De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Test de intelligentietest Gewoon – Buitengewoon 3 maart 2016 W. Magez, M. Tierens, J. Van Huynegem, K. Van parijs, V. Decaluwé, A. Bos COVAT-CHC BASISVERSIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Test de intelligentietest Gewoon – Buitengewoon 3 maart 2016 W. Magez, M. Tierens, J. Van Huynegem, K. Van parijs, V. Decaluwé, A. Bos COVAT-CHC BASISVERSIE."— Transcript van de presentatie:

1 Test de intelligentietest Gewoon – Buitengewoon 3 maart 2016 W. Magez, M. Tierens, J. Van Huynegem, K. Van parijs, V. Decaluwé, A. Bos COVAT-CHC BASISVERSIE CoVaT-CHC Basisversie – 01/03/2016 1 Marlies Tierens, Katrijn Van Parijs, Annemie Bos

2 CLB: oriëntering van leerlingen uit BuLO Voorwaarden: − CHC – model − Overgang (B)LO – (G)(BU)SO − testafname: individueel en in groep − Modulair systeem − Handelingsgericht − Bruikbaar in de praktijk (VAPH dossier) ER WAS EENS… CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016) 2

3 Document Chronologie (CoVaT-CHC website) http://www.thomasmore.be/psychodiagnostisch-centrum/covat- chc-basisversie-0 ONTWIKKELING 3 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

4 STRUCTUUR CoVaT-CHC BASISVERSIE CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016) 4 BCVKANAAL # ITEMSTESTTIJD Niet – taligTalig(SCORE) GfPuntreeksen Figuurreeksen 15 (30) 25 (75) 5’ 20’ Gc Schiftingen Tegenstellingen 35 (35) 7’ Gsm Geheugen A Geheugen B 30 (75) 26 (52) 8’ (4’+4’) 8’ (3’+5’) GvGedraaide Figuren Dozen Plooien 20 (48) 26 (52) 5’ 15’ GsGeheime Code/ (80)6’ (2’/2’/2’)

5 Leeftijd: 9j6m – 13j11m Opgesteld volgens het CHC-model Vlaamse normen (N = 3732): - klasnormen (alle variabelen de moeilijkheiddsgraad per leerjaar) - leeftijdsnormen Instructies: − Opbouw: toelichting groep – inoefenen - taakopgave − diapresentatie Minder nood aan taal Toepasbaar in groep Geen instap-, afbreek- of terugkeerregels Pen en papiertest − Toepasbaar in groep − Gemakkelijk te vermenigvuldigen EIGENSCHAPPEN CoVaT-CHC BASISVERSIE 5 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

6 PUBLICATIE CoVaT-CHC BASISVERSIE 6 Lancering CoVaT-CHC - Basisversie OnderdelenUSBFoedraalPDC website SpecimensetTestformulierenxx Verbetersleutelsxx Syntheseformulierxx InstructieHandleidingx Diapresentatiex Verbetering, scoring & synthese Handleidingx Syntheseformulier in Excelx KlasnormenHandleidingx Normbladenxx LeeftijdsnormenHandleiding + normtabellenx TechnischHandleidingEind 2016 OnderzoeksrapportenVolgende maanden

7 PSYCHOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016) 7

8 BETROUWBAARHEID EN INTERCORRELATIES SUBTESTS 8 CoVaT-CHC - 13/11/2015 VFD - congres DescriptivesIntercorrelaties subtests MSD (σ) variantie (σ²) λ2 GuttmanFigRSchiftTegGehAGehBGeFigDoPlGeCo PuntR 21.044.4920.220.880.570.470.500.370.390.370.400.30 FigR 40.8215.30234.250.960.540.580.460.490.480.660.29 Schift 18.484.3118.630.760.680.510.500.330.400.31 Teg 19.144.8523.560.810.520.490.350.440.28 GehA 35.5114.26206.370.890.720.230.320.40 GehB 36.2210.64113.280.870.270.340.44 GeFig 27.799.9298.580.870.430.25 DoPl 22.2311.49132.600.880.20

9 BETROUWBAARHEID EN INTERCORRELATIES INDEXEN/GCV 9 CoVaT-CHC - 13/11/2015 VFD - congres DescriptivesIntercorrelaties BCVs MSD (σ) variantie (σ²)GfGcGsmGvGs Gf 58.9617.36301.760.650.520.680.32 Gc 53.7911.97143.550.590.490.32 Gsm 56.6018.21333.330.370.45 Gv 50.1318.14329.870.26 Gs 29.187.3554.12 Gtot 364.7881.626679.250.910.830.750.770.47

10 document Biografische validiteit (CoVaT-CHC website) http://www.thomasmore.be/psychodiagnostisch-centrum/covat- chc-basisversie-0 VALIDITEIT 10 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

11 RELATIE MET SCHOOLUITSLAGEN 1 (SO 1A) (Bachelorproeven: VAN HOVE, 2014) 11 N = 20Schoolresultaten Kerst CoVaT - CHCAardr.FransGesch.Na.We.Ned.Wisk. Gf.57*.60*.65*.33.79* Gc.37.45*.53*.37.54* Gsm.36.49*.36.30.31.48* Gv.38.32.54*.17.56* Gs.48*.44.23.35.24.42 Congres ‘Intelligentie in nieuwe banen!’: 5 & 6 februari 2014 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

12 RELATIE MET SCHOOLUITSLAGEN 2 (LO 4 DE LEERJAAR) (Bachelorproeven: BAUMENS, 2014 & MOLLÉ, 2014) 12 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016) Schoolresultaten (N = 33)LVS (N = 33) CoVaT - CHCNedWiskTotaalSpellingWiskunde Gtot (op 700).45*.62**.63**ns.66** Gf.41*.62**.65**ns.71** Gc.42*.48**.52**ns Gsmns Gsns Gf PRns.39*.40*ns.52** FR.42*.64**.65**.34*.71** Gc Schift.36*.48**.55**ns.56** Teg.39*.34*ns

13 RELATIE MET STUDIERICHTINGEN (SO 2A) (Bachelorproeven: DE PRETER, 2014 & VERHOEVEN, 2014) 13 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016) Lat. (N = 39) Mod.Wet. (N = 37) Th-Techn. (N = 18) Sign. niveau Effect- grootte Post -hoc M (SD) pr Gtot2524.19 (40.67) 469.57 (52.71) 410.28 (55.74) <.001.66Lat > MW > TT Gf81.78 (10.09) 75.24 (12.84) 69.15 (14.93).001.36Lat > MW Lat > TT Gc76.32 (7.22) 68.64 (6.74) 61.75 (7.52) <.001.61Lat > MW > TT Gsm89.54 (11.23) 79.06 (13.93) 60.19 (11.82) <.001.65Lat > MW > TT Gv74.82 (12.72) 66.23 (17.85) 56.83 (19.16).001.38Lat > TT Gs43.19 (7.08) 37.97 (6.64) 31.46 (8.26) <.001.52Lat > MW > TT

14 INDIVIDUEEL vs GROEPSGEWIJS (Bachelorproef: BAECKELMANS, 2015) 14 CoVaT-CHC Basisversie – 01/03/2016 Individueel (N = 43) Groepsgewijs (N = 43 gematcht) Sign. niveau Effect-grootte M (SD) pr PuntR23.65 (3.32)22.49 (3.76).123.16 FigR53.02 (12.19)46.98 (16.75).059.20 Gf76.67 (14.00)69.47 (19.01).049.22 Sch20.88 (4.51)20.44 (4.22).640.05 Teg22.42 (4.67)21.70 (4.22).455.08 Gc43.30 (8.39)42.14 (7.47).4490.07 *p <.017 (Bonferroni correctie)

15 Document CoVaT – CHC platform: itemconstructie en – analyse http://www.thomasmore.be/psychodiagnostisch-centrum/covat- chc-basisversie-0 ITEMCONSTRUCTIE 15 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

16 © Casusmateriaal Josiane Van Huynegem (VCLB Voor- en Noorderkempen) & Geert Stuer (VCLB De Wissel) CoVaT-CHC TOEGEPAST CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016) 16

17 Onderzoeken op groepsniveau: − Stereotiepe denkpatronen: geslachtsverschillen − Specifieke doelgroepen: dyslexie − Toepassing M-Decreet Casussen BREDE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 17 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

18 STEREOTYPE DENKPATRONEN: Geslachtsverschillen 18 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

19 Dyslexie (N = 33) Niet – dyslexie (N = 33) Sign. niveau Effect- grootte M (SD) pr Gf55.58 (19.87)55.53 (17.09).979.00 Gc45.13 (13.97)48.75 (13.89).161.25 Gsm44.05 (19.84)51.59 (21.08).044*.35 Gv19.36 (17.37)46.97 (15.75).473.13 Gs24.88 (8.05)27.38 (8.86).153.26 LEERLINGEN MET DYSLEXIE (Bachelorproeven: ANKEN, 2014 & SPRINGAEL, 2014) 19 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016) *p<.05  Geen verschil voor Geheugen A  Geheugen B: verschil in aantal Juist (p =.013; r =.42) Congres ‘Intelligentie in nieuwe banen!’: 5 & 6 februari 2014

20 TOEPASSING M-DECREET: Type 8 versus Type 1 20 Intelligentiemeting in nieuwe banen! 19/12/’13 – Wetenschappelijke stuurgroep CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

21 TOEPASSING M-DECREET: Type 8 versus Type 1 21 Intelligentiemeting in nieuwe banen! 19/12/’13 – Wetenschappelijke stuurgroep CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016) ns

22 TOEPASSING M-DECREET: Type 8 versus Type 1 22 Intelligentiemeting in nieuwe banen! 19/12/’13 – Wetenschappelijke stuurgroep CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)

23 TOT SLOT CoVaT-CHC Basisversie (Magez et al., 2015) − Beschikbaar vanaf mei 2015 − Bestellen via pdc@thomasmore.bepdc@thomasmore.be − Info: www.thomasmore.be/pdcwww.thomasmore.be/pdc Vragen? − marlies.tierens@thomasmore.be marlies.tierens@thomasmore.be − katrijn.vanparijs@thomasmore.be katrijn.vanparijs@thomasmore.be 23 CoVaT-CHC _Sectie Psychodiagnostiek BFP (03032016)


Download ppt "Test de intelligentietest Gewoon – Buitengewoon 3 maart 2016 W. Magez, M. Tierens, J. Van Huynegem, K. Van parijs, V. Decaluwé, A. Bos COVAT-CHC BASISVERSIE."

Verwante presentaties


Ads door Google