De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Ouderbijeenkomst De Moespot 28 mei 2015 Bedoeling en programma 1. Ouders zijn geïnformeerd over: De activiteiten die team en directie hebben ondernomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Ouderbijeenkomst De Moespot 28 mei 2015 Bedoeling en programma 1. Ouders zijn geïnformeerd over: De activiteiten die team en directie hebben ondernomen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom Ouderbijeenkomst De Moespot 28 mei 2015

3 Bedoeling en programma 1. Ouders zijn geïnformeerd over: De activiteiten die team en directie hebben ondernomen om De Moespot tot een nog betere school te maken Betrokkenheid van de MR bij deze activiteiten 2. Team is geïnformeerd over: Hoe de ouders de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar hebben ervaren Welke wensen er bestaan t.a.v. ontwikkelingen in het komende schooljaar 3. Ouders en team hebben verkend hoe we in het komende schooljaar samen tot een herijkte missie en visie van De Moespot kunnen komen

4 Programma 19.30 uurWelkom en inleiding 19.35 uurPresentatie vanuit het team Terugblik en vooruitblik 20.15 uurBetrokkenheid MR 20.30 uurPauze 20.45 uurIn gesprek over het komende schooljaar Peilen tevredenheid Verwachtingen komende schooljaar 21.15 uurAfsluiting van de avond

5 Aangekondigd in najaar 2014 Communicatie met ouders Gedifferentieerd aanbod naar kinderen Rekening houden met niveauverschillen tijdens instructie en verwerking Actieve betrokkenheid en taakgerichtheid kinderen Kinderen een “stem” geven bij ontwikkelen schoolbeleid Zorg en begeleiding uitlijnen Leiderschap en functioneren MT Onvoorzien: verandering TSO

6 Vanuit voorgenomen kernwaarden: Resultaatgerichtheid Kwaliteit Eigentijds / modern Uniformiteit (in handelen leerkrachten) Vernieuwing / actueel Verantwoordelijkheid Eigentijds Kwaliteit Betrokkenheid

7 Presentatie over: Kinderen een “stem” geven Inloop kinderen met ouders Continurooster Communicatie met ouders Wijzigingen in de formatie en voorstellen nieuwe leerkrachten Continuïteit leiderschap

8 Kinderen “stem” geven Invullen door Pascha

9 Inloop kinderen met ouders Uitgangspunten: 1.Betrokkenheid vergroten door ouders met kinderen gelegenheid te geven meer in de school te zijn: om wat te delen met de leerkracht, om even informatie te halen (over bv. de leerstof), nog “iets” met hun kind willen regelen, samen met de leerkracht, etc. 2.Eerder opstarten actieve betrokkenheid en taakgerichtheid. Bijvoorbeeld: rekenactiviteiten en zaakvakken. 3. Vergroten lestijd: Daardoor sneller en effectief starten met de les, waardoor kinderen effectiever geholpen kunnen worden.

10 Continurooster Invullen door Irene

11 Communicatie ouders terugblik: Opties bekeken, besproken en gekozen met de klankbordgroep (leerkrachten en ouders). vooruitblik: Media die we in gaan zetten zijn: Nieuwsbrief, mail, website. van school naar alle ouders Klassemail, Whatsapp. van de leerkracht naar de ouders van de groep Telefoon en email. over individuele kinderen

12 Communicatie ouders van school naar alle ouders Nieuwsbrief per twee weken mail incidenteel website algemeen en actueel van de leerkracht naar de ouders Klassemail per twee weken, actueel Whatsapp snelle informatie afspraken Telefoon en email over individuele kinderen

13 Formatie schooljaar 2015-2016 Proces mobiliteit Vertrekkende en nieuwe leerkrachten Continuïteit leiderschap

14 Voornemens schooljaar 2015-2016 Traject missie en visie Bij voorkeur met ouders samen ICT Inzet hardware en software Continueren van: Kwaliteit instructie Actieve betrokkenheid kinderen

15 Betrokkenheid MR

16 Tevredenheid ouders afgelopen schooljaar Met behulp van kahoot

17 Verwachtingen ouders komende schooljaar Met behulp van kahoot

18 Informeren en geïnformeerd worden Op welke manier zouden jullie bij het verdere proces van schoolontwikkeling betrokken willen worden? Wanneer zien we elkaar weer en waar hebben we het dan over?

19 Bedankt, een fijne avond en tot op het Zomerfeest!


Download ppt "Welkom Ouderbijeenkomst De Moespot 28 mei 2015 Bedoeling en programma 1. Ouders zijn geïnformeerd over: De activiteiten die team en directie hebben ondernomen."

Verwante presentaties


Ads door Google