De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij de publieksversie van het jaarverslag 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij de publieksversie van het jaarverslag 2015."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij de publieksversie van het jaarverslag 2015

2 Voorwoord Met genoegen bied ik u hierbij de publieksversie van het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) aan. De NVvO wil als beroepsorganisatie de orthoptie bevorderen en de belangen van haar leden behartigen, dit op vakinhoudelijk, sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Tevens wil de NVvO zorgdragen voor een kwalitatief hoog niveau van de orthoptie in Nederland. In dit jaarverslag vindt u de belangrijkste resultaten die in het jaar 2015 gerealiseerd zijn. Al dit werk zou niet kunnen gebeuren zonder de inzet van onze leden, die dit vrijwel allemaal op vrijwillige basis doen. Op deze plaats wil ik hen dan ook heel erg bedanken voor hun inzet. Elly Merckel - Timmer, voorzitter

3 WIE ZIJN WIJ LEDEN SAMEN WERKING COMMISSIES FINANCIERING KWALITEIT OVERIGE

4 H Wie zijn wij? Missie De NVvO wil als zelfstandige beroepsorganisatie de orthoptie in de meest ruime zin bevorderen en de belangen van haar leden behartigen op vakinhoudelijk, sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. De NVvO heeft als ambitie de zelfstandigheid van de orthoptist staande te houden, te beschermen en te ontwikkelen. Daarnaast wil de NVvO zorgdragen voor een hoog kwalitatief niveau van de orthoptie in Nederland, en dit verder ontwikkelen. Tevens zet de NVvO zich in om de bekendheid van het beroep te vergroten. De werkzaamheden die voor het volbrengen van deze missie nodig zijn, vinden plaats binnen de kaders van vrijwilligerswerk. Visie De NVvO streeft de volgende ontwikkelingen na in de komende jaren: Realisatie van zelfstandige registratie en declaratie van intramurale orthoptische zorg die recht doet aan de zelfstandigheid van het beroep duidelijkheid over de positie van de orthoptist binnen de oogzorg realisatie van de financiering van de extramurale orthoptische zorg verplichte registratie van alle praktiserende orthoptisten in het Kwaliteitsregister Paramedici toename van het aantal extramuraal werkende orthoptisten verbreding van het werkveld van de orthoptist verdieping van het vakgebied/ beroep orthoptist. Wie zijn wij WIE ZIJN WIJ

5 Aantal leden per 31 december 2015: 464 Het aantal vertrekkende leden in 2015 > aantal nieuwe leden

6 Samenwerking binnen de Oogzorg Het “Declaratiedocument voor intramurale en extramurale orthoptische zorg 2015” is gepubliceerd in samenwerking met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Hét document waarin alle regels en afspraken over de declaratie en de verwijzing bij orthoptische zorg beschreven staan. Het bestuur van de NVvO had regelmatig overleg met het bestuur van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en met de opleiding Oogzorg aan de Hogeschool Utrecht (HU) over de ontwikkelingen in de Oogzorg en de opleidingen daartoe.

7 Commissies van de NVvO Beroepsprofiel Buitenland Buitenslands gediplomeerden Contacten Huis- en Jeugdartsen Databank Occlusietherapie Financiering Orthoptische Zorg Kas Kwaliteitsregister Paramedici Ledenadministratie Leesproblemen Lustrum Protocollen & richtlijnen Public Relations Redactie Regionalisatie Scholing Vakbond Visitatie

8 XIIIth International Orthoptic Congress 27-30 June 2016 Rotterdam The Netherlands

9 Financiering orthoptische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft bepaald dat er per 01-09-2015 een AGB code beschikbaar is voor orthoptisten. Hierdoor is het mogelijk om vanaf 01-01- 2015 de orthoptische zorgproducten te declareren. Het “Declaratiedocument voor intramurale en extramurale orthoptische zorg 2015” is gepubliceerd in samenwerking met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Hét document waarin alle regels en afspraken over de declaratie en de verwijzing bij orthoptische zorg beschreven staan.

10 Kwaliteit Twee commissies zijn bezig met richtlijnontwikkeling. Het Standaard Zorgplan Amblyopiebehandeling* uit 2003 wordt momenteel herzien en een richtlijn met als werktitel “Orthoptie en dyslexie” wordt nieuw ontwikkeld. Deze richtlijnen worden opgezet volgens de fasen en activiteiten voor evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) in de gezondheidszorg. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), met daarin een vertegenwoordiging van de NVvO, heeft zich in 2015 ingezet om de punten op de i te zetten wat betreft de kwaliteitscriteria 2015-2020. De nieuwe folder “Kinderbrillen” is gepresenteerd. De folder geeft tips aan ouders/verzorgers bij het kiezen van een kinderbril en tips voor het accepteren van de bril door het kind. Er is onderzoek gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid van de bestaande Databank Occlusietherapie*. De conclusies van het onderzoek zijn door de commissie gebruikt om het functioneel ontwerp voor de Databank te herschrijven. * amblyopie=lui oog * occlusietherapie=behandeling lui oog

11 Overig De NVvO heeft zitting gehad in de werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voor de ontwikkeling van de Standaard Visusklachten*. Deze standaard voor huisartsen geeft hen richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij visusklachten. Voor de orthoptist is van belang, dat in deze standaard een juiste verwijzing van de huisarts naar de orthoptist is geregeld. Op 3 juni 2015 is de Standaard Visusklachten voor de autorisatie commissie van het NHG verdedigd en na beraad aangenomen. In het oktobernummer van ‘Huisarts en Wetenschap’, het maandblad van het NHG, is de Standaard Visusklachten gepubliceerd. * visus=gezichtsscherpte


Download ppt "WELKOM bij de publieksversie van het jaarverslag 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google