De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avila College Ouders klas 3TL Hartelijk welkom. Schoolleiding Avila College Dhr. P. Dooijeweerd – directeur Dhr. P. ten Dam – teamleider klas 3 en 4 Dhr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avila College Ouders klas 3TL Hartelijk welkom. Schoolleiding Avila College Dhr. P. Dooijeweerd – directeur Dhr. P. ten Dam – teamleider klas 3 en 4 Dhr."— Transcript van de presentatie:

1 Avila College Ouders klas 3TL Hartelijk welkom

2 Schoolleiding Avila College Dhr. P. Dooijeweerd – directeur Dhr. P. ten Dam – teamleider klas 3 en 4 Dhr. G. van ‘t Spijker – teamleider klas 1 en 2

3 Vanavond Dhr. P. ten Dam - teamleider: – inhoud en opzet examens 2015 – 2017 Mw. G. van den Berg (ouderraad) Dhr. G. Arkink - decaan: – loopbaanoriëntatie en vervolgopleiding Kennismaking met mentor

4 Aandachtspunten Dhr. M. Horstman – coördinator klas 3 Rooster Ouderportaal Ouderraad Ouderbijdrage Mailadres (o.a. nieuwsbrief ouders + correspondentie) Vervoer Syntus (Delden, Hengevelde, Bentelo, Enschede) – vanaf medio november

5 Inhoud en opzet examens VMBO 2015 - 2017

6 EXAMENREGELING SCHOOLEXAMEN [SE]: toetsen/opdrachten klas 3 toetsen/opdrachten klas 4 sectorwerkstuk (klas 4) CENTRAAL EXAMEN [CE] eind klas 4 (landelijk)

7 P T A Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA): Algemeen gedeelte informatie over regeling SE/CE Vakinhoudelijke gedeelte Welke stof wordt wanneer getoetst? Op welke manier wordt er getoetst? Hoe zwaar telt een toets mee? Welke toets is herkansbaar? Zie: www.avilacollege.nl (onder onderwijs/PTA)www.avilacollege.nl Afname 3e en/of 4e leerjaar Resultaten in examendossier (ook op ouderportaal)

8 PTA niet in orde In klas 3 geldt ook “examenregime”: – toets/opdracht niet gemaakt – opdracht niet naar behoren of onvoldoende => er volgt vastgesteld inhaalmoment => bij geen cijfer: GEVOLG : geen periode-cijfer

9 Schoolexamen klas 3 3 e klas heeft 4 periodes eindcijfer klas 3 => periode 0 in klas 4 3 periodes in klas 4 schoolexamen opgebouwd uit 4 cijfers Periode 0 1e 2e 3e SE-cijfer 7,4 6,9 7,1 6,3 = 6,9 (klas 3) overgangsnormen op de site

10 Maatschappijleer 1 + CKV Beide belangrijk in 3 e klas Maatschappijleer 1 telt mee in slaag-/zakregeling in 3 e klas al compensatie te behalen CKV in projectvorm onvoldoende – naar behoren - goed

11 Rekenen in klas 3 standaard in lessentabel Mei/juni 3 e klas: toets bij 4,5 of hoger: voldoende (volgend jaar?) bij 4,4 of lager: extra lessen in 4T telt vanaf 2016 mee in de slaag-/zakregeling van het examen

12 LOB in TL3

13 Vakkenkeuze Intelligentie van de leerling Invloeden van de groep Motivatie en werkijver Wat wil ik later? Is dat haalbaar? Schoolprestaties: Welke cijfers zijn gehaald? Hoe “hard” zijn die cijfers?

14 Theoretische Leerweg klas 4 TechniekZorg en Welzijn EconomieLandbouw VerplichtNe Eng Lo Mt VerplichtWiBiEcWi SectorNask 1Gs/Ak/ Wi/Ma 2 Du/Fa/WiNask 1/Bi KeuzeFa 2 vakkenDu Ec (voorWi zover inNask 1 klas 3Nask 2 gevolgd)Bi * max. 1Te/Ha/Mu* van de 4Lo 2* Gs Ak Ma 2 Ak Ma 2 Ak Ma 2 Ak Ma 2

15 De keuzevakken worden toegekend, wanneer de groep groot genoeg is.

16 Extra vak Waarom een extra vak? - Bredere opleiding - Grotere slaagkans Toekenning extra vak is afhankelijk van: Clustermogelijkheden Groepsgrootte (i.p. geen extra groep) Geen recht!!! Nadeel:meer uren school, meer huiswerk Klas 4: Extra vak niet herkenbaar

17 Programma keuzebegeleiding LOB-lessen Beroepeninteressetest Boekje “KIES”: open dagen ROC/AOC (eind januari + lesbrief) Week 47:Twente goes Techno 23 november: MBO-Voorlichting 09 en 10 december: stage Oriënteren-informeren-kiezen

18 KOM:meelopen in het MBO 20 januari: ouderavond pakketkeuze 19 februari:inleveren voorlopige pakketkeuze Febr/maart: elke leerling gesprek met de decaan Adviezen van de vakleerkrachten (na P2) eind maart 2015: definitieve pakketkeuze

19 Na VMBO: HAVO – SG Twickel/De Grundel Regionaal Opleidings Centrum (www.rocvantwente.nl) AOC Oost (www.aoc-oost.nl)

20 Hoe leren in het MBO? BeroepsOpleidende Leerweg –5 dagen naar school –veel theorie –stages BeroepsBegeleidende Leerweg –4 dagen werken –1 dag naar school –leer-werkovereenkomst

21 MBO: 4 opleidingsniveaus Niveau 1: Assistentenopleiding Niet: dokters-, tandarts-, apothekersassistente Niveau 2: Basisberoepsopleiding: Duur: 2 jaar; praktijkgericht Niveau 3: Vakopleiding: i nrichting afhankelijk van sector Niveau 4: Middenkaderopleiding: V eel theorie met stage, je kunt zelfstandig werken Duur: 3-4 jaar

22 Sector Economie Handel / Administratie: Detailhandel/Groothandel/Internationale handel Bedrijfsadministratie Commercieel: bank, verzekering, marketing Secretarieel Logistiek Juridisch ICT Horeca Facilitair Toerisme

23 Sector Zorg en Welzijn Pedagogisch Werk Maatschappelijke Zorg Sociaal Cultureel Werk Onderwijsassistent Sport en Bewegen Uiterlijke Verzorging Verpleging Verzorging Assistenten in de gezondheidszorg

24 Sector Techniek Bouwkunde/infratechniek Installatietechniek Motorvoertuigentechniek Vliegtuigtechniek Elektrotechniek Werktuigbouw Milieutechniek Transport en Logistiek Hout en interieur Operationele techniek Grafische techniek Laboratorium-procestechniek Optiek

25 Sector Landbouw Levensmiddelentechnologie Veehouderij Dierverzorging Groene ruimte Bloemschikken en Handel Land water en milieu Loonwerk Plantenteelt Paardenhouderij Milieutoezicht

26 HAVO De leerling kiest uit 4 profielen: CM Cultuur en Maatschappij  gs, du/fa, mw, expressievak (mu/te) EM Economie en Maatschappij  ec, gs, wisA, m&o NG Natuur en Gezondheid  bi, sk, wi + ak/na/nlt NT Natuur en Techniek  wisB, na, sk + bi/nlt In het traject van pakketkeuze: aandacht voor bovenstaande!

27 Nieuw op te nemen vakken op havo (dus zonder dat je het vak in TL4 gevolgd hoeft te hebben) Gs, Ma1, MAW (=Ma2), Ak, Bi, Ec, NLT, Te, Ha, Mu, M&O, BSM (=LO2),

28 Goede voortzetting en voor straks: wel thuis

29 Kennismaking met de mentor 3TLment.1 dhr. AkfidanLok. 15 3TLment.2 mevr. KouwenbergLok. 11 3TLment.3 mevr. Naardin/RosLok. 12 3TLment.4 mevr. SterckelLok. 14 ==================== 3TLment.5 mevr. LubbersLok. 20 3TLment.6 mevr. KoopmanLok. 21 3TLment.7 dhr. LabrieLok. 19 3TLment.8 dhr. PutLok. 18


Download ppt "Avila College Ouders klas 3TL Hartelijk welkom. Schoolleiding Avila College Dhr. P. Dooijeweerd – directeur Dhr. P. ten Dam – teamleider klas 3 en 4 Dhr."

Verwante presentaties


Ads door Google