De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruikersdag 2011 Ontwikkelingen fiscale software.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruikersdag 2011 Ontwikkelingen fiscale software."— Transcript van de presentatie:

1 Gebruikersdag 2011 Ontwikkelingen fiscale software

2 Ontwikkelingen Aangifte IB 2011 Aangifte Vpb 2011 Va IB 2012 Loonbelasting 2012 CAS 2012 + Toeslagen Bezwaar en beroep XBRL/SBR + Digipoort + PKI Overheid Services Certificaten Diginotar

3 IB 2011 Fiscale partners Getrouwd/geregistreerd partner Deel jaar getrouwd + samenwoonperiode Duurzaam gescheiden maar nog zelfde adres of nog geen scheiding in gang gezet

4 IB 2011 Fiscale partners Samenwoners met voorwaarde(n) Periode = periode zelfde adres

5 IB 2011 Box 3 Peildatum = 1 januari 2011 (31/12 voor eigen gebruik) Overlijden + jaarpartners: samenvoegen Overlijden (geen jaarpartners): heel jaar! M/C-biljetten: -1 peildatum -niet kiezen binnenlandse belastingplicht: tijdsevenredig per bezitting/schuld. Onbeperkte vrijstelling groen beleggen exit Heffingskorting maatschappelijk beleggen 1.0%

6 IB 2011 Overig Lijfrentepremies betaald na aangiftejaar niet meer aftrekbaar (m.u.v. for-afname en staking) Vooruitbetaalde rente meetellen bij aftrek geen/kleine eigen woningschuld (wet Hille) Overhalen zelfstandigenaftrek uit vorig jaar Winstaangifte niet meer op papier

7 Verzenden e.d. VIA (ophalen vooringevulde aangifte) Met DigiD intermediair + machtigingscode Aangifte IB verzenden (particulier) Met Bapi PKI certificaat Diginotar (wordt Getronics) Met DigiD intermediair + machtigingscode Met DigiD intermediair tot maximaal 10 aangiften Met DigiD klant onbeperkt Aangifte IB verzenden (ondernemer) Met Bapi PKI – certificaat Diginotar (wordt Getronics) Pincode vervalt per 1 e kwartaal 2012 (na exit Diginotar) ?!

8 Vpb 2011 Jaarstukken dochters en moeder in de fiscale eenheid alleen nog “commercieel” Geen “papieren” biljet / toelichting Enkele nieuwe ja/nee vragen

9 Vpb 2011 Winstsplitsing bij belangenwijziging

10 VA - IB 2012 Ongehuwd fiscaal partner 2011 -> 2012 65+-er met meer dan één uitkering en/of winst: loonheffing doorgeven!

11 Loonbelasting 2012 Exit spaarloon Exit arbeidskorting oudere werknemers Doorwerkbonus wordt Werkbonus Bapi verzending blijft tot ca 2016 Pensioenaangifte t.b.v. Syntrus Achmea alleen elektronisch: (in XLM/Poort Achmea/PKI certificaten ?!)

12 Cas 2012 VA IB + Vpb 2012 Uitstel 2011 Eka’s / Aanslagen / Aangiften / inleverschema: meerdere jaren Toeslagen 2012 Bezwaar en beroep Doorontwikkeling Fiscaviewer

13 Toeslagen voor intermediair Wat verzenden? Aanvragen, stopzetten toeslagen 2012 Doorgeven wijziging inkomen, huurprijs, gegevens en kosten kinderopvang Wijziging Toekomstige samenstelling huishouding Niet verzenden: Rekeningnummers (schoningsoperatie) GBA zaken: trouwen, scheiden, geboorte, overlijden, verhuizen (kan wel via tel. helpdesk intermediairs, ook voor opvragen klantbeeld) Wijzigingen over meer dan 1 maand terug (wetsvoorstel)

14 Toeslagen Wanneer? Per eind december 2011 (onzeker) door Belastingdienst te ontvangen vanuit software Plan: Gefaseerd op te nemen in CasWin 2012 Hoe en wat? Verzenden met ECM + “Diginotar” certificaten Tegelijk soms meerdere berichten XML-bestanden Download-Toeslagprogramma Belastingdienst exit?!

15 Bezwaar en beroep Wie maakt bezwaar Welk type Wanneer Wat is de deadline Toelichting Voornamelijk bij EKA

16 XBRL/SBR EEN XBRL-instantie is een XML-document VOORBEELD true 35624 58044 CLAIM Gestandariseerde uitwisseling van gegevens Gemakkelijk te koppelen tussen applicaties Minder overtikken

17 Taxonomie Een Taxonomie = “woordenboek” met betekenissen en relaties (in de praktijk een verzameling xsd’s) Beschikbare (verschillende) taxonomieën: Belastingdienst (IB/VPB) Omzetbelasting en ICP Kamer van koophandel (deponering jaarrekening op fiscale en commerciële grondslag) CBS statistieken Kredietrapportages voor banken IN XBRL Ontvangen door de Belastingdienst van 2008 t/m 2011: 90.000 OB, 430 ICP, 650 verkort Vpb, 0 verkort IB, 0 Vpb, 3 IB

18 Exclusief in XBRL/SBR via Digipoort Per 2013: Aangifte IB 2012 Aangifte Vpb 2012 VA/VT 2013 Uitstelregeling IB/Vpb 2012 EKA IB/Vpb (als E-Herkenning werkt) Per 2014: OB/ICP + EKA OB

19 Eka‘s vanaf 2013 (XBRL/Digipoort) Aanmelden EKA via ECM Intermediair dient verzoek in Voor welke dienst (per stroom per jaar) Voor welke klant Verzoek gaat naar Abonnementen Register Klant krijgt opt-out brief, kan binnen 2 weken weigeren Ophalen EKA met ECM Vraagt lijst “berichten” aan voor abonnees Haalt berichten op die op lijst staan

20 Wat is nodig voor Digipoort Nieuwe versie ECM (dus Bapi én Digipoort) met verschillende afhandeling van berichten PKI overheid services certificaten P12 -Vier leveranciers: ESG / Qua Vadis / Getronics / Digidentity -Face2face registratie en identificatie (eventueel op locatie gebruiker) Aanmelden bij Logius (o.a. opsturen publiek deel certificaat) Testen verbinding

21 Beveiliging digitaal verkeer We gaan als samenleving meer betalen voor onze digitale beveiliging. Het is reëel om te veronderstellen dat in de toekomst iedere ondernemer een paar honderd euro per jaar kwijt is aan beveiliging van dat digitale verkeer. Hans Blokpoel, Algemeen directeur belastingregio’s Ministerie van Financiën

22 Diginotar Certificaten …

23 16.000 Certificaten … BAPI PKI Certificaten Diginotar werken nog, maar moeten op termijn worden vervangen door BAPI PKI Certificaten van Getronics Getronics klaar voor testen november Intermediairs kunnen gaan aanvragen vanaf 1 januari (zoveel mogelijk ingericht als huidige “verlenging” - voorstel Belastingdienst 7 oktober) Afronden uitlevering gepland: 1 maart 2012 !! Nu: Face2Face registratie bij Belastingdienst als je nieuwe postbus nodig hebt Diginotar certificaten vervallen na Getronics migratie

24 Nog iets te verzenden…? Klankbordgroep BAPI PKI met softwareleveranciers (volgende vergadering 25 oktober) Getronics contract voor 4 jaar (koppelvlak specs 7/10) Certificaat van Belastingdienst vervalt per 5 december 2011, zou weinig impact hebben Bapi Pin (geplande afschaffing per 1 e kwartaal 2012) Uitfasering Verzamelcertificaten (geplande afschaffing per 2013) – voornamelijk Loonservice portals Ook voor deze twee trajecten zijn inmiddels klankbordgroepen uitgenodigd.

25

26 Nodig vanaf 2013 Getronics Bapi Certificaat voor oude aangiften en stromen die nog via Bapi lopen. PKI Overheids Services Certificaat voor de nieuwe stromen via Digipoort XML kan niet via Digipoort PKI Osc niet geschikt voor Bapi

27 …….


Download ppt "Gebruikersdag 2011 Ontwikkelingen fiscale software."

Verwante presentaties


Ads door Google