De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l § 3.1 Werken en waar? Drie bestaansmiddelen of economische sectoren Primaire, secundaire en tertiaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l § 3.1 Werken en waar? Drie bestaansmiddelen of economische sectoren Primaire, secundaire en tertiaire."— Transcript van de presentatie:

1 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l § 3.1 Werken en waar? Drie bestaansmiddelen of economische sectoren Primaire, secundaire en tertiaire sector Primaire: landbouw, visserij en mijnbouw (0,6 %) Secundaire: industrie, openbare nutsbedrijven, bouwnijverheid (18,5 %) Tertiaire: Maatschappelijke, persoonlijke en sociale diensten (overheid), horeca, groothandel, kleinhandel… (80,9 %)

2 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l Tertiare sector -> verleent voornamelijk diensten Hoog percentage in tertiaire sector = hoge welvaart Historische momenten die invloed hebben op de bevolkingsgroei en daardoor ook op de economische groei. Sluiting Lago 1985 Groei toerisme vanaf 1987 Economische groei vanaf 1987 -> bevolkingsgroei

3 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l Onderscheid tussen formele en informele sector Werken in informele sector: ‘side jobs’, extra geld verdienen. Vaak zwart werk -> geen belasting! Stijgende welvaart = meer geld om uit te geven = meer producten willen kopen = grotere afzetmarkt. Tertiaire sector te maken met vestigingsfactoren. Afzetmarkt is een vestigingsfactor. Niet alle bedrijven hebben een hoge drempelwaarde nodig. Hoeveel klanten heb ik nodig om te kunnen bestaan?

4 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l

5 § 3.2 Hoe rijk zijn we?

6 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l BBP = bruto binnenlands product. Waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land gedurende een bepaalde periode. Berekenen van BBP -> totale productie delen door alle inwoners geeft het BBP per inwoner. Hoe hoger het BBP/inwoner, hoe hoger de welvaart -> hoe hoger de ontwikkelingspeil.

7 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l Levensonderhoud -> wat kost het om in een bepaald land te kunnen leven. Hoe duur is het? Koopkracht verschilt ook per land. Het hangt af van de hoeveelheid geld dat iemand heeft om uit te geven.

8 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l § 3.3 Wie speelt de hoofdrol? Economie Aruba zeer eenzijdig -> afhankelijk van het toerisme. Diversificatie zou betekenen dat we niet alleen afhankelijk zijn van toerisme maar ook inkomsten uit andere industrieën. Imkomsten en deviezen belangrijk -> inkoop buitenlandse producten (import) Minder toeristen -> minder inkomsten -> grote werkeloosheid -> minder deviezen -> minder import!

9 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l Economie Aruba eenzijdig -> we produceren genoeg diensten maar weinig goederen. Nadeel: veel geld (deviezen) gaan naar de import van goederen. Waarom produceren we geen goederen? We hebben weinig grondstoffen. Andere nadeel -> kleine afzet- en arbeidsmarkt. M.a.w. Aruba -> kleinschaligheid. Bij kleinschaligheid praten we ook van micro-economie.

10 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l Bij een micro-economie stuurt de regering de economische activiteiten. Zij creeëren werkgelegenheid en zorgen voor de noodzakelijke pullfactoren. Aruba -> toerisme -> hotelbouw -> meer toeristen … Garantiebeleid -> meer toeristen = stijging inkomsten (en deviezen) Zowel in een macro- als in een micro economie zorgt de regering wel voor een goede infrastructuur.

11 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l § 3.4 meerdere activiteiten …. Meer inkomsten? Diversificatie is belangrijk. Wat doet de regering hieraan? Een voorbeeld is de Vrije Zone! Doel: stimuleren van internationale handel en industriële activiteiten. Voordelen: Geringe controle van de douane Verwerking, verpakking, montage en opslag van producten exclusief voor de internationale handel. (export)

12 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l Aantrekkelijk voor buitenlandse inversteerders: Vrije Zones (freezones) op Aruba alleen 2% winstbelasting. Belangrijke producten in de Vrije Zone: Sigaretten, alcoholische drank, rijst, suiker, koffie, etc. Andere vb. Diversificatie: Financiële offshore bedrijven! Voordeel -> lage belasting tarieven. Op Aruba weinig offshore bedrijven.

13 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l Arubaanse regering heeft een grote nadeel: Meeste mensen werken voor de regering in een van de regeringsdepartementen. Om de arbeidskosten tegen te gaan gaat de regering privatiseren. Departementen die onder de regering vallen zijn un N.V. of m.a.w. privé bedrijven. Voorbeelden: Setar, Web, Elmar, AAA, Post Aruba. Doel: besparen van geld!

14 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l § 3.5 Wat is de prijs? Ontwikkelingshulp helpt Aruba bij projecten zoals de EPB. Ontwikkelingshulp is niet alleen geld maar ook mankracht. Deskundigen die advies geven valt ook onder ontwikkeling. Sinds 1973 samenwerking in de Caricom. Voordeel: grotere afzetmarkt.

15 H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l ACS – landen: Ex-koloniën van europese landen uit Afrika, Caribische gebied en in de Stille oceaan. De samenwerking tussen ACS-landen en de EU staat vast in het Verdrag van Lomé. Vooral gunstige handelsvoorwaarden in de export naar de EU.


Download ppt "H o o f d s t u k 3 H e t W e l v a a r t s p e i l § 3.1 Werken en waar? Drie bestaansmiddelen of economische sectoren Primaire, secundaire en tertiaire."

Verwante presentaties


Ads door Google