De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RESULTATEN VAN DE BEHOEFTENANALYSE E VALUATIE DOOR J OACHIM M AACK Internet - (g)een rechteloze ruimte. Opvoeden en leren dankzij een App voor gegevensbescherming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RESULTATEN VAN DE BEHOEFTENANALYSE E VALUATIE DOOR J OACHIM M AACK Internet - (g)een rechteloze ruimte. Opvoeden en leren dankzij een App voor gegevensbescherming."— Transcript van de presentatie:

1 RESULTATEN VAN DE BEHOEFTENANALYSE E VALUATIE DOOR J OACHIM M AACK Internet - (g)een rechteloze ruimte. Opvoeden en leren dankzij een App voor gegevensbescherming en verbetering van de vaardigheden in het omgaan met de media. De App is bestemd voor het volwassenenonderwijs, voor de opleiding van jongeren en scholieren. Projekt Nr. 2015-1-DE02-KA204-002532 Met ondersteuning van de Europese Commissie DDit project wordt gerealiseerd met de financiële ondersteuning van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt uitsluitend bij de ontwerper en de Commissie is niet aansprakelijk voor het gebruik van de erin bekomen informatie.

2 STEEKPROEF 878 enquêtes werden ingevuld in deze 7 EU-landen: AT, BG, BE, DE, GR, SI, TR Doel: de noden in de deelnemende landen onderzoeken via antwoorden op volgende vragen: ● Is gegevensbeveiliging/-bescherming momenteel eigenlijk een thema? ● Is er hier sprake van een bewustzijnsprobleem? ● Bestaat er een behoefte? ● Welke noden zijn er? Wat hebben ouders nodig? Wat nog interessant is zijn: ● Resultaten van de behoeften, per land en per leeftijd van het kind 2

3 EVALUATIE In deze analyse stellen we, overwegend landenvergelijkend de frequentie voor van een aantal opvallende resultaten. ° De meeste informatie wordt in percentages (relatief) uitgedrukt en niet in de absolute cijfers om aldus beter te kunnen vergelijken. In bijna alle categorieën waren meerdere antwoorden mogelijk. 3

4 W IE HEEFT DE ENQUÊTE INGEVULD ? 606 respondenten zijn ouders (69%) 122 zijn grootouders (14%) 143 zijn leerkrachten en pedagogen (16%) 48 van hen zijn „andere“ (5%): dat betekent: ● Geïnteresseerden ● Ouders in wording ● Partner van een alleenopvoedende moeder ● Meter van 3 kinderen ● Assistent in een beroepsopleiding ● Stiefmoeder ● Eigen interesse voor het thema ● Vrijwillige kinderverzorgster ● ……. 4

5 L EEFTIJD VAN DE KINDEREN 5

6 COMMUNICATIEMIDDELEN 6

7 C OMMUNICATIEMIDDEL VAN HET KIND PER LAND 7 Andere : - camera - TV - Gebruikt geen communicatiemiddel

8 I K BEN VERTROUWD MET HET THEMA G EGEVENSBESCHERMING 8

9 H ET BEGRIP ‚G EGEVENSBESCHERMING ‘ IS ALGEMEEN BEKEND 9

10 P RIVACYVERKLARING ? 88% van de respondenten weet wat een Privacyverklaring is Die wordt echter ‚zelden‘ of ‚niet‘ gelezen: ● voor 23% bij online-banking ● voor 27% bij sociale netwerken ● voor 32% bij Apps ● voor 38% bij Cloud-Diensten 10

11 P ERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGD ? 85% van de respondenten hebben twijfels over de beveiliging van hun persoonlijke gegevens op het internet. 97% van de Duitsers hebben de meeste bedenkingen 76 % van de Belgen hebben de minste twijfels. 11

12 W ELKE BEDENKINGEN HEBBEN DE ONDERVRAAGDEN OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS ? Frequentie van de soort gemaakte zorgen: 12 Andere : bv. - Verhoging van de ziekenfondsbijdragen -Stalking

13 13 V ERGELIJKING PER LAND VAN DE SOORT ZORGEN DIE RESPONDENTEN HEBBEN OVER DE BESCHERMING VAN HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS ?

14 Hoe goed voelt u zich geïnformeerd over volgende thema‘s?: 14

15 15 W AARVOOR GEBRUIKEN BEDRIJVEN OP HET INTERNET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DIE VAN MIJN KIND ? Ben ik goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 67%

16 16 W AT KUNNEN ANDERE P RIVAATPERSONEN MET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN MET DIE VAN MIJN KIND DOEN EN WAT NIET ? Goed geïnformeerd? ggeïmgeïnformeerddgeïn formeerdGut Informiert? Behoefte aan ondersteuning/ informatie? 63%

17 17 H OE KUNNEN ONDERNEMINGEN DE BESCHERMING WAARBORGEN VAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DIE VAN MIJN KIND OP HET INTERNET ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ informatie? 61%

18 18 Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 60% AAN WELKE LANDEN KUNNEN ONDERNEMINGEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DIE VAN MIJN KIND DOORGEVEN ?

19 19 W ELKE GEGEVENS MOGEN NOCH IK NOCH MIJN KIND PRIJSGEVEN OP HET INTERNET ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 44%

20 20 W IE KAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DIE VAN MIJN KIND INKIJKEN ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 58%

21 21 H OE KAN IK PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN HET INTERNET VERWIJDEREN ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 61%

22 22 H OE KAN IK DE VEILIGHEID VAN EEN PASWOORD BEOORDELEN ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 36%

23 23 H OE GA IK VEILIG MET PASWOORDEN OM ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 33%

24 24 H OE KAN IK DE VEILIGHEIDSINSTELLINGEN BIJ SOCIALE NETWERKEN WIJZIGEN ? ( BV. BIJ F ACEBOOK ). Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 40%

25 25 H OE KAN IK DE VEILIGHEIDSINSTELLINGEN BIJ MIJN WEBBROWSER WIJZIGEN ? ( BV. BIJ I NTERNET EXPLORER ). Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 44%

26 26 W ELKE INFORMATIE GEVEN DE APPS OP MIJN SMARTPHONE OF TABLET DOOR OP HET INTERNET ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ informatie? 54%

27 27 V OOR WELKE DOELEINDEN WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR DE APPS OP MIJN SMARTPHONE OF TABLET DOORGEGEVEN OP HET INTERNET ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 53%

28 28 W ELKE RECHTEN HEB IK ZELF IN VERBAND MET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS OP HET INTERNET ? Goed geïnformeerd? Behoefte aan ondersteuning/ Informatie? 57%

29 S AMENVATTING De meeste van de in de enquête betrokken kinderen en jongvolwassenen zijn tussen 15 en 18 jaar oud. De vaakst gebruikte communicatiemiddelen zijn de smartphone en de pc. De meeste respondenten hebben bedenkingen bij / maken zich zorgen over het misbruik van hun gegevens door criminelen of door bedrijven. 29

30 S AMENVATTING Er is weinig geweten over het feit waartoe ondernemingen persoonlijke gegevens gebruiken. 67% van de respondenten antwoordt nood te hebben aan informatie op dit gebied. 30

31 S AMENVATTING Verdere top-vragen: Wat doen andere privaatpersonen met mijn persoonlijke gegevens en met die van mijn kind? Hoe kunnen bedrijven de veiligheid van mijn persoonlijke gegevens garanderen? Hoe kan ik persoonlijke gegevens verwijderen van het internet? Aan welke landen geven bedrijven mijn persoonlijke gegevens door? 31

32 S AMENVATTING Er is over het algemeen in de antwoorden geen groot onderscheid te merken tussen de verschillende landen ook niet inzake de leeftijdsgroepen van de kinderen. Er is een lichte tendens waar te nemen die erop wijst dat mensen die beter geïnformeerd zijn ook meer bedenkingen hebben. Er is de lichte tendens waar te nemen dat jongere kinderen eerder de tablet gebruiken. 32

33 33 H EEL VEEL DANK VOOR UW INTERESSE !


Download ppt "RESULTATEN VAN DE BEHOEFTENANALYSE E VALUATIE DOOR J OACHIM M AACK Internet - (g)een rechteloze ruimte. Opvoeden en leren dankzij een App voor gegevensbescherming."

Verwante presentaties


Ads door Google