De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Cultuuromslag Historie, Conclusies en Aanbevelingen Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag|

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Cultuuromslag Historie, Conclusies en Aanbevelingen Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag|"— Transcript van de presentatie:

1 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Cultuuromslag Historie, Conclusies en Aanbevelingen Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

2 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Werkplaats Cultuuromslag Gezamenlijke zoektocht in een open proces: “ het wiel moet uitgevonden worden!” Langs 3 lijnen uitvoering gegeven aan de gezamenlijke zoektocht: De regionale praktijk van burgerinitiatieven; De ervaringen bij onze buren; Symboliek. Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

3 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum De regionale praktijk van burgerinitiatieven Gezamenlijke zoektocht in een open proces: “ het wiel moet uitgevonden worden!” Doel: Inzet van onafhankelijk procesbegeleider, gericht op: doorlooptijd; communicatie; wederzijdse verwachtingen; Keuzemomenten verhelderen; burger-enthousiasme behouden. Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

4 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum De regionale praktijk van burgerinitiatieven (aanpak) Gezamenlijke zoektocht in een open proces: “ het wiel moet uitgevonden worden!” Emailactie – gesprek met gemeenten: Reactietermijn » geduld; Doorzetten om op de juiste plek te komen; Activering burgers via column en persberichten: Geen contact met burgerinitiatieven; Casus Harderwijk: Meerwaarde op doorlooptijd, wederzijdse verwachtingen en doorzettingskracht/aanjager. Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

5 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum De regionale praktijk van burgerinitiatieven (Conclusies) Gezamenlijke zoektocht in een open proces: “ het wiel moet uitgevonden worden!” Conclusies: Onze gemeenten zijn niet ingericht op effectieve response op burgerinitiatieven. Doorlooptijd van een door burgers aangedragen initiatief is voorspelbaar namelijk: veel te lang. Gemeenten zijn niet in staat verwachtingen van bewoners te managen. De inwoners lopen nog niet warm voor (eigen) burgerinitiatieven. Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

6 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum De regionale praktijk van burgerinitiatieven - Aanbeveling Gezamenlijke zoektocht in een open proces: “ het wiel moet uitgevonden worden!” Aanbeveling vanuit de regionale praktijk: Stel een onafhankelijke ideeënmanager, cq. procesbegeleider aan. Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

7 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Het wiel uitvinden of de buren? 54 gemeenten benaderd, 6 x contact – rapport beschikbaar Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015 of

8 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Drie gemeentes nader onderzocht (Conclusies - 1) Geldermalsen – Apeldoorn - Deventer Het beste is nauw aan te sluiten bij de bestaande cultuur. Positieve sleutelfiguren gaven de aanzet. In dit geval de burgemeester (v) én twee ambtenaren enthousiast. (Veranders)omdenken en 'buiten-de-doos' helpt. Samenwerken, Concurrentie en Democratie kregen een nieuwe vorm. Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

9 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Drie gemeentes nader onderzocht (Conclusies - 2) Geldermalsen – Apeldoorn - Deventer Spontaniteit/initiatief stimuleren is lastig. Blijf communiceren. Oude werken blijft (helaas) naast het nieuwe werken. Pas op voor dubbel werk. Belangen zijn nog steeds vooral verticaal georganiseerd. Meer netwerken denken i.p.v. hiërarchie. Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

10 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Drie gemeentes nader onderzocht (Conclusies - 3) Geldermalsen – Apeldoorn - Deventer Niet rechtstreeks ingrijpen in cultuur; sturen op verbinding. Deel de verhalen – story telling. Toekomstscenario’s geven richting aan. Uitgewerkt in organisatievorm, budgetten en communicatieplan. Nieuwe sturingsprincipes nodig = ontdekkingsreis. Nooit af! Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

11 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Cultuuromslag Aanbevelingen voor de Noord-Veluwse methode Vanuit de regionale praktijk: Stel een onafhankelijke ideeënmanager, cq. procesbegeleider aan. Vanuit bezoek aan de buren: Bestudeer (opnieuw) de diverse lokale wijk- en buurtculturen. Bevorder gemeenschapsvorming en geef hen een stem. Zorg dat een nieuwe aanpak de oude vervangt. Hiervoor is een actieve politieke stellingname noodzakelijk. Blijvend op de zeepkist en aanhoudend organiseren. Van budget en cursus Ambtenaar 3.0. Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015

12 titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Cultuuromslag Aanbevelingen voor de Noord-Veluwse methode Onze 3 e lijn - Symbolisch + Praktisch: D EURGOAN Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag| 20-11-2015


Download ppt "Titel subtitel Samen maken wij… | titel presentatie | datum Cultuuromslag Historie, Conclusies en Aanbevelingen Samen maken wij… | Slot Cultuuromslag|"

Verwante presentaties


Ads door Google