De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EXOVA ONDERWIJS OP MAAT VOOR ELKE LEERLING Excellent Onderwijs Voor Allen Excellente Ontwikkeling Voor Allen Onderwijsverandering van binnen uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EXOVA ONDERWIJS OP MAAT VOOR ELKE LEERLING Excellent Onderwijs Voor Allen Excellente Ontwikkeling Voor Allen Onderwijsverandering van binnen uit."— Transcript van de presentatie:

1 EXOVA ONDERWIJS OP MAAT VOOR ELKE LEERLING Excellent Onderwijs Voor Allen Excellente Ontwikkeling Voor Allen Onderwijsverandering van binnen uit

2 EXOVA Visie Verwondering Vertrouwen

3 Omgaan met leerdoelen – huidige praktijk ocw - > kerndoelen -> slo tussendoelen -> uitgever maakt methode Leerlijn: Leerdoel 6jarige …. … Leerdoel 9jarige … Leerdoel 9jarige ….. …. Methode X Leerdoelen 9 jarige Ontwikkeling 9 jarigen: Begrenzing Controle

4 EXOVA Onderwijs Leerlijn Eigenaarschap Eigen tempo – niveau – leerlijn Friendly Mediator Teacher Coach Traditioneel Onderwijs Compact Verrijkt Verarmd Methode Gemiddeld LVS

5 EXOVA: Visie op onderwijs  Excellent onderwijs voor allen:  passend onderwijs  eigenaarschap voor leren bij de leerling  Hoofdtaak en rol leerkracht:  leerling begeleiden in zijn leerproces  de leerkracht heeft daartoe de handen vrij  Leerling en leerkracht moeten:  inzicht hebben in en beschikken over leerlijnen  vrij beschikken over alle “les”materiaal

6 Doelen Hole in the wall Sugata Mitra Natuurlijke leergierigheid van kinderen behouden en stimuleren Kinderen de ruimte en de middelen geven om zich zoveel mogelijk zelfstandig te ontwikkelen Leerkrachten de mogelijkheid bieden zich helemaal te richten op het primaire proces Leerkrachten opleiden tot expert

7 EXOVA Durven Doen Doorzetten

8 Adaptieve Materialen Portfolio HandleidingLeren Leerlijn “In the Cloud”

9 EXOVA: Realisatie Leerdoelen centraal Getallen uit de rij 1 tot 10 vlot bij elkaar op kunnen tellen, zonder gebruik vingers of andere hulpmiddelen Type: Vaardigheid Tussendoel: automatiseren en memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot 10 en tot 20 (SLO) Kerndoel: 27 Leerlijn: Groep 3 CITO:E3 Ref.niveau: 1F

10 Motivatie Zelfvertrouwen Onderlinge communicatie Meer inzicht in eigen leerproces Meer sturing van eigen leerproces/doelen Grotere zelfstandigheid Toepassen van Leren Leren bij andere vakken Resultaten leerlingen

11 Niet loslaten, maar anders vasthouden Kennis van leerlijnen voor en na eigen groep. Nieuwe reken didactieken (o.a. Singapore) Digitaal portfolio Mentaal Model verandert t.a.v. rekenzwakke lln Andere instructie-organisatie Meer tijd, meer plezier Resultaten leerkrachten

12

13 Resultaten leerlingen

14

15 Implementatie 10-20-70 Traject Wanneer en waar leren plaatsvindt: 70% door zelf doen in de praktijk, door het opdoen van ervaringen, uitvoeren van taken en oplossen van problemen 20% samen met je collega’s door evalueren en reflecteren, leren van feedback en rolmodellen 10% in formele sessies, zoals die van EXOVA “Princeton University: We believe that the key elements to a successful learning process include both the 70/20/10 formula and how individuals internalize and apply what they've learned.” The 70/20/10 learning concept was developed by Morgan McCall, Robert W. Eichinger and Michael M. Lombardo. (Zie ook www.princeton.edu/hr/learning/philosophy/) www.princeton.edu/hr/learning/philosophy/

16 10-20-70 In de “klas” Wanneer en waar leren plaatsvindt: 70% zelf onderzoeken, uitproberen en inoefenen, controleren 20% samenwerken, interactieve leergesprekken 10% gerichte instructie door de leerkracht

17 Rollen van de leraar Friendly Mediator Teacher Coach

18 MATH & Rekentuin Adaptief oefenen Diagnostisch Gebruikersstatistieken, Domeinscores, Nachtmerries en Droomsommen en Domeingrafieken.

19 MATH & Rekentuin

20 Singapore aanpak: (http://www.youtube.com/watch?v=bk8ui3NidYc&feature=related(http://www.youtube.com/watch?v=bk8ui3NidYc&feature=related)

21 8 uur Sociaal- emotioneel Cultuur Sport Filosofie Leren Engels 8 uur Rekenen Taal Wereldoriëntatie 8 uur Vrije ruimte Extra tijd voor de elementen uit de rechter twee kolommen Verbreding Verrijking Verdieping 3x8 adaptieve lesuren in een week


Download ppt "EXOVA ONDERWIJS OP MAAT VOOR ELKE LEERLING Excellent Onderwijs Voor Allen Excellente Ontwikkeling Voor Allen Onderwijsverandering van binnen uit."

Verwante presentaties


Ads door Google