De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Persoonsvolgende financiering Algemene infosessies november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Persoonsvolgende financiering Algemene infosessies november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Persoonsvolgende financiering Algemene infosessies november 2015

2 Verloop van de dag: Voormiddag: – Zorg en ondersteuning voor de PmH − Bestaande situatie − Vernieuwde situatie: het proces, toeleiding tot budget, prioritering − Individuele materiële bijstand Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2

3 Verloop van de dag Namiddag: – Budgetberekening en ondersteuningsfuncties – ZZI: de schalen en werkwijze, interpretatie van resultaten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap3

4 Vooraf: wat moet je weten? Huidige situatie: stavaza momenteel Voornamelijk meerderjarigen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap4

5 Vooraf: wat moet je weten? Structuur PVF beslissingsorganen Taskforce PVF VAPH: werkgroepen, projectgroep Raadgevend comité en adviesgroepen (wetgeving en conceptnota’s) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap5

6 De zorg en ondersteuning voor PmH: situatie tot voor kort Het aanbod Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6

7 Aanbod zorg en ondersteuning Zorgaanbieders worden erkend en gesubsidieerd om begeleiding en opvang voor PmH te voorzien Verschillende types van ondersteuning –ambulante dienstverlening: thuisbegeleiding, begeleid wonen, beschermd wonen, Zelfstandig Wonen – semi-residentiële ondersteuning: dagcentrum – residentiële ondersteuning: tehuis, logeren Erkende capaciteit: aantal plaatsen of aantal begeleidingen Aanbieder verantwoordt besteding middelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7

8 Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) Een budget waarmee PmH zelf de nodige ondersteuning kan realiseren PmH is budgethouder die zelf optreedt als werkgever Beperkte combinatiemogelijkheden met zorg Besteding volledig te verantwoorden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8

9 Persoonsgebonden Budget (PGB) Een budget waarmee PmH – zelf ondersteuning kan realiseren – reguliere dienstverlening kan inkopen – zorg kan inkopen bij vergunde aanbieders/licentiehouders Experiment Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9

10 Indicatiestelling Zorg en PAB Wie komt in aanmerking? – Jonger dan 65 jaar – In het Nederlands taalgebied of Brussel wonen – Voldoen aan de verblijfsvoorwaarden – Voldoen aan definitie handicap –Behoefte hebben aan handicapspecifieke zorg en ondersteuning Procedure: aanvraag via provinciale afdeling VAPH – Aanvraag voor ondersteuning - Multidisciplinair verslag of PAB-inschalingsverslag door erkend MDT Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10

11 beoordeling & beslissing –beoordeling door PEC en bij vraag naar PAB ook door Deskundigencommissie –voornemen van beslissing – heroverweging PEC-voornemen mogelijk via HOC – beslissing (via provinciale afdeling VAPH) – beroepsprocedure via Arbeidsrechtbank versnelde procedure mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11

12 Centrale Registratie Zorgvragen Vraag registreren op CRZ (per provincie) – door contactpersoon (bv voorziening, MDT) – actieve of toekomstgerichte vraag – dringend oplossing nodig: RPC, status PTB – ook voor PAB-vragen – bemiddeling (helpen zoeken naar geschikte oplossing) Aanbod en vraag op elkaar afstemmen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12

13 Naar een vernieuwd zorglandschap voor PmH in 2020 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13

14 Aanleidingen VN – verdrag Internationale trend Wachtlijsten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14

15 Aanleidingen Doelstellingen Perspectief 2020: Zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood Geïnformeerde gebruikers (regie in eigen handen) en vraaggestuurde zorg en ondersteuning in inclusieve samenleving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15

16 Drie pijlers voor nieuw ondersteuningslandschap –Vermaatschappelijking van de zorg –Bijkomende budgettaire middelen –Persoonsvolgende financiering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16

17 Vermaatschappelijking van de zorg Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17

18 1 2 3 4 5 1. Zelfzorg 2. Eigen gezin 3. Vrienden, vrijwilligers en buren 4. Reguliere diensten 5. VAPH-ondersteuning (RTH en nRTH) Vermaatschappelijking van de zorg Concentrische cirkels  Gedeelde zorg en ondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18

19 1 2 3 4 5 Vermaatschappelijking van de zorg Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19

20 1 2 3 4 5 Vermaatschappelijking van de zorg 20Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

21 1 2 3 4 5 Vermaatschappelijking van de zorg 21Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

22 1 2 3 4 5 Vermaatschappelijking van de zorg Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22

23 Vermaatschappelijking van de zorg: VAPH? Continuüm van ondersteuning: – Minst ingrijpende zorg eerst – Zo goed mogelijk aangepast aan de individuele noden – Flexibiliteit Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap23

24 Drie pijlers voor nieuw ondersteuningslandschap –Vermaatschappelijking van de zorg –Bijkomende budgettaire middelen –Persoonsvolgende financiering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap24

25 Bijkomende budgettaire middelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap25

26 Drie pijlers voor nieuw ondersteuningslandschap –Vermaatschappelijking van de zorg –Bijkomende budgettaire middelen –Persoonsvolgende financiering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap26

27 Vermaatschappelijking van de zorg Continuüm van ondersteuning Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap27

28 Vermaatschappelijking van de zorg Continuüm van ondersteuning Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap28

29 Diensten Ondersteuningsplan WAT? –vraagverheldering, netwerkversterking, brug naar reguliere dienstverlening –maximum 12 begeleidingen gespreid over 12 maanden (nieuw BVR: 5% van begeleidingen max. 18 maanden) Voor WIE? – voor personen met (een vermoeden van) een handicap; rechtstreeks toegankelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap29

30 Geresponsabiliseerde MDT’s WAT? – Aanleveren informatie in functie van: − erkennen handicap − objectiveren ondersteuningsnood obv vraag − prioriteit Gemachtigde indicatiestelling (tegen 2020) –geen PEC meer voor objectivering ondersteuningsnood, wel nog voor handicap – vorming, intervisie, ex post controle Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap30

31 Vermaatschappelijking van de zorg Continuüm van ondersteuning Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap31

32 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp gespecialiseerde hulp, rechtstreeks toegankelijk (niet door toegangspoort) – Persoon met (een vermoeden van) een handicap – Ondersteuningsfuncties − ambulante en mobiele begeleiding (eerste 2 jaar: max 24x/jaar; vanaf 3 de jaar: max 12x/jaar) − dagopvang (max 24 dagen/jaar) − verblijf (max 12 nachten/jaar) − outreach: overdracht van handicapspecifieke kennis, vb aan kinderopvang, scholen, reguliere diensten, … – Persoonlijke bijdrage naargelang ondersteuningsfunctie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap32

33 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp RTH wordt sterk uitgebreid in 2015 verdere optimalisatie in 2015 – flexibeler inzet, geen strikt onderscheid in functies persoonlijke bijdrage kan via BOB regelgeving aangepast: oktober 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap33

34 Persoonsvolgende financiering Trap 1: BOB recht op basisondersteuning voor elke PmH met duidelijk vastgestelde behoefte aan zorg en ondersteuning Trap 2: PVB nRTH persoonsvolgend budget voor wie nood heeft aan meer intensieve, frequente of gespecialiseerde ondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap34

35 Basisondersteuningsbudget WAT? Garantie op basisondersteuning Maandelijks, vast, forfaitair bedrag: 300 euro Vrij besteedbaar Uitbetaald door zorgkassen Combineerbaar met RTH en IMB NIET combineerbaar met PVB nRTH (trap 2) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap35

36 Basisondersteuningsbudget Voor WIE? Personen met erkende handicap EN vastgestelde ondersteuningsnood Erkennen handicap en vaststellen ondersteuningsnood: –Vroegere positieve beslissing (zorg, PAB) –Attesten –Nieuw te doorlopen multidisciplinair onderzoek (MDO) (via erkend MDT) Gefaseerde invoer vanaf 2016 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap36

37 Implementatie PVF trap 1: de timing Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap37

38 PVF trap 1 eerste BOB’s worden toegekend 01/09/16 – nominatieve lijst (gekend bij VAPH, CRZ) – datastroom naar zorgverzekering BVR BOB (zorgverzekering): na de zomer naar Vlaamse Regering Parallel: decreet VSB ifv BVR BOB binnen VSB Processen en ICT: zorgverzekering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap38

39 Persoonsvolgend budget (PVB) nRTH Trap 2 Budget om zorg en ondersteuning te realiseren Niet rechtstreeks toegankelijk Hoogte budget afhankelijk van vraag en nood Combineerbaar met IMB NIET combineerbaar met RTH, BOB Inzetbaar als cash en/of als voucher Besteding te verantwoorden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap39

40 PVB nRTH – start 2016 nieuwe toekenningen zijn persoonsvolgend 2015 - 2016: overgangsperiode –nieuwe administratieve processen & transitie VAPH – regelgeving – ICT-ontwikkeling – reorganisatie van het aanbod Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap40

41 PVB: de processen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap41 Birdview KO1

42 PVB: de processen Ondersteuningsplan, Objectivering handicap, Objectivering ondersteuningsnood Spoedprocedure Noodsituatie + PVB na noodsituatie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap42

43 Continuüm van ondersteuning Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap43

44 Bijstandsorganisaties Bijstand na de poort Inzetten & adequaat besteden, beheren en verantwoorden PVB Sterker maken van budgethouders VAPH vergunt organisaties die deze specifieke opdracht opnemen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap44

45 Implementatie PVF trap 2 meerderjarigen: de timing Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap45

46 3 deelaspecten – toewijzen van een PVB nRTH – toekennen van een PVB nRTH – inzetten, besteden en verantwoorden van een PVB nRTH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap46

47 Toewijzen PVB nRTH nieuwe procedure start 01/04/2016 BVR ‘afhandelen van een vraag …’ en ‘DOP’ – positief advies IF – agendering VR voor de zomer (17/07) – principiële goedkeuring processen: data-unit 02/07 methode en instrumenten: in ontwikkeling ICT: in voorbereiding (functionele analyse) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap47

48 Regie ikv PVF concept: – deels (prioritering) geadviseerd – TF en PC augustus/september 2015 BVR ‘regie ikv PVF’: oktober 2015 processen: deels (ikv toeleiding) DU 02/07 methode en criteria: in ontwikkeling ICT: nog op te starten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap48

49 Toekennen PVB nRTH toekennen eerste PVB’s nRTH: 01/09/16 prioriteit & beschikbare middelen budgetcategorie en prioriteit moeten gekend zijn voor nieuwe vraagstellers nRTH proces: beheer macrobudget VAPH – vrijkomen middelen door uitstroom – extra middelen uitbreidingsbeleid – feitelijk gebruik/ niet-benutting Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap49

50 Inzetten, besteden & verantwoorden 01/09/16: eerste PVB’s nRTH, dus – kader voor besteding is er – er zijn vergunde aanbieders – uitbetalen cash en vouchers is mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap50

51 Inzetten, besteden & verantwoorden Besteding: – concept: TF 25/08 – BVR: TF 29/09, RC 27/10 vergunnen van aanbieders: – concept: TF 30/06 en TF 25/08, TF 15/09 – BVR: na TF 29/09 en RC 27/10 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap51

52 Inzetten, besteden & verantwoorden financiering: – betoelagen personeel: − concept: TF 15/09 − BVR: TF 29/09, RC: 27/10 – woon-/leef- en organisatiegebonden kosten − concept: TF 15/09 − (BVR besteding) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap52

53 PVF minderjarigen? toeleiding trap 2 minderjarigen binnen ITP eerste conceptnota: geen positief advies nieuwe conceptnota in voorbereiding – agendering PWG IJH september 2015 – agendering TF oktober 2015 vermoedelijke opstart: 01/01/2018 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap53

54 Ombouwen van het zorglandschap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap54

55 Tehuis niet- werkenden Dagcentrum Thuisbegeleiding Flexibelere ondersteuning: FAM & MFC Vroeger

56 Multifunctioneel Centrum Minderjarigen (MFC) Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Nu

57 FAM als tussenstap naar PVF Overgang naar PVF faciliteren (visie, werking en structuren aanpassen) Soepele en vraaggestuurde zorgtrajecten, op maat van de cliënt Ondersteuning zo inclusief mogelijk organiseren – Aandeel inclusief wonen verhogen – Inschakeling van reguliere diensten verhogen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap57

58 FAM als tussenstap naar PVF Ruimte voor sociaal ondernemerschap –soepel personeelsbeleid ifv vragen van cliënten –administratieve vereenvoudiging Kosten voor wonen en ondersteuning loskoppelen van elkaar (eigen woon- en leefkosten) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap58

59 FAM & MFC vandaag: beheersovereenkomsten (BO) 01/01/16: regelgeving FAM & MFC BVR FAM en BVR MFC: – geadviseerd RC 30/06 – aanvraag IF zal binnenkort lopen continuering van huidige situatie (BO’s) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap59

60 Het aanbod binnen de nieuwe context FAM & MFC RTH Bijstandsorganisaties Vergunde aanbieders Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap60

61 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp verder uitbreiden capaciteit: UB 2015 e.v. optimaliseren RTH: opstart 01/01/2016 2016: positionering erkende voorzieningen ikv RTH en ikv nRTH (reconversie) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap61

62 Bijstandsorganisaties opstart 01/01/16 opdracht huidige BHV’s wordt overgenomen BVR bijstand – positief advies IF – agendering VR 17/07 – principiële goedkeuring vergunnen: eind 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap62

63 Vergunde aanbieders 01/09/16: vergunde aanbieders naast erkende FAM’s en MFC’s 01/01/2017: geen erkende FAM meer, enkel vergunde aanbieders (geen capaciteit) vergunnen: voorjaar 2016 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap63

64 De kritieke periodes Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap64

65 Verschillende golven van nu tot PVF … 2015: – BVR’s, processen en ICT – testen en simuleren – voorbereiden feitelijke opstart Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap65

66 01/01/16 – 31/12/16 – voorbereiden overschakeling huidige gebruikers naar PVF – voorbereiden opheffen erkende capaciteit nRTH 01/04/16 – 31/08/16: - nieuwe inschalingsprocedure is van kracht, maar regulier vrijkomende capaciteit kan nog niet persoonsvolgend ingezet worden; beperkt UB ifv realisatie VIPA-buffer, maar nog geen bestedingskader en geen vergunde aanbieders. - Overgangsregeling moet beschikbaar zijn op 31/03/2016. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap66

67 01/09/16 - 31/12/2016 – de nieuwe inschalingsprocedure is van kracht, regulier vrijkomende capaciteit kan nog niet persoonsvolgend ingezet worden; UB gaat grotendeels naar de realisatie van de VIPA-buffer; PVB's nRTH kunnen besteed en gefinancierd worden – overgangsregeling moet beschikbaar zijn 31/08/16 vanaf 01/01/17 – PVF voor meerderjarigen is een feit, voor minderjarigen werken we nog met indicering via ITP en aanbod via MFC en PAB. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap67

68 Prioritering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap68

69 Expliciete taak voor MDT’s Elke vraag naar zorg en ondersteuning dient eveneens een inschatting van dringendheid van de vraag te bevatten. Uitzonderlijk kan de vraag in delen geprioriteerd worden ‘Checklist prioritering’ Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap69

70 Groepen? MOMENTEEL: – Automatische toekenning: minderjarigen-meerderjarigen, noodsituatie, PVB na noodsituatie, spoedprocedure – Maatschappelijke noodzaak – Terugvalbasis trap 2 naar trap 1 – Prioriteitsgroepen 1, 2 en 3 − Eerlijke communicatie Methode en criteria – Conceptnota goedgekeurd op TF 13/10, BVR nog niet volledig geadviseerd Heroverweging mogelijk –Juridische verankering gepland eind september Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap70

71 Individuele materiële bijstand Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap71

72 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap72 -Hulpmiddelen en woningaanpassingen -Kunnen de zelfstandigheid van een persoon vergroten, kunnen ondersteuning geven aan mantelzorgers,… -Heeft ook een plaats in de concentrische cirkels

73 1 2 3 4 5 Vermaatschappelijking van de zorg 73Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

74 1 2 3 4 5 Vermaatschappelijking van de zorg Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap74

75 ‘Zuivere’ IMB-vraag – Volgt bestaande regelgeving: A001 + A002 + Adviesrapport/RIZIV-bundel/Inco formulier Gecombineerde IMB-vraag – Ook hier wordt bestaande regelgeving gevolgd, in combinatie met BVR Toeleiding − Bv: Ondersteuningsplan PVF + Objectivering + Adviesrapport + A002 – Afstemming noodzakelijk: administratieve eenvoud Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap75 Procedure

76 Het vernieuwde basisdossier Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap76

77 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap77 -Het PVF ondersteuningsplan Het nieuwe aanvraagdocument (A001). Dient vraagverheldering weer te geven en de vraag van de cliënt in ondersteuningsfucnties -Objectivering handicap Stoorniscodes en hun objectivering, handicapcodes -Objectivering ondersteuningsnood Afname ZZI of beschrijvende module (m.i.v. enkele testen) -Prioritering

78 Traject vernieuwd basisdossier Testing 11/09: deadline indienen dossiers Overleg gebruikers-DOP-DMW: najaar 2015 Nota ondersteuningsplanning: TF 27/11 Nota objectivering: na TF 27/11 Najaar 2015 – voorjaar 2016: verdere modules basisdossier Praktijkgerichte opleidingen: voorjaar 2016 1 april 2016: start aanvragen PVB Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap78

79 Aanpassingen applicaties Cliënt zal zelf via mijnvaph.be een PVF-OP kunnen opmaken Opvolging van stavaza aanvraag en opvolging budget MDT: Helios zal zelfde opvolging aanvraag kunnen weergeven voor alle gelinkte cliënten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap79


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Persoonsvolgende financiering Algemene infosessies november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google