De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emancipatiemonitor 2010 17 februari 2011 Emancipatie op stoom Jan Latten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emancipatiemonitor 2010 17 februari 2011 Emancipatie op stoom Jan Latten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Emancipatiemonitor 2010 17 februari 2011 Emancipatie op stoom Jan Latten

3 2 Emancipatie op stoom Onderwijs Betaald werk en inkomen Veiligheid

4 3 Jonge vrouwen hoger opgeleid dan jonge mannen Opleidingsniveau van vrouwen en mannen 30-34 jaar

5 4 Minder sekse-segregatie in onderwijs Segregatie-index onderwijsrichting, 2009/’10*

6 5 15-64 jarigen met een baan (in mln) 2001 4,2 mannen 2,8 vrouwen 2010 4,1 mannen3,3 vrouwen

7 6 Netto arbeidsparticipatie Feit 2010: 60% Streefcijfer 2010: 65%

8 7 Netto-arbeidsparticipatie naar generaties

9 8 Meer jonge gezinnen met 2 banen

10 9 Jonge moeders vaker economisch zelfstandig dan álle vrouwen

11 10 Geregistreerde geweldscriminaliteit

12 11 Slachtofferschap geweldsdelicten, 2009

13 12 Plaats van geweld, 2009

14 Sociaal en Cultureel Planbureau 13 Emancipatiemonitor 2010 17 februari 2011 Opvattingen Ans Merens

15 Sociaal en Cultureel Planbureau 14 Opvattingen Vast onderdeel van de Emancipatiemonitor Opvattingen bepalen (naast opleidingsniveau) arbeidsdeelname van vrouwen 14

16 Sociaal en Cultureel Planbureau 15 Alles delen we samen ……… Meeste mannen en vrouwen zeggen voor gelijke taakverdeling te zijn: gelijke verdeling huishoudelijk werk: 80% gelijke verdeling betaald werk: 60% Eigen inkomen voor vrouw belangrijk voor zelfstandigheid in relatie: ruim 80% 15

17 Sociaal en Cultureel Planbureau 16 …………… maar niet heus Mannen besteden 2x zo veel tijd aan betaald werk Vrouwen besteden bijna 2x zo veel tijd aan het huishouden Vrouwen besteden 1,5x zo veel tijd aan zorg voor kinderen 16

18 Sociaal en Cultureel Planbureau 17 De verschillen blijven ……….. Baan van 2 à 3 dagen vindt meerderheid ideaal voor moeders, baan van 4 à 5 dagen ideaal voor vaders Vrouw geschikter om kleine kinderen op te voeden dan man, vindt bijna 30% van vrouwen en helft van mannen Minderheid positief over kinderopvang/bso (25%), Wel toegenomen van 2008-2010 17

19 Sociaal en Cultureel Planbureau 18 Vrouwen vinden leuk werk belangrijk ….. Voor meeste vrouwen èn mannen (70-80%)werk belangrijk vanwege inhoud (ontwikkeling en zelfontplooiing, plezier, contacten). Meer mannen dan vrouwen willen naar de top (23%/13%) Mannen vaker andere ambities dan vrouwen (veel bereiken, hogere functie/salaris) 18

20 Sociaal en Cultureel Planbureau 19 ….. maar mannen gaan meer voor het grote geld Voor meerderheid mannen en vrouwen werk belangrijk vanwege inkomen, maar voor mannen (nog) veel meer dan vrouwen (75-90%/60-74%). Vrouwen vinden het voor zichzelf minder belangrijk dan mannen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien: Heel belangrijk: 37% vrouwen, 57% mannen Enigszins belangrijk: 31% vrouwen en mannen. 19

21 Sociaal en Cultureel Planbureau 20 Een nieuwe, aanstormende generatie? Jonge vrouwen vinden betaald werk (bijna) net zo belangrijk als jonge mannen, ook voor carrière en inkomen. Jonge vrouwen lijken meer op jonge mannen dan op oudere vrouwen. Nieuwe, aanstormende generatie vrouwen? 20

22


Download ppt "Emancipatiemonitor 2010 17 februari 2011 Emancipatie op stoom Jan Latten."

Verwante presentaties


Ads door Google