De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV WbvLangedijk 26 november 2015 ALV WbvLangedijk 26 november 20151.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV WbvLangedijk 26 november 2015 ALV WbvLangedijk 26 november 20151."— Transcript van de presentatie:

1 ALV WbvLangedijk 26 november 2015 ALV WbvLangedijk 26 november 20151

2 Agenda 1.Opening 2.Mededelingen 3.Verslag ledenvergadering van 11 juni 2015 *) 4.Presentatie activiteitenplan en meerjarenbegroting 2016-2020 *) 5.Goedkeuring begroting 2016 6.Presentatie nieuwe Woningwet 7.Rondvraag en sluiting ALV WbvLangedijk 26 november 20152

3 Activiteitenplan 2016-2020 Bod aan gemeente en huurders Relatie met nieuw beleidsplan Jaarwerkplan voor de organisatie Grondslag voor begroting Basis voor rapportage Aanzet voor beleidswijzigingen ALV WbvLangedijk 26 november 20153

4 Thema’s huren en woonlasten vraag en aanbod onderhoud en verbeteren nieuwbouw verkopen, aankopen en koopgarant leefbaarheid organisatie financiën ALV WbvLangedijk 26 november 2015 4

5 Huren en woonlasten Jaarlijkse huurverhoging gemiddeld op niveau inflatie; verwachting voor 2016 0,9%. Streefhuur ca 66% van de maximaal redelijke huur Woningwaarderingssysteem; geen eigen waarderingssysteem meer Tijdelijke huurkorting voor jongeren onder de 23 met recht op huurtoeslag Uitgangspunt bij duurzaamheidsinvestering: Één euro extra huur = anderhalve euro besparing energielasten ALV WbvLangedijk 26 november 20155

6 Huren en woonlasten ALV WbvLangedijk 26 november 20156

7 Vraag en aanbod Jaarlijks minimaal 100 woningen te huur aanbieden 75% woningen aanbieden met huurprijs onder de €586 en 90% met een huurprijs onder de €628 Slaagkans bij recht op huurtoeslag blijft gelijk, dat gaan we monitoren Minimaal 50% toewijzen aan ingeschreven woningzoekenden Geen aanbod van woningen boven €710 ALV WbvLangedijk 26 november 20157

8 Onderhoud en verbeteren Bewoner weet binnen één werkdag hoe technische klacht wordt afgehandeld. Bewoner kan zelf bepalen hoe en wanneer keuken vervangen wordt. In 2016 starten we in een aantal complexen met een pilot Jaarlijks verbeteren we bij minimaal 75 woningen de energieprestatie 9 van de 10 mutatiewoningen verhuren we met B-label WbvLangedijk investeert in individuele woningaanpassingen als energetische prestatie verbetert of de woning levensloop bestendiger wordt; overige woningaanpassingen staan we wel toe, maar bewoner moet deze zelf betalen Onderhoud in 2016 –166 woningen schilderwerk –18 woningen badkamervervanging –76 woningen keukenvervanging –127 woningen gevelonderhoud (inclusief 54 woningen cpl 4) –24 woningen dak onderhoud van de bergingen –52 woningen CV vervangen ALV WbvLangedijk 26 november 20158

9 Nieuwbouw We bouwen de komende vijf jaar ruim 100 woningen We bouwen vooral voor jongeren en voor ouderen 30% van de nieuwbouw krijgt een huur<€500. Dit zullen kleine woningen zijn (50-60 m 2 ) In 2016 realiseren we een project met conceptueel bouwsysteem, met korte doorlooptijd. ALV WbvLangedijk 26 november 20159

10 Verkopen, aankopen en koopgarant Verkoop richt zich op zittende huurders en woningen die niet in portefeuille passen Bij terugkoop koopgarant keuze voor verhuur, vrije verkoop of verkoop koopgarant Koopgarant alleen nog bij inkomen onder de €39.874 Aankoop van woningen mogelijk in complexen uit de portefeuille ALV WbvLangedijk 26 november 201510

11 leefbaarheid Vroeg-erop-af om problematische schulden te voorkomen Huurachterstand maximaal 1% van de jaarhuursom In VVE’s de invloed van huurders versterken Complex Platteven positioneren als beschut wonen We gaan door met Wonen plus Welzijn abonnement Actieve opvolging overlastklachten ALV WbvLangedijk 26 november 201511

12 Organisatie Medio 2016 nieuw beleidsplan gereed Huurdersraad ontwikkelt zich tot volwaardige bewonersorganisatie Versterken communicatie met bewoners door meer interactie Komende jaren investeren in ICT en verduurzaming van de bedrijfsvoering ALV WbvLangedijk 26 november 201512

13 Financiën ALV WbvLangedijk 26 november 201513

14 Financiën ALV WbvLangedijk 26 november 201514

15 Activiteitenplan ALV WbvLangedijk 26 november 2015 15 Vragen en opmerkingen

16 Begroting 2016 Winst en Verlies ALV WbvLangedijk 26 november 201516

17 Begroting 2016 Balans Activa ALV WbvLangedijk 26 november 201517

18 Begroting 2016 Balans Passiva ALV WbvLangedijk 26 november 201518

19 Goedkeuring Begroting 2016 De begroting is vastgesteld door de directeur na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 3 november jl. De Algemene ledenvergadering wordt gevraagd de begroting voor 2016 goed te keuren. ALV WbvLangedijk 26 november 201519

20 Nieuwe Woningwet Woningtoewijzing Beperking huursom ontwikkeling Prestatieafspraken Rechten huurdersvertegenwoordiging Versterking intern en extern toezicht Scheiding sociaal en commercieel Regels voor verenigingen ALV WbvLangedijk 26 november 201520

21 Woningtoewijzing Per 1 januari 2016 dient bij woningtoewijzing aan 95% van de huurtoeslaggerechtigden een woning onder de ‘aftoppingsgrens’ te worden aangeboden. Voor kleine huishoudens onder de €586; aanbod WbvL minimaal 75% Voor grotere huishoudens onder de €628; aanbod WbvL minimaal 90% Toetsingsinkomen sluit aan bij bestaande inkomenstoets woningtoewijzing 90% toewijzingsregel verandert in ‘80/10/10’: 80% onder € 35.739 10% tussen € 35.739 en € 39.874 10% ‘vrij’ met voorrang voor urgenten conform huisvestingsverordening; WbvL wil minimaal gebruik maken van deze ruimte ALV WbvLangedijk 26 november 201521

22 Prestatieafspraken Liberalisatie en verkoop Waar en hoeveel woningen gaat WbvLangedijk verkopen en/of duur verhuren Nieuwbouw en aankoop van woningen Waar en hoeveel woningen gaat WbvLangedijk nieuw bouwen of aankopen Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep Hoe ziet het huurbeleid van WbvLangedijk er uit de komende jaren Huisvesting van specifieke groepen Hoe zorgt WbvLangedijk voor voldoende woningen voor specifieke groepen Kwaliteit en duurzaamheid van woningen Waar en hoe gaat WbvLangedijk investeren in de bestaande woningvoorraad Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed Wat draagt WbvLangedijk bij aan de leefbaarheid Huurdersorganisatie en Gemeente partij bij afspraken ALV WbvLangedijk 26 november 201522

23 Regels voor verenigingen Vanaf 1 juli 2015 kan bestuur alleen nog door Raad van Toezicht benoemd worden; is bij WbvL al het geval Statutenwijziging noodzakelijk voor 1 januari 2017 Statutenwijziging alleen nog op voorstel van het bestuur Benoeming leden van Raad van Toezicht door Raad van Toezicht, niet meer door de Algemene Ledenvergadering Bindende voordracht voor benoeming RvT door huurdersorganisatie; kan door ALV ongedaan gemaakt worden, gelden strengen eisen voor ALV WbvLangedijk 26 november 201523

24 Rondvraag en Sluiting ALV WbvLangedijk 26 november 201524

25 ALV WbvLangedijk 26 november 201525

26 ALV WbvLangedijk 26 november 201526

27 ALV WbvLangedijk 26 november 201527

28 ALV WbvLangedijk 26 november 201528

29 ALV WbvLangedijk 26 november 201529

30 ALV WbvLangedijk 26 november 201530

31 ALV WbvLangedijk 26 november 201531

32 ALV WbvLangedijk 26 november 201532

33 ALV WbvLangedijk 26 november 201533

34 ALV WbvLangedijk 26 november 201534

35 ALV WbvLangedijk 26 november 201535

36 ALV WbvLangedijk 26 november 201536


Download ppt "ALV WbvLangedijk 26 november 2015 ALV WbvLangedijk 26 november 20151."

Verwante presentaties


Ads door Google