De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adnexpathologie Marlies Bongers Peggy Geomini Máxima Medisch Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adnexpathologie Marlies Bongers Peggy Geomini Máxima Medisch Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 adnexpathologie Marlies Bongers Peggy Geomini Máxima Medisch Centrum

2

3 Wel Benigne / maligne Adnexpathologie en zwangerschap NietInfectiesTorsie adnexpathologie Marlies Bongers Peggy Geomini

4 adnexpathologie

5

6 adnexpathologie Benigne Cysteuze afwijking –Dermoid / benigne teratoom –Sereus cystadenoom –Mucineus cystadenoom –Endometriose –Fibroom Maligne afwijking –Borderline tumor –Epitheliaal Ovariumcarcinoom –Niet epitheliaal Ovariumcarcinoom Kiemceltumoren Sexcord stromacel tumoren Mesenchymale tumoren

7 PALGA database 2003 –6502 benigne cysten (86%) –1096 maligne cysten (14%)

8 benigne ovariumcysten meestal geen klachten geen invloed levensverwachting behoud ovarium laparoscopie

9 maligne ovariumcysten meestal geen klachten 5 jaars overlevingskans 20-80% stadiering/ debulking via laparotomie chirurgie door gynaecoloog-oncoloog verwijzen!

10 welke patiënte laparoscopie? welke patiënte verwijzen?

11 pre-operatiefperi-operatief

12 pre-operatief

13 ovariumcysten patiënt kenmerken echo onderzoek tumormarkers andere beeldvorming zoals CT scan of MRI scan

14 rekenkundige modellen

15 pre-operatiefperi-operatief

16 VRIESCOUPE ONDERZOEK

17 snelle methode beleid afhankelijk uitslag risico op fout negatieve uitslag

18 vraagstellingen PRE-OPERATIEF welk rekenkundig model is het meest betrouwbaar? is het gebruik van een rekenkundig model beter dan klinische inschatting? heeft 3D echo toegevoegde waarde? PERI-OPERATIEF is vriescoupe onderzoek betrouwbaar? wat vindt de patiënte ervan?

19 welk rekenkundig model is het meest betrouwbaar? 109 studies 83 modellen –10 modellen gevalideerd in  3 studies –36 modellen gevalideerd in < 3 studies –37 modellen zonder externe validatie

20 Granberg Sassone Alcazar Lerner DePriest Ferrazzi Finkler RMI I RMI II Tailor

21 Granberg Sassone Alcazar Lerner DePriest Ferrazzi Finkler RMI I RMI II Tailor Risk of Malignancy Index

22 welk rekenkundig model is het meest betrouwbaar? Risk of Malignancy Index (Jacobs 1990): echo-score x menopauzale status x CA125 http://www.oncoline.nl/ afkapwaarde 200 –sens 78% –spec 87%

23 Echo - criteria (U) Menopauze status (M) - multiloculair1 premenopauzaal►1 - echodens partijen1 postmenopauzaal►3 - bilateraal1 - ascites1 Serum CA 125 (E/ml) ► - intra-abdominale meta's 1 totaal.. RMI = U x M x CA125 Score0►1 1►1 ≥2►3

24 is het gebruik van een rekenkundig model beter dan klinische inschatting? 170 casus voorgelegd aan oncologen, gynaecologen en gynaecologen i.o. –leeftijd, menopauzale status –echo (inclusief doppler) –CA125 2 modellen toegepast op dezelfde 170 casus

25 is het gebruik van een model beter dan klinische inschatting? klinische inschatting rekenkundige modellen - rekenkundige modellen - klinische inschatting

26 heeft de 3D echo toegevoegde waarde? 2D echo 3D echo

27 heeft de 3D echo toegevoegde waarde? prospectieve multicentrum studie 2D en 3D echo 181 patiënten –144 benigne –37 maligne

28 heeft de 3D echo toegevoegde waarde?

29 2D model: –2D echo –leeftijd –CA125

30 heeft de 3D echo toegevoegde waarde? 2D model: –2D echo –leeftijd –CA125 3D model: –2D en 3D echo –leeftijd –CA125

31 heeft de 3D echo toegevoegde waarde? AUC 0.82 vs AUC 0.92

32 vraagstellingen PRE-OPERATIEF welk model is het meest betrouwbaar? is het gebruik van een model beter dan klinische inschatting? heeft 3D echo toegevoegde waarde? PERI-OPERATIEF is vriescoupe onderzoek betrouwbaar? wat vindt de patiënte ervan?

33 is vriescoupe onderzoek betrouwbaar? systematisch review 18 studies sensitiviteit 65 - 97% specificiteit 97 - 100% matige voorspelling goedaardige cyste (3-35% fout negatieve uitslag) heeft grootte van cyste invloed op betrouwbaarheid vriescoupe onderzoek?

34 is vriescoupe onderzoek betrouwbaar? retrospectieve studie analyse 257 vriescoupe procedures indien vriescoupe uitslag goedaardig is –cyste < 10 cm 2% kans op ovariumcarcinoom –cyste  10 cm 11% kans op ovariumcarcinoom

35 wat vindt de patiënte ervan? gestructureerd interview onder 43 patiënten met ovariumcyste “chirurgie afhankelijk van uitslag vriescoupe onderzoek” (risico op fout negatieve uitslag) of “volledige stadieringslaparotomie” (zekere voor het onzekere)

36 wat vindt de patiënte ervan? patiënten met een ovariumcyste vinden een risico van 50% op een fout negatieve testuitslag bij vriescoupe onderzoek acceptabel patiënten prefereren vriescoupe onderzoek boven primaire radicale chirurgie

37 conclusies de RMI is het beste gevalideerde model om preoperatief de kans op maligniteit te voorspellen mogelijk is er een toekomst voor de 3D echo vriescoupe onderzoek is minder betrouwbaar bij een cyste  10 cm patiënten prefereren vriescoupe onderzoek boven primaire radicale chirurgie

38 adnexcyste in de zwangerschap

39 casus 29 jarige G2P1 bij AD 16+4 weken verwezen ivm acute buikpijn echo –intacte graviditeit met vergroot rechter adnex diagnostische laparoscopie

40 uterusrechter ovarium slijmerig vocht

41

42 casus cystectomie rechter adnex PA uitslag mucineus cystadenocarcinoom

43 epidemiologie tijdens zwangerschap 0,2- 8,8% ovariumcysten Bignardi T. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2009

44 natuurlijk beloop Condous prospectieve observationele studie amenoroe 14 weken 182/3000 = 6,1% 72% verdween spontaan; 24% persisteerde na zwangerschap 2% interventie (n=4) Condous et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2004: 62–66

45 histologie tijdens zwangerschap functioneel –folliculair –corpus luteum –theca-luteïne benigne teratoom sereus cystadenoom overig –paraovarieel –mucineus cystadenoom –endometrioom borderline maligniteit invasief carcinoom Leiserowitz et al. Gyn Oncol 2006; 101: 315 – 321

46 screenen?nee! hoe te handelen bij –asymptomatische cyste? electieve chirurgie? –symptomatische cyste?

47 risico op –torsie –ruptuur –bloeding –obstructie durante partu diagnostiekmaligniteit benadering cyste

48 gerapporteerde incidentie torsie 0,8-6,8% 1-5 1 Whitecar et al, Am J Obstet Gynecol 1999;181:19-24 2 Sherard et al. Am J Obstet Gynecol 2003;189:358-63 3 Schmeler et al. Obstet Gynecol 2005; 105:1098 –1103 4 Bernhard et al. Obstet Gynecol 1999; 93:585–9 5 Bromley et al. J Ultrasound Med 1997;16:447–54. torsie

49 Yen 213 cystes  4 cm – –33 torsie meest frequent torsie bij tumor 6-8 cm OR 2,8 (95% BI 1,1-6,6) tov andere afmetingen 60% torsies tussen 10-17 weken amenorroe, grootste risico tussen 15-16 weken Yen et al. Fertil Steril. 2008; epub ahead of print torsie

50 ruptuur, bloeding, obstructie casuïstiek incidentie ruptuur incidentie ruptuur 0-9% 1 –cave chemische peritonitis bij teratoom incidentie obstructie incidentie obstructie 2-17% 1 1 Bignardi T. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2009

51 diagnostiek? welke diagnostiek is wel en niet zinvol tijdens zwangerschap?

52 diagnostiek, beeldvorming echo –pattern recognition –model, bijvoorbeeld model van Sassone Glanc et al. Ultrasound Quarterly 2008;24:225-240

53 aanvullende beeldvorming –MRI scan origineweefselherkenning: –vet (teratoom) –bloed (hemorhagische cyste of endometrioom) –fibreus weefsel (fibroom) geen teratogene of carcinogene effecten aangetoond Glanc et al. Ultrasound Quarterly 2008;24:225-240 diagnostiek, beeldvorming

54 diagnostiek, tumormarkers CA 125 Aslam –CA 125 meting bij zwangeren met echoscopisch normale ovaria (n=188) AD 11-14 weken mediaan 23,4 U/ml (range 5,3-70,2 U/ml) Spitzer –CA 125 metingen bij zwangeren met interval 6-8 weken (n=20) AD 5-8 weken, mediaan 55,8 U/ml (range 6,9-251) AD 5-8 weken, mediaan 55,8 U/ml (range 6,9-251) daarna daling < 35 U/ml direct postpartum, mediaan 41,9 U/ml (range 11,7-297) 2-10 weken postpartum normalisatie

55 diagnostiek, tumormarkers Sarandakou A. Crit Rev Clin Lab Sci. 2007;44(2):151-78

56 diagnostiek, tumormarkers Sarandakou A. Crit Rev Clin Lab Sci. 2007;44(2):151-78 LDH

57 normale tumormarkers sluiten carcinoom niet uit, verhoogde tumormarkers niet bewijzend voor carcinoom; wel bruikbaar als follow-up! tumormarker bepalen voor chirurgische manipulatie; eventueel spijtserum afnemen diagnostiek, tumormarkers

58 zinvol! –echoscopie –eventueel aangevuld met MRI –tumormarkers als follow-up diagnostiek!

59 maligniteit? hoe groot is kans op maligniteit? beleid tijdens zwangerschap?

60 maligniteit prevalentie ovariumcarcinoom bij cyste tijdens zwangerschap 1 –0 - 6,8% 1 Bignardi T. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2009

61 Leiserowitz (n = 4.846.505 obstetrische patiënten) –9375 ovariumcysten (0,19%) 87 invasief carcinoom (0,93%) –44 epitheliaal (50%) –34 kiemceltumoren (39%) 14 dysgerminoom 12 immatuur teratoom –8 pseudomyxoma peritonei (9%) maligniteit, histologie Leiserowitz et al. Gyn Oncol 2006; 101: 315 – 321

62 maligniteit, chirurgisch beleid stadiëren bij vroeg stadium –bij unilaterale ziekte, stadieren zoals bij wens tot behoud fertiliteit sparen contralaterale adnex sparen uterus –omentectomie –lymfadenectomie –peritoneum biopten –biopten verdachte leasies Leiserowitz, Obstet Gynecol Surv, 2006; 7: 463-470

63 debulking bij laat stadium –overwegen zwangerschap af te breken in 1e trimester teratogene effect chemo in 1e trimester –overwegen zwangerschap te behouden in 2e/3e trimester adjuvante chemo geen teratogeen effect meer Leiserowitz, Obstet Gynecol Surv, 2006; 7: 463-470 maligniteit, chirurgisch beleid

64 chemotherapie bij maligniteit indicatie, keuze chemotherapeuticum –zoals bij niet zwangeren dosering –geen farmacokinetisch studies gedaan bij zwangeren –toename bloedvolume in zwangerschap, toename renale klaring; lagere concentratie chemo? –zoals bij niet zwangeren (aanpassing op geleide van gewichtstoename) Cardonick et al. Lancet Oncol 2004; 5: 283–91

65 chemotherapie bij maligniteit timing –niet in 1e trimester ivm teratogeen effect –niet na 35 weken excretie medicatie via placenta cave vroeggeboorte (tocolyse+) streven naar partus 2-3 weken na laatste kuur contra-indicatie borstvoeding Cardonick et al. Lancet Oncol 2004; 5: 283–91

66 maligniteit? hoe groot is kans op maligniteit? zeer klein beleid tijdens zwangerschap? zoals bij niet-zwangeren

67 benadering tijdens zwangerschap timing –1e trimester? risico op verloren gaan corpus luteum –progesteron suppleren? overbehandeling, >70% cysten verdwijnt spontaan 70% cysten verdwijnt spontaan < 16 weken –2e trimester? grootste risico op torsie tussen 10-17 weken

68 benadering tijdens zwangerschap scopie of tomie? –risico’s scopie puncteren zwangere uterus met verres naald of trocart insertie –open introductie –introductie via punt van Palmer positie –left lateral tilt absorptie CO door foetus > CO stapeling + verschuiving zuur- base evenwicht in foetus absorptie CO 2 door foetus > CO 2 stapeling + verschuiving zuur- base evenwicht in foetus –bij dieronderzoek placenta voldoende reserves om te compenseren gedurende 1 uur insufflatiedruk 20 mmHg* *Barnard et al. Obstet Gynecol 1995;85:669 –74

69 conclusies geen chirurgie < 16 weken –tenzij pijnklachten en verdenking torsie actieve bloeding ruptuur – –tenzij verdenking maligniteit expectatief bij asymptomatische cyste, ook in het 2e trimester, –gezien geringe risico op torsie na 1e trimester – –tenzij verdenking maligniteit indien mogelijk scopisch benaderen – –tenzij sterke verdenking maligniteit

70 dank voor uw aandacht


Download ppt "Adnexpathologie Marlies Bongers Peggy Geomini Máxima Medisch Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google