De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Water kan dingen dragen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Water kan dingen dragen’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Water kan dingen dragen’
Hanneke, julien, annemieke

2 Inhoud van de presentatie
Inleiding -Werkplan -Doelen kern -Introductie van het onderzoek -Het onderzoek -Het onderzoek verwerkt als thema: * Spin groep 1 * Spin groep 2 Afsluiting -Conclusie -Tijd voor vragen

3 Werkplan -Kernactiviteiten: samenvoeging van alle vakken -Afstemming op betekenis en behoeften van het kind -Stimulans van de brede persoonsontwikkeling en specifieke kennis en vaardigheden -Bemiddelende rol van de leerkracht tussen kind en doelen -Leidraad: van spelactiviteit groeien naar bewuste leeractiviteit Inleiding

4 Doelen Basisontwikkeling
Als de kinderen: -nieuwsgierig zijn, -emotioneel vrij zijn -zelfvertrouwen hebben, zullen zij, tijdens het onderzoek, leren: -onderzoeken, redeneren en problemen oplossen; -reflecteren en te evalueren; -samenwerken; -de wereld verkennen; -waarnemen en ordenen; -de betekenis van nieuwe woorden en begrippen. Inleiding

5 Specifieke doelen -Kerndoel:
De kinderen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. -Tussendoel kleuters: De kinderen ervaren de kracht van water (drijven en zinken) Inleiding

6 Het onderzoek Introductie: -groep 1 en 2 gezamenlijk Het onderzoek: -Experimenteren en voorspellen met kleine voorwerpen -d.m.v. PowerPoint groep 1 -Onderzoek n.a.v. zgn. brief van de Hoofdpiet Kern

7 Het onderzoek Introductie: -groep 1 en 2 gezamenlijk Het onderzoek: -Experimenteren en voorspellen met kleine voorwerpen n.a.v. de strandvondsten van Woeste Willem -d.m.v. PowerPoint groep 2 Naar de onderbouw of bovenbouw Kern

8 Van de Waterwereld naar de boot van Sinterklaas
Spin groep 1 Lees -schrijfactiviteiten Reken- Wiskunde activiteiten Thema: Van de Waterwereld naar de boot van Sinterklaas Inhouden: Gespreksactiviteiten en andere kringactiviteiten Spelactiviteiten Constructieve activiteiten Onderzoeksactiviteiten ICT Kern

9 Woeste Willem en Sinterklaas
Spin groep 2 Lees -schrijfactiviteiten Reken- Wiskunde activiteiten Thema: Woeste Willem en Sinterklaas Inhouden: Gespreksactiviteiten en andere kringactiviteiten Spelactiviteiten Constructieve activiteiten Onderzoeksactiviteiten ICT Kern

10 Conclusie - VTB is aan te passen op het niveau en de belevingswereld van de kleuter - VTB kan verweven worden in alle activiteiten die worden aangeboden aan de kleuter Afsluiting

11 Bedankt voor uw aandacht!
Tijd voor vragen Bedankt voor uw aandacht! Afsluiting

12 ‘op de golven van de zee’

13 het boottochtje

14 tijd voor onderzoek in de klas
?

15 de ‘watermannetjes’ terug

16 Het onderzoek

17 Het onderzoek

18 Presenteren van de resultaten
terug

19 Lees-schrijfactiviteiten
-logboek/brieven Woeste Willem/Sint -letterboom: w/m (willem); s/i (sint);p(piet) -woordveld piraten/sinterklaas -tentoonstellingstafel: etiketteren materiaal en documentatiemateriaal -naambordjes boot; kasteel -werkbladen -opzegversjes en liedjes -rijmen -luisterhoek

20 Reken en wiskundige activiteiten
-tellen, sorteren,getalbegrip van: drankjes/pilletjes voor Woeste Willem; pepernoten Sint -voorspellen,onderzoek, beredeneren: drijven/zinken -meten: inpakken cadeautjes, afmeting slingers -tijd:aftellen dagen tot 5 december -begrippen ruimtelijke oriëntatie -meten en wegen: pepernotenrecept uitvoeren -diverse werkbladen -ruimtelijke oriëntatie: tekenen van de boot en het Sinterklaaskasteel; ‘vrij’ bouwen of bouwen naar ontwerp -kralenplanken: naar voorbeeld -Pietengymnastiek

21 Gespreks-/kringactiviteiten
-Bekende zee, piraten en Sinterklaasliedjes (prenten-)boeken over piraten, boten en Sinterklaas -onderzoek en evaluatie: drijven/zinken (wat, hoe) --Gesprekje: ‘Kunnen mensen blijven drijven? Hoe?’ -Grote of kleine kring: praten over eigen gevoelens -programma over de ontvangst van Sinterklaas

22 ICT -computerspelletje drijven-zinken: voorspellen en evalueren
-Sinterklaasspelletjes -natypen van woordjes uit het woordweb

23 Onderzoeksactiviteiten
-Drijven en zinken: experimenteren met aangeboden materialen en alternatieve materialen; grootte, soort materiaal, zwaarte, inhoud, enz.) -PPT: zie spelletje ICT -excursie: kanaal -onderzoek bij Sinterklaasthema: pepernoten bakken

24 Constructieve en beeldende activiteiten
-lichtje voor de boot: lampion -Piraten/Sinterklaasboot van kosteloos mat.(evt. verven) -bouw en constructieactiviteiten in de hoeken: boten, kastelen -vouwen/verven: piratenmuts,-steek (krant) -versieren rand Pietenmuts (seriëren) -gemengde techniek: vissen in het water -o.i. inkt/verf: portret Woeste Willem -zandtafel: onbewoond eiland -knippen en plakken: Sinterklaas -versieren van de klas en de stoelen voor Sint en de Pieten -pepernoten bakken

25 Spelactiviteiten a. Hoek met brokstukken van de piratenboot van Woeste Willem materialen; planken, kistjes, stuur, piratenkleding, schatkist, schatkaart, verrekijker, kompas, e.d. -Rollenspel met o.a. bouw, ontdekactiviteiten volgens verhaallijn via flessenpost en strandvondsten. b. Hoek (boot van Sinterklaas) materialen: kartonnen Sinterklaasdoos, verdere aanpassingen van het materiaal voor Sinterklaas. extra: dozen, papier: inpakken cadeautjes C. in en om het kasteel van Sint en zijn Pieten -(dans-)liedjes

26 Lees-schrijfactiviteiten
-Lettertafel: ‘V’ van ‘vis’, ‘P’ van ‘Piet’ -Verhalen: waterwereld en Sinterklaas -Documentatiemat.: prentenboeken boeken met foto’s -Opzegversjes en liedjes -Naambordjes -Werkbladen -Rijmen -Luisterhoek -Brief van de hoofdpiet

27 Reken en wiskundige activiteiten
-Tellen/sorteren: pepernoten, vissen (oefenen tellen: variatie liedje ‘Zevensprong’) -Onderzoek: drijven/zinken -Meten: -Tijd: aftellen dagen tot 5 december -Ruimtelijke oriëntatie: -Begrippen voor en achter (spelletje) -Kralenplanken: -Diverse werkbladen inpakken cadeautjes Stoomboot nabouwen van kuben naar voorbeeld

28 Gespreks-/kringactiviteiten
-Liedjes: Sinterklaas en waterwereld -Prentenboeken -Evaluatie onderzoek -Gesprekje: ‘Kunnen mensen blijven drijven? Hoe?’ -Gastspreker: ‘de boot’

29 ICT -Onderzoeksspelletje drijven/zinken -Sinterklaasspelletjes
-Woordjes van lettertafel natypen (extra uitdaging)

30 Onderzoeksactiviteiten
-Onderzoekstafel: aquarium met visjes, onderzoeksmat. -Excursie: vijvertje, kanaal -Waterplassen: verdamping (omtrekken met stoepkrijt) -Drijven en zinken: PPT, experimenteren, alternatief mat.(herfstspullen), n.a.v. ‘verzoek’ Hoofdpiet.

31 Constructieve en beeldende activiteiten
-Kralenplanken: naar voorbeeld -Ruimtelijke -Stoomboot: dozen, kosteloos mat., verf -Sinthoed maken -Stoel van Sint en Pieten versieren -Pepernoten bakken -Bouw en constructieactiviteiten in de hoeken -Zandtafel: onbewoond eiland -Lampion vissen: ecoline en inkt -Zeewier: knipoefening -Glittervissen: plakken div. soorten papier en glitter vissen

32 Spelactiviteiten -Themahoek: ( bubbelfolie als water, rubberboot met peddels, nepvisjes, hengeltjes, duikbril, zwemvliezen, strandje, houtblokken, pannetjes) aanpassingen voor Sinterklaas (pakjesboot, verkleedkleren Sint en Piet, dozen en pakpapier om in te pakken) -Dansliedje -Drama-activiteiten Waterwereld

33

34

35

36

37

38

39

40 terug

41

42 lampions terug

43 wat denk je?

44 goed zo, dit klopt!

45 nee, jammer. het klopt niet. probeer het nog een keer.

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Groep 8 De wet van Archimedes uitleg (Film)


Download ppt "‘Water kan dingen dragen’"

Verwante presentaties


Ads door Google