De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Welkomstwoord Dorpsoverleg (Sjraar van Horen) Concept-structuurvisie –Toelichting door Ingrid van Enckevort –Vragen, reacties Uitbreiding industrieterrein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Welkomstwoord Dorpsoverleg (Sjraar van Horen) Concept-structuurvisie –Toelichting door Ingrid van Enckevort –Vragen, reacties Uitbreiding industrieterrein."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Welkomstwoord Dorpsoverleg (Sjraar van Horen) Concept-structuurvisie –Toelichting door Ingrid van Enckevort –Vragen, reacties Uitbreiding industrieterrein –Toelichting door Jan Emonts –Vragen, aandachtspunten Vervolg, door dorpsoverleg –Werkgroep(en)

2 Structuurvisie Kernen en bedrijventerreinen Beringe 1-7-2014 Ingrid van Enckevort,

3 Inhoud en proces structuurvisie Wat is een structuurvisie? –Ruimtelijke toekomstbeeld –Integrale visie: wonen, werken, infra, groen, r&t, cultuurhistorie, voorzieningen –Kernen en bedrijventerreinen –vormvrij Proces –Gedragen visie, input van o.a. inwoners en ondernemers –Bijeenkomsten bedrijventerreinen en kernen –Raad stelt vast, daarvoor ter inzage

4 Kernbijeenkomst 30-1-2013 Kernbijeenkomst Beringe 28 november 2012

5 Woordwolk beringe

6 Belangrijkste onderwerpen Beringe Wonen en leefomgeving –Toekomstige woningbouwlocaties –Doelgroepen –Voorzieningen Kop van Beringe, groen en recreatie –Locatie Obelisk/Kop van Beringe –Kanaal –Ommetjes –Groen in en om de kern -> verdiepingsbijeenkomst op 29 mei 2014

7 Industrieterrein Beringe Uitbreiding –Westkant Herstructurering –Middendeel –Aanpak openbare ruimte, vrachtwagenparkeren én bedrijfspanden/kavels Transformatie –Oostkant inclusief deel Kanaalstraat –Behoud Obelisk –Menging van functies

8 Algemene punten uit het ruimtelijk beleid: Wonen: –Beringe woondorp: bouwen voor eigen behoefte, niet extra –Aandacht voor starters en ouderen –Mogelijkheden woningsplitsing, mantelzorgwoning Werken: –beroep en bedrijf aan huis onder voorwaarden mogelijk Detailhandel: –meewerken aan kleinschalige initiatieven Bereikbaarheid: –goede en veilige ontsluitingen Cultuurhistorie: –aandacht voor behoud waardevolle gebouwen, o.a. Obelisk Groen: –behoud hoofdgroenstructuur, verbeteren beleving beken/kanaal, verbindingen kern en buitengebied

9 Concept-structuurvisiekaart Beringe

10 Concept- structuurvisiekaart Beringe

11 Wonen en leefomgeving Diverse woningbouwgebieden: –Afronding bouwplan achter de kerk (1) –Woningbouw Beringe-Noord (2) –Herontwikkeling Beukerveldstraat (3), (en relatie buitengebied verbeteren) –Herinvulling locatie huidige school e.o. (4) –Zoeklocatie sportvelden (5) Voorzieningen: –Plan brede school –Verkeersmaatregelen Kanaalstraat –Brede buitensportaccommodatie

12 Kop van Beringe, groen en recreatie Kop van Beringe –Transformatie –Overgang dorp en industrieterrein –Verplaatsing bestaande bedrijven –Menging functies: lichte bedrijvigheid, wonen, recreatie, voorzieningen –Behoud deel bebouwing, o.a. Obelisk –Relatie kanaal –Ontsluiting, Noordervaart, rotonde Kanaalzone –Relatie kanaal en kern verbeteren, recreatieve zone inwoners –Verbinding en ommetjes naar andere kant kanaal –Natuurlijker kanaal –Cultuurhistorie: kapelletje

13 uitvoering Projectenlijst: –in uitvoering: Woningbouw Achter de Kerk (CPO 10 woningen, 1 kavel) –in voorbereiding: Brede school, incl. Kanaalstraat Multifunctionele buitensportaccommodatie Uitbreiding industrieterrein –Op (korte) termijn: Herstructurering/transformatie industrieterrein: plan van aanpak Verbindingen naar buitengebied, kanaalzone Nieuwe woningbouw- of herontwikkellocaties: Noordkant, schoollocatie, sportvelden, Kop van Beringe –Divers trekkerschap, structuurvisie als stimulans –Financiering

14 Vervolg structuurvisie Kaart en tekst op website, reageren tot eind september Mei-sept 2014 terugkoppeling concept-visie kernen Nov-dec 2014: ontwerpvisie ter inzage begin 2015 besluitvorming raad

15 Vragen, reacties, aanvullingen?

16

17 Uitbreiding industrieterrein Beringe Toelichting door Jan Emonts

18 Uitbreiding/herontwikkeling industrieterrein Beringe >> aanleiding >>uitbreiding DHL >>herontwikkeling terrein v.d. Linden & Co >>financiële aspecten >>stand van zaken/verdere procesgang >> aandachtspunten voor uitwerking

19 Aanleiding  Uitbreiding DHL  Gedeeltelijke verplaatsing vd Linden & Co.

20 Uitbreiding DHL

21 Uitbreiding aan westkant Ca. 9 ha. Parkeren op eigen terrein

22

23 Herontwikkeling terrein v.d. Linden & Co

24  Twee van de drie bestaande bedrijfsonderdelen in Beringe  Ca. 600.000 vleeskuikens  Sanering van bedrijf in Swalmen  Gebied in Beringe: ca. 15,6 ha.  Terrein wordt herbestemd tot industrieterrein, agrarische cultuurgrond, natuur en/of groen  Verplaatsing naar twee locaties van in totaal 400.000 kuikens, waarvan max. 200.000 in LOG Egchel

25

26 Financiële aspecten  In transactie komen middelen ter beschikking van: * € 450.000 voor POG-zone langs kanaal naar Deurne * € 850.000 voor herstructurering bedrijventerreinen in Peel en Maas

27 Stand van zaken/verdere proceduregang Gemeenteraad ingestemd: 11 maart 2014 Overeenstemming met ontwikkelaar Leeyen Vastgoed BV en v.d. Linden & Co. Afstemming met Provincie en Regio Uitwerken en ondertekenen overeenkomsten Opmaken structuurvisie/bestemmingsplan: start na ondertekening van overeenkomsten; doorlooptijd ca. 1 jaar

28 Aandachtspunten voor uitwerking Extra verkeersstromen uitbreiding DHL en uitbreiding op herontwikkeling terrein v.d. Linden & Co. Uitbreiding op terrrein van vd. Linden & Co. voor kleinere bedrijven; bouwkavel max 1 ha; aansluiten bij overgrote deel van bestaande bedrijvigheid op industrieterrein Parkeren op eigen terrein Landschappelijke inpassing

29 Vragen, aandachtspunten? +

30

31 VERVOLG Toelichting door Dorpsoverleg (Sjraar van Horen)


Download ppt "Programma Welkomstwoord Dorpsoverleg (Sjraar van Horen) Concept-structuurvisie –Toelichting door Ingrid van Enckevort –Vragen, reacties Uitbreiding industrieterrein."

Verwante presentaties


Ads door Google