De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HANNEKE, JULIEN, ANNEMIEKE ‘Water kan dingen dragen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "HANNEKE, JULIEN, ANNEMIEKE ‘Water kan dingen dragen’"— Transcript van de presentatie:

1

2 HANNEKE, JULIEN, ANNEMIEKE ‘Water kan dingen dragen’

3 Inhoud van de presentatie Inleiding -Werkplan -Doelen kern -Introductie van het onderzoek -Het onderzoek -Het onderzoek verwerkt als thema: * Spin groep 1 * Spin groep 2 Afsluiting -Conclusie -Tijd voor vragen

4 Werkplan -Kernactiviteiten: samenvoeging van alle vakken -Afstemming op betekenis en behoeften van het kind -Stimulans van de brede persoonsontwikkeling en specifieke kennis en vaardigheden -Bemiddelende rol van de leerkracht tussen kind en doelen -Leidraad: van spelactiviteit groeien naar bewuste leeractiviteit Inleiding

5 Doelen Basisontwikkeling Als de kinderen: -nieuwsgierig zijn, -emotioneel vrij zijn -zelfvertrouwen hebben, zullen zij, tijdens het onderzoek, leren: -onderzoeken, redeneren en problemen oplossen; -reflecteren en te evalueren; -samenwerken; -de wereld verkennen; -waarnemen en ordenen; -de betekenis van nieuwe woorden en begrippen. Inleiding

6 Specifieke doelen -Kerndoel: De kinderen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. -Tussendoel kleuters: De kinderen ervaren de kracht van water (drijven en zinken) Inleiding

7 Het onderzoek Introductie: -groep 1 en 2 gezamenlijk Het onderzoek: -Experimenteren en voorspellen met kleine voorwerpen Kern groep 1 -Onderzoek n.a.v. zgn. brief van de Hoofdpiet -d.m.v. PowerPoint

8 Het onderzoek Introductie: -groep 1 en 2 gezamenlijk Het onderzoek: -Experimenteren en voorspellen met kleine voorwerpen n.a.v. de strandvondsten van Woeste Willem Kern groep 2 -d.m.v. PowerPoint Naar de onderbouw of bovenbouw

9 Spin groep 1 Thema: Van de Waterwereld naar de boot van Sinterklaas Inhouden: Spelactiviteiten Lees - schrijfactiviteiten Reken- Wiskunde activiteiten Gespreksactiviteiten en andere kringactiviteiten Onderzoeksactiviteiten Constructieve activiteiten ICT Kern

10 Spin groep 2 Thema: Woeste Willem en Sinterklaas Inhouden: Spelactiviteiten Lees - schrijfactiviteiten Reken- Wiskunde activiteiten Gespreksactiviteiten en andere kringactiviteiten Onderzoeksactiviteiten Constructieve activiteiten ICT Kern

11 Conclusie - VTB is aan te passen op het niveau en de belevingswereld van de kleuter - VTB kan verweven worden in alle activiteiten die worden aangeboden aan de kleuter Afsluiting

12 Tijd voor vragen Afsluiting Bedankt voor uw aandacht!

13 ‘op de golven van de zee’

14 het boottochtje

15 ? tijd voor onderzoek in de klas

16 de ‘watermannetjes’ terug

17 Het onderzoek

18

19 Presenteren van de resultaten terug

20 Lees-schrijfactiviteiten -logboek/brieven Woeste Willem/Sint -letterboom: w/m (willem); s/i (sint);p(piet) -woordveld piraten/sinterklaas -tentoonstellingstafel: etiketteren materiaal en documentatiemateriaal -naambordjes boot; kasteel -werkbladen -opzegversjes en liedjes -rijmen -luisterhoek

21 Reken en wiskundige activiteiten -tellen, sorteren,getalbegrip van: drankjes/pilletjes voor Woeste Willem; pepernoten Sint -voorspellen,onderzoek, beredeneren: drijven/zinken -meten: inpakken cadeautjes, afmeting slingers -tijd:aftellen dagen tot 5 december -begrippen ruimtelijke oriëntatie -meten en wegen: pepernotenrecept uitvoeren -diverse werkbladen -ruimtelijke oriëntatie: tekenen van de boot en het Sinterklaaskasteel; ‘vrij’ bouwen of bouwen naar ontwerp -kralenplanken: naar voorbeeld -Pietengymnastiek

22 Gespreks-/kringactiviteiten -Bekende zee, piraten en Sinterklaasliedjes (prenten-)boeken over piraten, boten en Sinterklaas -onderzoek en evaluatie: drijven/zinken (wat, hoe) - - Gesprekje: ‘Kunnen mensen blijven drijven? Hoe?’ -Grote of kleine kring: praten over eigen gevoelens -programma over de ontvangst van Sinterklaas

23 ICT -computerspelletje drijven-zinken: voorspellen en evalueren -Sinterklaasspelletjes -natypen van woordjes uit het woordweb

24 Onderzoeksactiviteiten -Drijven en zinken: experimenteren met aangeboden materialen en alternatieve materialen; grootte, soort materiaal, zwaarte, inhoud, enz.) -PPT: zie spelletje ICT -excursie: kanaal -onderzoek bij Sinterklaasthema: pepernoten bakken

25 Constructieve en beeldende activiteiten -lichtje voor de boot: lampion -Piraten/Sinterklaasboot van kosteloos mat.(evt. verven) - bouw en constructieactiviteiten in de hoeken: boten, kastelen -vouwen/verven: piratenmuts,-steek (krant) -versieren rand Pietenmuts (seriëren) -gemengde techniek: vissen in het water -o.i. inkt/verf: portret Woeste Willem -zandtafel: onbewoond eiland -knippen en plakken: Sinterklaas -versieren van de klas en de stoelen voor Sint en de Pieten -pepernoten bakken

26 Spelactiviteiten a. Hoek met brokstukken van de piratenboot van Woeste WillemHoek met brokstukken van de piratenboot van Woeste Willem materialen; planken, kistjes, stuur, piratenkleding, schatkist, schatkaart, verrekijker, kompas, e.d. -Rollenspel met o.a. bouw, ontdekactiviteiten volgens verhaallijn via flessenpost en strandvondsten.. b. Hoek (boot van Sinterklaas)Hoek (boot van Sinterklaas) materialen: kartonnen Sinterklaasdoos, verdere aanpassingen van het materiaal voor Sinterklaas. extra: dozen, papier: inpakken cadeautjes C. in en om het kasteel van Sint en zijn Pietenin en om het kasteel van Sint en zijn Pieten -(dans-)liedjes

27 Lees-schrijfactiviteiten -Lettertafel: ‘V’ van ‘vis’, ‘P’ van ‘Piet’ -Verhalen: waterwereld en Sinterklaas -Documentatiemat.: prentenboeken boeken met foto’s -Opzegversjes en liedjes -Naambordjes -Werkbladen -Rijmen -Luisterhoek -Brief van de hoofdpiet

28 Reken en wiskundige activiteiten -Tellen/sorteren: pepernoten, vissen (oefenen tellen: variatie liedje ‘Zevensprong’) -Onderzoek: drijven/zinken -Meten: -Tijd: aftellen dagen tot 5 december -Ruimtelijke oriëntatie: -Begrippen voor en achter (spelletje) -Kralenplanken: -Diverse werkbladen Stoomboot nabouwen van kuben naar voorbeeld inpakken cadeautjes

29 Gespreks-/kringactiviteiten -Liedjes: Sinterklaas en waterwereld -Prentenboeken -Evaluatie onderzoek -Gesprekje: ‘Kunnen mensen blijven drijven? Hoe?’ -Gastspreker: ‘de boot’

30 ICT -Onderzoeksspelletje drijven/zinken -Sinterklaasspelletjes -Woordjes van lettertafel natypen (extra uitdaging)

31 Onderzoeksactiviteiten -Onderzoekstafel: aquarium met visjes, onderzoeksmat. -Excursie: vijvertje, kanaal -Waterplassen: verdamping (omtrekken met stoepkrijt) -Drijven en zinken: PPT, experimenteren, alternatief mat.(herfstspullen), n.a.v. ‘verzoek’ Hoofdpiet.

32 Constructieve en beeldende activiteiten -Kralenplanken: naar voorbeeld -Ruimtelijke -Stoomboot: dozen, kosteloos mat., verf -Sinthoed maken -Stoel van Sint en Pieten versieren -Pepernoten bakken -Bouw en constructieactiviteiten in de hoeken -Zandtafel: onbewoond eiland -Zeewier: knipoefening -Glittervissen: plakken div. soorten papier en glitter -Lampion vissen: ecoline en inkt vissen

33 Spelactiviteiten -Themahoek: ( bubbelfolie als water, rubberboot met peddels, nepvisjes, hengeltjes, duikbril, zwemvliezen, strandje, houtblokken, pannetjes) aanpassingen voor Sinterklaas (pakjesboot, verkleedkleren Sint en Piet, dozen en pakpapier om in te pakken) -Dansliedje -Drama-activiteiten Waterwereld

34

35

36

37

38

39

40

41 terug

42

43 lampions terug

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 De wet van Archimedes uitleg Groep 8 (Film)


Download ppt "HANNEKE, JULIEN, ANNEMIEKE ‘Water kan dingen dragen’"

Verwante presentaties


Ads door Google