De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paula Pernet en Annemarijke Brienesse. Beginnen bij het begin 2009 Rapport: een goed begin stuurgroep zwangerschap en geboorte 7 aanbevelingen: Moeder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paula Pernet en Annemarijke Brienesse. Beginnen bij het begin 2009 Rapport: een goed begin stuurgroep zwangerschap en geboorte 7 aanbevelingen: Moeder."— Transcript van de presentatie:

1 Paula Pernet en Annemarijke Brienesse

2 Beginnen bij het begin 2009 Rapport: een goed begin stuurgroep zwangerschap en geboorte 7 aanbevelingen: Moeder en kind in de hoofdrol. Gezond oud worden, begint al in de baarmoeder Goed gei ̈ nformeerde zwangere Samen verantwoordelijk Specifieke en intensieve aandacht voor vrouwen uit achterstandssituaties Bevallende vrouw niet alleen 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid

3 Beginnen bij het begin 2010 intentieverklaring:

4 Doelstellingen De kwaliteit van zorg staat voorop Er is een ingang voor geboorte zorg Risicoselectie door verloskundige en gynaecoloog samen De zorg wordt integraal verleend Het zorgproces is transparant Informatie uitwisseling tussen zorgverleners en de zwanger is eenduidig EPD De zwangere en partner zijn tevreden over de zorg in zwangerschap, baring en kraambed De betrokken zorgverleners zijn tevreden over de samenwerking en communicatie

5 Aan de slag?

6 Aan de slag BESTUUR WERKGROEPEN Echo Communicatie EPD Protocollen & kwaliteit cliëntperspectief

7 Er is een ingang voor geboorte zorg Gezamenlijke website Alle intakes bij de verloskundige

8 Website www.rondomzwanger.nl Verwijzing naar praktijken Informatie over »Zwangerschap »Voorlichtingsavond »Borstvoedingsavond »Zwangerschapscursus

9

10

11 Risicoselectie: verloskundige en gynaecoloog samen Alle zwangeren worden na intake door verloskundige en gynaecoloog besproken Elke 14 dgn overleg, zo nodig eerder telefonisch: Opstellen zorgpad - standaard zorgpaden - individueel aangepast op zwangere en partner

12 Zorgpaden

13 Zorgpad fysiologie

14 Zorgpad dysmatuur ia.

15 Zorgpad chronische hypertensie

16 41 zorgpaden Asfyxie, perinatlae sterfte Chronische hypertensie Conisatie in anamnese COPD met medicatie Crohn, Colitis ulcerosa met medicatie Diabetes gravidarum in anamnese Diabetes type I Dichoriale gemelli Drugs (hard) gebruik Drugs (soft) gebruik Dysmatuur in anamnese Epilepsie met medicatie Ernstige preeclampsie HELLP ia Fysiologie GBS dragerschap Hepatitis B Herhaalde miskraam High risk HIV Hyperthyreodie Hyperthyreodie in VG (huisarts,neg antistoffen) Hyperthyreodie in VG (Internist,pos antistoffen) Hypothyredie Infertiliteitstraject in KG in VG Irregulaire relevante antistoffen Lisexcisie in VG Lithium gebruik Monochoriale gemelli MPV HPP in anamnese Obesitas BMI 35/4/ Obesitas BMI 40 Partus prematurus voor 33 wkn in anamnese Sectio in anamnese SSRI gebruik Totaalruptuur in anamnese Trombose embolie profylaxe Trombose laag riscio Uterus myomatosus Uterusanomalie Vaginisme en zwangerschap Zwangerschapshypertensie in anamnese

17 Vrouwen met pre-existente aandoening: Hypertensie en RR gemeten ≥ 160/100 Ernstige nierfunctiestoornis (speciaal bij dialyse of na niertransplantatie) Antifosfolipidensyndroom Cardiomyopatie/hartfalen/kunstkleppen/pacemaker Verslaving alcohol/ harddrugs Diabetes mellitus en orale medicatie of insuline Gemelli HIV Transplantatie ander orgaan Autoimmuunstoornissen (incl crohn/colitis/reumatoide artrites etc) waarvoor Chronisch prednisongebruik Homozygoot sikkelcel Indicatie prenatale diagnostiek en twijfel over hoe nu verder Vrouwen die (teratogene) medicatie gebruiken Vrouwen met een belaste voorgeschiedenis Indicatielijst direct overleg gyn

18 De zorg wordt integraal verleend De zwangere zal de zorg als een geheel ervaren Zorg bij verloskundige als het kan en bij gynaecoloog zodra en zolang nodig Vastgelegd in zorgpad 32 weken consult

19 De zorgverlening is transparant Eenduidige informatie uitwisseling Zwangere heeft inzicht in eigen zorgpad

20 EPD Gezamenlijk EPD is voorwaarde en wens Onmogelijk?

21 EPD onatal pwd Epd Kennemer Gasthuis

22 Huidige afspraken: Case manager verloskundige: Onatal dossier Case manager obstetrisch professional KG: EPD KG

23 Toekomst Topicus Onderzoek gegevensuitwisseling :

24 Evaluatie Pilot Looptijd 12 maanden: nov 2013 - nov 2014 Nulmeting 2 evaluatie momenten

25 Evaluatie Pilot Kwaliteitsindicatoren Cliënttevredenheid Ervaringen zorgverleners Dossieronderzoek

26 Adverse Outcome Index (AOI) Kwaliteitsindicatoren

27 Vragenlijst RepQ Aangevuld met vragen m.b.t. Rond om Cliënttevredenheid

28 Niet meer overdrachten in de zwangerschap Client lijkt meer tevreden over samenwerking, gegevensuitwisseling en communicatie Over het algemeen lijkt de cliënt iets tevredener Voorzichtige uitkomsten cliënt

29 Ervaringen zorgverleners

30 Ervaringen Rondom

31 Ervaringen zorgverleners Aandacht vraagt “beeld” over andere discipline / vertrouwen in elkaar Informatie bij overdracht niet optimaal ervaren (zowel in zwangerschap als tijdens baring) Vertrouwen in de toekomst, 70 % ervaart samenwerking door project als verbeterd

32 Samenwerking

33 Gemiddeld 7,6

34 Wat is ambitie?

35 Samenwerking Samenwerkingsdiagnose geeft positief beeld (eigenlijk alles in het groen) Grote kans op slagen project. Kwaliteitsverbetering grootste reden voor motief van samenwerken. Project gestart met “In de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet”, nu meer optimaliseren kwaliteit van zorg, vloeiend proces van zorg

36 Zorgpad wordt over het algemeen gevolgd Lijkt toename zorg geleverd volgens zorgpad Lijkt toename zorgpad besproken met cliënte Lijkt Termijnecho, NT en SEO volgens zorgpad Is registratie uniform? Registreert iedereen op dezelfde manier? Zijn er afspraken over wat je waar noteert? Dossieronderzoek

37 Valkuilen Communicatie -Transparantie - Durf te zeggen wat je denkt - Respect,vertrouwen en gelijkwaardigheid Ziekenhuisorgansatie:geduld Denk in uitdagingen niet in onmogelijkheden

38 Vragen? Stuurgroep Rondom Nienke Anker, verloskundige Bolwerk Susanne Brink, klinisch verloskundige Paula Pernet, gynaecoloog KG Veronique Bekendam, org. manager KG Annemarijke Brienesse, verloskundige a/h Spaarne

39


Download ppt "Paula Pernet en Annemarijke Brienesse. Beginnen bij het begin 2009 Rapport: een goed begin stuurgroep zwangerschap en geboorte 7 aanbevelingen: Moeder."

Verwante presentaties


Ads door Google