De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GezondeWijkenDelft en de opbrengst voor de inwoners van Delft Externe oriëntatie 24 september 2013 Dick-Jan Zijda 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GezondeWijkenDelft en de opbrengst voor de inwoners van Delft Externe oriëntatie 24 september 2013 Dick-Jan Zijda 1."— Transcript van de presentatie:

1 GezondeWijkenDelft en de opbrengst voor de inwoners van Delft Externe oriëntatie 24 september 2013 Dick-Jan Zijda dzijda@kubiek.nl 1

2 Presentatie Trends en ontwikkelingen. Van Zorg&Techniek naar GezondeWijkenDelft. Doelen en gewenste resultaten van GWD. Huidige projecten en de toegevoegde waarde GWD. Doorkijk naar 2014. 2

3 Trends en ontwikkelingen 3 decentralisaties (AWBZ naar Wmo, jeugd naar gemeente en WwnV) = systeemverandering. Van ‘acute zorg’ via ‘residentiële zorg’ naar ‘voorzorg’ en ‘community zorg’. Wijk als vertrekpunt voor het leveren van zorg. Steeds meer gebruik van technologie. Toename van senioren en chronisch zieken. Kosten zorgsector blijven stijgen. Meer ‘second opinion’. Meer Voorzorg – zelfmedicatie en zelfdiagnostiek. Naar meer evidence based interventies. 3

4 (deel)Oplossing: Zorg&Techniek Inzet van Techniek is (deel)oplossing. VAN: Zorg&Techniek begon als een NETWERK waar stakeholders (wonen, zorg en welzijnspartijen, kennisinstituten, technobedrijven en gemeente Delft) elkaar leerden kennen, meer elkaars taal begonnen te spreken en elkaar gingen vertrouwen, NAAR: een volwassen proeftuinlocatie met duidelijke ondersteuning, geheten GezondeWijkenDelft. Hier worden de thema’s verder uitgediept en vertaald naar projecten. Zorg&Techniek = CARE = langer thuis. Zorg&Techniek = onderdeel en genoemd TIC Delft. Zorg&Techniek is NIET Medical Delta = Z&T is lokale netwerk en wordt mede beheerd door gemeente Delft. 4

5 De thema’s Nieuwe leidende concepten en thema’s: ‘community zorg’ + ‘vitaliteit’ + ‘anderhalflijnszorg’ + ‘ketenzorg’ + ‘voorzorg’ + ‘preventie’ + ‘informele zorg’ + zorgsubstitutie. ‘Vraag’ staat centaal maar kennen we die wel? Proces om de vraag opnieuw te definiëren. Nieuwe vraag leidt tot nieuw aanbod. Thema’s vragen proeftuinlocaties om verder uitgewerkt te worden en dat is GezondeWijkenDelft. 5

6 GezondeWijkenDelft In GezondeWijkenDelft groeien oplossingen voor actuele zorgvragen met aandacht op de wijk. GezondeWijkenDelft is een fysieke plek in het wijkcentrum ‘de Vleugel’ in de wijk Voorhof van de gemeente Delft. Het is in de wijk, waar ontwikkelaars en eindgebruikers bepalen of een goed idee werkelijk een praktische oplossing is. Zorgverleners, studenten, kennisinstellingen, ondernemers, bewoners, patiënten en de overheid werken hierbij samen. 6

7 Welke doelen, resultaten en diensten Hogere doelstelling Kwaliteit van leven, kenniseconomie en zichtbaarheid innovaties voor Delft. Doelstellingen GWD Beeld krijgen van de vraag en nieuw aanbod. Zorgsubstitutie. Resultaten De oogst uit GWD bestaat uit kansrijke innovatieve producten, diensten of processen die op de lokale en nationale zorgmarkt worden gebracht. Input voor Wmo beleid en vertaling naar Wmo producten. Laten zien aan bewoners wat innovaties in de zorg betekent voor het dagelijks leven. 7

8 Welke doelen, resultaten en diensten Ondersteuning op maat Werken vanuit methode bestaande uit combinatie van makelaarschap en toevoegen kwaliteit in proces. 8

9 De oogst – Voorhof Vitaal Voorhof Vitaal is een dragend project vanuit Haagse Hogeschool. Onderwijsprojecten. Kennisinjectie op ‘vitaliteit’ + ‘vraag’ + ‘nieuwe techniek (hard en ICT)’. De beleving van voeding in relatie tot overgewicht onder jongeren (A en B). Dit in de vorm van een cultural probe. Samen met Stanislas College. PVF koppeling met techneuten over open psychogeriatrische zorg. Terugkoppeling met gemeente en vervolg op ingezette trajecten. 9

10 De oogst – Epposi Doel is bestaande systeem in het huis te koppelen aan een horloge en/of smartphone, zodat de mantelzorger mogelijke maakt om op afstand de partner met beginnende dementie/CVA te kunnen volgen en te kunnen ingrijpen. Het project heeft geleid tot een ‘concept’. Binnen de TU Delft proces om te komen tot vervolg. Presentatie aan dementieketen DWO en de Alzheimervereniging DWO. 10

11 De oogst – Wolk Via netwerkbijeenkomst Valpreventie. Uitgewerkt door Delftse ingenieur. Prototype naar valhelm in Zweden. Wel binnen instellingen maar geen burgers: contact SSBO. December 2013 volgende meting. 11

12 De oogst – Nodazzle Via netwerkbijeenkomst Valpreventie. Want brandveiligheid maar ook valpreventie door kleur licht. Kant en klaar product – Pieter van Foreest, Welzorg en SSBO. Gesprekken gaande. 12

13 De oogst – Sensotive voor thuis Bekend van de intramurale markt maar ook nu in concept voor thuis. Van ‘concept’ naar ‘proof of concept’. Project opstarten met incontinentieverpleegkundige van Careyn bij mensen thuis. 13

14 De oogst – tijdschriftenbibliotheek als (preventief) middel tegen sociale kwetsbaarheid Testen validiteit van de tijdschriftenbibliotheek. Aanvraag subsidie bij Academische Werkplaats voor Publieke Gezondheid. Bij toekenning samen met Woonbron proef starten in Voorhof. 14

15 Economische winst en kosten Stimuleert de komst van nieuwe producten/diensten. Vergroot slaagkans marktpenetratie. Kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Kosten Euro 30.000 per jaar + inzet beleidscapaciteit ‘samenleving’ en ‘economie’. 15

16 Doorkijk naar 2014 Uitbouwen projecten naar eHealth met Ziggo – toekomstige dienstverlening ook een digitale toepassing. Blijvend betrekken van bewoners in alle projecten. Pilots van zorginstellingen naar aanleiding van aanbesteding Huishoudelijke Hulp. Verbeteren dienstverlening aan technobedrijven. www.gezondewijkendelft.nl beter inzetten om te laten zien dat techniek de inwoners van Delft helpt.www.gezondewijkendelft.nl Borging GWD met partners en koppeling aan concept leerwijkcentra. 16


Download ppt "GezondeWijkenDelft en de opbrengst voor de inwoners van Delft Externe oriëntatie 24 september 2013 Dick-Jan Zijda 1."

Verwante presentaties


Ads door Google