De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VRAGEN DEELNEMERS  Symposium 2016  Dé uitdaging van de toekomst:  communicatie via EMD – EPD  In het eGezondheidsbeleid 2019…

Verwante presentaties


Presentatie over: "VRAGEN DEELNEMERS  Symposium 2016  Dé uitdaging van de toekomst:  communicatie via EMD – EPD  In het eGezondheidsbeleid 2019…"— Transcript van de presentatie:

1 VRAGEN DEELNEMERS  Symposium 2016  Dé uitdaging van de toekomst:  communicatie via EMD – EPD  In het eGezondheidsbeleid 2019…

2 Welke zorgverleners kunnen inzage krijgen in het medisch dossier – alle verleners vermeld in KB 78? (Nu: gezondheidswet 10 mei 2015) EPD moet bepaalde gegevens deelbaar maken en ter beschikking stellen. Er is nood aan een rooster dat de toegangsrechten beschrijft en de “filters” om gegevens met/van andere zorggroepen te kunnen gebruiken (lezen en eventueel schrijven) Link: http://www.plan-egezondheid.be/actiepunten/6-delen-om-samen-te-werken/ Vroedvrouwen, maatschappelijke werkers, apothekers, psychologen, psychiatrische thuiszorg, familiehulp, palliatieve zorgverleners,…

3 Welke overgangsregeling voor minder computerminded (huis)artsen? -praktijkcoach – Éénlijn http://www.praktijkcoach.be/ http://www.éénlijn.be/ -Domus medica http://www.domusmedica.be/ -Hoofdgeneesheer – ICT-dienst instelling -Zorgnet Vlaanderen / ICURO http://www.zorgneticuro.be/

4 Denk aan vroeger…. Vandaag ook visueel en concreet zicht op Helpdesk(en) en ondersteuning Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 Hoofdgeneesheer… ICT afdeling instelling… Dhr. Reinhart Maertens (Directeur ICT UZA) Coaching coördinator, coach Intramurale Sector Eerstelijn

5 Wie is verantwoordelijk voor het poolen van de informatica.

6 http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/ Paginas/globaal-medisch-dossier.aspx#Goed_gebruik_van_GMD_- _aanbevelingen_van_de_Nationale_raad_voor_kwaliteitspromotie

7 Hoe wordt de privacy van de patiënt gegarandeerd? Indexpagina ehealth: Faq

8 Hoe wordt de privacy van de patiënt gegarandeerd?

9 -authentificatie zorgverlener -asymmetrische sleutel (encrryptie) + wachtwoord + pincode

10 https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth- platform/veelgestelwaarborgen-voor-de-bescherming-van-de- persoonlijke-levenssfeer-de-bescherming-van-de-patient Hoe wordt de privacy van de patiënt gegarandeerd?

11 Dossier in FOD: administratief dossier? Of medisch dossier? 24/06/2013

12 https://ordomedic.be/nl/adviezen/advies/medisch-dossier-opgesteld-door-de- adviserende-arts-van-een-verzekeringsmaatschappij-rechten-van-de-patint-nieuwe- gegevens Dossier in FOD: administratief dossier? Of medisch dossier?

13 Kan de GMD-houdende arts aansprakelijk gesteld worden indien hij geen/onvolledige onjuiste/verouderde sumehr gepost heeft in geval van geleden schade die vermeden had kunnen worden met een correcte sumehr? Zo ja: Kan een “disclosure” hierbij meer juridische veiligheid scheppen?

14 Psychiatrische gegevens, genetische gegevens, toxicomanen (centra), venerologie (SOA’s), ongewenste zwangerschappen (abortuscentra),… -> als je deze gegevens niet verkrijgt, dan kun je niet verantwoordelijk gesteld worden?! -> sumehr’s via specialisten? -> “verantwoordelijkheid: gedeeld”??? http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/ Paginas/globaal-medisch-dossier.aspx#Goed_gebruik_van_GMD_- _aanbevelingen_van_de_Nationale_raad_voor_kwaliteitspromotie

15 Zou een SUMEHR – 24u/24U beschikbaar voor elke wachtarts - mogelijks deze situatie anders laten verlopen ? (inschatting / communicatie tussen zorgverleners/politie/…)

16 Plaats van de extramurale specialisten? E-health: Kan patiënt via site informed consent geven? + pincode van de eid! https://www.ehealth.fgov.be/nl/home

17 Is er nood tot autoprotectie bij het gebruik/ beheer van het EPD door de patiënt zelf? Zo ja, hoe? https://www.iminds.be/nl/onze-kernmarkten/digitaal-onderzoek-in-de- health-markthttps://www.iminds.be/nl/onze-kernmarkten/digitaal-onderzoek-in-de- health-markt (iMinds Health) http://www.rtreh.be/EHEALTH/_images/20150526wst7_vpp_visie_phr.pdf http://www.rtreh.be/EHEALTH/_images/20150526wst7_vpp_visie_phr.pdf (= visie over PHR: Vlaams Patiëntenplatform) http://www.rtreh.be/EHEALTH/_images/20150602_wst7_ap11_zg_visieph rv4.pdfhttp://www.rtreh.be/EHEALTH/_images/20150602_wst7_ap11_zg_visieph rv4.pdf (= visietekst over PHR: Agentschap zorg & gezondheid) PHR - patient Health Record:

18 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 Agentschap Zorg & Gezondheid – iMinds Health: patiënt kàn gegevens “verwijderen” uit zijn Persoonlijk Gezondheidsdossier (PHR)? En in zijn Patiëntendossier - Journaal aanvullen ?? In tegenstelling tot: -Aanbevelingen GMD - paper RIZIV -Wet patiëntenrechten (memorie van toelichting) Agentschap Zorg & Gezondheid – Visietekst PHR:

19 Klopt het dat het niet veilig is om (op vraag van de patiënt) een vertrouwelijk document per e-mail te verzenden? Tot op heden verzend ik, om deze reden, dergelijke documenten enkel per post (vanuit privé praktijk). https://ordomedic.be/nl/adviezen/advies/artsen-en-digitale-media

20 https://ordomedic.be/nl/adviezen/adv ies/aanbevelingen-van-de-nationale- raad-betreffende-het-bijhouden-van- elektronische-medische-databanken- die-nominatieve-en-identificeerbare- gegevens-bevatten Waarom in onze eHealthbox zo onvriendelijk in gebruik in zijn webapplicatie en kunnen we onze certificaten niet gebruiken om eigen medische info te encrypteren zoals een “open source” instrument – op K.I.S.-basis?

21 https://ordomedic.be/nl/adviezen/adv ies/aanbevelingen-van-de-nationale- raad-betreffende-het-bijhouden-van- elektronische-medische-databanken- die-nominatieve-en-identificeerbare- gegevens-bevatten Hoe kunnen we veilig gegevens uitwisselen tussen ziekenhuizen in het kader van zorgpaden en netwerken?

22 Wat met toegang van artsen van de eigen instelling tot laboratoriumresultaten van patiënten waarvan via externe laboratoria stalen worden opgestuurd naar het laboratorium van de instelling? https://ordomedic.be/nl/adviezen/advies/Klinische-biologie-Afschrift-van-resultaten De Klinische bioloog of andere artsen van de betrokken instelling kunnen GEEN T.R. maken met de (externe) patiënt (geen fysiek contact met eID)

23 De data van mijn EMD zitten in “the cloud”: -> Waar zit de verantwoordelijkheid van de arts ivm bewaring van de gegevens? (met name geen eigen back-up mogelijk) -homologatie van EMD (huisarts/verpleging/kine) -contract met firma -> via contractencommissie Orde van Artsen https://www.ehealth.fgov.be/nl/ehealth-de-praktijk/registratie-van-de-medische-softwarepakketten -> Bij stopzetting contract krijgt de arts de gegevens terug in een geëncrypteerde vorm: hoe op een eenvoudige manier terug leesbaar maken? -volgens homologatie: SMF- formaat (Kmehr –XML)

24 Contract met de Vendor: -homologatie van EMD (artsen/verpleegkundigen/kinesisten/..) -> meestal geen probleem, veiligheidscriteria’s in de homologatie vervat, alsook SMF én PMF Probleem kan eerder voorkomen bij specialisten / ZH/ WZC/ GGZ (geen homologatie) : -contract met firma -> via contractencommissie Orde van Artsen (prov.) ter visie -> enkel adviserend! Een homologatie voor deze groep en algehele homologatie voor ziekenuizen/instellingen –EPD’s zou welkom zijn!! ----> ter visie bij jou Provinciale Raad van de Orde der Artsen (vnl. deontologisch oogpunt, ism andere organisaties: eHealth, Privacycommissie, …)

25 Contract met de Vendor: Enkele tips: -copy in Smf en Pmf, kmehr XML-formaat, -indien “in the cloud” conform advies van de N.R. (bijhouden electr. Medische databanken), back-up, firewall, …(evtl. copy van advies van N.R. door Vendor in contract zetten) -interferentie met virusscan en andere software : vendor meehelpen zoeken naar oplossingen -”on remoot” en “on site” ondersteuning mbv discretieplicht in contract -data= eigendom arts, leveren -…

26 Mobiele teams (artikel 107, psychiatrie) tot waar reikt de verantwoordelijkheid van de hoofdgeneesheer? (ivm EPD en input medische gegevens door derde niet verbonden aan de instelling) https://ordomedic.be/nl/adviezen/advies/Taken-van-de-hoofdarts Inhoud EPD: verantwoordelijkheid van behandelende arts !


Download ppt "VRAGEN DEELNEMERS  Symposium 2016  Dé uitdaging van de toekomst:  communicatie via EMD – EPD  In het eGezondheidsbeleid 2019…"

Verwante presentaties


Ads door Google