De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond ‘Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs’ Cbs de Schakel 10 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond ‘Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs’ Cbs de Schakel 10 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond ‘Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs’ Cbs de Schakel 10 september 2013

2 1. Welkom Met elkaar toewerken naar een juiste plek voor uw kind Verscherpte toelatingseisen van het voortgezet onderwijs Nieuwe Eindtoets Cito ……….

3 3. Waar staan we nu? Wat weten we al: Cito-leerlingvolgsysteem (A t/m E of I t/m V) Uitslag cito-entreetoets (afname eind groep 7) Informatie over de leerling: 1. Inzet 2. Werkhouding 3. Doorzettingsvermogen 4. Huiswerk 5. Zelfstandigheid Advies basisschool = 1.Cito-lvs 2.Uitslag cito-entree 3.Informatie over de lln.

4 Indicatie volgens het VO Uitgangspunt is Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde Vanaf groep 6 A-scores VWO Vanaf groep 6 B-scores Havo Vanaf groep 6 C-scores Mavo/VMBO TL en VMBO Vanaf groep 6 D/E-scores VMBO

5 4. Procedure voortgezet onderwijs (voor groep 8) 10 september 2013 - informatieavond over o.a. VO Week 2 en 3 2014 - adviesgesprekken - open dagen - vroegtoetsing Februari 2014- cito-eindtoets

6 Maart 2014- definitieve keuze VO April/mei 2014- eventuele toetsen op het VO - bericht VO-school

7 Cito-eindtoets Datum: februari 2014 Mogelijke versies: 1. Eindtoets Niveau :  25% laagst scorende leerlingen  Verwachte uitstroom (BBL/KBL) Eindtoets Basis:  Verwachte uitstroom TL/HAVO/VWO Leerlingen met verwachte uitstroom naar Praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs mogen aan de eindtoets meedoen (maar hoeft niet).

8 5. Toelatingseisen Regio Zuid-oost Utrecht:

9 Toelatingseisen Chr. Lyceum Veenendaal

10 Toelating Rembrandt Niveau-advies PO Plaatsings- advies PO CITO eindscore Plaatsing TL 540 - 550TL/HAVO 525 - 539TL * TLTL/HAVO 528 - 550TL/HAVO 525 - 527TL * HAVOTL/HAVO 528 - 550TL/HAVO 525 - 527 Plaatsing alléén na overleg PO-VO HAVO HAVO/VW O 531 - 550HAVO/VWO 525 - 530TL/HAVO VWO HAVO/VW O 531 - 550HAVO/VWO 525 - 530 Plaatsing alléén na overleg PO-VO

11 6. Een kijkje in de keuken…….. Praktijk onderwijs BBL (basis beroepsgerichte leerweg) KBL (kader beroepsgerichte leerweg) TL (Theoretische leerweg)

12 SGM – Maarsbergen www.sgmaarsbergen.nl www.sgmaarsbergen.nl Signatuur: Algemene bijzondere grondslag VMBO – BBL, KBL, TL LWOO – kleinere klas (± 17 leerlingen) BBL/KBL:  Techniek: Bouwtechniek, metalektro, Installatietechniek, Voertuigentechniek  Economie: Consumptief breed (bakken en koken), mode en commercie (kleding, omgang met kassa e.d.), uiterlijke verzorging Elektronische leeromgeving (ELO) Excursies en Culturele en Kunstzinnige Vorming Open dagen 18 en 19 januari 2013

13 Pantarijn – Rhenen www.pantarijn.nl www.pantarijn.nl Signatuur: openbaar Persoonlijk talent optimaal tot zijn rechtlaten komen Op een hoger niveau brengen Mavokans-klas en Havo-kansklas Talent-uren op gebied van sport en ICT Individuele begeleiding bij problemen Open dagen 25 en 26 januari

14 VMBO Groen Kesteren www.vmbogroenkesteren.nl www.vmbogroenkesteren.nl Openbaar Uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding Leerwegen: BBL, KBL, TL Mens en….beroep, maatschappij, cultuur, taal, natuur Met name gericht op: Bloem, dier, groen, plant 4B’s: Basisberoepsgericht, beroepenoriëntatie, beroepsvoorbereiding, begeleiding I-uren verplicht: steunuur, remediale hulp, werkuur ICT, werkuur algemeen, mentor spreekuur LWOO Klein en overzichtelijk

15 Schoonoord – Doorn http://doorn.osgs.nl http://doorn.osgs.nl Signatuur: openbaar BBL, KBL, TL (Havo, VWO) Open voor leerlingen Verdraagzaamheid en tolerantie De school uit, de wereld in. Open voor dialoog Positieve benadering Talenten ontwikkelen Expressie-klas TL-Havo Profiellessen Expressie en sport Topsportvriendelijke school Open dag 23 januari

16 CSV – Veenendaal www.de-csv.nl www.de-csv.nl Signatuur: christelijk Praktijkonderwijs, BBL, KBL, TL Dichtbij de praktijk Samen met het bedrijfsleven/ROC A12 Veiligheid, respect, samenwerken, saamhorigheid Grote school Voor KBL nodig: alles op C-niveau (cito-lvs) Open dag 23 januari 2013

17 3. Een kijkje in de keuken….. VMBO-TL (MAVO) HAVO VWO VWO+

18 CLV – Veenendaal www.clv.nl www.clv.nl Signatuur: open christelijk Maximaal 2000 leerlingen. Loting mogelijk! Aparte ingang klas 1 en 2, apart Mavo-huis Talentklassen: 1. Gymnasium (eis: 545-550): Latijn en Grieks (2 e jaar) Versterkt Engels ( certificaat Universiteit Cambridge) Verrijkt Nederlands Science 2. Kunst & Cultuurklas: naast gewone lessen 2 uur K&C Sportklas: Meer uren sport, andere lessen vervallen Open dag 1 februari 2013

19 Revius Lyceum – Doorn www.revius.nl www.revius.nl Signatuur: open christelijk Onderwijs op weg naar zelfstandigheid Kernpunten: aandacht, ambitie en actief leren Mavo-plus: Spaans Ondernemende Havo Veelziidig VWO Gymnasium (547-550): Latijn en Grieks TTO: Tweetalig onderwijs Begeleiding en ondersteuning Toelatingseis: VMBO-TL: 535 Open dag 25 januari 2013 TTO 17 januari

20 Ichthus College – Veenendaal www.ichthuscollege.nl www.ichthuscollege.nl Signatuur: Christelijk school (op reformatorische grondslag) Docentgestuurd, voor het leven, uitdagend, samenhangend, ontwikkelingsgericht VWO-plus: gymnasium (klassieke talen) of Bèta-stroom (natuur, wiskunde, biologie) Grote school: 2100 leerlingen Duidelijke structuur, zorg en begeleiding VMBO-TL, VMBO-TL/Havo, Havo/VWO, VWO, VWO- plus Open dag 25 januari

21 Rembrandt College – Veenendaal www.rembrandtcollege.nl www.rembrandtcollege.nl Signatuur: openbaar Cultuurprofielschool Leerling centraal Zelfstandig werken en leren Nemen van verantwoordelijkheid I-uren: op basis van talenten/interesse elk kwartaal een cursus Behoefte aan vernieuwing en verbetering Veel schoolactiviteiten Flitsend gebouw en website VMBO-TL/Havo en Havo/VWO brugklas Open dagen 17 en 18 januari 2013

22 7. Vragen?


Download ppt "Informatieavond ‘Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs’ Cbs de Schakel 10 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google