De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kunst van goed samenleven. J OUW BIOGRAFIE MET DE EUCHARISTIE … Een reis in de tijd….  Herinner je je jouw eerste communie?  Welke gevoelens komen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kunst van goed samenleven. J OUW BIOGRAFIE MET DE EUCHARISTIE … Een reis in de tijd….  Herinner je je jouw eerste communie?  Welke gevoelens komen."— Transcript van de presentatie:

1 De kunst van goed samenleven

2 J OUW BIOGRAFIE MET DE EUCHARISTIE … Een reis in de tijd….  Herinner je je jouw eerste communie?  Welke gevoelens komen in je op als je aan die dag denkt?  Hoe voelde je je toen?  Hoe is het dan verder gegaan? Hoe ervaar je nu de eucharistie(-viering)? Wat betekent ze voor jou?

3 W AAROM DOET JOUW KIND ZIJN EERSTE COMMUNIE ? Een pop-poll… (werkblad)

4 T IMOTHY R ADCLIFFE, DOMINICAAN

5 ‘De meest ontroerende eucharistie die ik ooit heb meegemaakt, was in Parijs in 1996. Een Spaanse dominicaan vierde samen met duizenden daklozen eucharistie. Het altaar was vervaardigd van kartonnen dozen, hun dagelijkse slaapplaats. Je zag onmiddellijk het verband tussen eucharistie en sociale rechtvaardigheid.’

6 K OMEN ETEN … Een maaltijd creëert verbondenheid Eten en koken zijn een kunst én een hype geworden Maaltijd houden speelt in alle religieuze tradities een belangrijke rol Ook de eucharistie kwam in een maaltijdcontext tot stand!

7 D E OORSPRONG : W ITTE D ONDERDAG Het Laatste Avondmaal

8 ‘Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en vele mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

9 D E OORSPRONG : W ITTE DONDERDAG De voetwassing

10 ‘Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg Hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ (Uit het evangelie van Johannes)

11 H OE LIEP HET VERDER ? Agapè-viering ‘Het breken van het brood’ Eucharistie: ‘dankzegging’

12 V ERBONDEN MET VERLEDEN EN TOEKOMST Alles wat met Hem gebeurde, komt hier en nu in brood en wijn werkelijk aanwezig. Met Jezus Christus Samen worden we een nieuwe gemeenschap in Jezus, verbonden met alle mensen die ons daarin zijn voorgegaan en die nog zullen komen. Met elkaar Christenen worden gezonden om waar te maken wat zij in de eucharistie mogen ervaren. Met de hele wereld

13 D E DIENST VAN HET WOORD

14 Openingsritus - Boeteritus - Eer aan God - Openingsgebed Lezingen - Homilie Geloofsbelijdenis Voorbede

15 D E DIENST VAN DE TAFEL

16  Bereiding van de gaven  Prefatie  Eucharistisch gebed  Communieritus  Slotgebed  Zegen en zending

17  Wat is je opgevallen?  Wat was er nieuw voor je of zie je nu een beetje anders?

18 P IETER H EMELS, ONDERNEMER ‘Een eucharistieviering is voor mij stil worden, naar binnen keren, mezelf verbinden met leven en dood, met wat ik wel en niet zie, wat ik wel en niet weet, met gisteren en morgen… Ik vind dat uitermate mooi.’

19 ‘Eenvoudiger wordt het, ook meer bemoedigend en zelfs spannend, indien we samen de zoektocht naar zingeving gaan. Met familie en vrienden, door er eens over te praten. Met mensen van de parochie, door er keer op keer op terug te komen tijdens de eucharistieviering. En dan ontdek je dat je geloof een geschenk is. Niets is zo mooi als het vieren dat je een geschenk hebt gekregen. Niets is zo mooi om dan samen te zingen. Zich samen te laven aan de bron. Samen kracht op te doen.’ Patrick Develtere, voorzitter beweging.net

20 EDUARD KIMMAN, JEZUÏET EN KENNER VAN HET SOCIALE DENKEN VAN DE KERK ‘Daarom is de zondagsliturgie in een parochie, waar arm en rijk samenkomt, zo belangrijk. De eucharistie is de maaltijd waar ieder welkom is, waar we elkaar vergeven en waar we elkaar vrede toewensen. De eucharistie is zelf een sociale leer en sticht gemeenschappelijkheid. De focus op de persoon van Jezus Christus brengt die nieuwe gemeenschappelijkheid tot stand.’

21 R OB M UTSAERTS, HULPBISSCHOP ‘ S H ERTOGENBOSCH, NL

22 ‘De laatste woorden van de Mis zijn: ‘ Gaat allen heen in vrede’. Dat betekent niet: ‘Ga, de mis is afgelopen’, maar: ‘Ga, je wordt er op uitgestuurd.’ Nadat je je handen hebt gevouwen, is het nu de bedoeling dat je je handen uit de mouwen steekt en werk maakt van je geloof. Dat zal anderen goed doen en het geeft jezelf een gelukzalig gevoel. Dat maakt de Heilige Mis tot een prachtig geschenk voor mij.’

23 D E A RK, LEEFGEMEENSCHAP MET MENSEN MET MENTALE HANDICAP ‘

24 ‘Voor mij is het belangrijk om samen eucharistie te vieren met de mensen met wie ik dagelijks te maken heb. We leven immers niet enkel voor onszelf, maar vanuit christelijke verbondenheid. Vanuit de eucharistie kan ik de dagelijkse beslommeringen beter een plaats geven en weet ik dat de moeilijke zaken gedragen worden in verbondenheid met en door het geloof van de anderen.’ Marleen Van Volsem, Arkgemeenschap Antwerpen

25 S OEUR N ADIA M ARIE, FRATERNITÉ EUCHARISTEIN

26 ‘Het feit dat Jezus onder ons aanwezig komt in de gedaanten van brood en wijn is ook voor ons een leerschool om verder te kijken dan alle uiterlijke verschijningsvormen. Als ik naar mensen kijk, moet ik ook voorbij zovele grenzen kijken om hun ware identiteit te kunnen ontwaren. Ook naar mezelf toe geldt dat: ik moet over vele hindernissen heen om mezelf te leren kennen zoals ik echt ben, dwars doorheen mijn fouten, zwakheden en verschijningsvormen. Die blik die ik zie in de ogen van Jezus leer ik me ook eigen maken als ik naar anderen en naar mezelf kijk.’ et feit dat Jezus onder ons aanwezig komt in de gedaanten van brood en wijn is ook voor ons een leerschool om verder te kijken dan alle uiterlijke verschijningsvormen. Als ik naar mensen kijk, moet ik ook voorbij zovele grenzen kijken om hun ware identiteit te kunnen ontwaren. Ook naar mezelf toe geldt dat: ik moet over vele hindernissen heen om mezelf te leren kennen zoals ik echt ben, dwars doorheen mijn fouten, zwakheden en verschijningsvormen. Die blik die ik zie in de ogen van Jezus leer ik me ook eigen maken als ik naar anderen en naar mezelf kijk.’

27 Op haar vijftiende werd C AMILLE het slachtoffer van een groepsverkrachting en daarna gedumpt op een vuilnisbelt. Zwaar getraumatiseerd, moest ze opgenomen worden in de psychiatrische kliniek. De rest van haar jeugd kreeg ze veel te maken met drugs en alcohol. Twee jaar geleden, op haar tweeëntwintigste, kwam ze terecht bij de fraternité Eucharistein. Sindsdien probeert ze haar leven weer op te bouwen.

28 ‘Als wij Jezus binnenlaten in ons hart, is dat een genezende, verzorgende, gidsende ontmoeting. Dat is nu mijn kracht: Jezus leeft binnen in mij, Hij is niet ergens buiten. Vroeger droeg ik een duister geheim met me mee, nu een schitterende schat.’

29 G UILLAUME, LEERKRACHT ‘De eucharistie is een echte krachtbron, op een zeer concrete manier. Ze geeft mij een andere manier van kijken naar de mensen en naar wat gebeurt. Ik ben meer beschikbaar.’

30 B ARBARA, FULL TIME MAMA ‘De mis is voor mij een bron waar ik al mijn zorgen en lasten kan achterlaten bij Jezus. Ik heb werkelijk de ervaring dat ik in de mis meega in wat het allerbelangrijkste is in het leven. God is daar en ik mag Hem reëel ontmoeten. Ook Zélie, die nu 2,5 jaar is, ervaart dat zo. Zij zei me eens: ‘Kijk mama, Jezus is daar.’ Dankzij de eucharistie mag ik ervaren dat het meest essentiële in het leven ‘liefhebben’ is.’

31 D ÉSANNE VAN BREDERODE, SCHRIJFSTER ‘Het is wijn willen zijn, voor al die van God verlaten gekruisigden, die roepen dat ze dorst hebben. Natuurlijk schiet je in dat ideaal schromelijk tekort. (…) Maar het verlangen naar geven, naar overgave, wordt wel door zijn gaven wakker gehouden. En al heb je weinig te bieden en al is je wijn misschien oud en azijn geworden, al is de alcohol eruit verdampt, op de lippen van iemand in nood kan hij smaken als een godendrank. ’

32 V IER VERHALEN

33

34

35

36  Wat is jou opgevallen?  Welke getuigenis heeft je aangesproken?

37 Hoe is het gegaan met het boek?


Download ppt "De kunst van goed samenleven. J OUW BIOGRAFIE MET DE EUCHARISTIE … Een reis in de tijd….  Herinner je je jouw eerste communie?  Welke gevoelens komen."

Verwante presentaties


Ads door Google