De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technisch Overleg Bedrijfsvoertuigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technisch Overleg Bedrijfsvoertuigen"— Transcript van de presentatie:

1 Technisch Overleg Bedrijfsvoertuigen
TOB 19 maart 2014 Technisch Overleg Bedrijfsvoertuigen

2 1 Opening en mededelingen
Locatie : BOVAG Huishoudelijke mededelingen, tijdsplanning, Welkom nieuwe deelnemers Doel, status, opzet, werkwijze, voorzitter Keuze onderwerpen: ingebrachte onderwerpen, actualiteiten, prioriteiten, ‘Grootste Gemene Deler’ Min of meer wel vaste ‘thema’s’ en volgorde Agenda toegestuurd Sheets (met hoofdlijnen)

3 1a Vaststellen van de agenda
Ingebracht: ‘AHW-gegevens’ op CvO motorvoertuig; (<-> koppelinrichting / incomplete voertuigen) Euroklasse-vermelding op kentekencard herkwalificatieCNG-tanks GSR; Reglementen toepassen bij individuele toelating; per 1 juli 2014, wijze van keuren Doorlooptijden individuele keuringen RDW Zoetermeer

4 2 Milieuzaken en fiscaliteit Euro VI subsidiemaatregel (1)
Aan het eind van 2013: ong. 7 miljoen over Uit andere regelingen (Taxi en bestel, Truck van de Toekomst) is ook budget over Twee mogelijkheden bekeken: Inruilregeling Euro III => Euro VI (verkapte voortzetting Euro VI subsidie) Inzet voor alternatieve brandstoffen (LNG, CNG, E, Hybride) TNO onderzoek: effectiviteit inruilregeling zeer beperkt I&M/MinFin: niet doen. Alternatief wordt nu bekeken

5 2 Milieuzaken en fiscaliteit Euro VI subsidiemaatregel (2)
Komende week: discussie over inzet met branche partijen I&M wil inzet in projecten om alternatieve aandrijvingen uit te proberen (in bv. TvdT) Onze inzet: Geld moet in de branche blijven Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid zijn over de inzet van het geld Volgende week communiceren: er komt geen inruilregeling

6 2 Milieuzaken ; nieuwe Verordeningen
Nieuw gepubliceerde Verordeningen m.b.t. emissies 136/2014 : wijz 692/2008 (Euro5-6) en 582/2011 (Euro VI) wijz 2007/46 (ETG-RL) 133/2014 : wijz. 595/2009 en 582/2011 (Euro VI) wijz 2007/46 (ETG-RL) 195/2013 : wijz. 693/2008 Euro5-6 - mbt eco-innovaties wijz 2007/46 (ETG-RL) 171/2013 : wijz. 693/2008 Euro5-6 - mbt eco-innovaties wijz 2007/46 (ETG-RL)

7 2 Milieuzaken ; nieuwe Verordeningen
133/2014 : wijz. 595/2009 en 582/2011 (Euro VI) wijz 2007/46 (ETG-RL) voorschriften dualfuel aanvullende voorschriften gasvormige brandstoffen OBD-grenswaarden CO grenswaarden deeltjesaantal motoren elektrische ontsteking verwijzingen naar R49 (-06) aanvullende voorschriften i.v.m. gelijkwaardigheid R49 wijzigingen CvO van toepassing: 1 januari (nieuwe typegoedkeuringen !?) 1 juli : aangepast CvO (nieuwe voertuigen ??)

8 2 Milieuzaken ; nieuwe Verordeningen
136/2014 : wijz 692/2008 (Euro5-6) en 582/2011 (Euro VI) wijz 2007/46 (ETG-RL) Nieuwe Euro-6 stappen (nieuwe ‘letters’) opnemen bepalingen ingetrokken 80/1269 (motorvermogen) in VO 715/2007 (Euro 5-6) Specificaties referentiebrandstoffen Van toepassing: 5 maart 2014 : VO in werking 1 januari : aangepast CvO afgeven CvO’s van voor 5 maart 2014 (incl 80/1269 of R85): geldig t/m 31 augustus 2018

9 3 Uitrusting bedrijfsauto’s Herkwalificatie CNG-tanks (1)
Elke aardgascilinder moet ten minste om de 48 maanden na de datum van ingebruikname een periodieke herkwalificatie ondergaan, De regelgevende instantie moet een organisatie erkennen, die deze periodieke herkwalificatie uitvoert. KIWA aangewezen (feb 2013) wél in permanente eisen; herkwalificatie geen controlepunt / afkeurpunt bij APK !!! overleg met KIWA en betrokken merken op 10 oktober 2013 over invulling door KIWA

10 3 Uitrusting bedrijfsauto’s Herkwalificatie CNG-tanks (2)
Overleg met KIWA en betrokken importeurs op 10 oktober 2013 over invulling door KIWA: door bedrijven: erkend, opleiding monteurs, examen, afmelden bij KIWA, stickers, steekproeven waardering voor plannen KIWA importeurs: geen controlepunt APK: papieren tijger importeurs: geen belangstelling voor ‘erkenning’ dealers RDW geinformeerd hoe verder?

11 3 Uitrusting bedrijfsauto’s Herkwalificatie CNG-tanks (3)
KIWA: Wensink heeft ongeveer 25 monteurs en diverse werkplaatsen door KIWA laten kwalificeren. daarvoor heeft KIWA een specifiek opleidings- en kwalificatie programma ontwikkeld en daarbij een controlemechanisme. Wensink nu gereed om de eerste inspecties uit te voeren. deze week zal de website online gaan (van KIWA, met link naar Wensink over tarieven e.d.) andere partij in het westen van NL ook bezig met erkenning; KIWA gaat na of deze bekend mag worden gemaakt KIWA in onderhandeling met nog 2 partijen R110 uitgebreid met LNG (-tanks) erkenning dealers blijft mogelijk ervaring opdoen, evalueren, …………………….. ??

12 3 Uitrusting bedrijfsauto’s Tachograaf : Verordening 165/2014 (1)
Herstructurering en vervanging van Verordening 3821 uit en wijziging Verordening 561/2006 Aanpassing en aanvulling met stand van de techniek met o.a.: Introductie slimme tachograaf inclusief Positiebepaling met automatische registratie, op de volgende plaatsen (of dichtstbijzijnde plaats met satellietsignaal): Plaats begin dagelijkse werktijd Iedere drie uur rijtijd (cumulatief) Plaats einde dagelijkse werktijd Vroegtijdige detectie op afstand van manipulatie of misbruik Gestandaardiseerde interfaces die interoperabel zijn met ITS-toepassingen Introductie en wederzijdse erkenning van praktijktests voor nieuwe tachografen zonder typegoedkeuring Elektronische registers per lidstaat voor bestuurderskaarten Onderzoek koppeling van gewichtssensoren aan tachograaf

13 3 Uitrusting bedrijfsauto’s Tachograaf : Verordening 165/2014 (2)
Betreft het politiek deel met inspraak van EP en Raad De EU-Cie stelt nog gedetailleerde bepalingen vast via uitvoeringshandelingen, alleen mogelijk met (positief?) advies comité Onder voorbehoud in artikel 46 bedoelde overgangsmaatregelen, van toepassing m.i.v. 2 maart 2016. Artikel 46 Overgangsmaatregelen luidt: Zolang de in deze verordening genoemde uitvoeringshandelingen niet zijn vastgesteld en zij niet voor de uitvoering van deze verordening kunnen worden toegepast, blijven de bepalingen van Vo 3821/85 en in bijlage IB daarvan, als overgangsmaatregel van toepassing, tot de datum waarop de in deze verordening genoemde uitvoeringshandelingen van toepassing worden. 15jr na intro slimme tacho ook bestaande voertuigen bij internationaal vervoer De artikelen 24, 34 en 45 zijn van toepassing m.i.v. 2 maart 2015. Artikel 24 Erkenning van installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten Artikel 34 Gebruik van bestuurderskaarten en registratiebladen Artikel 45 Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006

14 3 Uitrusting bedrijfsauto’s Tachograaf : Verordening 165/2014 (3)
Artikel 45 van Vo 165/2014 wijzigt Vo 561/2006 inzake rij- en rusttijden van bestuurders in het wegvervoer: Nieuwe generieke uitzondering in artikel 3: „a bis) voertuigen of combinaties van voertuigen met TMM < 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep en die enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden gebruikt en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is.” Aanpassing van opties voor nationale uitzonderingen in artikel 13: ‘50 km’ wordt vervangen door (binnen straal van) ‘100 km’, relevant voor: Voertuig(en)(combinaties) met TMM < 7,5 ton voor postvervoer Voor goederenvervoer gebruikte voertuig(en)(combinaties) met TMM < 7,5 ton èn aangedreven met aardgas of LPG of elektriciteit Vervoer levende dieren

15 3a - Autobussen …………………….. ……………………...

16 4 - motorvoertuigen – RDW, keuringen, procedures (1)
Vermelding toegestaan AHW-gewicht op CvO RDW: problemen door ontbreken van AHW-gegevens op CvO truck maximale massa, remverbindingen, waardes van de koppelinrichting, maximale massa combinatie bij incomplete voertuigen en voertuigen die niet af-fabriek met koppelinrichting worden geleverd duidelijkheid en eenduidigheid ; ook uit oogpunt van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.   Het is van belang dat de garanties die de fabriek hanteert, ook toegepast kunnen worden.

17 4 - motorvoertuigen – RDW, keuringen, procedures (2)
Vermelding toegestaan AHW-gewicht op CvO RDW: welke merk heeft welke handelswijze / visie? (wat bepaalt de ETG hieromtrent ?) importeurs hebben reactie gegeven bij RDW kenbaar gemaakt reactie RDW afwachten eventueel: overleg met de RDW situatie andere landen? vragen, opmerkingen ??

18 5 - motorvoertuigen - overig
Euroklassevermelding op kenteken (1) papieren kentekenbewijs trucks: vermelding in Arabische cijfers (Euro 4 / 5 / 6) kentekencard: ‘milieuklasse’ RL: item V9 card per : alleen nummers RL’n en VO’n ; geen Euroklasse. bezwaar gemaakt bij RDW

19 5 - motorvoertuigen - overig
Euroklassevermelding op kenteken (2) discussie Euro VI <-> Euro 6; RDW niet klaar voor Euro VI (eerst moet register worden aangepast) verschillende visies bij de merken problemen vooral bij N1 en N2 die onder light-duty en onder heavy-duty kunnen vallen milieuzones en subsidieregelingen alsnog op nieuwe cards per begin februari mogelijkheid omruilen cards zonder; brief RDW aan eigenaren Verzoek aan RDW om alsnog zsm te gaan werken aan aanpassen register e.d.

20 6 Milieuzaken Voortgang Europese wetgeving CO2 Heavy Duty Vehicles (1)
Europese Commissie maakt visie op CO2 emissies voor HDV. LOT-studies gestart, die reductie en testen van CO2-emissies voor Trucks & Trailers onderzoeken. industrie gevraagd mee te denken; oprichting van ‘Special Working Groups CO2 HDV’ door CLCCR & VDA medio 2012. RAI participeert in deze ‘Special Working Groups CO2 HDV’ final reference specifications for certain configurations of trailers and bodywork ; have been submitted to the European Commission / LOT3-project consortium as input to the simulation tool (VECTO).

21 7 ETG - (1)

22 7 ETG (2) Ervaringen Problemen Onduidelijkheden …………………

23 7 ETG (3) Verordening 214 / 2014 (wijziging 2007/46)
Wijziging van met name bijlage XI (eisen voor voertuigen voor speciale doeleinden) van 2007/46 In bijlage XI van Richtlijn staat een lijst waarin is aangegeven welke uitzonderingen, ontheffingen, en voorwaarden e.d. er zijn voor dergelijke voertuigen Die bijlage XI was oorspronkelijk onderverdeeld in 5 groepen van speciale doeleinden (5 aanhangsels) : kampeerwagens/ambulances/lijkwagens, gepantserde voertuigen, voor rolstoelen toegankelijke voertuigen, overige voertuigen voor speciale doeleinden (inclusief caravans), mobiele kranen;   daaraan was al eerder een 6e groep toegevoegd: aanhangwagens voor het vervoer van uitzonderlijke lading.

24 7 ETG (4) Verordening 214 / 2014 (wijziging 2007/46) Ingangsdata:
wijzigingen in bijlage XI; aantal definities van de groepen van voertuigen voor speciale doeleinden is aangepast: 4 is nu geworden: overige voertuigen voor speciale doeleinden (inclusief speciale groep, multifunctionele werktuigdragers en caravans) 6 is nu geworden: voertuigen voor het vervoer van uitzonderlijke ladingen in de lijst met technische eisen worden, in het kader van de GSR, nu niet meer alleen Richtlijnen genoemd, maar ook ECE-Reglementen. Ingangsdata: nieuwe typegoedkeuringen van voertuigen voor speciale doeleinden moeten per 28 maart 2014 (voor een ETG) aan de aangepaste bepalingen voldoen; bestaande ETG’s moeten per 1 november 2014 voldoen.   Verwerking in Regeling Voertuigen: ???

25 7 ETG (5) Nieuw gepubliceerde Verordeningen die (ook) 2007/46 wijzigen : 214/2014 : wijz bijlagen II-IV-XI-XII-XVIII van 2007/46 136/2014 : wijz 692/2008 (Euro5-6) en 582/2011 (Euro VI) wijz 2007/46 (ETG-RL) 133/2014 : wijz. 595/2009 en 582/2011 (Euro VI) wijz 2007/46 (ETG-RL)

26 7 ETG (6) Meerfasengoedkeuring
Bijlage XVII van 2007/46 : “Procedures voor de EG-meerfasentypegoedkeuring” stricte voorwaarden; o.a. : 2e fase goedkeuring: één opbouw op één merk chassis EU : MVWG subgroup on Special Purpose Vehicles and Multi Stage Build –vehicles verzoek vanuit fabrikanten / CLCCR: één opbouw op meerdere merken chassis aantal overheden wel positief; Duitsland tegen

27 7 ETG (7) Meerfasengoedkeuring
EU : MVWG subgroup on Special Purpose Vehicles and Multi Stage Build –vehicles The group agreed that the manufacturer of the previous stage shall inform the manufacturer of the next stage as soon as the new extension to the whole vehicle type had been issued and at the latest on the starting production date of the incomplete vehicle. Extensions: not ask for an extension (or revision) at the 2nd stage when an extension at the first stage does not impact the 2nd stage. However, to keep a link between the different CoCs (the extension of the base vehicle to be mentioned on the CoC of the subsequent stages) in order to facilitate the registration of the final vehicle and because this is necessary for the CO2 monitoring of N1 vehicles.

28 ‘herziening’ ETG-Richtlijn: objectives:
Better implementation & enforcement Clarification & reinforcement of main procedural provisions, in particular with regard to concept of: new vehicle types, extension of type- approvals, safeguard measures & recalls

29 ‘herziening’ ETG-Richtlijn: principles:
Adaptation to Lisbon Treaty Replace Directive by a Regulation Maximum coherence with L- and T-cat Regulations Market surveillance provisions in line with the New Legislative Framework Voorstel van Commissie: eind 2014

30 8 RL’n / VO’n - Recent gepubliceerd
214/2014 : wijz bijlagen II-IV-XI-XII-XVIII van 2007/46 165/2014 : Tachografen in wegvervoer - vervangt 3821/85 136/2014 : wijz 692/2008 (Euro5-6) en 582/2011 (Euro VI) en 2007/46 (ETG-RL) 133/2014 : wijz. 595/2009 en 582/2011 (Euro VI) en 2007/46 (ETG-RL) 195/2013 : wijz. 693/2008 Euro5-6 - mbt eco-innovaties en 2007/46 (ETG-RL) 171/2013 : wijz. 693/2008 Euro5-6 - mbt eco-innovaties en 2007/46 (ETG-RL)

31 9 Verordening Algemene Veiligheid - GSR
Intrekking alle Richtlijnen (1 november 2014) gebruiken overeenkomstige ECE Reglementen, of opnieuw publiceren als ‘implementing measure’ (indien geen Regl.) Nieuwe eisen: schakelindicatoren personenauto’s, milieuprestaties banden, LDWS, AEBS, ESC, TPMS ‘specifieke eisen’ bepaalde cat’n (algemeen verwoord) aantal Reglementen waarvoor geen RL is Ingangsdata: Nieuwe typen: 1 nov 2012 Nieuwe registraties : 1 nov 2014 LDWS, AEBS, ESC, TPMS: ‘eigen ingangsdata’

32 9 Verordening Algemene Veiligheid - GSR
Uitbreiden TGK Richtlijn mogelijk voor bepaalde onderwerpen; Document EU december 2010 ( ‘YES / NO document’)  Vervallen typegoedkeuringen per 1 nov 2014 ? Individuele toelating en NKS in NL: GSR-eisen per [ 1 juli ] Wijze van keuren individueel wordt aangepast ; concept in april beschikbaar Welke versie van het Reglement? Bijlage IV GSR

33 9 Verordening Algemene Veiligheid - GSR

34 9 Verordening Algemene Veiligheid - GSR
Overgaan van Richtlijn naar Reglement bij ETG Kan EU-certificaat ‘eenvoudig’ overgezet worden in ECE-certificaat? Hangt af van inhoud Hangt af van voertuigcategorie Hangt af van keuringsinstantie Keuring overdoen; kosten (mogelijk aanvullende of andere eisen) Contact met RDW Ervaringen, problemen, onduidelijkheden ? EU : ‘Handbook’ - Issues and clarifications Nader bestuderen Wordt toegestuurd

35 10 M&G – 96/53 (1) M&G internationaal vervoer: 96/53
voorstel gepubliceerd (april 2013) tot aanpassing van Richtlijn 96/53 inzake maten en gewichten in het internationale verkeer. Gaat voor een groot deel over het toestaan van extra lengte t.b.v.  aerodynamische voorzieningen en verkeersveiligheidvoorzieningen I&M en brancheorganisatie staan achter de grote lijnen De technisch inhoudelijke details komen later aan de orde in vergaderingen van de Raadswerkgroepen.

36 10 M&G – 96/53 (1) M&G internationaal vervoer: 96/53
EP heeft veel tegenvoorstellen gedaan Raadswerkgroepen vergaderen frequent DG Move heeft Expret Group Aerodynamics ingesteld veiligheidszaken zijn voor DG Enterprise allerlei items worden weer actueel: zijafscherming, zicht bestuurder, … extra lengte aan voorkant: bestreken baan lijkt bepalend te blijven onoverzichtelijke situatie Brussel besluitvorming lijkt nog lang te gaan duren

37 10 M&G – 1230/ (3) 1230/2012:

38 11 Uitrusting bedrijfsvoertuigen
…………………………… …………………………....

39 12 MTV - Eéndelige kentekencard (1)

40 12 MTV - Eéndelige kentekencard (2)
Sinds 1 januari 2014 Introductie zonder grote problemen ervaringen ? Euroklassevermelding Conformiteitsbewijs 96/53 VKB en kentekenplaat

41 12 MTV - Eéndelige kentekencard (2)

42 12 MTV - Eéndelige kentekencard (2)
VKB en kentekenplaat Voor 1 januari kon een oplegger/aanhangwagen direct op naam van de klant geregistreerd worden en direct een kentekenplaat laten maken. Korte doorlooptijd en klant kon na de keuring dus met een VKB direct rijden. Na 1 januari ’14 kan de oplegger / aanhangwagen nog steeds direct op naam van de klant geregistreerd worden, echter op VKB wordt geen code vermeld staat waarmee een kentekenplaat besteld kan worden Klant moet dus wachten op de kentekencard en moet dan zelf de kentekenplaat regelen. Aangekaart bij RDW: is opgelost: In GAIK is ingebouwd dat afgifte op VKB (lees: zonder opgave documentnummer kentekencard of GAIK-code) nog mogelijk is tot max. 7 dagen na afgifte van het voorlopig kentekenbewijs.

43 13 Kenteken aanvragen op basis van CvO (1)
VKR o.b.v. CvO = Gegevens indiv.CvO’s worden elektronisch naar RDW gestuurd, in standaard format (XSD-bericht) Kentekenaanvraag dan o.b.v. het CvO, niet meer o.b.v. typekeuringsbestand Niet meer afhankelijk van verwerking ETG’s door RDW Specifieke voertuiggegevens worden gebruikt, geen vaste waarden uit ranges meer Eerdere suggesties over introductie: 2012, 2013 Opvolging RDW: overleg met importeurs in 2012 Nieuwe projectleider: Rudi Welling RDW communiceert momenteel vooral met nieuwsbrieven

44 13 Kenteken aanvragen op basis van CvO (2)
Stand van zaken: weer nieuwe projectleider bij RDW planning: M.i.v. 1 juli 2014 mag het gebruikt worden Per 1 april moet het gebruikt worden sinds juli 2013 kunnen CvO’s al digitaal aangeleverd worden;RDW roept merken op om te testen ‘massa rijklaar’ verplicht meegeven bij kentekenaanvraag: per 1 oktober ? MRB consequenties ? 5e Nieuwsbrief op komst morgen overleg met nieuwe projectleider

45 14 Restantregeling - data 2014

46 14 Restantregeling - data 2014

47 15 APK ; wijzigingsvoorstel EU
voorstel Commissie 13 juli 2012 tot aanpassing APK Richtlijn commentaar Lid-staten / Raad en EP Veel overleg in 2013 belangrijkste ‘kwesties’ : behoud Nederlandse systematiek Richtlijn of Verordening? verplichte APK ook voor aanhangwagens onder de 3500 kg GVW (O1 en O2) ? Verplichte APK ook voor bromfietsen en motorfietsen ? December 2013: overeenstemming Commissie-Raad-EP Nog plenair in EP en Raad

48 15 APK ; wijzigingsvoorstel EU
Compromis: Richtlijn Eens over ‘package’: APK, roadside checks, en voertuigdocumenten Voorlopig geen APK voor lichte aanhangwagens en bromfietsen; Commissie gaat wel nader onderzoek doen Motorfietsen: vanaf 2022 ; tenzij alternatieve maatregelen met zelfde effect op verkeersveiligheid Verplichte APK voor tractoren categorie T5 Minimale eisen aan testapparatuur en keurmeester Ingangsdatum: [ ] RDW en SOAPK gaan nader inventariseren wat de practische consequenties voor NL worden

49 15 APK ; voorstel EU Verplichte APK ook voor:
aanhangwagens onder de 3500 kg GVW; frequentie : (praktisch probleem voor NL zou zijn dat aanhangwagens onder de 750 kg nu geen eigen kenteken hebben) brom- en motorfietsen (bromfietsen met een constructiesnelheid van  meer dan 25 km/u; de Nederlandse snorfiets zou daar dus niet onder vallen) Fabrikanten worden verplicht om gegevens beschikbaar te stellen aangaande systemen in het voertuig die invloed hebben op veiligheid en milieu  (de EU onderzoekt of een Europees platform voor technische gegevens haalbaar is (uitwisseling en inhoud)) Afkeuren moeten Europees gestandaardiseerd worden en ingedeeld in categorieën. Er komen geharmoniseerde eisen voor testapparatuur, met een overgangstermijn van 5 jaar APK-stations moeten ook de volgende nieuwe testapparatuur gaan gebruiken: Apparatuur om aslasten te bepalen Spelingsdetectoren  (boven 2800 kg) Schokdempertester Geluidsmeter grade 1 Apparatuur om remvloeistof te testen

50 16 Regeling Voertuigen wijzigingen per 1-7-2014 (1)
Verwerken VO 678/2011 (wijz. Bijlage II van ETG-RL) Gewijzigde bijlage II van 2007/46 (definities, voertuigcategorieen (onderscheid M1 en N1) , voertuigtypen, en carrosserietypen) Verwerken in RV

51 16 Regeling Voertuigen wijzigingen per 1-7-2014 (2)
Verwerken VO 1229/2012 (wijz. Bijlage IV van ETG-RL) kleine serie eisen; kleine serie N1 Vervallen van * bijlage IIIA van de RV (kleine serie eisen) * bijlage IIID van de RV (kleine serie eisen voertuigen speciale doeleinden) in de plaats daarvan: dynamische verwijzing naar bijlage IV van de ETG (kleine serie – eisen) Vervallen ‘wijze van keuren NKS’ In plaats daarvan: wijze van keuren individueel (voor non M1 en N1) M1 en N1: EU eisen voor kleine series (wel nog NL NKS mogelijk)

52 16 Regeling Voertuigen wijzigingen per 1-7-2014 (3)
Verwerken VO 1230/2012 (M+G bij de typegoedkeuring) Betreft in RV vooral ‘gebruikseisen’ : Monteren van opvouwbare aerodynamische voorzieningen (500 mm achterzijde) wordt toegestaan voor alle voertuigen, dus ongeacht datum eerste toelating. N1 zonder vermelding van de trekgewichten op het kentekenbewijs, met aanhangwagen voorzien van een bedrijfsremsysteem: aanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan kg, vermeerderd met de technisch toegestane maximummassa op het koppelpunt. N2 en N3: uitzwaai van de achterkant mag maximaal 1,00m mag bedragen wanneer de achterste as een gestuurde as is.

53 16 Regeling Voertuigen oplooprem autonome aanhangwagens
Op basis van de GSR moet voor remmen ECE Reglement 13 worden toegepast.  Daarin is bepaald dat aanhangwagens van de categorie O2 (GVW 0,75 – 3,5 ton) niet voorzien mogen zijn van een oplooprem, m.u.v. middenasaanhangwagens: “ Aanhangwagens van categorie O 2 moeten zijn uitgerust met een bedrijfsremsysteem van het type continu, halfcontinu of oploop. Het laatstgenoemde type is alleen toegestaan voor middenasaanhangwagens. Elektrische remsystemen volgens bijlage 14 bij dit reglement zijn echter wel toegestaan.” Dus: een mechanische oplooprem bij een niet-middenasaanhangwagen (categorie O2) is op basis van Reglement 13 niet toegestaan.  Dit geldt per - 1 nov 2014 voor nieuwe registraties van voertuigen met ETG - 1 juli 2014 voor individuele toelatingen

54 16 Regeling Voertuigen Nationale typegoedkeuringen
bestaande nationale typegoedkeuringen voor brandstoftanks, reminrichtingen en stuurinrichtingen komen met ingang van 1 november 2014 te vervallen. de datum van 1 november 2014 komt voort uit de GSR (intrekking Richtlijnen) omdat de bestaande nationale typegoedkeuringen zijn gebaseerd op EG-richtlijnen komen ook deze te vervallen per 1 november 2014. Brandstoftanks: in R34 is de mogelijkheid gecreëerd voor de goedkeuring van een brandstoftank als los component, iets wat in het verleden niet mogelijk was Reminrichting en stuurinrichting: er kan nog uitsluitend nationale typegoedkeuring worden verleend aan reminrichtingen en stuurinrichtingen, mits zij voldoen aan VN/ECE reglement nr. 13 respectievelijk nr. 79. Een voertuig dat is goedgekeurd op basis van een vervallen typegoedkeuring kan alleen tijdens de restantvoorraadperiode (1 of 1,5 jaar) nog worden gekentekend mits het voertuig voorkomt op de restantvoorraadlijst.

55 16 Regeling Voertuigen - AGR
Wijzigingen RV eens per 2 jaar (m.u.v. ‘verplichtingen’ o.b.v. Richtlijnen en Verordeningen): Fouten, onvolkomenheden, wensen e.d. Eerstvolgende wijziging: Nieuwe procedure voor wijzigingen RV AGR: AdviesGroep Regeling Voertuigen RDW: wijzigingsvoorstellen via vertegenwoordigers van brancheorganisaties Voorstellen voor RV wijziging : indienen tot 1 nov 2014 DUS: voorstellen tijdig indienen bij RAI

56 17 RDW, keuringen, procedures
Doorlooptijden individuele goedkeuringen RDW Zoetermeer …………………………..

57 18 overig Jaarbrief RDW 2014 EUR- Lex website EU wordt vernieuwd
Ontwikkelingen dienstverlening RDW in 2014 Digitale dienstverlening, voertuigen, rijbewijzen Wordt nog aan u toegestuurd EUR- Lex website EU wordt vernieuwd …………………………..

58 18 Overig - EUR-Lex website

59 19 APK …………………………. …………………………..

60 20 Datum volgend overleg ……………..

61 21 Rondvraag Vragen vanuit de zaal ?

62 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Technisch Overleg Bedrijfsvoertuigen"

Verwante presentaties


Ads door Google