De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EINDE EPA, EINDE FACT?! Doorstroom mogelijkheden naar de GENERALISTISCHE BASIS GGZ / 1 18 september 2014, Idelette Kruidhof, Verpleegkundig Specialist,

Verwante presentaties


Presentatie over: "EINDE EPA, EINDE FACT?! Doorstroom mogelijkheden naar de GENERALISTISCHE BASIS GGZ / 1 18 september 2014, Idelette Kruidhof, Verpleegkundig Specialist,"— Transcript van de presentatie:

1 EINDE EPA, EINDE FACT?! Doorstroom mogelijkheden naar de GENERALISTISCHE BASIS GGZ / 1 18 september 2014, Idelette Kruidhof, Verpleegkundig Specialist, Indigo Drenthe / FACT Lentis Maaike Welfing, preventiefunctionaris en projectleider

2 DOEL WORKSHOP Informeren over GB-GGZ, product chronisch Beschrijven doelgroep cliënten die kan profiteren van GB-GGZ TITEL / 2

3 2014: Nieuwe indeling GGZ EMH = E Mental Health (KPMG, 2013) TITEL / 3

4 2014: Nieuwe indeling GGZ Nieuwe indeling moet leiden tot: meer zelfmanagement en preventie versterking van de huisartsenzorg/ POH-functie start Generalistische Basis GGZ inperking Specialistische GGZ TITEL / 4

5 NZA beleidsregels: product chronisch Product Chronisch Voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. 753 minuten € 1.118, 96

6 Patiëntprofiel NZA: product chronisch DSM stoornis Risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie Laag tot matig risico (NZA: BR/CU-5109) TITEL / 6

7 Werk in uitvoering “ De NZa stelt de inhoud van de prestatie niet op detailniveau vast. Het is de bedoeling dat zorgaanbieders en verzekeraars een passend zorgaanbod organiseren voor de patiënt.” TITEL / 7

8 TITEL / 8

9 TITEL / 9

10 Over wie hebben we het? TITEL / 10

11 Op wie richten wij ons? Disease Management Groep / stabilisatie groep –Angst, stemming, persoonlijkheid, ontwikkelingsstoornissen –Behandeling onvoldoende effect –Partieel (maatschappelijk) functioneren –Blijven stabiel mits continue begeleiding Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) –Psychotische stoornissen/ verslaving –Fact populatie / Gecoördineerde zorg noodzakelijk –Ernstige invalidering –Uitstroom (C. van der Feltz-Cornelis & N. Mulder (red), 2014) TITEL / 11

12 HELI: Herstel in Eerste Lijn met Indigo Wijkgerichte, integrale benadering –gericht op sociale integratie en participatie Indigo in de basisggz / 12 Herstel –betekenisvol leven met een aandoening, beperking of kwetsbaarheid Helikopterview –creëren van overzicht Krachtbronnen –Demoralisatie Stabilisatie –Klachten en functioneren HELI-model Indigo / 12

13 Omstandigheden HELI De domeinen binnen het HELI zijn: HELI-model Indigo / 13

14 Herstel “Het bewerkstelligen van een bevredigend, zinvol leven en een positief gevoel van identiteit gebaseerd op hoop en regie.” Andresen e.a. (2003)

15 Uitgangspunten HELI: MINDSET 1.Bejegening 2.KOP-model 3.Doelen

16 Generalistische methodiek: KOP-model (*) Dimensie: klachten/symptomen Benadering: kortdurend behandelen K Dimensie: omgevingsfactoren Benadering: omgevingsbeïnvloeding O Dimensie: leefstijl en coping Benadering: psychoeducatie leefstijl en vaardigheidstraining, mindfulness P ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Basis voor behandeling, praktijkondersteuning en community projecten (*) Rijnders & Heene, 2010 7 Indigo in de basisggz / 16

17 Aanpassing KOP bij HELI De psychische kwetsbaarheid  O / Omstandigheden Met andere woorden: 1.Klachten die samenhangen met de chronische psychische problematiek verhuizen naar de Omstandigheden 2.De effecten van het beeld wordt wél focusvan behandeling, bijvoorbeeld onzekerheid, laag zelfbeeld en die vormen de K 3.Persoonlijke Stijl wordt gewoon gebruikt: Welke coping helpt mee om met de O om te gaan: Probleemdefinitie blijft gelijk: K = O x P TITEL / 17

18 Doelen cliënt centraal Therapie zonder doel is doelloos en eindeloos Niet “meer van hetzelfde”: door bereikte stabilisatie kan het anders! Uitgaan van hulpvraag cliënt Cliënt is regisseur Wat heeft cliënt nodig en waar kan cliënt dit halen Shared decision making HELI-model Indigo / 18

19 Wijkgerichte GB-GGZ Samenwerken op helibladen met: Huisarts POH Sociaal team Noodzakelijk voor: Signalering en ondersteuning Activering/ meedoen De-stigmatisering TITEL / 19

20 Foldermateriaal HELI-model Indigo / 20

21 Criteria EPA 1.een psychiatrische stoornis 2.ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren 3.beperking is oorzaak en gevolg van de stoornis 4.stoornis is structureel en langdurig (meerdere jaren) 5.gecoördineerde zorg (zorgnetwerken) is noodzakelijk om doelen te behalen Einde EPA: 5 jaar symptomatische en functionele remissie (Delespaul en consensusgroep EPA, 2013) TITEL / 21

22 Uitstroom criteria FACT 1.Laagfrequente behandeling (max 2x per mnd) 2.Geen complexe medicatie & medicatietrouw 3.Voldoende steunsysteem 4.Dagbesteding 5.Zelfstandige woonruimte 6.Financiën enigszins op orde 7.Minimaal 2 jaar stabiel functioneren 8.Wens van cliënt om uit te stromen, vertrouwen in eigen kunnen & voldoende zelfmanagement vaardigheden TITEL / 22

23 Evaluatie GB-GGZ / PLEXUS 71% huisartsen heeft POH-GGZ (n=1050) 60% POH is SPV Substitutie van S-GGZ naar BG-GGZ blijft achter. Cliënten blijven bij bekende hulpverlener Zorgaanbieders zijn niet klaar voor behandeling van deze doelgroep in GB GGZ Er is behoefte aan een product tot 1200 minuten ZV willen minuten in BC vergroten (echter risico aanbod geïnduceerde vraag) (KPMG, 2014) TITEL / 23

24 Clienten die het risico lopen op een psychotische decompensatie hebben levenslang recht op FACT zorg. TITEL / 24

25 De GB- GGZ (product chronisch) is de ideale plek voor de behandeling van clienten met langdurige angst, stemming en persoonlijkheidsproblematiek TITEL / 25

26 De uitstroom criteria voor FACT dienen strikt gehanteerd te worden TITEL / 26

27 Uitstroom criteria FACT 1.Laagfrequente behandeling (max 2x per mnd) 2.Geen complexe medicatie & medicatietrouw 3.Voldoende steunsysteem 4.Dagbesteding 5.Zelfstandige woonruimte 6.Financiën enigszins op orde 7.Minimaal 2 jaar stabiel functioneren 8.Wens van cliënt om uit te stromen, vertrouwen in eigen kunnen & voldoende zelfmanagement vaardigheden TITEL / 27

28 De beperkte behandelminuten in de GB- GGZ zijn een extra motivatie voor de hulpverlener om gebruik te maken van de eigen kracht en het netwerk van de client.

29 Hulpverleners zijn té beschermend van aard. Clienten kunnen prima wisselen van hulpverlener. TITEL / 29

30 De mogelijkheid van het afsluiten van FACT zorg is een vast onderwerp van gesprek tijdens de evaluatie van het behandelplan TITEL / 30

31 Contactinformatie Idelette Kruidhof Verpleegkundig Specialist Lentis / FACT id. kruidhof@lentis.nl ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 7 Indigo in de basisggz / 31

32 Toewijzing: 5 objectieve criteria DSM stoornis Ernst problematiek Risico Complexiteit Beloop klachten TITEL / 32


Download ppt "EINDE EPA, EINDE FACT?! Doorstroom mogelijkheden naar de GENERALISTISCHE BASIS GGZ / 1 18 september 2014, Idelette Kruidhof, Verpleegkundig Specialist,"

Verwante presentaties


Ads door Google