De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale geletterdheid Vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale geletterdheid Vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw."— Transcript van de presentatie:

1 Digitale geletterdheid Vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw

2

3 In de VS wordt al jaren gepleit voor een 4 e basisvak in het onderwijs: naast reading, writing and arithmetic, zou ook computational thinking toegevoegd moeten worden. (Jeannette M. Wing, 2006) ‘Shut down or restart?’, the way forward for computing in UK schools (2012, the Royal Society)

4 Digitale geletterdheid In het onlangs verschenen rapport van de KNAW wordt gesproken over “digitale geletterdheid” (2013) digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw

5 Digitale geletterdheid Reading & writing (basic literacy) English language(how the language works) English literature (how it is used) Digital literacy Information technology Computer science

6 ICT-professionals ICT-gebruiker (slim inzetten) Digivaardige gebruiker (goed toepassen) ICT vaardighedenpiramide (Digitale agenda.nl)

7 Digitale competenties Een definitie van basale digitale competenties is: Competenties die het een niet-ICT’er mogelijk maken gangbare toepassingen van ICT, zowel in werk- als in privé-situaties, effectief te gebruiken, met begrip en kennis van de betekenis van ICT. Professionele digitale competenties zijn te definiëren als: Benodigde competenties van een niet-ICT’er om, in verschillende situaties, kritisch en verantwoord het potentieel van ICT tactisch en strategisch te gebruiken voor efficiëntere en effectievere producten, diensten en processen.

8 Knopvaardig ≠ digitaal geletterd De alom aanwezige technologie in het leven van jongeren heeft niet geleid tot verbeterde vaardigheden als het gaat om informatie zoeken, vinden en beoordelen paul.kirschner@ou.nl

9 ‘digital natives’ (Prensky, 2001), ‘homo zappiens’ (Veen, 2009), ‘net generation’ (Tapscott, 2009), ‘generation y’ (Black, 2012). Jongeren gebruiken sociale media vooral als passieve informatiebron en niet als instrument om op actieve wijze kennis en informatie te creëren en te delen.

10 Wat betekent dit nu? Verschillende technologieën goed kunnen inzetten voor het leerproces is een vaardigheid die, net als alle andere vaardigheden, geleerd moet worden en die niet zomaar komt aanwaaien. Het is dus niet zo dat kinderen die opgroeien langs de digitale snelweg vanzelf ict doeltreffend kunnen gebruiken om kennis te verwerven en hun leren te sturen. Dit zijn geen informatievaardige digitale autochtonen; het zijn gewoon kinderen met snelle vingers.

11 Slagvaardig met ICT proefschrift F.W. Jacobs (2013) Ontwerpprincipes voor leeromgevingen die professionele digitale competenties van hbo- studenten versterken Deze dissertatie is opgedragen aan alle hardwerkende en nieuwsgierige docenten in het hbo, die dagelijks, vol bevlogenheid en betrokkenheid, studenten stimuleren en motiveren in hun persoonlijke en professionele groei.

12 Doorbraaktechnologie ? ICT als doorbraaktechnologie Een doorbraaktechnologie (general purpose technology) heeft de potentie om een transformatie van de gehele samenleving op gang te brengen doordat de technologie in talloze toepassingen wordt verspreid en daarmee een cyclus van investeringen op gang brengt. Voorbeelden van doorbraaktechnologieën zijn de stoommachine, elektriciteit en de verbrandingsmotor.

13 Big data

14 Big data & analytics http://m.theatlantic.com/politics/archive/201 2/04/big-data-is-watching- you/255499/#slide2 http://m.theatlantic.com/politics/archive/201 2/04/big-data-is-watching- you/255499/#slide2

15 TPACK TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, Ofwel de kennis en vaardigheden die leraren nodig hebben om ict in hun lessen te integreren. Het door de Amerikaanse onderwijskundigen Koehler en Mishra ontwikkelde model is bedoeld om leraren tijdens de voorbereiding van lessen en het lesgeven steeds bewuste keuzes te laten maken en kritisch na te laten denken over het gebruik van ict als hulpmiddel voor leren. Met als doel de versterking van onderwijskwaliteit door ict

16

17

18 TPACK Het TPACK-model laat zien dat de praktijk van lesgeven met ict in essentie bestaat uit het combineren van drie basiscomponenten: vakinhoudelijke kennis (Content Knowledge, CK), didactische kennis (Pedagogical Knowledge, PK), technologische kennis (Technological Knowledge, TK).

19

20

21

22 definities 1. ict’ers: ict-beroepsbeoefenaren met als primaire kerntaak het automatiseren en/of (elektronisch) faciliteren van werkprocessen (o.a. systeem- of netwerkbeheerders, helpdeskmedewerkers, softwareontwikkelaars, programmeurs). 2. ict-gebruikers: overig personeel (buiten de ict’ers) dat bij het eigen werk gebruik maakt van ict. 3. ict-vernieuwers: specifieke groep ict-gebruikers die de primaire processen van een bedrijf beheerst, maar ook creatief ict-oplossingen bedenkt om die processen te innoveren en/of nieuwe producten te ontwikkelen.

23 eBusiness skills: vaardigheden om (nieuwe) ICT-middelen in te zetten voor business en professies (artsen, juristen, logistiek, financiën, HR, design, commercie). Hier gaat het om e-skills voor professionele werkers in principe in alle beroepsgroepen die op hun werk met ICT-systemen om moeten kunnen gaan respectievelijk in samenwerking met een afdeling ICT tot vernieuwing van systemen op hun vakgebied moeten komen. Strategische vaardigheden lopen direct over in de eBusiness skills. ICT practitioner skills: vaardigheden die ICT-professionals, zowel werkzaam in de ICT-industrie als werkzaam in bedrijven in alle sectoren, nodig hebben om nieuwe hoogwaardige systemen voor organisaties te ontwikkelen en te onderhouden. Iets minder dan 50% van de ICT-professionals werkt in de ICT-industrie, terwijl iets meer dan 50% werkzaam is in grote bedrijven, MKB, overheden, non-profit sector, e.d.


Download ppt "Digitale geletterdheid Vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw."

Verwante presentaties


Ads door Google