ◦ De keuze om in (confronterende) dialoog te treden met de ander die jou lijkt te stalken. ◦ De keuze om een streep te trekken onder het ‘lijden tegen’, zodat je ontdekt dat de ander ook lijdt.  Echt medelijden is wat de mens typeert: ‘Je souffre-avec, donc je suis.’

79  Tip: bedenk twee keer per dag dat je tot de rijken der wereld behoort. ◦ Veerkracht schuilt in relati-veerkracht. ◦ Op welke manier(en) uit ik als individu mijn solidariteit met de ‘poor silent majority’? ◦ Op welke manier(en) stimuleren wij als instelling onze solidariteit met de ‘poor silent majority’?

80  Concrete tip: wees geestig, niet cynisch. ◦ Doe nu en dan zot zodat je het niet wordt. ◦ Ontwikkel humor, doseer ironie, weersta cynisme. ◦ ‘Bedrijf’… de liefde


Download ppt "Dr. Marc Desmet sj Palliatieve Dienst Jessa Ziekenhuis Hasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google