De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSO ALGEMEEN LEREN EN WERKEN KUNST TECHNISCH BEROEPS Het secundair onderwijs VCLB VNK Kerkhofstraat 29 2110 Wijnegem www.vclbvnk.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSO ALGEMEEN LEREN EN WERKEN KUNST TECHNISCH BEROEPS Het secundair onderwijs VCLB VNK Kerkhofstraat 29 2110 Wijnegem www.vclbvnk.be."— Transcript van de presentatie:

1 BUSO ALGEMEEN LEREN EN WERKEN KUNST TECHNISCH BEROEPS Het secundair onderwijs VCLB VNK Kerkhofstraat 29 2110 Wijnegem www.vclbvnk.be

2 Het CLB… Centrum voor Leerlingen- Begeleiding Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

3 Werking CLB 4 domeinen:  Psychisch en sociaal functioneren Welbevinden, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen,…  Leren en studeren IQ, aandacht en concentratie, leermoeilijkheden zoals dyslexie,..  Schoolloopbaanbegeleiding Studieadvies, mogelijkheden in het onderwijs,…  Preventieve gezondheidszorg Onderzoeken, medisch gerelateerde vragen, inentingen,… Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

4 Werking CLB  4 disciplines:  Arts  Maatschappelijk Werker  Psychopedagogisch werker/consulent  Paramedisch werker  Teamwerking  Samenwerking met de school, ouders en leerling  Vraaggestuurd vanuit de noden van onze cliënt Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

5 Agenda  Structuur van het SO  Leerlingenprofielen  Bewust kiezen  Wat betekent de overstap voor een kind?  Hoe verder informeren?  Vragen Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

6 Secundair onderwijs… De structuur Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

7

8 1° leerjaar A1° leerjaar B 6° leerjaar Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

9 1 e leerjaar A: lessentabel  Gemeenschappelijke basisvorming: 27 / 28 u +  Keuzegedeelte: 5 / 4 u =  Totaal: 32 u Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

10 1 e leerjaar A: gemeenschappelijke basisvorming Godsdienst/Zedenleer2 Nederlands5 Frans4 Wiskunde4 Aardrijkskunde2 Biologie2 Geschiedenis1 Lichamelijke opvoeding2 Muzikale opvoeding1 Plastische opvoeding2 Technologische opvoeding2 TOTAAL27 Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

11 1 e leerjaar A: keuzegedeelte  Latijn (4 of 5u)  Aanvulling algemene vakken  Latijn (2) + algemene vakken  Technische vakken  Sport  Artistieke vorming MODERNE MODERNE 2u Latijn TSO SPORT OPLEIDING KUNST Vrij CLB Voor-en Noorderkempen LATIJNSE

12 1 e leerjaar A: keuzegedeelte: 6 modellen 1) Aanvulling algemene vakken  2u Nederlands, 1u Frans, 1u wiskunde  2u wetenschappelijk werk, 2u lichamelijke opvoeding  2u Nederlands, 2u Frans,1u Wiskunde 2) Latijn (4 of 5u)  Latijnse woordenschat/spraakkunst  Romeinse beschaving 3) Latijn (2u) + algemene vakken Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

13 1 e leerjaar A: keuzegedeelte: 6 modellen 4) Sport 5) Technologische activiteiten  Agro- en biotechnieken  Creatie en vormgeving  Handel  Hotel – voeding  Nijverheidstechnieken  Sociale en technische vorming  Nautische technieken 6) Artistieke vorming  Artistieke vakken: artistieke opvoeding, tekenen, expressie, bewegingsleer, muzische vorming, ballet Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

14 STEM ‘Dit is de afkorting voor Science-Technology-Engineering- Mathematics. Sommige scholen leggen van in het eerste leerjaar A extra accenten op wetenschappen, wiskunde en technologisch gerichte vakken. Dit noemt men vaak STEM. De exacte invulling verschilt per school. Het accent op dergelijke vakken kan doorlopen in de hogere jaren. Officieel is STEM geen aparte studierichting in de tweede of derde graad.’  Letterwoord geeft de klemtonen aan  Geen officiële studierichting  School vult de inhoud zelf in  Belangrijk om te kijken wat de school in zijn bovenbouw volgend op STEM aanbiedt (vb. WiWe of IW).

15 1 e leerjaar B:lessentabel  Gemeenschappelijke basisvorming: 27 / 28 u +  Keuzegedeelte: 5 / 4 u =  Totaal: 32 u Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

16 1 e leerjaar B: gemeenschappelijke basisvorming (27/28u) Godsdienst/Zedenleer2 Nederlands4 Frans *0/1/2 Wiskunde4 Natuurwetenschappen2 Maatschappelijke vorming3 Aardrijkskunde *0/1 Geschiedenis *0/1 Lichamelijke opvoeding2 Muzikale opvoeding1 Plastische opvoeding *2/3 Technologische opvoeding2 Informatie en communicatietechn.1 *= of Project Algemene Vakken (PAV) Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

17 1 e leerjaar B: keuzegedeelte (5u)  Afhankelijk van vervolgopleiding  Kennismaking met beroepenvelden  Bouw  Decoratie  Mode  Textiel  Verzorging  Hout  Metaal  … Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

18 1 e leerjaar B:doelstellingen  Zich goed voelen op school!  Aangepast tempo  Aangepaste leerstof  Kleine klasgroepen  Bijwerken schoolse basiskennis  Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen  Kennismaken met studierichtingen en beroepen!  Klemtoon op praktijklessen Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

19 Overgangsvoorwaarden 6 e leerjaar – 1 e jaar secundair onderwijs  MET getuigschrift basisonderwijs  1A  1B, mits advies CLB (sept. 2016?)  ZONDER getuigschrift basisonderwijs  1B  1A, mits advies CLB en toelatingsklassenraad van het SO (sept. 2016?)  12 jaar voor 31/12 en geen 5 e of 6e leerjaar gevolgd  1B Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

20

21 1° leerjaar A1° leerjaar B 2° leerjaarBVL 6° leerjaar Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

22 2 e leerjaar A:lessentabel  Gemeenschappelijke basisvorming: 24 of 26 u +  Basisopties: 5 tot 10 +  Keuzegedeelte:1 tot 4u =  Totaal: 32 of 34u Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

23 2 e leerjaar A: basisopties  Grieks-Latijn  Handel  Industriële wetenschappen  Bio technische wetenschappen  Latijn  Moderne wetenschappen  Techniek-wetenschappen  Sociale en technische vorming Meer theoretisch gerichte opties: Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

24 2 e leerjaar A: basisopties  Agro- en biotechnieken  Bouw- en houttechnieken  Creatie en vormgeving  Grafische technieken  Hotel-voeding  Maritieme vorming  Mechanica-elektriciteit  Textiel Meer praktisch gerichte opties: Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

25 2 e leerjaar B: beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)  Gemeenschappelijke basisvorming: 16 u +  Beroepenvelden: 14 tot 18u +  Keuzegedeelte:1 of 4u =  Totaal: 32 of 34u Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

26 Beroepsvoorbereidend leerjaar: beroepenvelden  Bouw  Decoratie  Elektriciteit  Haarzorg  Hotel-bakkerij-slagerij  Hout  Kantoor en verkoop  Land- en tuinbouw  Metaal  Mode  Nijverheid  Rijn- en binnenvaart  Textiel  Verzorging-voeding  Maritieme vorming Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

27 Beroepsvoorbereidend leerjaar: kenmerken  Aangepast tempo Aangepaste inhouden  Verder bouwen op basisleerstof voor taal en rekenen  Kleine klasgroepen  Combinatie van beroepenvelden Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

28 Oriënteringsattesten C-attest = NIET GESLAAGD B-attest = GESLAAGD, maar CLAUSULERING A-attest = GESLAAGD Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

29 De eerste graad  Eerste graad algemeen en verkennend?  Theorie Praktijk  Belang kennis bovenbouw Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

30

31 Leerlingenprofielen Vrij CLB Voor-en Noorderkempen 4 onderwijsvormen…

32 TECHNISCH S.O. ALGEMEEN S.O. BEROEPS S.O. KUNST S.O. Vrij CLB Voor-en Noorderkempen Vanaf de tweede graad: 4 onderwijsvormen

33 Leerlingenprofiel ASO (Algemene vakken – Latijn)  Studeren = interessant  Nieuwe leerstof = uitdaging  Dagelijkse inzet (+/- 2 u)  Ambities tot Bachelor/Master  Creatief omgaan met kennis en informatie Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

34 Leerlingenprofiel TSO  Theoretisch TSO Voorbereiding Bachelor/master IW, TW, biotechnische wetenschappen, grafische wetenschappen, Handel, sociaal technische vorming  Praktisch TSO Voorbereiding op tewerkstelling Eerder beperkte doorstroming professionele Bachelor Hotel, mechanische technieken, houttechnieken,… Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

35 Leerlingenprofiel theoretisch TSO  Studietype  Vlot verwerken van nieuwe leerstof  Dagelijkse inzet (2 u)  Ambitie tot Bachelor/Master  Enige praktische interesse - handvaardigheid Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

36 Leerlingenprofiel praktisch TSO  Studietype  Vlot verwerken van leerstof  Dagelijkse inzet  Professionele Bachelor is geen ‘must’  Duidelijke praktische interesse - handvaardigheid Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

37 Leerlingenprofiel KSO (Artistieke vorming)  Uitgesproken artistieke aanleg en belangstelling  Theoretisch Ambitie tot Bachelor/Master Theoretische interesse  Praktisch Geen directe ambitie tot Bachelor Praktische interesse Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

38 Leerlingenprofiel BSO (1 e leerjaar B)  Uitgesproken praktische aanleg en interesse  Goede handvaardigheid  Voorbereiding op een beroep o Doorstroom naar hoger onderwijs: eerder uitzonderlijk Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

39 39 Belangrijke website !! www.onderwijskiezer.be

40 Waar rekening mee houden? Vrij CLB Voor-en Noorderkempen Bewust kiezen…

41 Bij het kiezen van een ‘goede’ richting  Talenten!!!  Verstandelijke mogelijkheden  Schoolse prestaties  Inzet: hoe wordt het resultaat behaald?  Eigenheid studierichting  Belangstelling Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

42 Bij het kiezen van een ‘goede’ school Objectief  Studieaanbod  Bereikbaarheid  Grootte  Kosten  Infrastructuur Subjectief  Cultuur  Sfeer  Vertrouwen  Bekendheid  Begeleiding Belang van opendeurdagen! Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

43 Casus Felix ? ? ? ? ? ! ! ! !

44 Waar ligt mijn interesse? I-like Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

45 I-Like Basic Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

46 I-Like: resultaat Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

47 Waar ben ik goed in? Sportief ? Wiskunde ? Taal ? Sociaal ? Creatief ? Handig ? Verbanden leggen ?

48 Hoe is mijn studiehouding? I Study Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

49 I-Study Basic Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

50 Casus Felix ? ? ? ? ? ! ! ! !

51 Ga op zoek naar … … de richting en de school die bij je kind past! Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

52 52 Lager onderwijs Secundair onderwijs  Oudste  1 leerkracht  Directie  Kinderen  Lichte boekentas  Dichtbij  Jongste  10 leerkrachten  Directie + secretariaat  Pubers/Volwassenen  Zware boekentas  Verder weg

53 Informatie… ?! Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

54 Algemene informatie  Opendeurdagen en informatiemomenten secundaire scholen  Websites scholen en onderwijskoepels  www.onderwijskiezer.be www.onderwijskiezer.be  www.klasse.be www.klasse.be  www.opstapnaar.be www.opstapnaar.be  www.onderwijsvlaanderen.be www.onderwijsvlaanderen.be  www.hervormingsecundair.be www.hervormingsecundair.be Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

55 BASO-fiche  Cognitieve gegevens  Schoolloopbaan  Speciale vaardigheden  Genoten zorg  Werkhouding  Advies voor secundair onderwijs  Keuze en verwachtingen van ouders en leerling Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

56 Inschrijvingsrecht: Decreet gelijke onderwijskansen  Informeer je tijdig bij de secundaire school over de inschrijvingsreglementering.  De start van de inschrijvingen kan sterk verschillen van school tot school!  Broers en zussen: voorrang  Halfbroers/-zussen, jongeren die onder hetzelfde dak wonen,… : ook voorrang  Sommige scholen: apart voorrangsbeleid, bv. voor specifieke doelgroepen Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

57 Zijn er nog vragen?  Algemene vraag?  Foyer bij een CLB-medewerker  Individuele vraag?  Contacteer het CLB-team van je school Vrij CLB Voor-en Noorderkempen

58 Maak een goede keuze & bedankt voor uw aandacht! Vrij CLB Voor-en Noorderkempen


Download ppt "BUSO ALGEMEEN LEREN EN WERKEN KUNST TECHNISCH BEROEPS Het secundair onderwijs VCLB VNK Kerkhofstraat 29 2110 Wijnegem www.vclbvnk.be."

Verwante presentaties


Ads door Google