De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 april 2013 Werk aan personal branding van de bloemist Rapportage – Onderzoek naar De Bloemist van de Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 april 2013 Werk aan personal branding van de bloemist Rapportage – Onderzoek naar De Bloemist van de Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 22 april 2013 Werk aan personal branding van de bloemist Rapportage – Onderzoek naar De Bloemist van de Toekomst

2 22 april 2013 De bloemist van de toekomst2 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van MarketResponse Nederland BV Dodeweg 6A 3832 RC Leusden 033 - 330 33 33 www.marketresponse.nl Projectnummer 18857 © MarketResponse 2013 1.Advies en conclusies 2.Situatie en vraagstelling 3.Segmentatie 4.NPS 5.Redenen achter koopgedrag 6.Gap-analyse 7.Ontwikkelingen en trends 8.Toekomstig gedrag 9.Imago 10.SWOT-analyse 11.Bijlage Fred Roodbeen Research Consultant 033 330 3326 f.roodbeen@marketresponse.nl Annette Groen Senior Research Consultant 033 330 3145 a.groen@marketresponse.nl

3 22 april 2013 De bloemist van de toekomst3 Advies voor de bloemist De bloemist van de toekomst: Doet aan personal branding De eigenaar moet een creatieve inspirator vormen voor de consument, geeft een totaalbeleving in zijn winkel en kiest een duidelijke specialisatie (positie). Werkt bedrijfseconomisch (organisatie en administratie op orde) De bloemist van de toekomst heeft grip op de inkomsten en uitgaven. Heeft een slimme inkoopstrategie en werkt met goede calculaties (de gemaakte uren worden zoveel mogelijk doorberekend in het eindproduct). Benut cadeaumomenten Het aankopen van cadeaus is een belangrijke reden voor veel consumenten om aankopen te doen bij de bloemist. Bloemisten kunnen hierop inspringen door ook andere producten voor de consument zelf onder de aandacht te brengen. Verkoopt aanverwante producten Consumenten hebben meer behoefte aan aanverwante producten dan de bloemist zelf denkt. Het uitbreiden van het assortiment met accessoires kan extra inkomsten genereren. Heeft iets in zijn assortiment voor mensen met een laag budget (kleine creatieve boeketjes) Prijs vormt voor veel consumenten een drempel om bij de bloemist te kopen. Consumenten geven zelf aan ook behoefte te hebben in kwalitatief goede goedkope kleinere boeketten. Benut social media en heeft een goede website/webshop Social media en een website/webshop kan helpen om de bekendheid van de bloemist verder te versterken en zorgt voor meer binding en betrokkenheid van de consument bij de bloemist.

4 22 april 2013 De bloemist van de toekomst4 Conclusies Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen Sterke punten - Vakmanschap (bruidswerk rouwwerk) - Creativiteit (bijzondere bloemstukken) - Service (op maat gemaakt) - Persoonlijke aandacht (advies) - Kwaliteit (verse bloemen) Zwakke punten - Kosten zijn hoog (overhead en inkoop) - Niet commercieel genoeg (geen duidelijke positionering) - Onvoldoende bedrijfseconomisch handelen (o.a. geen goede calculatie, administratie en organisatorisch) Kansen - Vakmanschap benadrukken (de bloemist heeft toegevoegde waarde) - Samenwerking zoeken (inkoop, branchevreemden, collega’s) - Social media (bekendheid genereren) - Website (webverkoop, winkelen veranderd) - Duurzaamheid (milieubewust, biologisch) Bedreigingen - Andere kanalen (supermarkten, bouwmarkten, internet) - Crisis (consument is prijsgevoelig, kosten kunnen onvoldoende worden doorberekend) - Veranderend consumentengedrag (soms liever alles onder één dak, niet altijd meer gevoelig voor kwaliteit)

5 22 april 2013 De bloemist van de toekomst5 Sterke binding met de bloemist onder consumenten van Mijn Bloemist De NPS onder consumenten van Mijn Bloeminst is zeer hoog te noemen (NPS: 39). De Net Promotor Score (NPS) is onder Mijn Bloemist consumenten beduidend hoger dan onder de reguliere consumentengroep (NPS: -13). Onder de brede consumentengroep zijn meer detractors en minder promotors terug te vinden. Zowel onder de reguliere consumenten groep als onder de consumenten van Mijn Bloemist wordt meestal een 8 gegeven. De NPS onder cultivated performers is hoger. Onder cultivated performers is de NPS +1 en onder Cosiness seekers -14. Advies (uitleg geven) en kwaliteit (verse bloemen, mooie producten) zorgt ervoor dat consumenten enthousiast zijn en de bloemist aanbevelen. Consumenten die de bloemist nog niet met overtuiging aanbevelen (passives) geven aan dat alternatieve kanalen ook voordelen hebben (goede kwaliteit en prijs). Detractors (consumenten die de bloemist niet aanbevelen) geven aan dat het verschil tussen andere kanalen (bijv. supermarkt) en de bloemist gering is en er juist een groot verschil is in prijs. Conclusies De levensduur van bloemen en advies door de bloemist zorgt voor aanbevelen De kwaliteit van de bloemen en planten is de belangrijkste reden voor de consumenten om bij de bloemist bloemen en/of planten te kopen. In de kwaliteit van de bloemen en planten is vooral de levensduur van belang. Voor consumenten van Mijn Bloemist is ook de creativiteit van het personeel een belangrijke driver. Kwaliteit is voor consumenten de belangrijkste reden om bij de bloemist te kopen De prijzen van de bloemen en planten bij de bloemist zijn veruit de belangrijkste reden voor consumenten om geen bloemen en/of planten bij de bloemist aan te schaffen. Consumenten geven aan dat dit vooral komt doordat bij andere kanalen (bijv. supermarkt en de markt) de bloemen en planten goedkoper zijn. Prijs is de belangrijkste reden om geen bloemen te kopen bij de bloemist

6 22 april 2013 De bloemist van de toekomst6 Volgens bloemisten en stakholders/ketenpartners is kwaliteit en creativiteit de belangrijkste reden Volgens bloemisten zijn de 3 belangrijkste redenen voor consumenten om bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen de kwaliteit van de bloemen/planten, de creativiteit van het personeel en de deskundigheid van het personeel. Voor stakeholders en ketenpartners is de top-3 vergelijkbaar met de bloemist. De creativiteit is het belangrijkst. Daarna is de kwaliteit van de bloemen/planten en de deskundigheid van het personeel het belangrijkst. Consumenten kiezen volgens bloemisten en stakeholders voor de kwaliteit van de bloemist omdat de bloemen langer houdbaar zijn en dat consumenten ook wat over hebben voor goede kwaliteit. Creativiteit is moeilijk te kopiëren. Hierin onderscheidt de bloemist zich t.o.v. de alternatieve kanalen. Conclusies Kwaliteit is een belangrijke reden om bij de bloemist te kopen, prijs vormt nog een drempel Volgens bloemisten is de prijs de belangrijkste reden voor de consument om geen bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen. Ook geven relatief veel bloemisten aan dat de consument er geen geld voor over heeft of dat het te veel tijd kost voor de consumenten om bloemen/planten te kopen. Ook stakeholders en ketenpartners geven vaak aan dat de prijzen en “de consument heeft er geen geld voor over” de redenen zijn dat de consument geen bloemen/planten aankoop bij de bloemist. Vooral de financiële crisis en het aanbod van goedkopere bloemen en planten bij alternatieve kanalen is volgens bloemisten, stakeholders en ketenpartners een oorzaak dat de consument niet koopt bij de bloemist. Lagere prijzen bij alternatieve kanalen is vaak een reden waarom men niet bij de bloemist koopt

7 22 april 2013 De bloemist van de toekomst7 Het aanverwante assortiment en de cadeaus zijn belangrijker voor de consument dan de bloemist denkt Punten die voor de consument belangrijk zijn als reden om te winkelen bij de bloemist maar in mindere mate bekend zijn bij de bloemist (blinde vlek) zijn: De consument koopt graag bij de bloemist wanneer er cadeaus nodig zijn. Aanverwante producten en accessoires zijn meer van belang voor de consument dan de bloemist denkt. De consument koopt ook vanwege gemak bij de bloemist. Consumenten hebben komen ook vanwege interesse in bloemen en planten bij de bloemist Punten die de bloemist ziet als redenen om bij de bloemist te kopen maar die de consument nu in mindere mate aanzet (onbekend bij de consument) zijn: Personeelsaspecten (creativiteit, deskundigheid, advies en vriendelijkheid). Bijzondere bloem en plantsoorten. Conclusies Gedrag van de consument wijkt sterk af van het beeld dat de bloemist hierover heeft Voor de consument is het aantal koopmomenten vaker een reden om geen bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen dan de bloemist denkt. Dit is een blinde vlek voor de bloemist. De bloemist denkt juist dat de consument geen bloemen koopt omdat: de consument daar geen geld voor over heeft, het te veel tijd kost, gebrek aan interesse en gebrek aan gemak. Voor de consument zijn deze redenen juist minder van belang (redenen zijn onbekend bij de consument). Het aantal koopmomenten als reden voor niet-kopen is meer van belang dan de bloemist denkt

8 22 april 2013 De bloemist van de toekomst8 De meeste consumenten blijven even vaak bij de bloemist kopen De meeste consumenten geven aan over 10 jaar even vaak bloemen en planten te gaan kopen. Ook verwacht men meestal even vaak bloemen en planten te kopen bij de bloemist. Vooral cultivated performers denken even vaak bloemen of planten te blijven kopen. Consumenten die minder gaan kopen verwachten minder te besteden te hebben of eerder bij alternatieve kanalen te gaan kopen. Bij consumenten die juist meer gaan besteden komt dit vooral doordat de levensfase veranderd en/of ze denken meer te kunnen besteden over 10 jaar. Conclusies De bloemist blijft een belangrijk aankoopkanaal voor de consument Binnen de brede consumentengroep geeft 61% van de respondenten die in het afgelopen halfjaar bij de bloemist bloemen en/of planten hebben gekocht aan in de toekomst meestal bij de bloemist in de winkel bloemen en/of planten te blijven kopen. Consumenten van Mijn Bloemist geven nog vaker aan meestal bloemen en/of planten bij de bloemist in de winkel te blijven kopen (84%). Volgens consumenten blijft het internetkanaal nog beperkt ca. 4 á 5% van de consumenten (zowel de brede groep als de Mijn Bloemist consumenten) geven aan bloemen en planten in de toekomst meestal via internet te gaan bestellen. Relatief veel respondenten uit de brede consumentengroep geven aan meestal bij een supermarkt (12%) of op de markt (9%) bloemen en/of planten te gaan kopen. In de toekomst vooral meer concurrentie van de supermarkt en de markt Bloemist moet creatief zijn voor consumenten met een laag budget Consumenten krijgen in de toekomst vooral meer behoefte aan kwaliteit. Het gaat dan om boeketten die anders zijn dan bij de alternatieve kanalen. Daarnaast is er behoefte aan kwalitatief goede en goedkope boeketten. Bloemisten moeten creatief zijn voor mensen met een laag budget.

9 22 april 2013 De bloemist van de toekomst9 De toekomstige bloemist is een duurzame en ambachtelijke specialist Volgens bloemisten en stakeholders/ketenpartners zijn de huidige ontwikkelingen en trends vooral dat de consument erg prijsbewust is. Vooral ouderen zijn geïnteresseerd in bloemen en planten, jongeren moeten meer bewust gemaakt worden. Daarbij is het digitale kanaal een kans. Bloemen kunnen goed digitaal gekocht worden. Bloemisten en stakeholders/ketenpartners verwachten dat de “gewone” bloemenwinkels geen toekomst hebben. De komende jaren zal er steeds meer via alternatieve kanalen (supermarkten etc.) en via internet gekocht gaan worden. Het ambacht “de bloemist” zal blijven bestaan maar zal zich duidelijk moeten onderscheidden als een duurzame bloemstylist/designer. Conclusies Stakeholders verwachtten veel van internet Stakeholders en ketenpartners zijn verdeeld over of de consument over 10 jaar juist meer of minder gaat kopen. Een derde geeft aan dat de consument over 10 jaar evenveel blijft kopen bij de bloemist. Ongeveer drie op de tien geeft aan dat de consument minder gaat kopen en 17% geeft aan dat de consument juist meer gaat kopen. Stakeholders en ketenpartners verwachten dat in de toekomst vooral de supermarkt en internet (bestellen via internet en thuisbezorgen) de belangrijkste kanalen zijn (beide ongeveer een kwart). Weinig stakeholders verwachten dat de consument de aankopen ‘gewoon’ bij de bloemist blijft doen (slechts 17%). Dit is opmerkelijk gezien de meeste consumenten aangeven de aankopen bij de bloemist te blijven doen in de toekomst. Volgens stakeholders en ketenpartners zijn een webshop en personal branding van belang voor de bloemist van de toekomst. Een winkel zal zich vooral moeten gaan onderscheiden door de lifestyle van de eigenaar. Drie op de tien stakeholders verwacht dat de consument minder gaat kopen bij de bloemist, internet wordt belangrijker

10 22 april 2013 De bloemist van de toekomst10 Conclusies De bloemist wordt vooral gezien als creatief en vakkundig De consument ziet de bloemist nu en in de toekomst vooral als creatief en vakkundig. Creative performers zijn het vaker (helemaal) eens met alle imagostellingen dan cosiness seekers (huidig imago). Consumenten van Mijn Bloemist hebben een zeer positief beeld over de bloemist. Maar bloemisten verwachten zelf over 10 jaar meer inspirerend te zijn. Stakeholders en kentenpartners zien de bloemist momenteel vooral als creatief en vakkundig en verwachten veel verandering in het imago van de bloemist tussen nu en 10 jaar. De consument ziet de bloemist vooral als creatief en vakkundig Vanuit eerder onderzoek door VBW zijn cultivated performers en cosiness seekers gedefinieerd. De omvang van deze segmenten was: 12% van de bevolking is cultivated performers 13% van de bevolking is cosiness seeker Dit onderzoek heeft op basis van 1 vraag deze segmenten gedefinieerd. Dit heeft geresulteerd in een andere omvang van deze segmenten dan eerder was vastgesteld. In dit onderzoek is de omvang van de segmenten: 44% van de bevolking is cultivated performer 40% van de bevolking is cosiness seeker De definiëring van deze segmenten zal in beide onderzoeken anders zijn gedaan. De segmentatie uit beide onderzoeken kan daarom niet met elkaar vergeleken worden. De segmentatie in dit onderzoek is relevant doordat op veel punten verschillen te zien zijn tussen beide segmenten. NPS onder cultivated performers is hoger. Er geven meer cultivated performers aan in het afgelopen halfjaar bloemen en/of planten te hebben gekocht bij de bloemist dan cosiness seekers. Cultivated performers zijn het vaker (helemaal) eens met de stellingen dan cosiness seekers (huidig imago). Cultivated performers en cosiness seekers

11 22 april 2013 De bloemist van de toekomst11 Situatie en vraagstelling

12 22 april 2013 De bloemist van de toekomst12 Situatie Toekomstbeeld van de bloemist in kaart brengen De brancheorganisatie voor bloemisten (VBW) wil graag een toekomstverkenning en een toekomstbeeld in kaart brengen van de bloemist. VBW is ondermeer tot dit besluit gekomen gezien de huidige economische omstandigheden en de concurrentieverhoudingen binnen de branche. Uit het toekomstbeeld wil VBW het volgende kunnen concluderen: Heeft de bloemist toekomst en hoe ziet dit er bij ongewijzigd beleid uit? Wat is de gewenste toekomst van de bloemist? Wat moet er gebeuren om de gewenste toekomst werkelijkheid te laten worden en welke taak ligt hiervoor bij de diverse groepen, stakeholders, bloemisten en VBW? Om een juist toekomstbeeld te maken zijn er vier stappen nodig: 1.SWOT 2.Analyse SWOT 3.Werkconferentie “De bloemist van de toekomst” (19 juni) 4.Vervolgstap Voor stap 1 (SWOT) is onderzoek gewenst onder bloemisten, consumenten, ketenpartners en overige stakeholders. VBW/Muntz wil graag helder krijgen wat er speelt binnen de branche en wat aandacht en verbetering behoeft.

13 22 april 2013 De bloemist van de toekomst13 Centrale vraag Beweegredenen in kaart De business vraag van VBW is: Is VBW in staat om de omzet binnen de branche voor bloemisten in de toekomst veilig te stellen? De centrale vraag is : Is VBW in staat door met inzicht in de beweegredenen van consumenten en het beeld van bloemisten, ketenpartners en stakeholders over de branche in te spelen op de wensen en behoeften van de consument? Op de volgende pagina is de onderzoeksvraag verder uitgewerkt in de concrete onderzoeksvragen waar het onderzoek antwoord op zal geven.

14 22 april 2013 De bloemist van de toekomst14 Centrale vraag Beweegredenen in kaart De concrete onderzoeksvragen zijn: Welke kanalen overweegt de consument voor de aanschaf van bloemen en planten (bijv. bloemist, supermarkt, de markt en de benzinepomp)? Wat zijn de redenen voor consumenten om iets te kopen bij de bloemist i.p.v. een ander kanaal? Wat zijn de redenen voor consumenten om juist niet iets te kopen bij de bloemist? Welke redenen heeft de consument om bij de alternatieve kanalen te kopen? Wat moet de bloemist in de toekomst doen van de consument om bij de bloemist te blijven willen kopen? Wat zijn de aandachts- en verbeterpunten voor de bloemist? Welke verschillen in gedrag/overwegingen zijn er tussen de ‘cultivated performers’ en de ‘cosiness seekers’? Welke ontwikkelingen in het consumentengedrag verwachten bloemisten, stakeholders en ketenpartners? Zitten er verschillen tussen hoe de consument over de bloemist denkt en hoe de bloemisten, stakeholders en ketenpartners over de bloemist denken? Wat zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de bloemist? Wat is het imago van de bloemist (nu en in de toekomst)?

15 22 april 2013 De bloemist van de toekomst15 Segmentatie

16 22 april 2013 De bloemist van de toekomst16 Segmentatie Mijn Bloemist consumenten zijn vaak cultivated performers P = Product/retail R = Relatie C = Consument Vraag: Nu volgen enkele uitspraken over de bloemist in het algemeen. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met elke uitspraak? In hoeverre bent u het eens of oneens met: … Basis: Alle respondenten Op basis van 1 vraag over de houding t.a.v. bloemen en planten van de consument is een indeling gemaakt in Cultivated Performers en Cosiness Seekers. Binnen de brede consumentengroep (OG) bevinden is 44% cultivated performer en 40% cosiness seeker. Binnen de groep consumenten van Mijn Bloemist is 71% cultivated performer en 28% cosiness seeker. Op de slides waar de resultaten worden besproken zullen ook verschillen tussen de cultivated performers en cosiness seekers worden beschreven (indien van toepassing). Let op: dit is alleen beschreven voor de brede consumentengroep.

17 22 april 2013 De bloemist van de toekomst17 NPS

18 22 april 2013 De bloemist van de toekomst18 NPS consumenten Sterke binding met de bloemist onder klanten van Mijn Bloemist De NPS onder consumenten van Mijn Bloeminst is zeer hoog te noemen (NPS: 39). De Net Promotor Score (NPS) is onder Mijn Bloemist consumenten beduidend hoger dan onder de reguliere consumentengroep (NPS: -13). Onder de brede consumentengroep zijn meer detractors en minder promotors terug te vinden. Zowel onder de reguliere consumenten groep als onder de consumenten van Mijn Bloemist wordt meestal een 8 gegeven. Vraag:Stel dat een vriend(in), familielid of collega overweegt om planten of bloemen te kopen en u om advies vraagt waar deze te kopen. Hoe waarschijnlijk is het dat u het zou aanbevelen om deze aankoop bij de bloemist (speciaalzaak) te gaan doen? Basis: Alle respondenten De NPS onder cultivated performers is hoger. Onder cultivated performers is de NPS +1 en onder Cosiness seekers -14. Dit komt vooral doordat het aantal detractors onder cosiness seekers hoger is (32% onder cosiness seekers en 22% onder cultivated performers.

19 22 april 2013 De bloemist van de toekomst19 Toelichting promoters Advies en kwaliteit zorgen voor enthousiasme OG respondent Er is in Almelo een hele leuke bloemenwinkel. De eigenaresse is een jonge meid en die is echt super aardig, legt heel veel uit en maakt echt de mooiste bloemstukjes. Je mag eigen schalen/vazen brengen en die maakt ze mooi klaar. Maar ook de boeketten zijn prachtig. Mijn Bloemist respondent ‘Mijn' bloemist is zeer creatief, maakt altijd een boeket geheel naar wens, neemt de tijd om naar je wensen te luisteren, heeft een prachtig ingerichte zaak en uiterst vriendelijk personeel. Vraag: U gaat de bloemist zeer waarschijnlijk aanbevelen. Kunt u vertellen wat u zo enthousiast maakt dat u de bloemist zo sterk aanbeveelt? Basis: Alle consumenten die een 8 t/m 10 geven Mijn Bloemist respondent Verse bloemen en prachtige boeketten hebben zeker mijn voorkeur, als ik weet dat er een bloemist is die hieraan voldoet zal ik hem zeker aanbevelen. Mijn Bloemist respondent Mooie samengestelde boeketten van goede kwaliteit. Mijn Bloemist respondent Goede kwaliteit, weten antwoord op je vragen hebben kennis en mooie producten. OG respondent Bloemisten hebben verstand van hun bloemen/planten en kunnen goed adviseren. Daarnaast hebben zij vaak een groter aanbod en is de kans groter te zullen slagen in het kopen van bloemen/planten. OG respondent De bloemist is de specialist, veel mensen 'rijden even langs de benzinepomp' voor een bos bloemen, maar daar vind ik de kwaliteit veel te wisselvallig. OG respondent Bij deze mensen word je nog netjes te woord gestaan en met advies geholpen. Bij die grote zaken zoals Intratuin en gelijksoortige zaken werken veel goedkope krachten en onervaren mensen.

20 22 april 2013 De bloemist van de toekomst20 Toelichting passives Alternatieve kanalen hebben voordelen (prijs, bereikbaarheid) en leveren ook kwaliteit Mijn Bloemist respondent Zelf kom ik graag bij " de bloemist" maar mijn ervaring bij bv. een goede super en dan noem ik met name graag de Jumbo zijn erg goed. Echter voor iets speciaals ga ik bij voorkeur naar De Bloemist. OG respondent Soms is er een mooie aanbieding bij de supermarkt en ook veel keuze, ook bij tankstations. Vraag: U bent er nog niet helemaal zeker van dat u de bloemist gaat aanbevelen. Kunt u aangeven wat maakt dat u de bloemist niet met overtuiging aanbeveelt? Basis: Alle consumenten die een 6 of een 7 geven Mijn Bloemist respondent Als iemand iets speciaals wil, wijs ik hem op de bloemist waar ik ga. Is het gewoon een bloemetje voor op tafel dan volstaat de supermarkt ook. Mijn Bloemist respondent Sommige supermarkten hebben tegenwoordig ook hele goede kwaliteit, en de prijzen liggen daar behoorlijk lager. Mijn Bloemist respondent De prijs bij de bloemist is hoger dan bijvoorbeeld bij een tuincentrum. Al weet je wel dat de kwaliteit beter is. OG respondent Bereikbaarheid in de stad is matig en kost parkeergeld. Tuincentrum is beter bereikbaar en gratis parkeren. OG respondent Er is niet altijd een bloemist in de buurt (supermarkt is altijd wel dichtbij). De bloemist heeft kortere openingstijden dan bijv. de supermarkt en is vaak ook iets duurder. OG respondent Bloemen van de markt zijn ook altijd goed en vers.

21 22 april 2013 De bloemist van de toekomst21 Toelichting detractors Weinig verschil in kwaliteit, juist wel veel verschil in de prijs OG respondent Verschil prijs kwaliteit is te groot. Het ontbreekt soms ook aan bekendheid, ik ken weinig goede bloemisten. OG respondent Ik zou het tuincentrum in de buurt adviseren, meer keuze en beter betaalbaar. Mijn bloemist respondent Planten bij de bloemist vind ik stevig aan de prijs dus daarom zou ik daarvoor een tuincentrum adviseren. Mijn Bloemist respondent Bij de natuurvoedingswinkel worden prachtige biologisch geteelde bloemen voor een vaste prijs van € 7,95 verkocht. Daar zou ik heen verwijzen! Vraag: U heeft aangegeven dat u de bloemist niet zou aanbevelen. Kunt u vertellen wat maakt dat u de bloemist niet aanbeveelt aan anderen? Basis: Alle consumenten die een 0 t/m 5 geven OG respondent De bloemist is duur en ik heb gemerkt dat de kwaliteit vaak te wensen over laat. OG respondent Bloemen bij de supermarkt zijn voor dagelijks gebruik net zo goed. Wil je iets speciaals dan kan je beter naar de bloemist. OG respondent We hebben er maar 1 in deze buurt en die is best prijzig. Er is te weinig keuze ook bij de snij bloemen. OG respondent Omdat ze bij de supermarkt net zo goed zijn alleen dan goedkoper.

22 22 april 2013 De bloemist van de toekomst22 Redenen achter koopgedrag - Consumenten

23 22 april 2013 De bloemist van de toekomst23 Wel of niet kopen van bloemen bij de bloemist De meeste consumenten hebben in het afgelopen halfjaar bloemen/planten gekocht Vraag: Heeft u in de afgelopen 6 maanden wel eens bloemen en/of planten gekocht? Basis: Alle respondenten Vraag: Heeft u in afgelopen half jaar wel eens bloemen en/of planten bij een bloemist gekocht (in dit geval gaat het om een winkel/speciaalzaak dus bijvoorbeeld niet over een bloemenkraam of benzinepomp)? Basis: Alle respondenten die in het afgelopen halfjaar wel eens bloemen en/of planten hebben gekocht De meeste consumenten vanuit de brede consumentengroep hebben in de afgelopen 6 maanden wel eens bloemen en/of planten gekocht (81%). Bij de Mijn Bloemist consumenten is dit cijfer hoger (98%). Er geven meer cultivated performers aan in het afgelopen halfjaar bloemen en/of planten te hebben gekocht dan cosiness seekers (94% vs. 82%). Van de consumenten die in het afgelopen halfjaar bloemen en/of planten hebben gekocht heeft 84% bloemen bij de bloemist gekocht (brede consumentengroep). Onder de Mijn Bloemist respondenten heeft bijna iedereen bloemen en/of planten gekocht bij de bloemist (98%). Er geven meer cultivated performers aan in het afgelopen halfjaar bloemen en/of planten te hebben gekocht bij de bloemist dan cosiness seekers (90% vs. 80%).

24 22 april 2013 De bloemist van de toekomst24 Redenen om wel te kopen bij de bloemist Aankopen bij de bloemist worden vooral voor iemand anders als cadeau gedaan Vraag: Voor wie koopt u doorgaans bloemen en/of planten bij de bloemist? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis: Alle respondenten De meeste consumenten kopen bloemen voor iemand anders. Onder de brede consumentengroep koopt 79% wel eens bloemen voor iemand anders en bij de consumenten van Mijn Bloemist ligt dit percentage hoger. 85% van de Mijn Bloemist consumenten koopt wel eens bloemen voor iemand anders. Ook kopen Mijn Bloemist consumenten vaker voor zichzelf bloemen en/of planten bij de bloemist dan consumenten van de brede consumentengroep (63% vs. 37%). Ongeveer een derde van de consumenten (beide doelgroepen) koopt bloemen voor het gezin of huisgenoten. Cultivated performers kopen vaker bloemen en/of planten voor zichzelf dan cosiness seekers (44% vs. 31%).

25 22 april 2013 De bloemist van de toekomst25 Redenen om wel te kopen bij de bloemist Kwaliteit belangrijkste reden om bij bloemist te kopen Vraag: Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen? U kunt hier maximaal 3 antwoorden geven. Basis: Alle consumenten die in het afgelopen halfjaar wel een bloemen en/of planten bij de bloemist hebben gekocht P = Product/retail R = Relatie C = Consument De kwaliteit van de bloemen en planten is de belangrijkste reden voor de consumenten om bij de bloemist bloemen en/of planten te kopen (58% bij de brede doelgroep en 60% bij de Mijn Bloemist consumenten). Voor consumenten van Mijn Bloemist is ook de creativiteit van het personeel een belangrijke driver (52%). Voor de consumenten van Mijn Bloemist is de creativiteit van het personeel, de deskundigheid van het personeel en de vriendelijkheid van het personeel vaker belangrijk dan voor de brede consumentengroep. De brede consumentengroep vindt echter het aankopen van een cadeau en het gemak vaker belangrijk dan de Mijn Bloemist consumenten. Cultivated performers vinden vaker de creativiteit van het personeel, de vriendelijkheid van het personeel en de persoonlijke interesse in bloemen en/of planten vaker belangrijk dan de cosiness seekers. Cosiness seekers vinden juist het gemak belangrijker.

26 22 april 2013 De bloemist van de toekomst26 Verdieping op kwaliteit als reden om wel te kopen Vooral de levensduur van de bloemen is van belang OG respondent Als je een mooi boeket cadeau wilt doen is het ook belangrijk dat ze een tijdje goed blijven, dus moet de kwaliteit goed zijn. Vraag: Waarom is dit voor u een reden om bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen? Basis: Alle consumenten de kwaliteit als reden hebben genoemd om bij de bloemist te kopen Mijn Bloemist respondent Omdat ik uit ervaring zie dat de bloemen gekocht bij de bloemist langer mooi blijven dan als ik ze bv. in de supermarkt koop. Mijn Bloemist respondent De bloemen en planten die ik koop bij een bloemist blijven veel langer mooi en goed. Is er eens iets niet in orde, kan ik altijd terugkomen en het probleem uitleggen. Mijn Bloemist respondent Als ik bloemen koop wil ik er ook een tijdje plezier van hebben, bij de bloemist weet ik dat ze vers zijn en kwaliteit hebben. Mijn Bloemist respondent Omdat ik goede bloemen wil geven aan de personen voor wie ik bloemen koop. Mijn Bloemist respondent Omdat bij een markt of supermarkt de bloemen binnen 3 dagen al dood zijn en bij een bloemist staan ze soms 2 weken! OG respondent De bloemen blijven vaak langer mooi, zijn verser. OG respondent De bloemen/planten die ik bij onze bloemist koop zijn altijd van goede kwaliteit; ze blijven lang staan. OG respondent Ervaring is de bij speciaalzaak in de buurt verse bloemen echt beter zijn. OG respondent Mijn ervaring heeft geleerd dat bloemen van de markt of supermarkt uit elkaar vallen bij thuiskomst, of erger. Deze ervaring heb ik niet met bloemen van de bloemist.

27 22 april 2013 De bloemist van de toekomst27 Redenen om niet te kopen bij de bloemist Prijs vormt een drempel om niet te kopen bij de bloemist Vraag:Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om geen bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen? U kunt hier maximaal 3 antwoorden geven. Basis: Alle consumenten die wel eens bloemen en/of planten hebben gekocht in het afgelopen halfjaar maar niet bij de bloemist. P = Product/retail R = Relatie C = Consument De prijzen van de bloemen en planten bij de bloemist zijn veruit de belangrijkste reden voor consumenten om geen bloemen en/of planten bij de bloemist aan te schaffen. 63% van de consumenten die in het afgelopen halfjaar geen bloemen en of planten hebben gekocht geeft aan dat dit (ondermeer) komt door de prijzen bij de bloemist. Ook geeft ruim een kwart (27%) aan niet regelmatig bloemen of planten nodig te hebben. Consumenten die een andere reden hebben (14% van de consumenten) geven aan dat dit komt omdat ze meestal ergens anders bloemen en/of planten kopen (bijv. op de markt, supermarkt of tuincentrum). Tussen cultivated perfromers en cosiness seekers zitten geen significante verschillen. Let op: lage n consumenten Mijn Bloemist (n=8)

28 22 april 2013 De bloemist van de toekomst28 Verdieping prijs als reden om niet te kopen Het verschil in prijs met andere kanalen is voor veel consumenten te groot OG respondent De meesten zijn gewoon duur. Wij hebben een bloemenkraam in het dorp en die is veel goedkoper en ook goed OG respondent Bij de bloemist ben je vaker duurder uit dan in een gewone winkel. OG respondent Bloemen zijn in deze tijd voor mij een luxe artikel. Vrij prijzig. OG respondent Omdat ze duurder zijn dan bv. het tuincentrum waar ik kom, of het bloemenstalletje, terwijl de kwaliteit bloemen vaak goed/beter is. Vraag: Waarom is dit voor u een reden om geen bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen? Basis: Alle consumenten die prijs als reden hebben genoemd om niet bij de bloemist te kopen OG respondent Verschil in prijs en kwaliteit. Voor een behoorlijke prijs mag je ook verwachten dat ze enige tijd staan en geen oude bloemen krijgt OG respondent De laatste jaren is alles duurder geworden. Voorheen kocht ik altijd bloemen. Nu alleen voor speciale gelegenheden. OG respondent Omdat het op de markt goedkoper is. OG respondent Prijzen zijn hoger bij de bloemist dan bijv. acties van de supermarkt.

29 22 april 2013 De bloemist van de toekomst29 Redenen achter koopgedrag - Bloemisten, stakeholders en ketenpartners

30 22 april 2013 De bloemist van de toekomst30 Redenen om wel te kopen bij de bloemist Kwaliteit en creativiteit belangrijste redenen Vraag: Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen voor consumenten om bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen? Maximaal 3 antwoorden. Basis: Alle bloemisten, stakeholders en ketenpartners P = Product/retail R = Relatie C = Consument Volgens bloemisten zijn de 3 belangrijkste redenen voor consumenten om bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen de kwaliteit van de bloemen/planten (58%), de creativiteit van het personeel (57%) en de deskundigheid van het personeel (48%). Voor stakeholders en ketenpartners is de top-3 vergelijkbaar. De creativiteit is het belangrijkst (52%). Daarna is de kwaliteit van de bloemen/planten (43%) en de deskundigheid van het personeel (37%) het belangrijkst.

31 22 april 2013 De bloemist van de toekomst31 Verdieping op redenen wel kopen Met kwaliteit en creativiteit kan de bloemist een hogere prijs vragen De consument geeft liever wat meer uit voor kwaliteit. Verkoop je kwaliteit dan, komen de klanten vanzelf terug en komen er van zelf meer bij. Als bloemist verkoop je A kwaliteit. Doorgaans duurder als de bloemen bij een supermarkt. Consument die bij bloemist koopt, koopt dus kwaliteit. Langer houdbaar, mooiere producten. Stakeholders en ketenpartners Bloemisten Creativiteit personeel Kwaliteit Creativiteit personeel Kwaliteit De bloemen zijn sterk en door goede verzorgingstips bij te voegen staan ze lang en heeft de consument veel waar voor zijn geld. Geen standaard product. Deze deskundigheid ontbreek bij supermarkt, benzinestation, DHZ etc. Creativiteit is moeilijk te kopiëren en daardoor een krachtig punt voor de consument om juist die bloemist te bezoeken. De consument verwacht een betere kwaliteit bij de bloemist dan bij het tuincentrum of supermarkt. Met kwaliteit kan de bloemist zich ook weer onderscheiden van de supermarkt. Gemiddeld genomen is de kwaliteit in supermarkt minder. De consument is steeds kritischer met het uitgeven van zijn geld. Bij besteding moet er meer vertrouwen gewonnen worden. Dit kan door een uitstekende kwaliteit te leveren. Door creativiteit kun je een prijs vragen voor je product. Concurreren met de Action, de supermarkt en tuincentra leidt tot te weinig marge. Door je creativiteit (verpakken, origineel zijn, mooie combinaties) wordt er over je winkel gesproken. Positionering en profilering. Door creatief met bloemen te werken kan de consument iets bijzonders in handen krijgen.

32 22 april 2013 De bloemist van de toekomst32 Redenen om niet te kopen bij de bloemist Prijs is de belangrijkste reden voor niet-kopen P = Product/retail R = Relatie C = Consument Vraag: Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen voor de consument om geen bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen? Maximaal 3 antwoorden. Basis: Alle bloemisten, stakeholders en ketenpartners Volgens bloemisten is de prijs de belangrijkste reden voor de consument om geen bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen. Ook geven relatief veel bloemisten aan dat de consument er geen geld voor over heeft of dat het te veel tijd kost voor de consumenten om bloemen/planten te kopen (32%). Ook stakeholders en ketenpartners geven vaak aan dat de prijzen (39%), de consument heeft er geen geld voor over (39%) de redenen zijn dat de consument geen bloemen/planten aankoop bij de bloemist. Ook geven relatief veel stakeholders aan dat de consument geen interesse heeft in bloemen/plnaten (28%).

33 22 april 2013 De bloemist van de toekomst33 Verdieping op redenen om niet te kopen Financiële crisis en alternatieve kanalen is een reden waarom men niet koopt bij bloemisten Bloemist is duurder, en als je weinig waarde hecht aan bloemen/planten heb je dat er niet voor over. Hogere prijzen dan in de supermarkt of ambulante handel en schrikt mensen met een beperkt budget af. Stakeholders en ketenpartners Bloemisten Geen geld voor over Prijzen Geen geld voor over Prijzen Er is ook gewoon crisis en klanten maken keuzes! Omdat het aanbod bij een marktkraam of supermarkt vele malen goedkoper is. Prijsverschil is soms te groot. Prijzen liggen hoger dan supermarkten. Bloemist vraagt een hogere prijs dan markt of supermarkt; dat is een probleem als dat onvoldoende in de added value wordt gecompenseerd. Een bloemist is gemiddeld duurder dan de andere verkooppunten van bloemen. Bloemen zijn bij een bloemist duurder dan bij een supermarkt. Bloemen voor eigen gebruik worden daarom makkelijker bij de supermarkt gekocht. Mensen hebben minder te besteden en bloemen zijn vergankelijk en je kunt je geld maar 1 keer uitgeven. Vanwege de financiële crisis wordt er op veel bezuinigd en ook op boeketten bij de bloemist. Concurrentie met andere zaken die hetzelfde gevoel opleveren bij de consument.

34 22 april 2013 De bloemist van de toekomst34 GAP-analyse

35 22 april 2013 De bloemist van de toekomst35 GAP-analyse Personeelsaspecten zijn minder van belang voor de consument dan de bloemist denkt Gap tussen consumenten en bloemisten Voor de consument is het aankopen van een cadeau een aanverwante producten en accessoires juist van belang. Terwijl dit de bloemist denkt dat dit een stuk minder van belang is. Bloemisten denken dat aspecten rondom het personeel (creativiteit, deskundigheid, advies en vriendelijkheid) belangrijker zijn voor de consument dan dat de consument zelf aangeeft. Verder is ook aanverwante producten en accessoires, prijs, gemak en de interesse van de consument zelf meer van belang voor de consument dan de bloemist denkt.

36 22 april 2013 De bloemist van de toekomst36 GAP-analyse Frequentie als reden voor niet-kopen is meer van belang dan de bloemist denkt Voor de consument is de frequentie waarmee men bloemen of planten nodig heeft vaker een reden om geen bloemen en/of planten bij de bloemist te kopen dan de bloemist denkt. De bloemist denkt dat de consument geen bloemen koopt omdat de consument daar geen geld voor over heeft het te veel tijd kost, gebrek aan interesse en gebrek aan gemak terwijl dit voor de consument juist niet de belangrijkste redenen zijn.

37 22 april 2013 De bloemist van de toekomst37 Onbekend BekendBlinde vlek Bekend bij de bloemist Minder bekend bij de bloemist Minder bekend bij de consument Bekend bij de consument GAP-analyse Gap-matrix Onbekend bij de consument

38 22 april 2013 De bloemist van de toekomst38 Onbekend bij consument - Personeelsaspecten - Bijzondere bloem en plantsoorten Onbekend Bekend - Kwaliteit bloemen en planten Blinde vlek - Cadeaus kopen - Aanverwante producten/accesoires - Gemak - Interesse GAP-analyse: GAP-matrix Aankopen bij de bloemist Bekend bij de bloemist Minder bekend bij de bloemist Minder bekend bij de consument Bekend bij de consument

39 22 april 2013 De bloemist van de toekomst39 Onbekend bij consument - Consument heeft er geen geld voor over - Kost te veel tijd - Gebrek aan interesse - Gebrek aan kant en klaar artikelen Onbekend Bekend - Prijzen - Kwaliteit - Aanbiedingen Blinde vlek - Frequentie GAP-analyse: GAP-matrix Niet kopen bij de bloemist Bekend bij de bloemist Minder bekend bij de bloemist Minder bekend bij de consument Bekend bij de consument

40 22 april 2013 De bloemist van de toekomst40 Ontwikkelingen en trends - Bloemisten, stakeholders en ketenpartners

41 22 april 2013 De bloemist van de toekomst41 Huidige ontwikelingen en trends Momenteel zijn de consumenten zeer prijsbewust Consument is zeer prijsbewust en ik merk dat persoonlijk contact gewaardeerd wordt. Oudere mensen hebben meer bloemen en planten in huis dan jonge mensen. Probeer jonge mensen bewust te laten worden van 'groen en gezond' ontwikkeling; inspelen op innovaties, duurzaamheid, liefde voor groen etc. Bloemen en planten kunnen heel goed digitaal gekocht worden. Zorg voor een goede bezorgstructuur. Hand op de knip / bezuinigen op niet noodzakelijke dingen (dus ook bloemen). Extra kritisch op prijs en kwaliteit. Toenemend belang internetaankopen. Vraag: Hoe ziet u het huidige consumentengedrag rondom het aankopen van bloemen en planten voor zich, welke ontwikkelingen en trends ziet u momenteel? Basis: Alle bloemisten, stakeholders en ketenpartners Bloemisten Stakeholders en ketenpartners Momenteel is de consument heel terughoudend bij het aankopen. De prijs is nu nogal belangrijk hoewel er nog steeds positieve uitschieters zijn. Men wil graag dat er ruime keus is in gereedstaande boeketten en weggevertjes. Kleinere aankopen (minder kostbaar) is nu aan de orde. Dat het thuisgebruik langzaam uit mijn winkels gaat verdwijnen, en dat de bloemen kado markt nog over blijft.

42 22 april 2013 De bloemist van de toekomst42 Consumentengedrag in de nabije toekomst (over 5 jaar) Gewone bloemenwinkels zullen verdwijnen, meer aankopen via internet, ambacht blijft bestaan Vraag: Hoe denkt u dat het consumentengedrag in de nabije toekomst zal zijn rondom het aankopen van bloemen en planten, welke ontwikkelingen en trends verwacht u over 5 jaar? Basis: Alle bloemisten, stakeholders en ketenpartners Grootwinkelbedrijven zullen aan de weg timmeren. Bloemenwinkels met klein assortiment bloemen zullen het heel moeilijk krijgen. De jongere generatie zal bloemen om weg te geven steeds meer via webshops gaan bestellen. Men wil gemak. Daarnaast zal een jongere generatie minder bloemen minded zijn. Ik verwacht dat aankopen zoals in alle branches in de detailhandel via internet zullen worden aangekocht. Bloemen worden hierop geen uitzondering. Winkelcentra zullen hierdoor verschralen. Ik verwacht dat er een terugkerende behoefte aan de vakman zal komen. Deze vakman moet dan wel een totaalbeleving kunnen bieden. Een bloemstylist/designer die een krachtig totaalbeeld kan neerzetten. Bloemisten Stakeholders en ketenpartners Vele 'gewone' bloemenwinkels zullen verdwijnen. De ambacht blijft. Groot winkel bedrijven en niet groene internet bedrijven gaan terrein winnen.

43 22 april 2013 De bloemist van de toekomst43 Consumentengedrag in de verre toekomst (over 10 jaar) Verkopen via internet en alternatieve kanalen nemen toe, speciaalzaak blijft over Vraag: Hoe denkt u dat het consumentengedrag in de verre toekomst zal zijn rondom het aankopen van bloemen en planten, welke ontwikkelingen en trends verwacht u over 10 jaar? Basis: Alle bloemisten, stakeholders en ketenpartners Ik denk dat er steeds meer op internet gekocht zal worden ook bloemen. Door verdere specialisatie blijft de betere bloemist over. Door klantvriendelijk en service gericht red de bloemist het. De minder goede bloemisten zullen het niet redden op de lange termijn. Ik zie een verdere daling van het aantal verkooppunten. Alleen de bloemisten die zich echt specialiseren zullen het redden. Tegelijkertijd zie ik door toename van de ZZP-ers meer diensten geleverd worden die de bloemist bedreigen. Er bestaan alleen nog een paar bloemist speciaal zaken voor het betere werk de rest is weg geconcurreerd door de supermarkt! Ik denkt dat duurzaamheid en vakmanschap dan de norm zijn. Bloemen en planten zullen nog meer via internet worden gekocht en minder bij de speciaalzaak. Bloemisten Stakeholders en ketenpartners

44 22 april 2013 De bloemist van de toekomst44 Toekomstig gedrag - Volgens de consument

45 22 april 2013 De bloemist van de toekomst45 Verwachtingen voor de toekomst Consumenten blijven meestal even vaak bloemen en planten kopen bij de bloemist Vraag:Wat is uw verwachting voor wat betreft het kopen van bloemen en planten over 10 jaar? Basis: Alle consumenten Vraag: Wat is uw verwachting voor wat betreft het kopen van bloemen en planten bij de bloemist over 10 jaar? Basis: Alle consumenten die in het afgelopen halfjaar wel eens bloemen en/of planten bij de bloemist hebben gekocht. De prijs van de bloemen of planten zijn bij de supermarkt soms goedkoper. Heb minder geld te bestelden. Meer geld, meer tijd, eigen huis, relatie geschenk. Over tien jaar heb ik meer te besteden. De meeste respondenten geven aan over 10 jaar even vaak bloemen en planten te kopen. Ook verwacht men meestal even vaak bloemen en planten te kopen bij de bloemist. Vooral cultivated performers denken even vaak bloemen of planten te blijven kopen. Cosiness seekers geven vaker aan dit niet te weten. Consumenten die minder gaan kopen verwachten minder te besteden te hebben of eerder bij alternatieve kanalen te gaan kopen. Bij consumenten die juist meer gaan besteden komt dit vooral doordat de levensfase veranderd en/of ze meer te besteden denken te hebben over 10 jaar.

46 22 april 2013 De bloemist van de toekomst46 Kanaal Bloemist blijft een belangrijk kanaal, internet blijft nog beperkt volgens de consument Vraag: Op welke manier denkt u dat u in de toekomst meestal bloemen en planten gaat kopen? Basis: Alle consumenten die in het afgelopen halfjaar wel eens bloemen en/of planten bij de bloemist hebben gekocht. Binnen de brede consumentengroep geeft 61% van de respondenten die in het afgelopen halfjaar bij de bloemist bloemen en/of planten hebben gekocht aan in de toekomst meestal bij de bloemist in de winkel bloemen en/of planten te blijven kopen. Ook geven relatief veel respondenten uit de brede consumentengroep aan meestal bij een supermarkt (12%) of op de markt (9%) bloemen en/of planten te gaan kopen. Consumenten van Mijn Bloemist geven vaker aan meestal bloemen en/of planten bij de bloemist in de winkel te blijven kopen (84%). Consumenten binnen de brede doelgroep geven vaker aan meestal op de markt of op een andere manier bloemen en/of planten te gaan kopen dan de consumenten van Mijn Bloemist. Het internetkanaal blijft nog beperkt ca. 4 á 5% van de consumenten (zowel de brede groep als de Mijn Bloemist consumenten) geven aan bloemen en planten in de toekomst meestal via internet te gaan bestellen.

47 22 april 2013 De bloemist van de toekomst47 Wensen voor de toekomst Vooral behoefte aan kwaliteit Vraag: Kunt u een beschrijving geven van wat in de toekomst uw wensen gaan worden op het gebied van het aankopen van bloemen en/of planten bij de bloemist? Basis: Alle consumenten. Consumenten OG Consumenten Mijn Bloemist Dezelfde of misschien zelfs betere kwaliteit en assortiment. Liefst milieubewust gekweekt, onder goede arbeidsomstandigheden. Laat het maar mooi blijven zoals het nu is. Vakman/vrouw schap is meesterschap. Webshop bestellingen en dan in de winkel afhalen. Snel, met kwaliteit en origineel. Ook betaalbare simpele boeketjes en ook op een locatie waar je langs loopt met je gewone boodschappen. Behoud van kwaliteit en service voor het maken van een boeket Kwaliteitsproducten. Boeketten ed. die net even anders zijn dan bij de niet bloemisten. Ik denk niet dat mijn wensen veel afwijken van degene die ik nu heb.

48 22 april 2013 De bloemist van de toekomst48 Verbetersuggesties voor de bloemist Wees creatief voor mensen met een laag budget Vraag: Heeft u nog verbetersuggesties voor de bloemist? Basis: Alle consumenten. Creatief zijn met een laag budget dat waarderen de mensen. Kwaliteit is ook belangrijk geef houdbaarheidsgarantie. Biologisch geteeld en Hollandse kwaliteit. Nee, eigenlijk doen ze het heel goed. Ik heb geen verbetersuggesties die hebben ze ook niet nodig, ik ben erg tevreden hoe het nu is. Leuke voordelige boeketjes als trekpleister. Scherpere prijzen of mij meer de meerwaarde van hun producten t.o.v. van supermarkten duidelijk maken. AH heeft bijv. 7 dagen mooi garantie. Waarom zou ik dan voor meer bij hun kopen als ik het in een moeite door bij mijn boodschappen kan halen. Zorg voor keuze, kwaliteit en een winkel met een breed aanbod. Dat is waarom ik naar de bloemist ga. Consumenten OG Consumenten Mijn Bloemist

49 22 april 2013 De bloemist van de toekomst49 Toekomstig gedrag - Volgens stakeholders en ketenpartners

50 22 april 2013 De bloemist van de toekomst50 Verwachting voor de toekomst Drie op de tien stakeholders verwacht dat de consument minder gaat kopen bij de bloemist Vraag: Wat is uw verwachting voor wat betreft het kopen van bloemen en planten bij de bloemist over 10 jaar? Basis: Alle stakeholders & ketenpartners De economie zal weer vooruit gaan en mensen willen dan weer kwaliteit. ook raakt het digitale verkeer minder belangrijk en is persoonlijk contact weer belangrijk. Exclusiviteit en sfeer gaat een steeds grotere rol spelen. Internetshoppen is dan in. Gaan nadenken hoe je daarop kan inspelen. Ik denk dat de consument alleen voor speciale zaken naar de bloemist gaan. De gewone bloemen halen ze bij de supermarkt. Stakeholders en ketenpartners zijn verdeeld over of de consument over 10 jaar juist meer of minder gaat kopen. Een derde geeft aan dat de consument over 10 jaar evenveel blijft kopen bij de bloemist. 31% geeft aan dat de consument minder gaat kopen en 17% geeft aan dat de consument juist meer gaat kopen.

51 22 april 2013 De bloemist van de toekomst51 Kanaal Stakeholders zijn verdeeld over het kanaal van de toekomst Vraag: Op welke manier denkt u dat de consument in de toekomst meestal bloemen en planten gaat kopen? Basis: Alle stakeholders & ketenpartners Stakeholders en ketenpartners verwachten dat in de toekomst vooral de supermarkt en internet (bestellen via internet en thuisbezorgen) de belangrijkste kanalen zijn (beide ongeveer een kwart). Weinig stakeholders verwachten dat de consument de aankopen ‘gewoon’ bij de bloemist blijft doen (slechts 17%). Dit is opmerkelijk gezien de meeste consumenten aangeven de aankopen bij de bloemist te blijven doen in de toekomst.

52 22 april 2013 De bloemist van de toekomst52 Verbetersuggesties voor de bloemist Werk bedrijfsmatig, investeer in marketing en benut duurzaamheid Vraag: Heeft u nog verbetersuggesties voor de bloemist? Basis: Alle stakeholders en ketenpartners Kiezen voor een segment in de markt en daar volledig voor gaan en veel meer energie in de marketing stoppen. Blijf klantgericht ondernemen elke klant die je drempel over komt moet in de watten gelegd worden. Blijf je focussen op klantbehoeften en probeer ze te verleiden tot meer aankopen. Soms wat meer durven vragen voor al het werk en service die wordt geboden. Zakelijk maar vriendelijk zodat je de marge haalt om je kosten goed te dekken en winst te maken. Zorg dat je vakbekwaamheid en kwaliteit hoog is. Zoek naar duurzaamheid. En wees creatief. Goed leren calculeren en elke dag met plezier naar je werk gaan en anders wat anders gaan doen. Duurzaamheid is een hotitem, hier kunnen bloemisten zich in onderscheiden. Samenwerken met collega's, innoveren. Leren rekenen. Bewust omgaan met inkoop en kosten.

53 22 april 2013 De bloemist van de toekomst53 De bloemist van de toekomst volgens stakholders en ketenpartners Webshop en personal branding van belang voor de bloemist van de toekomst Vraag: Kunt u een beschrijving geven van hoe u verwacht dat de bloemist er in de toekomst (over 10 jaar) uit zal zien? Basis: Alle stakeholders en ketenpartners Nog steeds creatief vakman die als ondernemer verkoopt op verschillende manieren (via stenen winkel en digitaal). Bloemist gaat meer doen aan personal branding: de bloemist als persoon naar voren schuiven, zodat hij/zij een band opbouwt met zijn omgeving. Ruime zaak met mooie bloemen en boeketten. Afhaalpunt voor digitale bestellingen en samenwerkingsverbanden tussen bloemisten, zodat de bezorgkosten laag gehouden kunnen worden. Gecombineerd in specialisten in vers- winkelconcept. Meer bloemen dan planten, wel gecombineerd met bijzondere accessoires. Afhankelijk van het winkeltype: een chique winkel zal zich vooral onderscheiden door de lifestyle van de eigenaar: het 'merk' binder is een stijlicoon, net als een chef- kok. Een brede volkszaak zal andere verkoopargumenten en minder service bieden. De computer wordt erg belangrijk: alle communicatie en administratie gaat via de computer. Door de computer hou je beter bij wat de voorkeuren van de klant zijn, wat de orderhistorie e.d. is. Hierdoor is het mogelijk persoonlijker te werken. Kleine groep gespecialiseerde bloemenwinkels met goede service, goede kwaliteit en goed geschoold personeel en voldoende aandacht voor de klanten

54 22 april 2013 De bloemist van de toekomst54 Imago

55 22 april 2013 De bloemist van de toekomst55 Toekomstig imago De consument ziet de bloemist vooral als vakkundig en creatief Vraag: Nu volgen de uitspraken opnieuw maar u kunt er bij het beoordelen van de uitspraken nu vanuit gaan hoe u verwacht of denkt dat de bloemist er in de toekomst uit zal gaan zien (over 10 jaar). In hoeverre verwacht u over 10 jaar het eens of oneens te zijn met: … Basis: Alle respondenten De consument ziet de bloemist nu en in de toekomst vooral als creatief en vakkundig. Cultivated performers zijn het vaker (helemaal) eens met de stellingen dan cosiness seekers (huidig imago). Consumenten van Mijn Bloemist hebben een zeer positief beeld over de bloemist. Bloemisten zelf verwachten over 10 jaar dat ze meer inspirerend zijn. Stakeholders en kentenpartners zien de bloemist momenteel vooral als creatief en vakkundig en verwachten veel verandering in het imago van de bloemist tussen nu en 10 jaar.

56 22 april 2013 De bloemist van de toekomst56 SWOT-analyse

57 22 april 2013 De bloemist van de toekomst57 SWOT-analyse Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen Sterke punten - Vakmanschap (bruidswerk rouwwerk) - Creativiteit (bijzondere bloemstukken) - Service (op maat gemaakt) - Persoonlijke aandacht (advies) - Kwaliteit (verse bloemen) Zwakke punten - Kosten zijn hoog (overhead en inkoop) - Niet commercieel genoeg (geen duidelijke positionering) - Onvoldoende bedrijfseconomisch handelen (o.a. geen goede calculatie, administratie en organisatorisch) Kansen - Vakmanschap benadrukken (de bloemist heeft toegevoegde waarde) - Samenwerking zoeken (inkoop, branchevreemden, collega’s) - Social media (bekendheid genereren) - Website (webverkoop, winkelen veranderd) - Duurzaamheid (milieubewust, biologisch) Bedreigingen - Andere kanalen (supermarkten, bouwmarkten, internet) - Crisis (consument is prijsgevoelig, kosten kunnen onvoldoende worden doorberekend) - Veranderend consumentengedrag (soms liever alles onder één dak, niet altijd meer gevoelig voor kwaliteit)

58 22 april 2013 De bloemist van de toekomst58 Sterke punten volgens bloemisten De bloemist blinkt vooral uit in vakmanschap kwaliteit en service Creatieve en originele zelf gemaakte creaties. Verse bloemen! Aandacht voor de klant, speciale wensen die de klanten hebben kunnen worden gemaakt, ruime keuze in bloemen en planten met advies Vakmanschap, de achtergrond van een product kennen. Verzorging kunnen uitleggen aan de klant, Specialistisch werk zoals rouw bloemwerk verzorgen en het bezorgen van bloemen aan huis. Dit doet de supermarkt, benzinestation en tuincentrum niet. Apart bloemwerk maken en aparte bloemen verkopen. Verse bloemen en service en creativiteit. In de supermarkt word er weinig aandacht geschonken aan een boeket en wij leggen ons hart erin. Service o.a. bezorgen, op "maat gemaakt". Artistiek vakmanschap, wat resulteert in items die niet bij de supermarkten te koop zijn Vakkundigheid: De klant zal altijd een goed verzorgd boeket/plant ontvangen. Indien nodig met een deskundig advies vooraf. Vraag: Wat zijn volgens u de sterke punten van de bloemist? En kunt u toelichten waarom u dit sterke punten vindt? Basis: Alle bloemisten Specialisatie, in bruidswerk, rouwwerk en bijzondere bloemstukken en boeketten te maken. Hij zich kan onderscheiden in kwaliteit van bloemen en planten.

59 22 april 2013 De bloemist van de toekomst59 Sterke punten volgens stakeholders en ketenpartners Vakmanschap, creativiteit, kennis en persoonlijke aandacht zijn de sterke punten van de bloemist Vakmanschap. In deze tijd willen mensen iets bijzonders of gewoon bloemen. Met vakmanschap toon je in dit vak de echte meerwaarde/waarde van bloemen. Vakmanschap; creativiteit; persoonlijke aandacht en service; service op maat; allemaal elementen die veel waarde toevoegen aan het product en er een dimensie van "emotie" aan toevoegen. Creativiteit, dit onderscheid van andere bloemverkooppunten. Expertise en kennis over het product. Kunde om in te spelen op de wensen van de klant Bedrijven zijn flexibel in bijvoorbeeld de inkoop en uitstraling van de winkel. Het beroep is en blijft een ambacht, waar kennis en vaardigheden samen gaan. Creatief en persoonlijk. Bij de bloemist verwacht je iets unieks/speciaals en wordt je goed geholpen. De bloemist is een vakman/vakvrouw met kennis van bloemen en planten en hoe deze in onze leefwereld kan worden toegepast. Daarnaast kunnen we ons onderscheiden door creativiteit en originaliteit, we kunnen van niets iets maken. We zijn vaak betrokken bij belangrijke momenten in het leven, met bloemen en planten kunnen we de gevoelens van mensen verwoorden en symboliseren. Vakman/ kennis/passie. Kan sfeer en emotie van het product overbrengen. Vraag: Wat zijn volgens u de sterke punten van de bloemist? En kunt u toelichten waarom u dit sterke punten vindt? Basis: Alle stakeholders en ketenpartners

60 22 april 2013 De bloemist van de toekomst60 Zwakke punten volgens bloemisten Vooral de prijzen en kosten worden gezien als zwakke punten van de bloemist Door export hoge(ere) inkoopprijzen. Niet mee kunnen met de aanbiedingen van supermarkten. Concurrentie met supermarkten/ bouwmarkten kunnen wij niet aangaan. Bloemist kan niet met de prijzen mee, supermarkt en bouwmarkten stunten met prijzen, halen de krenten uit de pap. Met "gewone" bloemen te duur t.o.v. overige verkoopkanalen zoals supermarkten, tankstations enz. De meeste bloemisten zijn te veel met hun vak bezig en het financiële plaatje word nog wel eens vergeten. Tijdgebrek tijdens openingsuren. doordat het een omvangrijk beroep is van inkoop tot presentatie en verkoop blijft er weinig tijd over om aandacht te besteden aan PR en ontwikkelen social media/ de toekomst Zijn totaal niet gericht op bedrijfsmatige en economische drijfveren! Hoge inkoopprijzen door kleinschaligheid, service door arbeid is zeer duur, vaak hoge vestigingskosten door huur. Vraag: Wat zijn volgens u de zwakke punten van de bloemist? Kunt u aangeven wat er volgens u verbeterd kan worden? Basis: Alle bloemisten Hoge kosten door duur personeel en allerlei heffingen etc.

61 22 april 2013 De bloemist van de toekomst61 Zwakke punten volgens stakeholders en ketenpartners Bij de bloemist ontbreekt het vooral aan bedrijfeconomisch en commercieel handelen Zijn niet commercieel genoeg. Rekenen te weinig. Niet actief in acquisitie. Zijn vaak negatief over de handel in het algemeen. Zien problemen i.p.v. oplossingen. Gaan in het algemeen niet met hun tijd mee (website, facebook, twitter). Te weinig nadenken over vernieuwingen / verbeteringen in de winkel. Onderscheidend vermogen t.o.v. andere bloemisten. Bedrijfseconomisch handelen. Commercieel/marketing. Bloemisten moeten meer om zich heen kijken en inhaken op speciale momenten. Scherp inkopen. Onderhandelen Rekenen. Arbeidskosten doorrekenen. Administratief en organisatorisch is het vaak niet goed op orde. Hierdoor ontbreekt het inzicht om de juiste beslissingen te nemen. Opleidingen tot bloemist winkelier sluiten niet aan bij de wensen van de huidige consument. De bloemisten werken te weinig samen. Kostprijscalculatie. Te weinig onderscheidend vermogen in vergelijking met de supermarkt. Te weinig info aan de klant. Gebrek aan ondernemerschap; creativiteit in ondernemen / marketing / positionering; klantorientatie / klantgroepkeuze; schaalgrootte. Samenwerken. Commercieel denken/werken. Veel bloemisten zitten op een eigen uniek eilandje terwijl er in samenwerking tal van kansen liggen om bedrijfsvoering financieel positiever te laten uitpakken. Het doorrekenen en het creatief/commercieel denken blijft een aandachtspunt. Vraag: Wat zijn volgens u de zwakke punten van de bloemist? Kunt u aangeven wat er volgens u verbeterd kan worden? Basis: Alle stakeholders en ketenpartners

62 22 april 2013 De bloemist van de toekomst62 Kansen volgens bloemisten Kansen zijn te vinden in meer specialisatie, samenwerking en social media/internet Kansen zijn wordt duurzaam bloemist en of lid van Fair flowers & plants. Dit heeft mij heel veel publiciteit & nieuwe klanten opgeleverd. Dus je bedrijf aanpassen aan deze tijd. Denk ook aan goede website, sociale media. Winkelen veranderd snel. Minder mensen kopen fysiek, maar online alleen van je winkel kun je niet bestaan. Centraal inkopen, niet iedereen in z`n eigen toko het wiel uitvinden, meer bundeling, daar ligt winst. Ik denk dat je als massa bloemist op lange termijn geen bestaansrecht hebt. De kansen liggen op het je steeds verder ontwikkelen en snel inspringen op trends. Het blijft een ambacht en voor bijzonderheden zul je toch niet bij de supermarkt vinden. Social media/ facebook en twitter het is een razendsnelle communicatie en je naam wordt snel verspreid. Gevolg; webwinkel handig? Ook internet, zorg voor een goede website, maak je kenbaar op de sociale media. Denk buiten de box door bijv. samen te werken met branchevreemde collega's op het gebied van lifestyle. Specialiseren, veel service verlenen en benaderen van de bedrijvenmarkt. Internet, webshop naast de winkel. mensen gaan vergelijken op het net. Vraag: Wat zijn volgens u de kansen voor de bloemist? En kunt u toelichten waarom u dit kansen vindt? Basis: Alle bloemisten

63 22 april 2013 De bloemist van de toekomst63 Kansen volgens stakeholders en ketenpartners Focus op vakmanschap en onderscheid t.o.v. de alternatieve verkoopkanalen Onderscheiden op kwaliteit en maatwerk. Tevens heeft een bloemist de mogelijkheid om persoonlijk contact te houden met zijn klant. Iets wat bij een supermarkt vaak niet mogelijk is. Social media. Samenwerken met andere bloemisten of branchegerelateerde bedrijven. Accent op duurzaamheid. Streekproducten (lastig, maar in trend). Exclusieve productenlijn (upgrading met additionele materialen; exclusieve soorten en verpakking). Laat je vakmanschap zien, toon je passie voor je vak, bloemen kan ik ook bij de Lidl/ALDI enz. kopen voor €2,19 per bos. Laat zien dat jij het kan, dat je begaan bent met je vak. Verbreding van het vakgebied naar aanverwante artikelen. Geven van cursussen, "bloemist op locatie". Het vakmanschap en kennis van de bloemisten gecombineerd met hun creativiteit op dat vlak liggen de kansen. Bloemisten zijn de afgelopen jaren meer cadeau winkels geworden en misschien liggen daar nu juist ook de kansen. Bij bloemisten koop je een bloemetje voor iemand anders en bij op de andere bloemen verkoop punten koop je een bloemetje voor je zelf. Profilering als vakman, product- verhalenverteller en leverancier van kwalitatief hoogwaardig, vers en onderscheidend product. Vraag: Wat zijn volgens u de kansen voor de bloemist? En kunt u toelichten waarom u dit kansen vindt? Basis: Alle stakeholders en ketenpartners

64 22 april 2013 De bloemist van de toekomst64 Bedreigingen volgens bloemisten Vooral de supermarkten en bouwmarkten vormen een bedreiging voor de bloemisten De concurrentie van benzinepompen, supermarkten en tuincentra de bloemist kan absoluut niet tegen die prijzen op en zelfs de kwaliteit word steeds beter in de supermarkten. Bedreiging van supermarkt en bouwmarkten, mensen vinden het gemakkelijk om mee te nemen en de prijzen zijn laag. De toenemende algemene kosten en een algehele lagere conjunctuur met wel bv. hoge loonkosten die onmogelijk allen door te berekenen zijn. Het consumentengedrag, liefst alles onder 1 dak (supermarkt) de hogere prijs bij een speciaalzaak moet een duidelijke toegevoegde waarde voor de consument hebben. Verkooppunten. Supermarkt, tuincentra etc. Steeds meer soorten en lage prijzen. Consument is niet altijd meer kwaliteitgevoelig. Supermarkten. Doordat zij ons de loef af kunnen steken door hun zeer ruime openingstijden die zij kunnen volhouden doordat zij kunnen werken met losse krachten vanaf veertien jaar die 3,50 per uur kosten. Teveel verkooppunten bij niet bloemenzaken. Zoals de supermarkt en bouwmarkten. Dit zijn bedreigingen omdat wij als bloemisten die prijzen bijna niet kunnen voeren. De crisis: luxe producten daar wordt het eerst op bezuinigd, wanneer de woningmarkt stil ligt heeft dit ook effect op de bloemist. Teveel bloemisten starten, maar hebben onvoldoende ondernemersvaardigheden. Vraag: Wat zijn volgens u de bedreigingen voor de bloemist? En kunt u toelichten waarom u dit bedreigingen vindt? Basis: Alle bloemisten

65 22 april 2013 De bloemist van de toekomst65 Bedreigingen volgens stakeholders en ketenpartners Vooral de supermarkten vormen een bedreiging voor de bloemist Grote supermarktketens die sterk concurrerend bloemen, planten en boeketten aanbieden van goede kwaliteit. Ook de afwachtende houding van veel wat oudere bloemisten, die geen kans zien hun bedrijf een andere uitstraling te geven. Supermarkten, mensen die bloemetjes verkopen, dit zijn bedreigingen door de lage prijs. Steeds meer verkooppunten. Boeketten bij de pomp of Albert Hein zien er voor de klant steeds beter uit. Door je ambacht uit te dragen zullen dit soort verkooppunten steeds meer “bloemist" worden. Nederlandse consument koopt voor zichzelf niet snel iets bij de bloemist. Vaak te duur. Waarom moet ik mijn bos bloemen bij de bloemist kopen en niet bij de supermarkt. De PR van het vakgebied, het promoten van de vakman en het onderscheiden van het beroep moet nadrukkelijker gebeuren. Supermarkten worden steeds gespecialiseerder ook in de bloemen, en zijn prijstechnisch goedkoper en de consument kijkt, zeker in deze tijden, veel naar prijs en soms minder naar kwaliteit Internetverkoop is een bedreiging (maar ook een kans als je het zelf ook goed oppakt). Een te lage marge. Onvoldoende onderscheidend vermogen met andere verkooppunten. Teveel een ander imiteren. Niet origineel, beetje uitgeblust. De grootste bedreiging is het ontbreken van enthousiasme en bezieling. Een winkel die al jaren stilstaat, kan alleen nog maar goedkoop zijn om klanten te trekken. Vraag: Wat zijn volgens u de bedreigingen voor de bloemist? En kunt u toelichten waarom u dit bedreigingen vindt? Basis: Alle stakeholders en ketenpartners

66 22 april 2013 De bloemist van de toekomst66 Bijlage

67 22 april 2013 De bloemist van de toekomst67 Bijlage Onderzoeksverantwoording Gemiddelde invultijd vragenlijst Consumenten (OG): 7 minuten Consumenten (Mijn Bloemist):10 minuten Bloemisten, stakeholders en ketenpartners22 minuten Methode Het veldwerk voor dit onderzoek is online uitgevoerd. Respondenten hebben een uitnodigingse-mail met link ontvangen. Veldwerkperiode Het veldwerk onder consumenten is uitgevoerd van 28 maart t/m 15 april. Het veldwerk onder bloemisten, stakeholders en ketenpartners is uitgevoerd van 3 april t/m 15 april. Bruto steekproef Consumenten (brede doelgroep, vanuit panel MarketResponse):n=2437 Consumenten vanuit bestanden van Mijn Bloemist:n=5998 Bloemisten:n=2170 Stakeholders en ketenpartners:n=255 Netto steekproef Consumenten (OG): n=987 Consumenten (Mijn Bloemist):n=580 Bloemisten:n=287 Stakeholders en ketenpartners:n=54 Respons % Consumenten (OG): n=41% Consumenten (Mijn Bloemist):n=10% Bloemisten:n=13% Stakeholders en ketenpartners:n=21%


Download ppt "22 april 2013 Werk aan personal branding van de bloemist Rapportage – Onderzoek naar De Bloemist van de Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google